Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Описи

Номер фонду2
Назва фондуКабінет Міністрів України, мм. Харків, Київ
Початок1918
Кінець2003
Обсяг79231

Перейменування фонду


1917 1918 Народний Секретаріат Української Робітничо-Селянської Республіки, м. Харків. з 12.02.1918р.-м. Київ, з 27,02,1918р.-м. Полтава, з 12,03,1918р.- м. Катеринослав, з 22,03,1918р. - м. Таганрог
1918 1919 Тимчасова Робітничо-Селянський Уряд України, м. Суджа, з 27.10.1918р.- м. Харків
1919 1919 Рада Народних Комісарів Української Соціалістичної Радянської Республіки (РНК УСРР), м. Харків, З 21.03.1919р. - м. Київ, з другої половини серпня 1919р. - м. Чернігів
1920 1946 Рада Народних Комісарів Української Радянської Соціалістичної Республіки (РНК УРСР, Раднарком УРСР), м. Харків, з 1935р. - м. Київ
1946 1991 Рада Міністрів Української РСР, м. Київ
1991 0 Кабінет Міністрів України, м. Київ
1991 1991 Кабінет Міністрів Української РСР, м. КиївЗміст фонду


Початок Кінець Опис
1918 1920 1-опис Документи про формування Тимчасового Робітничо-Селянського Уряду України, його діяльність та діяльність Ради народних Комісарів (постанови, розпорядження, положення та інструкції Ради Народних Комісарів та Народних Комісаріатів УРСР; протоколи засідань Політичного бюро Комуністичної партії /більшовиків/ України (КП/б/у), Тимчасового Робітничо-Селянського Уряду України, Ради Народних Комісарів УСРР, листування з Центральним Комітетом КП/б/у, Народними комісаріатами РСФРР і УСРР, Революційною військовою радою Республіки, місцевими органами Радянської влади). Документи про скликання та діяльність Рад (постанови і резолюції губернських та повітових з'їздів виконавчих комітетів Рад, конференції; листування з Народним комісаріатом УСРР, партійними організаціями центральних закладів і місцевими органами Радянської влади про підготовку 3-го Всеукраїнського з'їзду, губернських та повітових з'їздів Рад, про вибори делегатів на з'їзди; докладні записки, інформації, листування та телеграфні повідомлення губернських, повітових, волосних Революційних та виконавчих комітетів про створення органів Радянської влади на місцях; вітальні телеграми з приводу відкриття з'їздів). Документи про організацію та діяльність центральних та місцевих закладів в сфері фінансування, постачання продовольства, роботу транспорту, органів контролю та судових органів. Документи про формування частин Червоної Армії на території України, її бойові дії, боротьбу з контрреволюцією і бандитизмом, військове навчання, діяльність військових закладів, постачання Червоної Армії обмундирування, продовольства та боєприпасів, організацію медичної допомоги тощо. Документи з особового складу (заяви про приймання на роботу, характеристики, списки, мандати та посвідчення працівників Ради Народних Комісарів та Народних комісаріатів УРСР).
1938 1991 10-опис 1962-1964рр. Прийомна Голови Ради Міністрів УРСР 1962р. Прийомна Першого заступника Голови Ради Міністрів УРСР 1962-1963рр. Група листів 1964р. Група листів, заяв і скарг трудящих 1962-1964рр. Протокольна частина 1962-1964рр. Загальна канцелярія 1962-1964рр. Перший відділ 1962р. Група з питань Державної планової комісії УРСР та науково-технічного Комітету Ради Міністрів УРСР 1962р. Група з питань зв'язків з закордоном 1962-1964рр. Група з питань зовнішніх економічних зв'язків 1962р. Група з питань металургійної і гірничорудної промисловості 1962р. Група з питань нафтової, газової і вугільної промисловості 1963-1964рр. Група з питань металургійної і паливної промисловості 1962-1964рр. Група з питань хімічної промисловості 1962-1964рр. Група з питань машинобудування 1962р. Група з питань електрифікації, енергетики і сільської електрифікації 1962р. Група з питань будівництва гідроелектростанцій, каналів і крупних районних водопроводів 1963-1964рр. Група по енергетиці, електротехнічній промисловості, будівництву електростанцій і каналів 1962-1963рр. Група з питань будівництва гідроелектростанцій, каналів і крупних районних водопроводів 1962-1963рр. Група з питань будівництва, проектування, архітектури і промисловості будівельних матеріалів 1964р. Група по будівництву 1962р. Група з питань автомобільного транспорту і шляхового господарства 