Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Описи

Номер фонду123
Назва фондуБюро преси при Державній плановій комісії УСРР, м. Харків
Початок1933
Кінець1934
Обсяг62

Перейменування фонду


1933 1934 Бюро преси при Державній плановій комісії УСРР, м. ХарківЗміст фонду


Початок Кінець Опис
1933 1934 1 опис Постанови директиви, накази ЦК КП(б)У, ВУЦВК, Раднаркому СРСР та УРСР, про стан та розвиток поліграфічної промисловості, покращення якості паперу та її розподілу, забезпечення своєчасного виходу журналів, організації редакцій газет та видавництв при політвідділах машинно-тракторних станцій та колгоспів, книжкової торгівлі. Статути видавництв. Плани багатотиражних газет та розподіл паперу центральних та місцевих газет; тематичні плани видавництва на 1933р. Контрольні цифри поліграфічної промисловості України. Відомості про тиражі центральних газет по областям України. Листування з Укрдержпланом, Наркомфіном УРСР, видавництвами, паперовими фабриками, учбовими закладами та місцевими установами виконкомами про бюджет республіканської преси, плануванні, складанні облікових документів, видавництво підручників, підготовці кадрів