Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Описи

Номер фонду111
Назва фондуОб'єднана ревізійна комісія Народного комісаріату торгівлі УСРР по Українському хлібозаготівельному та борошномельному тресту "Укрхліб" і Українському тресту м'ясної промисловості "Укрм'ясотрест" , м. Харків
Початок1926
Кінець1927
Обсяг81

Перейменування фонду


1926 1927 Об'єднана ревізійна комісія Народного комісаріату торгівлі УСРР по Українському хлібозаготівельному та борошномельному тресту "Укрхліб" і Українському тресту м'ясної промисловості "Укрм'ясотрест" , м. ХарківЗміст фонду


Початок Кінець Опис
1926 1927 1 опис Постанови, обіжники та розпорядження Наркомторгу УРСР, тресту Укрхліб та Укрм'ясохладобійня про виконання заготівельних планів, будівництві елеваторів та установ заготівельних цін. Протоколи ревізійної комісії. Листування з конторами Укрхліб про проведення заготівель, обстеженні контор, діяльності агентів треста Укрхліб та ліквідації ревізійної комісії