Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Фонди

Номер фонду Назва фонду Початок Кінець Обсяг
653 Острожецьке волосне правління, с. Острожець, Вінницького повіту, Подільської губернії. 1918 1918 1
673 Білянська волосна земська управа УД, с. Білянське, Ізюмського повіту, Харківської губернії 1917 1918 6
674 Ходорківська волосна земська управа, м. Ходорківка, Сквирського повіту, Київської губернії. 1919 1919 6
678 Прорубське волосне правління, с. Проруб, Сумського повіту, Харківської губернії. 1919 1919 8
679 Тростянецька волосна земельна управа, м. Тростянець, Брацлавського повіту, Подільської губернії. 1919 1919 1
684 Медвинська волосна рада, с. Медвино, Канівського повіту, Київської губернії 1918 1919 2
686 Комісія з ліквідації колишніх прододовольчих органів м. Мелітополя і його повіту, м. м. Мелітополь, Керч, Таврійської губернії. 1919 1919 2
689 Малокамишувахська волосна земська управа, слобода Мала Камишуваха, Ізюмського повіту, Харківської губернії. 1917 1919 17
700 Центральна комісія з запровадження реформи трьохступеневої системи управління в Україні при Раді Народних Комісарів УСРР, м. Харків. 1925 1926 117
703 Гадяцька повітова шкільна рада, м. Гадяч Полтавської губернії 1918 1918 2
706 Волинський губернський земельний комітет, м. Житомир 1918 1918 1
707 Волинська губернська земельна комісія Міністерства земельних справ Української Держави, м. Житомир, Волинської губернії. 1918 1918 2
712 Сальницьке міське спрощене громадське управління, м. Сальниця Литинського повіту Подільської губернії 1917 1917 21
713 Гусарівська волосна земська управа, с. Гусарівка Ізюмського повіту Харківської губернії. 1917 1918 4
714 Великокамишуваський сільський виконавчий комітет Рад селянських депутатів, слобода Велика Камишуваха Великокамишуваської волості Ізюмського повіту Харківської губернії. 1919 1919 2
716 Летичівська повітова земельна управа, м. Летичів Летичівського повіту, Подільської губернії. 1919 1919 3
719 Юр'ївське сільське управління, с. Юр'ївка, Романівської волості, Бердянського повіту, Таврійської губернії. 1918 1919 19
720 Всеукраїнський трест хлібопеченої промисловості споживчої кооперації при Всеукраїнській спілці споживчих кооперативних організацій (Вукопромхліб), м. Харків 1930 1935 618
721 Люлинецький волосний земельний комітет, с. Люлинці Вінницького повіту Подільської губернії. 1917 1918 2
724 Богородицький громадський комітет с. Богородицьк, Романівської волості, Бердянського повіту, Таврійської губернії. 1917 1917 2
726 Волинський районний комітет у шкіряних справах, м. Житомир 1917 1918 104
734 Паливна комісія з постачання залізницям палива і забезпечення продовольчих перевезень в осінню кампанію 1922р. при УЕН м. Харків 1922 1923 35
737 Краснопільська волосна народна управа Уманського повіту Київської губернії. 1917 1919 5
740 Уманська волосна управа, м. Умань Уманського повіту Київської губернії. 1917 1919 14
744 Центральна українська комісія з націоналізації земель для промисловості і наукової мети при Народному комісаріаті земельних справ УРСР, м. Харків 1920 1924 204
748 Бюро Всеукраїнської центральної комісії з націоналізації земель для підприємств та наукової мети на Правобережній Україні (Правбюро ВЦК ), м. Київ 1920 1924 201
752 Південне відділення Головного управління державними маслоробними заводами РСФСР при Організаційному бюро з відновлення промисловості в Україні , м. Харків 1920 1921 252
760 Центральне правління націоналізованої кам'яно-вугільної промисловості Донецького басейну (ЦПКП), м. Бахмут 1919 1923 99
