Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Описи

Номер фонду112
Назва фондуУкраїнський комітет торгівлі при Народному Комісаріаті торгівлі УСРР, м. Харків
Початок1931
Кінець1932
Обсяг349

Перейменування фонду


1930 1930 Український комітет торгівлі при Народному Комісаріаті торгівлі УСРР, м. Харків
1930 1932 Український комітет торгівлі при Народному Комісаріаті постачання УСРР, м. Харків
1932 1932 Управління державної торгівлі в Україні (Укрторг) при Народному Комісаріаті постачання УСРР, м. ХарківЗміст фонду


Початок Кінець Опис
1931 1932 1 опис Постанова, розпорядження, обіжники Наркомпостачу СРСР, РНК, Наркомпостачу УРСР, Комітету товарних фондів і регулювання торгівлі при Раді Праці та Оборони СРСР і його уповноваженого на Україні і Всеукраїнської Ради профспілок про розширення торгівлі, покращення постачання великих міст і промислових районів Донбасу, про перспективне планування системи торгівлі, виконання зведених річних планів фінансування і планів товарообігу. Накази Наркомпостачу СРСР і УРСР з питань посилення перевірки виконання урядових та партійних рішень у системі Наркомпостачу, затвердження планів робочого постачання і підготовки кадрів торгових працівників. Протоколи засідань Укрекономнаради і президії Укрторгу , загальних зборів працівників Укрторгу. Положення про Український комітет торгівлі і його відділи. Річні плани роздрібної торгівлі, товарообігу, плани робітничого постачання і плани підготовки кадрів торгових робітників, пояснювальні записки до них. Кон'юнктурні огляди стану державної торгівлі на Україні в цілому і в окремих великих містах. Доповідні записки Укрекономради і Наркомпостачу УРСР про стан роздрібної торгівлі і статистичні відомості про торгову діяльність Укрторгу і його відділів. Листування з Наркомпостачем СРСР, УРСР і міськими торгами з питань вивчення ринку, підготовки та підвищення кваліфікації робітників торгівлі, складання планів і контрольних цифр торгової сіті і про їх виконання, розширення і покращення робочого постачання великих міст і промислових районів країни.