1962-1963рр. Група з питань транспорту і зв'язку 1964р. Група по транспорту, зв'язку і шляховому господарству 1962-1963рр. Група з питань житлового і комунального господарства 1964р. Група по комунальному господарству 1962р. Група з питань місцевої промисловості і побутового обслуговування населення 1962р. Група з питань лісової, паперової та деревообробної промисловості 1962р. Група з питань легкої промисловості 1963р. Група з легкої, лісової промисловості і побутового обслуговування населення 1964р. Відділ легкої, лісової промисловості і побутового обслуговування населення 1962р. Група з питань м'ясної, молочної і рибної промисловості 1962-1964рр. Група з питань харчової промисловості 1962р. Відділ сільського господарства і заготівель 1963-1964рр. Відділ сільського господарства 1962р. Група з питань торгівлі 1963-1964рр. Група торгівлі і громадського харчування 1962р. Група з питань фінансів 1962р. Група з питань праці і заробітної плати 1962р. Група з питань організованого набору робітників, переселення і трудових резервів 1963-1964рр. Група по плануванню, фінансах, праці і заробітній платі, оргнабору робітників і переселенню населення 1962р. Група з питань культури 1962р. Група з питань освіти 1962р. Група з питань вищої, середньої спеціальної і професійної освіти 1962р. Група з питань охорони здоров'я 1962р. Група з питань Міністерства юстиції УРСР і Держарбітражу 1962р. Група з питань Міністерства внутрішніх справ УРСР, Комісії радянського контролю Ради Міністрів УРСР і ЗАГСу 1963р. Група по науці, освіті, культурі, охороні здоров'я і репатріації 1964р. Група по науці, освіті, культурі, охороні здоров'я, репатріації і органах ЗАГСу 1962р. Група з питань соціального забезпечення 1963р. Група по адміністративних органах і соціальному забезпеченню 1964р. Група по адміністративних органах 1962-1964рр. Секретаріат комісії по встановленню персональних пенсій 1962р. Інспекторська група з питань раднаргоспів 1962-1964рр. Організаційно-інструкторський відділ 1962-1964рр. Інформаційно-статистична група 1962-1964рр. Група з питань кадрів 1962-1964рр. Центральна бухгалтерія 1962-1964рр. Господарське управління
1928 1979 11с-опис Секретно
1937 1960 12сч-опис 1937-1960рр. Постанови і розпорядження РНК УРСР. Постанови Економічної Ради при РНК УРСР. Вхідні урядові телеграми від РНК СРСР, Державного комітету оборони, Ради по евакуації тощо. Списки, довідки та донесення РНК УРСР до РНК СРСР, обкомів КП/б/у, облвиконкомів. Доповідні записки НК Документи про підготовку виборів до Верховної Ради УРСР (проект положення про вибори, телеграми тощо). Плани, звіти та листування з РНК СРСР. Листування з Народним Комісаріатом земельних справ УРСР, фінансів СРСР та УРСР, легкої промисловості УРСР, лісової промисло-вості, комунального господарства УРСР, відомствами і організаціями. Документи про організований набір робочої сили для роботи в промисловості та будівництві (протоколи посівної комісії по оргнабору робочої сили при РНК УРСР, розрахунки, плани-заявки відомств і організацій, листування. Відомості Державтоінспекції про наявність автотранспорту по областях УРСР. Довідки про стан комунального господарства в містах УРСР. Доповідні записки про роботу органів міліції. Листи і скарги громадян. Акт про знищення архівних справ спецсекретаріату і Особового сектору Управління Справами РНК УРСР за 1924-1930. Журнал реєстрації вхідних та вихідних таємних і цілком таємних документів. Штатні контингенти та списки працівників РНК, Верховної Ради, наркоматі, центральних установ УРСР, центральних організацій та керівного складу обласних установ УРСР. 1945р. Журнал реєстрації постанов і розпоряджень РНК УРСР. 1946р. Постанови і розпорядження Ради Міністрів УРСР. Журнал реєстрації поснов і розпоряджень РМ УРСР. Вхідні телеграми директивного характеру від Уряду УРСР. Вихідні урядові телеграми до РМ СРСР, союзних міністерств, обкомів КП/б/у та облвиконкомів. Шифротелеграми до РМ СРСР, Міністерства збройних сил СРСР, Союзної контрольної комісії тощо. Протоколи засідань колегії Міністерства державного контролю УРСР, доповідні записки та листування з міністерствами державного контролю СРСР та УРСР. Доповідні записки, довідки та повідомлення НКВС УРСР, обкомів КП/б/у та Управління прикордонних військ НКВС. Стенограми нарад працівників органів репатріації УРСР, доповідні і копії звітів. 1951-1952рр. Інформації, довідки, листування з облвиконкомами про репатріацію польських дітей до Польщі, прийом, рух і працевлаштування репатрійованих радянських громадян, заяви про розшук родичів і знайомих та списки репатрійованих. Звіт про роботу Відділу в справах репатріації при Раді Міністрів УРСР, листування з облвиконкомами про скасування відділів репатріації та повернення радянських громадян на батьківщину
