Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Описи

Номер фонду121
Назва фондуНемирівська волосна земельна управа, м. Немирів Немирівської волості Брацлавського повіту Подільської губернії.
Початок1919
Кінець1919
Обсяг12

Перейменування фонду


1919 1919 Немирівська волосна земельна управа, м. Немирів Немирівської волості Брацлавського повіту Подільської губернії.Зміст фонду


Початок Кінець Опис
1919 1919 1 опис Копія закону Директорії, інструкція голови повітової земельної управи про реквізиції хліба та земель у населення Протоколи засідань земельно-агрономічної комісії при губернському повіті земельних управ та Подільської губернської наради представників від повітових земельних управ . Листування з Брацлавською повітовою земельною управою про облік худоби та посівної площі