763 Південний відділ Головного паливного комітету Вищої ради народного господарства РРФСР (Південпаливо), м. Харків 1918 1921 1806
764 Головне управління палива УРСР(Укргуп), м. Харків 1921 1922 1153
765 Український обласний відділ з виробництва військового обмундирування, виробничого та цивільного одягу при Оганізаційному бюро з відновлення промисловості в Україні (Укродяг при Промбюро), м. Харків 1921 1921 85
766 Українське обласне управління державної шкіряной промисловості (Укробшкір), м. Харків 1920 1922 270
769 Український філіал Державного всесоюзного об'єднання лісової промисловості (Український філіал Союзліспрому), м. Харків. 1929 1934 309
770 Всеукраїнський державний трест скляної, фарфорової і фаянсової промисловості Української ради народного господарства, м. Київ 1923 1934 2749
771 Український борошномольний трест Народного комісаріату продовольства УСРР, м. Харків 1921 1927 558
772 Всеукраїнська контора Всеросійського акціонерного товариства торгівлі хлібними та іншими сільськогосподарськими продуктами (Всеукраїнська контора "Хлібопродукт"), м. Харків 1922 1928 471
773 Представництво Вищої Ради Народного Господарства УСРР при Президії Вищої Ради Народного Господарства СРСР, м. Москва 1923 1925 65
774 Всеукраїнська контора Всесоюзного державного об'єднання борошномельної промисловості (Всеукраїнська контора Союзборошна"),м. Харків 1932 1933 208
775 Веукраїнська контора Всесоюзного державного акціонерного товариства "Союзкрупа", м. Харків. 1931 1933 141
776 Всеукраїнська контора Всесоюзного державного акціонерного товариства торгівлі хлібними та іншими сільськогосподарськими продуктами (Всеукраїнська контора Союзхліба) 1928 1956 3290
777 Всеукраїнська контора Всесоюзного об'єднання кормової промисловості (Всеукраїнська контора "Союзпромкорм") Народного комісаріату постачання УСРР, м. Харків 1931 1933 251
778 Український хлібозаготівельний та борошномельний трест Народного комісаріату внутрішньої та зовнішньої торгівлі УСРР (Укрхліб), м. Харків 1925 1928 826
780 Державна контора будівельного проектування в харчовій промисловості Народного комісаріату постачання УРСР (Держпостачпроектбуд), м. Харків 1932 1935 134
782 Українське відділення Всесоюзного державного тресту з проектування, будівництва і монтажу заводів первинної обробки льону і конопель (Українське відділення "Льнопенькобуду"), м. Харків 1931 1934 234
783 Організаційне бюро Українського сільськогосподарського банку, м. Харків 1923 1959 4943
784 Металодеревообробний центр промислової кооперації України при Вищій раді народного господарства України (Металодеревоцентр), м. Харків 1930 1933 223
786 Український республіканський трест з виробництва кондитерських та макаронних виробів Народного комісаріату постачання УСРР ( Укркондтрест),м. Харків 1930 1934 1596
787 Управління роздрібної торгівлі Українського об'єднання кондитерської та макаронної промисловості Народного комісаріату постачання УРСР (Укркондоб'єднання), м. Харків 1931 1934 303
788 Будинок відпочинку Українського кондитерського об'єднання, м. Гудаути Абхазької АРСР. 1932 1934 11
790 Всеукраїнське відділення Всесоюзного об'єднання з виробництва машин і устаткування промисловості будівельних матеріалів і механізмів для будівельних робіт ВРНГ СРСР, м. Харків. 1931 1932 139
791 Центральна Рада Всеукраїнського товариства друзів радіо, м. Харків. 1931 1933 47
792 Всеукраїнський державний торгівельнопромисловий трест з торгівлі, експорту та переробки м'ясних продуктів при Народному комісаріаті торгівлі УРСР (Укрм'ясотрест), м. Харків 1923 1941 3389
