Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Описи

Номер фонду2153
Назва фондуБердянська повітова продовольча управа, м. Бердянськ Таврійської губернії
Початок1917
Кінець1918
Обсяг4

Перейменування фонду


1917 1918 Бердянська повітова продовольча управа, м. Бердянськ Таврійської губерніїЗміст фонду


Початок Кінець Опис
1917 1918 опис-1 Листування з Таврійською гетьманською губернською продовольчою управою про реквізицію у населення продуктів харчування, продаж патоки і т.д. Заяви Ради старост мукомельних млинів м. Бердянська про надання їм грошової допомоги.