Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Описи

Номер фонду2150
Назва фондуКризьке волосне правління, с. Кризьке Старобільського повіту Харківської губернії
Початок1919
Кінець1919
Обсяг2

Перейменування фонду


1919 1919 Кризьке волосне правління, с. Кризьке Старобільського повіту Харківської губерніїЗміст фонду


Початок Кінець Опис
1919 0 опис-1 Обіжники Старобільського уповноваженого по продовольству при військовому штабі Денікіна про військовий збір з гаселення хліба і фуражу для армії Денікіна. Копії вироків сільських сходів Старобільського повіту.