Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Описи

Номер фонду14
Назва фондуГоловне архівне управління України
Початок1918
Кінець2000
Обсяг9532

Перейменування фонду


1919 1919 Архівна секція Всеукраїнського комітету охорони пам'яток мистецтва і старовини (ВУКОПМИС), м. Київ.
1919 1919 Головне архівне управління Позашкільного відділу Народного комісаріату освіти УРСР, м. Київ.
1920 1921 Архівна секція Всеукраїнського комітету охорони пам'яток мистецтва і старовини (ВУКОПМИС), м. Київ.
1921 1923 Головне архівне управління при Народному комісаріаті освіти УРСР (Головархів), м. Харків.
1923 1938 Центральне архівне управління при Всеукраїнському Центральному Виконавчому Комітеті (Укрцентрархів, з 1927р.-ЦАУ), м. Харків, м. Київ
1938 1940 Архівне управління Народного Комісаріату внутрішніх справ УРСР, м. Київ.
1940 1941 Архівний відділ Народного комісаріату внутрішніх справ УРСР, м. Київ
1941 1941 Архівне управління Народного Комісаріату внутрішніх справ УРСР, м. Київ.
1941 1944 Управління державними архівами Народного комісаріату внутрішніх справ УРСР, мм. Златоуст, Київ.
1944 1960 Архівне управління Народного комісаріату внутрішніх справ УРСР, з березня 1946р.- Міністерства внутрішніх справ УРСР, м. Київ
1960 1974 Архівне управління при Раді Міністрів УРСР, м. Київ
1974 1991 Головне архівне управління при раді міністрів Української РСР, м. Київ
1991 0 Головне архівне управління при Кабінеті Міністрів УкраїниЗміст фонду


