Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Описи

Номер фонду20
Назва фондуЦентральна рада захисту дітей при РНК УСРР, м. Харків
Початок1920
Кінець1922
Обсяг39

Перейменування фонду


1920 1922 Центральна рада захисту дітей при РНК УСРР, м. ХарківЗміст фонду


Початок Кінець Опис
1920 1922 1 опис Постанови ВЦВК, ВУЦВКу, РНК УРСР про організацію допомоги дітям РРФСР і України. Постанова РНК УРСР про створення Центральної ради захисту дітей. Положення про організацію Центральної та губернських Рад захисту дітей на Україні. Обіжники та розпорядження комісії допомоги дітям при ВУЦВКу. Протоколи засідань Центральної Ради захисту дітей при РНК УРСР, Центральної комісії допомоги голодуючим при ВУЦВКу та дитячих секцій цієї комісії, нарад по питаннях надання допомоги голодуючим при ВУЦВКу, Південному бюро, ВЦРПС та губернських рад захисту дітей. Доповіді про діяльність Центральної Ради захисту дітей при РНК УРСР та про обслуговування дитячих закладів України. Листування з ВУЦВКом, РНК УРСР, наркоматами України та губернськими радами захисту дітей про надання допомоги дітям районів, які постраждали під час інтервенції та громадянської війни, а також дітям голодуючих губерній. Про асигнування коштів, надання приміщень та устаткування дитячим закладам і забезпечення їх продовольством.