Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Описи

Номер фонду215
Назва фондуЛюбашівська сільська земельна комісія, с. Любашівка Посухівської волості Уманського повіту Київської губернії
Початок1918
Кінець1918
Обсяг2

Перейменування фонду


1918 0 Любашівська сільська земельна комісія, с. Любашівка Посухівської волості Уманського повіту Київської губерніїЗміст фонду


Початок Кінець Опис
1918 0 опис -1 Постанова, накази Уманського Повітового земельного комітету; протоколи Посухівського волосного комітету; обіжники Міністерства земельних справ УНР, Уманського повітового та Посухівського волосного земельних комітетів; інструкції про передавання в оренду колишніх приватних садів, наділення землею під ярові посіви безземельних та малоземельних селян в казенних селах; телефонограми Посухівського волосного земельного комітету про переказ коштів та продаж економій, припинення самовільних вирубок лісу та грабежів, збереження садів, здійснення посівів цукрових буряків та інші питання; листи Уманського повітового волосних земельних комітетів про охорону племінної худоби, випасання худоби. Старий опис