1965 1975 13-опис 1965р. Прийомна Голови Ради Міністрів УРСР 1966-1975рр. Секретаріат Голови РМ УРСР 1965-1975рр. Протокольна частина 1965-1975рр. Загальний відділ 1965р. Група по хімічній промисловості 1966-1969рр. Група по хімічній, нафтопереробній і нафтохімічній промисловості 1973-1975рр. Відділ хімічної промисловості 1965-1969рр. Група по адміністративних органах і соціальному забезпеченню 1970-1975рр. Відділ адміністративних органів і соціального забезпечення 1965-1975рр. Відділ сільського господарства 1965-1975рр. Група по плануванню, фінансах, праці і заробітній платі 1965-1975рр. Інформаційно-статистична група 1965-1969рр. Група по зовнішніх економічних зв'язках 1965р. Група по машинобудуванню 1966-1969рр. Група по матеріально-технічному постачанню, кооперованих поставках і питаннях машинобудування 1970-1975рр. Відділ по матеріально-технічному постачанню, зовнішніх економічних зв'язках та питаннях машинобудування 1965р. Група по енергетиці та електричній промисловості 1966-1969рр. Група по енергетиці, електрифікації, будівництву електростанцій і каналів 1965р. Група по комунальному господарству 1966-1969рр. Група по місцевій промисловості, комунальному господарству та побутовому обслуговуванню населення 1970-1975рр. Відділ місцевої промисловості, комунального господарства та побутового обслуговування населення 1965-1975рр. Організаційно-інструкторський відділ 1965р. Група по торгівлі та громадському харчуванню 1966-1975рр. Відділ торгівлі і громадського харчування 1965р. Група по металургійній та паливній промисловості 1965р. Група по харчовій промисловості 1965р. Група по легкій, лісовій промисловості та побутовому обслуговуванню населення 1966-1975рр. Відділ легкої та харчової промисловості 1965р. Група по будівництву, проектуванню, архітектурі та промисловості будівельних матеріалів 1966-1975рр. Відділ будівництва та промисловості будівельних матеріалів 1965р. Група по науці,культурі-освіті, охороні здоров'я і репатріації 1966р. Відділ культури, освіти, охорони здоров'я і питань репатріації та рееміграції 1967-1975рр. Відділ культури, освіти та охорони здоров'я 1966-1975рр. Відділ науки і нової техніки 1965-1969рр. Група по транспорту, зв'язку і шляховому господарству 1970-1975рр. Відділ транспорту і зв'язку 1966-1975рр. Відділ важкої промисловості 1965-1975рр. Секретаріат Комісії по встановленню персональних пенсій 1965-1975рр. Група листів, заяв і скарг трудящих 1965р. Господарське управління 1965-1975рр. Центральна бухгалтерія
1976 1985 14-опис 1976-1985рр. Секретаріат Голови Ради Міністрів УРСР 1976-1985рр. Протокольна частина 1976-1985рр. Загальний відділ 1976-1985рр. Організаційно-інструкторський відділ 1976-1985рр. Відділ науки і нової техніки 1976-1985рр. Відділ по плану, фінансах, праці і заробітній платі 1976-1985рр. Відділ важкої промисловості 1976-1985рр. Відділ хімічної промисловості 1976-1985рр. Відділ легкої і харчової промисловості 1976-1985рр. Відділ будівництва і промисловості будівельних матеріалів 1976-1980рр. Відділ по матеріально-технічному постачанню, зовнішніх економічних зв'язках і питаннях машинобудування 1981-1985рр. Відділ по матеріально-технічному постачанню і зовнішніх економічних зв'язках 1976-1985рр. Відділ місцевої промисловості, комунального господарства та побутового обслуговування населення 1981-1985рр. Відділ машинобудування 1976-1985рр. Відділ транспорт у і зв'язку 1976-1981рр. Відділ сільського господарства 1982-1985рр. Відділ агропромислового комплексу 1976-1985рр. Відділ торгівлі і громадського харчування 1976-1985рр. Відділ культури, освіти і охорони здоров'я 1976-1985рр. Комісія з радянських традицій, свят та обрядів 1976-1985рр. Відділ адміністративних органів та соціального забезпечення 1976-1985рр. Група листів, заяв та скарг трудящих 1976-1985рр. Інформаційно-статистична група 1976-1985рр. Секретаріат комісії по встановленню персональних пенсій 1976-1985рр. Центральна бухгалтерія 1976-1985рр. Другий відділ
