Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Описи

Номер фонду2301
Назва фондуГоловне гарматне управління Військового міністерства Української Держави, м. Київ
Початок1918
Кінець1918
Обсяг33

Перейменування фонду


1918 0 Головне гарматне управління Військового міністерства Української Держави, м. КиївЗміст фонду


Початок Кінець Опис
1918 0 Опис - 1 Тимчасове положення Ради міністрів УД про заснування короткотермінових гарматно-рушничних курсів при Головному гарматному управлінні Військового міністерства Рапорти завідуючих гарматними складами про наявність зброї, іншого військового майна на складах Листування з Військовим міністерством УД, начальником Глобінського військового хімічного заводу про відпуск коштів Головному гарматному управлінню на вироблення отруйних речовин на Глобінському4 хімічному заводі Акти обслідування Глобінського хімічного заводу комісією, призначенню хімічним комітетом Головного гарматного управління Накази по Головному гарматному управлінню, окремих бригадах, дивізіонах про переміщення військовослужбовців Списки старшин, козаків армії У.
1918 0 Опис - 2 Розпорядження Головного гарматного управління про складання, надсилку кошторисів на утримання військових складів, арсеналів Протоколи засідань секцій з'їзду начальників заводів військово-морського відомства; перелік робіт секцій з'їзду Проект положення Військового міністерства УД про відкриття військово-інженерного політехнікуму Правила внутрішнього розпорядку на військових заводах; колективна умова між товариством фабрикантів і Центральним бюро профспілок м. Києва Доповіді про діяльність Деміївського снарядного заводу, причини вибуху на Шосткінському пороховому заводі Кошториси Шосткінського порохового заводу Списки державних, приватних заводів; технічний опис Луганського патронного заводу Малюнки токарних станків, виготовлених акціонерним товариством Київського машинобудівельного і котельного заводу Проекти штатів Головного гарматного управління і військових частин армії УД; пояснюючі записки до них Списки особового складу ліквідаційної комісії Південного бюро хімічного комітету Головного гарматного управління. Старі опис.