793 Всеукраїнська автономна секція кооперативів риболовного населення при Всеукраїнській спілці промислово-кредитних та промислово-кооперативних об'єднань (Укррибаксекція), м. Харків 1931 1935 314
794 Організаційне бюро Всеукраїнського спілки кас взаємного страхування членів промислової кооперації (Вукоппромспілкасс), м. Харків 1930 1933 308
795 Всеукраїнське галузеве об'єднання харчо-смакових та сільськогосподарських промислів системи Всеукраїнської спілки кооперативних об'єднань інвалідів (Укрінсільхарч), м. Харків 1931 1932 107
796 Всеукраїнське кооперативне торговельне об'єднання інвалідів (Укрінторг), м. Харків 1932 1932 11
797 Бюро українських теплотехнічних з’їздів при Вищий раді народного господарства УРСР, м. Харків 1927 1935 332
798 Всесоюзний трест гірничо-заводського устаткування Державного всесоюзного об'єднання машинобудівної і металообробної промисловості Вищої ради народного господарства СРСР (Гірнозавтрест), м. Харків. 1930 1933 2686
799 Генеральне секретарство внутрішніх справ Української Центральної Ради, м. Київ 1917 1918 33
800 Восьмий державний трест будівельної промисловості Південного союзного будівельного об'єднання Народного комісаріату важкої промисловості СРСР, м. Харків 1930 1932 1043
801 Монтажно-будівельний трест Народного комісаріату важкої промисловості СРСР (Монтажбуд), м. Харків 1932 1933 92
802 Український трест з виготовлення і будівництва металевих конструкцій Вищої ради народного господарства СРСР (Укрметалобуд), м. Харків 1930 1932 493
803 Державний трест з виробництва стандартних деталей Південного союзного будівельного об'єднання (Південстандартдеталь), м. Харків 1932 1932 150
805 Всеукраїнська контора Всесоюзного об'єднання зі збуту продукції швейної промисловості (Всеукраїнська контора Союзшвейзбут), м. Харків 1932 1935 357
806 Управління уповноваженого Народного комісаріату важкої промисловості СРСР при РНК УСРР (Управління Уповнаркомважпрому СРСР при РНК УСРР), м. Харків, з вересня 1935р.-м. Київ 1932 1935 4159
807 Об'єднане закордонне представництво українських кооперативних спілок в Лондоні (Коопукр в Лондоні). 1923 1930 343
808 Всеукраїнська рада товариства політкаторжан, м. Харків 1925 1935 1447
811 Український військовий генеральний комітет при Українській Центральній Раді, м. Київ 1917 1918 9
812 Всеукраїнське відділення Всесоюзної контори з постачання іноземців (Всеукраїнське відділення Інпостачу), м. Харків 1932 1935 413
813 Український державний промисловий трест середнього машинобудування Управління Уповноваженого Народного комісаріату важкої промисловості СРСР при РНК УРСР (Укрсередмаштрест), м. Харків 1932 1934 451
814 Державний бракераж будівельних матеріалів мінірального походження Уповноваженого Народного комісаріату важкої промисловості СРСР при РНК УСРР, (Держбудбракераж) м. Харків. 1930 1935 698
816 Рівненська повітова комісія з боротьби зі спекуляцією при повітовому комісарі УНР, м. Рівне 1919 1919 1
817 Перший державний трест робітничого житлового та комунального будівництва Всесоюзного об'єднання стандартного житлового будівництва при Вищій раді народного господарства УРСР (Донбасжитлобуд),м. Харків 1931 1934 306
818 Український текстильний трест при Організаційному бюро з відновлення промисловості в Україні (Укроблтекстиль), м. Харків 1920 1933 3024
819 Видавництво "Радянська школа" Державного комітету Ради Міністрів УРСР у справах друку, м. Київ. 1930 1975 1217
820 Видавнича інспекція при Народному комісаріаті освіти УСРР, м. Харків 1934 1934 6