1986 2001 15- опис 1986р. Секретаріат Голови Ради Міністрів УРСР. 1994р. Секретаріат Національної ради з питань безпечної життєдіяльності населення. 1986-1996рр. Протокольна частина 1986-1991рр. Загальний відділ 1991р. Відділ взаємодії з Комісіями Верховної Ради України та органами місцевого самоврядування 1992-1995рр. Відділ взаємодії з Комісіями Верховної Ради України та місцевими органами виконавчої ради 1992-1993рр. Сектор по підготовці матеріалів до засідань Кабінету Міністрів України 1994-1996рр. Відділ по підготовці засідань Кабінету Міністрів та його Президії 1995р. Відділ взаємодії з місцевими радами і органами виконавчої влади. 1995-1996рр. Відділ взаємодії із статутними органами СНД та аналізу міждержавних відносин 1996р. Відділ міждержавних відносин з країнами СНД і Балтії 1996р. Відділ міждержавних відносин з Російською Федерацією 1994р. Управління економіки 1995р. Головне управління з питань економічної реформи 1986-1987рр. Організаційно-інструкторський відділ 1986р. Відділ адміністративних органів та соціального забезпечення 1987р. Відділ адміністративних органів 1988-1989рр. Група адміністративних органів 1988р. Відділ по роботі радянських органів 1989р. Відділ по роботі органів влади 1990р. Відділ по роботі радянських і правоохоронних органів 1994-1995рр. Відділ з питань міжнародної допомоги та інвестицій 1991-1996рр. Відділ з питань власності і підприємництва 1988-1990рр. Відділ науково-технічного прогресу, машинобудування і зовнішньо-економічних зв'язків 1986-1987рр. Відділ машинобудування 1991р. Відділ оборонного комплексу, зв'язку та машинобудування 1992-1996рр. Відділ з питань машинобудування, зв'язку і конверсії 1986-1987рр. Відділ по матеріально-технічному постачанню і зовнішніх економічних зв'язках 1991р. Відділ зовнішніх і міжреспубліканських зв'язків 1992-1993рр. Відділ з питань зовнішніх зв'язків 1994-1996рр. Управління з питань зовнішньо-економічних зв'язків 1993р.;1995р. Відділ по зв'язкам з СНД 1993р. Відділ по зв'язкам з міжнародними фінансовими організаціями 1988-1994рр. Економічний відділ 1995-1996рр. Відділ розвитку національної економіки 1996р. Відділ розвитку державного управління економікою 1996р. Відділ іноземних інвестицій та вільних економічних зон 1991-1992рр. Державна Рада з питань економічної політики 1986-1987рр. Відділ важкої промисловості 1988-1990рр. Відділ галузей важкої промисловості 1986-1987рр. Відділ хімічної промисловості 1992-1996рр. Відділ з питань металургійного комплексу та хімічної промисловості 1992-1996рр. Відділ з питань паливно-енергетичного комплексу 1986р. Відділ легкої і харчової промисловості 1987р. Відділ легкої і місцевої промисловості 1991р. Відділ промисловості 1988-1990рр. Відділ промислових товарів народного споживання, торгівлі і платних послуг населенню 1993р. Відділ з питань кооперованих поставок продукції виробничо-технічного призначення 1988-1989рр. Відділ удосконалення управління народним господарством, розміщення продуктивних сил і охорони природи 1986-1987рр. Відділ будівництва і промисловості будівельних матеріалів 1988-1991рр. Відділ капітального будівництва і промисловості будівельних матеріалів 1992-1996рр. Відділ з питань будівництва і архітектури 1986р. Відділ місцевої промисловості, комунального господарства та побутового обслуговування населення 1987р. Відділ житлово-комунального господарства та побутового обслуговування 1988-1990рр. Відділ житлово-комунального господарства і комплексного використання водних ресурсів 1991р.;1993-1996рр. Відділ житлово-комунального господарства 1992р. Сектор з питань житлово-комунального господарства 1986-1990рр.;1996р. Відділ транспорт у і зв'язку 1991р. Відділ транспорт у і шляхового будівництва 1992-1995рр. Відділ з питань транспорту 1986р.;1993р. Відділ агропромислового комплексу 1987-1990рр. Відділ агропромислових галузей 1991-1992рр.;1995-1996рр. Відділ з питань агропромислового