Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Описи

Номер фонду19
Назва фондуУкраїнська філія Інституту підвищення кваліфікації інженерно-технічного персоналу при ВРНГ УСРР, м. Харків
Початок1928
Кінець1930
Обсяг32

Перейменування фонду


1928 1930 Українська філія Інституту підвищення кваліфікації інженерно-технічного персоналу при Вищій Раді Народного Господарства УСРР, м. ХарківЗміст фонду


Початок Кінець Опис
1928 1930 1 опис Накази, постанови, обіжники та інструкції Вищої Ради Народного господарства СРСР про організацію на підприємствах короткотермінових курсів бригадирів ударних бригад та курсів підготовки висуванців ударників для господарської роботи. Протоколи Української філії інституту. Учбові плани та програми курсів. Листування з господарськими організаціями, об'єднаннями, трестами гірничої, вугільної, металургійної та хімічної промисловості, Центральним інститутом підвищення кваліфікації при ВРНГ СРСР про організацію курсів по підвищенню кваліфікації інженерно-технічного персоналу та розробку учбових планів і програм