Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Описи

Номер фонду1502
Назва фондуПосухівська сільська земельна комісія, с. Посухівка Посухівської волості Уманського повіту Київської губернії
Початок1918
Кінець1918
Обсяг2

Перейменування фонду


1918 1918 Посухівська сільська земельна комісія, с. Посухівка Посухівської волості Уманського повіту Київської губерніїЗміст фонду


Початок Кінець Опис
1918 0 Опис-1 Протоколи засідань Посухівського волосного земельного комітету; обіжники Міністерства земельних справ УНР, земельних комітетів; інструкції про передавання в оренду колишніх приватних садів, організацію прокатних станцій; листи Київського губернського та Уманського повітового земельних комітетів, Посухівської волосної земельної управи про подання інформації про площі лісів, посіви буряків, охорону пам'яток старовини, повернення землі школам тощо; телефонограми Посухівського волосного земельного комітету про збереження садів, видання авансів на посіви буряків, організацію прокатних станцій; звернення до громадян Міністерства земельних справ та уряду УНР, Українського військово-революційного комітету на Уманщині; список селян с. Посухівка з даними про запаси насіння Старий опис