комплексу і продовольства 1990р. Відділ екології 1991-1995рр. Відділ екології та комплексного використання природних ресурсів 1996р. Відділ комплексного використання природних ресурсів та екологічної безпеки 1986-1987рр. Відділ торгівлі і громадського харчування 1991-1996рр. Відділ з питань ринку товарів, торгівлі і послуг 1986-1987рр. Відділ культури, освіти і охорони здоров'я 1988р. Відділ культури, освіти, 1990р. Відділ охорони здоров'я і соціального забезпечення 1991-1996рр. Відділ з питань освіти, культури, охорони здоров'я та соціального забезпечення 1996р. Відділ з питань соціального захисту та трудових відносин 1986-1987рр. Відділ науки і нової техніки 1991р.;1996р. Відділ науки і нових технологій 1993-1995рр. Відділ з питань науки 1986-1988рр. Комісія по радянських традиціях, святах та обрядах 1989-1991рр. Апарат комісії по радянських традиціях, святах та обрядах 1991р. Сектор з питань правоохоронних органів і боротьби зі злочинністю 1992-1994рр. Сектор з питань роботи правоохоронних органів 1995-2000рр. Відділ з питань роботи правоохоронних органів і боротьби зі злочинністю 1993-1995рр. Відділ з питань соціально-трудових відносин і зв'язків з профспілками 1986-1987рр. Відділ по плану, фінансах, праці і заробітній платі 1995-2000рр. Відділ з питань грошово-кредитної політики і фінансів 1996р. Відділ взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями 1986-1987рр. Група листів, заяв та скарг трудящих 1988-1989рр. Група листів та прийому громадян 1990-1996рр. Сектор по розгляду звернень громадян 1986р. Інформаційно-статистична група 1986-1991рр. Секретаріат комісії по встановленню персональних пенсій 1986-1991рр. Центральна бухгалтерія 1992-1994рр. Сектор бухгалтерського обліку і звітності 1995-2000рр. Відділ бухгалтерського обліку, фінансів і планування господарської діяльності 1986р. Другий відділ 2000 р.Управління експертизи аналізу та дерегуляції розвитку реального сектору економіки. Сектор розвитку у даному напрямку
1938 1991 16с - опис Секретно
1975 1990 17с- опис Секретно
1993 1994 18-опис Протоколи засідань Міжвідомчого комітету з питань визначення пріоритетів використання валюти і документи до нього (аналітичні та експертні висновки, заявки, листи, копії договорів і контрактів тощо).
1992 1995 19с- опис Секретно
1921 1923 2-опис 1921 Управління справами. Довідкова частина секретаріату. 1922-1923р. Секретаріат. 1923р. Загальний секретаріат. Інформаційне бюро. Інформаційний підвідділ. Консультаційна комісія. Відділ місць. Кошторисно-фінансовий відділ. Бухгалтерія. Секретна частина. 1921-1922рр. Секретно-інформаційний відділ. Секретний підвідділ. 1921-1923рр. Загально-адміністративний відділ. Загальний та адміністративний підвідділи. Господарський відділ.
1992 1995 20с-опис Секретно
1924 1924 3-опис Секретаріат управління справами (постанови ЦВК і РНК СРСР, ЦК КП/б/у, ВУЦКВ і РНК УРСР з питань політичного, організаційного, господарського та культурного будівництва; протоколи засі-дань РНК УРСР, президій ВРНГ УРСР, колегій Народних Комісаріатів і президій губернських виконавчих комітетів; плани роботи НК УРСР на 1924-1925 операційний рік; листування з РНК РСФРР, ВУЦВК, ВРНГ УРСР та Народними Комісаріатами про підготовку до 8-го Всеукраїнського з'їзду Рад, діяльність сільрад, постачання селам сільгоспмашинами та літературою, планове кре-дитування державної місцевої промисловості, єдиний сільсь-когосподарський податок на села, виховання молоді тощо)
1925 1925 4-опис Секретаріат управління справами (постанови, розпорядження, циркуляри ЦВК і РНК СРСР, ВУЦВК і РНК УРСР, УЕН з контролю за виконанням Народними Комісаріатами і центральними установами УРСР постанов вищих органів влади, змінах в адміністративно-територіальному поділу губерній України, земельним кодексом, асигнування коштів на проведення весняної посівної компанії; протоколи засідань РНК УРСР, Особливої комісії з боротьби із наслідками неурожаю в Україні, Центральної комісії з проведення 3-х степеневої системи управління на Україні; плани роботи Народних Комісаріатів України; листування з Укрдержпланом, наркоматами та центральними установами про весняну посівну компанію, організацію місцевих комітетів взаємодопомоги тощо).
