Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Описи

Номер фонду98
Назва фондуЦентральна ліквідаційна комісія в справах управління лісової промисловості України і губернських паливних управлінь при Головному управлінні палива УСРР, м. Київ
Початок1922
Кінець1923
Обсяг29

Перейменування фонду


1922 1923 Центральна ліквідаційна комісія в справах управління лісової промисловості України і губернських паливних управлінь при Головному управлінні палива УСРР, м. КиївЗміст фонду


Початок Кінець Опис
1922 1923 1 опис Накази з Центральної ліквідаційної комісії з повідомленнями про постанови УРНГ, Наркомзему УРСР та Укрпалива з питань заготівлі, відпустка дров та відводу лісосік для потреб населення. Протоколи засідань Центральної ліквідаційної комісії. Обіжники Центральної ліквідаційної комісії про відрахування у спеціальний фонд, ліквідації Управління лісової промисловості України (Укрліскомів) та Губернської ліквідаційної комісії зі справ палевого управління (Губпаливоліквідкомів). Листування з представниками Укрліскомів та уповноваженими Укрпалива на місцях про хід заготівки та вивезення дров та лісоматеріалів. Акти складання та прийому майна ліквідаційних губ палив. Договори з управлінням Південно-західної залізниці про постачання дров та лісоматеріалів. Зворотні відомості по грошовим розрахункам.