821 Науково-дослідний інститут технічного нормування при Науково-дослідному секторі Уповноваженого Народного комісаріату важкої промисловості СРСР при Раді Народних Комісарів УРСР, м. Харків. 1930 1932 725
822 Україно-Кримська крайова контора Всесоюзного державного вівчартресту "Вівчар", м. Харків 1928 1935 598
823 Текстильно-швейний центр промислової кооперації України при Вукопромкредитспілці (Текстильшвейпромцентр), м. Харків 1930 1932 257
824 Всеукраїнське торфовугільне об'єднання при Всеукраїнській раді промислово-кооперативних товариств (Вукопромпаливо), м. Харків. 1932 1932 143
825 Всеукраїнське галузеве госпрозрахункове мінералобудівельне і керамічне об'єднання при Всеукраїнській раді промислової кооперації (Вукопромінерал), м. Харків 1929 1932 607
826 Всеукраїнське галузеве госпрозрахункове культурно-поліграфічне об'єднання при Всеукраїнській раді промислово-кооперативних товариств (Вукопромкультполіграф), м. Харків. 1930 1932 100
827 Всеукраїнський спеціальний центр шкіряно-взуттєвих промислів при Всеукраїнській спілці промислово-кредитних та промислово-кооперативних об'єднань (Шкірпромкоопцентр), м. Харків 1930 1932 161
828 Українське акціонерне товариство з експорту виробів кустарної промисловості та імпорту підсобних до неї матеріалів, м. Харків 1923 1934 7793
831 Щербинівське сільське управління (УД), Хутор Щербинівка, Залізнянської волості Бахмутського повіту Катеринославської губернії. 1918 1918 1
832 Спеціальна грабарсько-транспортна спілка при Всеукраїнській спілці промислово-кредитних та промислово -кооперативних об'єднань (Вукопромграбартранс), м. Харків 1930 1934 407
833 Всеукраїнський центр харчосмакових кооперативів при Всеукраїнському спілці промислово-кредитних та промислово-кооперативних товариств (Харчопромкоопценнтр), м. Харків 1930 1933 144
834 Металодеревообробний центр промислової кооперації України, м. Харків. 1929 1931 44
835 Харківський молочний трест Народного комісаріату зернових та тваринницьких радгоспів СРСР (Молокотрест), м. Харків 1932 1935 1262
836 Харківський союзний трест свинарських радгоспів Народного комісаріату зернових і тваринницьких радгоспів СРСР (Свинартрест), м. Харків 1932 1936 1366
837 Український союзний трест племінного тваринництва Народного комісаріату радгоспів СРСР (Свинартрест), м. Харків 1932 1934 53
838 Українське управління державної експертизи при Уповноваженому Всесоюзного комітету стандартизації при Українській Економічній Нараді, м. Харків 1934 1935 102
839 Організаційне бюро тресту з об'єднання електрогосподарства та електропостачання в Донбасі, м. Харків 1930 1931 520
840 Управління будівництва ліній електропередач і трансформаторних підстанцій Донбасу Вищої ради народного господарства СРСР (Донмережергобуд), м. Харків 1931 1933 202
841 Державне районне управління з будівництва та експлуатації електричних станцій та мереж Донбасу (Доненерго), м. Харків 1931 1934 1506
842 Український енергобудівельно-монтажний трест (Укренергобуд), м. Харків 1928 1933 546
843 Уповноважений Головного управління електротехнічної промисловості при ВРНГ УСРР (Уповноважений Головелектро), м. Харків. 1922 1925 28
844 Північно-Українське Донецьке районне управління Державного всесоюзного об'єднання енергетичного господарства (Північукрдоненерго), м. Харків 1933 1933 320
846 Організаційне бюро тресту шкільного обладнання , наочних лабораторних приладів, м. Харків 1931 1941 387
897 Начальник Костянтиноградського повіту, м. Костянтиноград Полтавської губернії. 1919 1919 103