1926 1930 5-опис Постанови, циркуляри ЦВК і РНК СРСР, РНК УРСР про загальнопромисловий план, підсумки колгоспного будівництва, підготовку до посівної компанії, ремонт доріг стратегічного призначення. Листування з ВРНГ, ВУЦВК і з Народними комісаріатами УРСР про своєчасне надсилання планів та звітів, асигнування коштів на проведення українізації апарату загальносоюзних закладів на Україні та обладнання сільських шкіл. Документи місцевого комітету (протоколи засідань МК, загальних зборів працівників РНК УРСР, комісії з охорони праці, культкомісії тощо).
1918 1927 6ос-опис Особові справи працівників
1928 1991 7-опис 1936-1949 Управління справами Раднаркома-Радміна УРСР. 1938-1939 Загальний секретаріат. Постійна комісія по регулюванню організованого набору робітників при РНК УРСР. Протокольна група. 1938-1939 Протокольна група. 1941-1949 Загальний відділ. Сектор торгівлі, з 1947р.- та цін. 1943-1949 Сектор паливної промисловості та нафтопродуктів (з 1943р.- сектор палива). Сектор комунального господарства. 1944-1949 Секретаріат Голови РНК та РМ УРСР. Секретаріати заступників Голови РНК та РМ УРСР. Приймальня управляючого справами РНК та РМ УРСР. Секретаріат РНК та РМ УРСР у справах оборони. Сектор будівництва і промисловості будматеріалів. Сектор лісової промисловості (в т.ч. деревообробної). Сектор газифікації, освіти. Група з охорони здоров'я та соціального забезпечення, в1945-1946 сектор охорони здоров'я з1947р. та соціального забезпечення. Група судово-прокурорських органів. Сектор інформації. Центральна бухгалтерія. 1944-1947 Радник РНК та РМ УРСР. 1945-1949 Стенографічне бюро. Сектор легкої та текстильної промисловості. Сектор місцевої промисловості та промкооперації. 1945,1948,1949 Група листів. 1940-1941 Сектор видавництв та поліграфічної промисловості. 1940 Сектор охорони здоров'я. 1943 Сектор місцевої та легкої промисловості. 1944 Сектор місцевої, легкої, текстильної, промисловості та промкооперації. 1944-1946,1948 Сектор транспорту та зв'язку. Сектор автомобільного транспорту та дорожнього господарства. 1947 Сектор транспорту, зв'язку та дорожнього господарства. 1945-1946 Група підготовки кадрів. Сектор зв'язку з громадськістю. 1942-1949 Сектор заготівель сільськогосподарської продукції. 1944-1946 Група ремонту тракторів (з 1945р.- та виробництва запчастин). Сектор харчової промисловості. Сектор м'ясо-молочної та рибної промисловості. 1940-1941,1944-1946 Сектор землеустрою та переселення населення. 1941,1943-1949 Сектор фінансів. 1936-1939,1943-1949 Сектор культури. 1947-1949 Сектор харчової, м'ясної, молочної та рибної промисловості. Інспекторський відділ. 1938-1940,1942-1949 Сектор сільського господарства (з 1949р.- та передмістя). 1945-1946,1948-1949 Господарське управління. 1946 Група обліку та розподілу трудових книжок. 1948 Сектор електрифікації. 1947-1948 Група по нагородженню за досягнення в сільському господарстві
1920 1936 7дод-опис Постанови і протоколи Укррадпраці. Перелік важливих питань, котрі надійшли для розгляду Ради Народних Комісарів та економічної наради УРСР. Матеріали Всесоюзного Комітету про боротьбу з ополченцями (положення, постанови тощо). Підсумки Уряду УРСР щодо проектів постанов Уряду СРСР і виписка із протоколів засідань РНК УРСР про план роботи Народного Комісаріату шляхів сполучення. Витяги з протоколів засідань РНК УРСР про реорганізацію факультетів в Вищих навчальних закладах
1936 1949 8-опис 1950-1954 Секретаріат Голови РМ УРСР. Секретаріат заступника Голови РМ УРСР. Група листів. Протокольна група. Загальний відділ. Секретаріат РМ УРСР зі справ оборони. Паливний сектор. Сектор нафтопродуктів. Сектор газифікації. Сектор електрифікації. Сектор будівництва промисловості та будівельних матеріалів. Сектор транспорту та зв'язку. Сектор комунального господарства. Сектор місцевої промисловості та промкооперації. Сільськогосподарський сектор. Сектор тваринництва. Сектор землеустрою. Сектор сільського господарства та передмістя. Сектор з підготовки Всесоюзної сільськогосподарської виставки. Група по нагородженню за досягнення в сільському господарстві. Сектор заготівель сільськогосподарської продукції. Сектор лісу та лісової промисловості. Сектор фінансів. Сектор торгівлі та цін. Сектор культури. Сектор освіти. Сектор охорони здоров'я та соціального забезпечення. Сектор судово-прокурорських органів. Сектор праці та зарплати. Центральна бухгалтерія. Господарське управління. 1951-1954 Відділ капітального будівництва. Автодорожний сектор. Відділ водно-господарських заходів. 1950 Сектор автомобільного транспорту та дорожнього господарства. 1950-1953 Сектор промисловості, транспорту, зв'язку та комунального господарства західних областей. Сектор сільського господарства західних областей. Сектор культури, освіти, охорони здоров'я та соціального забезпечення західних областей. Сектор торгівлі та фінансів західних областей. 1950,1953,1954 Сектор харчової промисловості. 1950-1952,1954 Інспекторський відділ. Сектор інформації. Сектор легкої промисловості. 1951-1952 Сектор харчової, м'ясо-молочної та рибної промисловості. 1950-1951 Сектор кадрів. 1953 Сектор обліку та інформації.
