Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Описи

Номер фонду2060
Назва фондуМіністерство у єврейських справах Української народної республіки, м. Київ
Початок1918
Кінець1921
Обсяг50

Перейменування фонду


1917 1919 Міністерство у єврейських справах Української народної республіки, м. Київ
1919 1921 Міністерство єврейських справ Української народної республіки, мм. Київ, Кам’янець-ПодільськийЗміст фонду


Початок Кінець Опис
1919 1921 опис-1 Департамент загальних справ: Загальна канцелярія:постанови та закони Ради мінісрів УНР про штати та грошові кошти міністерства у єврейських справах; інструкція та наказ міністерства у єврейських справах щодо внутрішнього розпорядку міністерства, прийняття на роботу та ін. Відділ розслідування погромів в містах України: -копії постанов військових комендантів про накладення штрафів на єврейське населення; доповіді та донесення уповноважених єврейських общин про програми, учинені румунськими властями та петлюрівськими військами. Секція арештів: - листування з міністерством внутрішніх справ УНР і Подільським губернським комісаром про звільнення з- під арешту євреїв, звинувачених в спекуляції та поліпшення станоновища полонених євреїв. Відділ допомоги євреям, що постраждали від погромів: - протоколи засідань ЦК Українського комітету допомогипотерпілим від погромів при міністерстві у єврейських справах. Департамент національного самоуправління. Організаційний відділ: - відомості міністерства у єврейських справах про результати виборів до єврейських общин по містах України. Адміністративний відділ: -протоколи засідань Малих національних зборів від 30 грудня 1918 р. Про підготовку виборів до єврейських общин, боротьбу з погромами . Медико - санітарний відділ: -листування з Київською єврейською общиною про звільнення від мобілізації до армії УНР лікарів,які працюють в медичних установах єврейського національного самоуправління. Фінансовий відділ: -обіжники фінансового відділу про надіслання відомостей про наявність лишок зібраних пожертвувань для єврейського населення. Департамент народної освіти. Відділ середніх шкіл: обіжник та інструкція міністерства у єврейських справах про правила подачі заяв про відкриття гімназій; листування з міськими відділеннями товариства "Культур - Ліга" про асигнування коштів середнім і початковим єврейським школам. Відділ позашкільної освіти: -протоколи засідань Ради лекторів вечірних курсів при Міністерстві у єврейських справах; доповіді завідуючих вечірніми вчительськими курсами в Острозі Волинської губернії та Києві про їх роботу. Видавничий відділ: -доповідь завідуючого відділом про свою діяльність; -листування з єврейськими общинами про асигнування коштів на видання технічної літератури. Старий опи.