Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Описи

Номер фонду16
Назва фондуУповноважений представник Народного комісаріату освіти УСРР у Німеччині, м. Берлін
Початок1921
Кінець1930
Обсяг313

Перейменування фонду


1921 1930 Уповноважений представник Народного комісаріату освіти УСРР у Німеччині, м. Берлін.Зміст фонду


Початок Кінець Опис
1921 1930 1 опис Статут та протоколи засідань редакційної комісії Народного комісаріату освіти УРСР. Огляд діяльності та звіти про стан золотого фонду Наркомосу УРСР. Звіти уповноваженого представництва Наркомосу УРСР у Німеччині про діяльність за 1922-1925рр. Службові записки про оформлення документації на закупку імпортних товарів. Замовлення на закупку книг та обладнання для учбових установ Наркомосу УРСР. Листування з Наркомосом УРСР, Торгпредствами СРСР, РРФСР, УРСР за кордоном про реалізацію замовлень на закупку імпортних товарів, розповсюдження російських видань за кордоном, видання російсько-українського словника.