1937 1991 9-опис 1955-1961рр. Секретаріат Голови Ради Міністрів УРСР, Секретаріат заступників Голови Ради Міністрів УРСР, Протокольна частина, Група з питань легкої промисловості, Інформаційно-статистична група, Центральна бухгалтерія, Господарське Управління 1956-1961рр. Загальна канцелярія 1959-1961рр. Група з питань планів Державного науковотехнічного комітету та зовнішніх економічних зв'язків, Група з питань харчової промисловості, Група з питань м'ясо-молочної і рибної промисловості, Група з питань міністерств юстиції, внутрішніх справ, Комісії радянського контролю та Держарбітражу 1958-1961рр. Перший відділ, Група з питань металургійної та хімічної промисловості, Група з питань промисловості місцевого підпорядкування та Ради промислової кооперації, Група з питань охорони здоров'я та соціального забезпечення, Група з питань фінансів, Група з питань торгівлі, товарообігу та Укоопспілки, Група з питань організованого набору робітників, переселення і трудових резервів, Група з питань праці і заробітної плати 1958р.;1960-1961рр. Група з питань вугільної нафтової та газової промисловості 1959р. Група з питань паливної нафтової та газової промисловості, Група з питань машинобудування та приладобудування, Група з питань електрифікації народного господарства і електротехнічної промисловості, Група з питань народної освіти УРСР 1958р. Група з питань машинобудування, станкобудування та інструментальної промисловості, Група з питань електрифікації і електропромисловості, Група з питань Міністерства внутрішніх справ УРСР, Комісії радянського контролю та органів ЗАГСа, Група з питань Державної планової комісії та Державного науково-технічного комітету при Раді Міністрів УРСР, Група з питань харчової, м'ясо-молочної, цукрової і рибної промисловості, Група з питань зовнішніх економічних зв'язків, Відділ сільського господарства і заготівель з питань лісного господарства, Група з питань юстиції і Держарбітражу 1960-1961рр. Група з питань машинобудування, Група з питань електротехнічної промисловості, енергетики і сільської електрифікації, Група з питань будівництва гідроелектростанцій каналів та великих водопроводів, Група з питань будівництва, проектування, архітектури і промисловості будівельних матеріалів, Група з питань комунального господарства, Група з питань автомобільного транспорту і дорожнього господарства, Група з питань транспорту і зв'язку, Група з питань освіти, Інспекторська група з питань раднаргоспів, Оргінструкторський відділ 1958-1959рр. Група з питань автомобільного транспорту і шосейних шляхів УРСР, Група з питань зв'язку, залізничного, річкового, морського транспорту і громадянського повітряного флоту, Група з питань будівництва каналів, зрошувальних систем і гідроелекростанцій, Група з питань будівництва та будівельних матеріалів, Група з питань житлового і комунального господарства, Група з питань водного господарства, Група з питань культури, фізкультури, спорту і культурних зв'язків з закордоном, Група з питань науки і вищої освіти 1955р. Сектор сільського господарства, Сектор тваринництва, Сектор місцевої промисловості та промкооперації, Сектор землеустрою, Сектор комунального господарства, Сектор транспорту і зв'язку, Автошляховий сектор, Відділ капітального будівництва, Відділ водогосподарських заходів, Сектор сільського господарства приміських зон, Сектор по підготовці до Всесоюзної сільсько- господарської виставки, Група по нагородженню передовиків сільського господарства, Сектор заготівель, Сектор лісу і лісової промисловості, Сектор харчової промисловості, Сектор легкої промисловості, Сектор фінансів, Сектор торгівлі і цін, Сектор культури, Сектор освіти, Сектор охорони здоров'я та соціального забезпечення, Сектор судово-прокурорських органів, Сектор праці і заробітної плати, Секретаріат Ради Міністрів УРСР в оборонних справах, Сектор чорної металургії, Сектор вугільної промисловості, Сектор нафтопродуктів, Сектор газифікації, Сектор електрифікації, Сектор будівництва та будівельних матеріалів 1956-1957рр;1959-1961рр. Відділ сільського господарства і заготівель 1956-1957рр. Референт по Головному управлінню водного господарства при Раді Міністрів УРСР, Група референтів по Міністерству лісової промисловості УРСР, питаннях лісозаготівель та лісового господарства, Група референтів по Міністерству легкої промисловості