Початок Кінець Опис
1920 1944 1 опис 1920р. Архівна секція Всеукраїнського комітету охорони пам'яток мистецтва і старовини (ВУКОПМИС). Особлива Всеукраїнська архівна комісія (ОВК). 1921-1922 Загальна канцелярія, до 03,09,1921р.- адміністративно-технічний підвідділ архівного відділу ВУКОПМИСу. 1923-1924, 1931-1944 Секретаріат. 1925-1930 Адміністративно-організаційний відділ. 1940-1941 Організаційно-інспекторське відділення. 1942-1943 Організаційно-методичний відділ. 1944 Організаційно-інспекторський відділ. 1921,1923-1930 Відділ архівознавства, до 03,09,1921р.- підвідділ архівознавства архівного відділу ВУКОПМИСу. 1931 Кабінет архівознавства (науково - методологічно - методичний сектор) 1932 Методично-методологічний сектор. 1940-1941 Науково-методичне відділення. 1944 Науково-методичний відділ. 1931 Сектор агітації, пропаганди і археографії. 1932 Сектор агітації, пропаганди і наукової публікації документів. 1933 Видавнича група. 1934-1935,1937-1939 Редакційно-видавничий відділ. 1942-1944 Науково-видавничий відділ. 1934 Відділ організації та використання історично-документальної бази УРСР. 1935 Відділ організації та використання архівних матеріалів. 1944 Відділ використання. 1936, 1938-1939 Відділ центральних і місцевих архівних установ. 1937-1939 Відділ відомчих архівів. 1944 Організаційно-інспекторський відділ ІІ відділення (по керівництву архівами центральних установ і організацій). Відділ комплектування. 1921 Експертний відділ, до 03,09,1921р.- контрольно-експертний підвідділ архівного відділу ВУКОПМИСу. 1940-1942 Експертно-перевірна комісія. 1921-1922 Обліково-контрольний відділ, до 03,09,1921р.- підвідділ архівних фондів архівного відділу ВУКОПМИСу. 1938-1939 Обліково-методичний відділ. 1931 Сектор планово-інструкторський і кадрів. 1932-1933 Сектор планування і кадрів. 1939 Відділ кадрів. 1942-1944 Відділення кадрів. 1923-1933,1936-1937 Фінансова частина. 1934-1935 Фінансово-бюджетна частина. 1938-1939 Фінансово-бюджетна група. 1940 Бухгалтерія. 1941 Фінансово-плановий сектор. 1942 Фінансово-плановий відділ. 1943-1944 Фінансовий відділ. 1941-1942 Управління державними архівами в УРСР в м. Златоусті. 1941-1942 Евакогрупа державних архівів УРСР в м. Балашові. 1942 Оперативна група управління державними архівами УРСР в м. Ворошиловграді. 1943 Оперативна група управління державними архівами УРСР в м. Калачі. 1942-1944 Евакогрупа державних архівів УРСР в м. Ульяновську. Евакогрупа державних архівів УРСР в м. Актюбінську. 1942-1943 Евакогрупа державних архівів УРСР в м. Шадринську.
1920 1944 1 ос Документи з особового складу (накази Наркомосвіти УРСР за 1921р.- ЦАУ УРСР за 1928-1931,1935, Архівного відділу НКВС УРСР за 1939,1940рр. з особового складу; розпорядження Шадринської евакогрупи державних архівів УРСР з особового складу; відомості про виплату заробітної плати працівникам ОВАК за 1920р., співробітникам Укрцентрархіву, ЦАУ. Архівного управління НКВС, Управління державними архівами, центральних архівів УРСР, анкети, посвідчення, заяви, довідки, списки, особові листки співробітників архівних Установ УРСР).
1945 1990 2 опис 1945-1970 Секретаріат 1971-1981,1984-1988 Канцелярія 1989-1991 Керівництво 1982-1983 Прийомна 1973-1988 Редакція науково-інформаційного бюлетеня ""Архіви України" 1971-1983 Місцевий комітет 1984-1986 Профспілковий комітет 1945-1962 Організаційно-інспекторський відділ 1963-1986 Організаційно-методичний відділ 1945-1961 Науково-методичний відділ. Відділ Комплектування державного архівного фонду СРСР 1962-1979 Відділ комплектування, обліку та експертизи 1980-1988 Відділ науково довідкового апарату і обліку документів, з 1984р.- група 1963-1979 Відділ відомчих архівів і діловодства 1981-1988 Група по діловодству 1945-1960 Відділ використання документальних документів 1961-1988 Відділ використання документів та інформації 1945-1988 Науково-видавничий відділ 1945-1947 Відділення кадрів 1948-1954,1962-1963,1966-1975,1977-1978,1981-1986 Відділ кадрів 1945-1946,1950,1955-1968 Адміністративно-господарський відділ 1969-1976,1979 Відділ технічного оснащення, експлуатації і будівництва архівів 1981-1982,1984-1986 Група технічного забезпечення, експлуатації та будівництва архівів 1945-1960 Фінансовий відділ 1961-1988 Бухгалтерія 1989, 1991 Фінансово-економічний відділ 1990 Фінансово-економічний та господарський відділ
1947 1988 3 опис 1947-1988 Плани діяльності та звіти архівних установ
1945 1988 5-ос Документи з особового складу.
1918 1945 6сч опис Обіжники, листування з НКВС УСРР, окружними архівними установами про порядок допуску дослідників до архівних документів Плани роботи окружних архівних управлінь Секретно
1992 1993 оп.8 1992-1993 Керівництво 1992 Відділ зберігання та обліку Архівного фонду України 1993 Відділ зберігання та обліку НАФ 1992 Відділ формування Архівного фонду України та діловодства 1993 Відділ формування НАФ та діловодства 1992-1993 Відділ використання документів, інформації та зовнішніх зв'язків 1992-1993 Відділ організації, координації та методики архівної справи 1992-1993 Фінансово-економічний відділ
1943 1989 опис 7 1943- 1951, 1955-1960 Відділ використання документальних матеріалів 1945- 1948, 1950-1963 Організаційно-інспекторський відділ 1946,1949 Секретаріат 1946-1961 Відділ комплектування державного архівного фонду СРСР 1947 Науково-методичний відділ, з 1954, 1959 Науково-видавничий відділ, 1970 Відділ наукового використання інформації 1947 Відділ кадрів 1962-1963, 1965-1970 Відділ комплектування, обліку та експертизи Секретно