Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Пошук

215 Любашівська сільська земельна комісія, с. Любашівка Посухівської волості Уманського повіту Київської губернії 1918 1918 2 1215 Всеукраїнська контора Всесоюзного державного синдикату хімічної промисловості СРСР (Всеукраїнська контора Хімсиндикату), м. Харків. 1928 1929 3 2150 Кризьке волосне правління, с. Кризьке Старобільського повіту Харківської губернії 1919 1919 2 2153 Бердянська повітова продовольча управа, м. Бердянськ Таврійської губернії 1917 1918 4 2155 Управління Охтирського повітового начальника при Головнокомандуючому зброїними силами на Півдні Росії, м. Охтирка, Харківської губернії 1917 1919 48 2158 Подільське українське товариство "Просвіта", м. Кам'янець-Подільський, Подільської губернії 1919 1924 4 2159 Управління Балтського повітового коменданта Української Народної Республіки, м. Балта, Одеської губернії 1918 1919 4 2215 Державна варта 1-ї дільниці м. Ізяслава, Ізяславського повіту Подільської губернії 1918 1918 2 3215 Польова дирекція залізниць України, табори Ченстохів (Польща), Станіслав (Галичина) 1920 1921 66 4215 Рада Всеукраїнської спілки релігійних громад Української автокефальної православної церкви, м. Київ. 1919 1926 16 5215 Республіканський трест дослідних господарств та елітно-насінницьких радгоспів науково-дослідних установ (Укрдосліднасінтрест) Міністерства сільського господарства УРСР, м. Київ 1977 1980 139
Номер фонду Опис Початок Кінець
4262 Опис-1 Листування зі штабом Донецької трудової армії-управління Начінждонтррудового Листування з 215-им, 216-им та 217-им військово-будівельним загоном 1921 0
4590 Опис-1 03.1918-05.1918рр. Кам'янець-Подільський губернський демобілізаційний комітет 01.1918 - 09.1918рр. Кам'янецька повітова демобілізаційна комісія армії УД 07.1918 - 1918рр. Головна Ново-Ушицька демобілізаційна комісія армії УД 08.1918 -09.1918рр. Проскурівська повітова демобілізаційна комісія армії УД 11.1918 -12. 1919рр. Начальник Шепетівського розподільного евакуаційного пункту 01.1919 -02. 1919рр. Спостережний відділ Українського розподільної евакуаційного пункту 1918-1919рр. Накази по Головній Ново-Ушицькій, Кам’янецький та Проскурівській повітових демобілізаційних комісіях армії УД, а також по спостережному відділу Українського розподільного евакуаційного пункту армії УНР. Телеграми, телефонограми голови Кам'янець-Подільського губернського демобілізаційного комітету про облік і передачу коней, військового майна, демобілізованими військовими частинами армії Центральної Ради. Звіти, рапорти, відомості про діяльність Українського санітарного поїзда №26/2215 армії УНР, що надіслані до відома начальнику Шепетівського розподільного евакуаційного пункту. 1918 1919