Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Описи

Номер фонду1062
Назва фондусерпня 1920р. - м. Станіслав
Початок1918
Кінець1922
Обсяг713

Перейменування фонду


0 0 з серпня 1920р. - м. Станіслав
1918 1922 Народне міністерство земельних справ Української Народної Республіки, м. Київ; з березня 1919р. - м. Вінниця, з квітня 1919р. - м. Ровно, з листопада 1919р. - м. Кам"янець - Подільський, з червня 1920р. - м. Вінниця, з липня 1920р. - м. Кам"янець-Поділь.Зміст фонду


Початок Кінець Опис
1918 1920 Опис - 1 Закони, інструкції, постанови, обіжники, накази, розпорядження Ради Міністрів Директорії про охорону лісів, діяльність хліборобських товариств, грошову допомогу приватним господарствам, утворення фінансової комісії при Міністерстві фінансів, проведення гідротехнічних робіт, збір додаткового податку за промислову худобу й птицю, фінансування сільських установ Обов'язкова постанова Міністерства земельних справ УНР про обмолот хліба для потреб армії та копія постанови з'їзду представників продовольчих комітетів на залізницях України та залізничних кооперативів про їх діяльність. Накази Міністерства земельних справ УНР про ведення діловодства українською мовою Протоколи засідань окремих комісій міністерства та місцевих земельних управ, а також нарад представників міністерства та цукроварень. Накази Міністерства земельних справ і прохань окремих осіб про призначення їх на службові посади Відомості про особовий склад місцевих установ, підлеглих ветеринарному департаменту міністерств.
1919 1922 Опис - 2 Проект закону, протоколи засідань, протоколи та обіжники Ради Міністрів Деректорії про створення Міністерства земельних справ, діяльність і асигнування кредитів департаментам міністерства. Накази Директорї та Міністерства земельних справ про призначення та звільнення міністерств, діяльність міністерства і земельно-технічних відділів при земельних управах. Журнали, протоколи нарад директорів департаментів Міністерства земельних справ УНР. Доповідь головної бухгалтерії міністерства про свою діяльніст.
1918 1920 Опис - 3 Закони, постнови, накази Директорії про асигнування коштів Міністерству земельних справ, скорочення штатів, перевірку характеристик урядовців під час прийняття їх на службу. Журнали, протоколи засідань, обіжники Ради Міністрів та департаменту державної скарбниці Міністерства фінансів про порядок видачі характеристик урядовцім, асигнування кредитів департаментам Міністерства земельних справ. Доповідь директора департаменту земельних поліпшень Міністерства земельних справ про грошову допомогу приватним власникам і земствам на відновлення приватних господарств Рапорти начальника Геодезичної управи Генерального штабу про звільнення црядовців у безстрокову відпустку Накази Міністерства земельних справ про звільнення та призначення урядовців. Відомость на виплату грошей урядовцім міністерства та списки співробітників департаменту лісництв.
1918 1921 Опис-4ос Особові справи