Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Описи

Номер фонду2159
Назва фондуУправління Балтського повітового коменданта Української Народної Республіки, м. Балта, Одеської губернії
Початок1918
Кінець1919
Обсяг4

Перейменування фонду


1919 1919 Управління Балтського повітового коменданта Української Народної Республіки, м. Балта, Одеської губерніїЗміст фонду


Початок Кінець Опис
1919 0 опис-1 Накази по управлінню Балтського повітового коменданта петлюрівських військ про утворення військово-польових судів, надіслення козаків та старшин землею, організацію реквізиційних комісій, реквізицію у населення зброї, обмундирування та продовольства Відомості на одержання платні співробітниками Управління Балтського повітового коменданта. Старий опи.