УРСР, Група референтів по Міністерству фінансів УРСР, республіканських конторах Держбанку СРСР і спецбанків, Група референтів по Міністерству промисловості продовольчих товарів УРСР, Група референтів по Міністерству промисловості м'ясних і молочних продуктів, Референт по Міністерству рибної промисловості УРСР, Референт по Міністерству паперової і деревообробної промисловості УРСР, Група референтів по Міністерству торгівлі УРСР і Укоопспілці, Група референтів по Міністерству культури УРСР, Академії наук УРСР, Комітету по фізкультурі і спорту при Раді Міністрів УРСР, Українському товариству культурного зв'язку з закордоном, Референт по Міністерству вищої освіти УРСР, Група референтів по Міністерству охорони здоров'я УРСР, Група референтів по Міністерству соціального забезпечення УРСР, Група референтів по Міністерству юстиції УРСР та Держарбітражу при Раді Міністрів УРСР, Референт по Головному управлінню організованого набору робітників і переселення при Раді Міністрів УРСР та Українському республіканському управлінню трудових резервів, Група референтів з питань праці і заробітної плати, Група референтів в оборонних питаннях, по Міністерству внутрішніх справ УРСР і Міністерству державного контролю УРСР, Група референтів по Державній плановій комісії Ради Міністрів УРСР, Група референтів по Міністерству чорної металургії УРСР, Група референтів по Міністерству вугільної промисловості УРСР і питаннях будівельних організацій по будівництву шахт, Група референтів з питань будівництва теплових електростанцій, гідростанцій, каналів, комунальних і сільських електростанцій, Група референтів по Міністерству міського і сільського будівництва УРСР, Державному комітету Ради Міністрів УРСР в справах будівництва і архітектури, Академії будівництва та архітектури УРСР, Головкиївбуду і питаннях промислового і сільського будівництва, Група референтів по Міністерству промисловості будівельних матеріалів УРСР і питаннях виробництва будівельних матеріалів іншими відомствами і колгоспами, Група референтів по Міністерству автомобільного транспорту і шосейних шляхів УРСР, Група референтів по Міністерству зв'язку УРСР, питаннях залізничного транспорту, річкового транспорту і цивільного повітряного флоту 1958-1960рр. Група з питань лісової, паперової і деревообробної промисловості 1961р. Група з питань лісової, паперової, деревообробної промисловості і лісозаготівель, Група з питань культури, фізкультури, мистецтва, видавництв і поліграфії, Група з питань науки, вищої, середньої спеціальної та професійної освіти 1956р. Референт по Міністерству текстильної промисловості УРСР 1960р. Група з питань культури, фізкультури і спорту, Група з питань науки, вищої і середньої спеціальної освіти та репатріації, 1956-1958рр. Група референтів по Міністерству освіти УРСР 1955-1958рр. Організаційно-інспекторська група 1957р. Референт з кадрів 1958-1959рр.;1961р. Група з питань кадрів
2002 2003 опис 21 2002-2003 Протокольна частина. Управління стратегії реформування економіки та стратегічного планування. Управління забезпечення зв'язків з Верховної Радою України. Управління експертизи, аналізу та дерегуляції розвитку реального сектору економіки. Управління координації здійснення аграрної політики. Відділ бухгалтерського обліку, фінансів та планування господарської діяльності. Управління стратегії реформування відносин власності та регуляторної політики. Управління стратегії реформування соціальних відносин. Управління міжнародного співробітництва, міждержавних відносин та зовнішньоекономічної політики. Управління експертизи та аналізу оборонно-мобілізаційної роботи, діяльності правоохоронних органів та органів юстиції Управління підготовки та організаційного забезпечення проведення засідань Кабінету Міністрів України та урядових комітетів. Управління експертизи та аналізу розвитку техногенної, екологічної, ядерної безпеки та природокористування. Управління фінансової політики. Управління з питань взаємодії з місцевими органами влади. Управління адміністративної реформи. Управління економічної взаємодії з новими незалежними державами Східної Європи та Центральної Азії. Департамент європейської інтеграції. 2003 Управління бухгалтерського обліку фінансів та звітності Управління з питань діяльності органів юстиції та правоохоронних органів Управління фінансової політики