Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Описи

Номер фонду2703
Назва фондуВсеукраїнський комітет профспілки робітників комунального господарства, м.м. Харків, Київ
Початок1931
Кінець1932
Обсяг392

Перейменування фонду


1931 1934 Всеукраїнський комітет профспілки робітників комунального господарства, м.м. Харків, КиївЗміст фонду


Початок Кінець Опис
1931 1932 Опис-1 Постанови, обіжники, розпорядження і інструкції Наркомпраці СРСР, ВУСПС, Наркомпроу РСФСР, Президіуму ЦК профсоюзу робітникам міських підприємств і домогосподарок про профосвіту, ліквідації неграмотності і робітничому постачанні Протоколи засідань Управління справами ВУКа, ліквідкому ВУКа комунальників, нарад і конференцій низових профорганізацій робітників міських підприємств і домогосподарок Стінографічний відділ1-го Всеукраїнського з'їзду робітників міського господарського Місячні плани, звіти відомості і контрольні цифри роботи ВУКа, низових профорганізацій і підприємств Листування з Наркомтрудом СРСР , ВУСПС і низовими профорганізаціями з питань соцзмагання, організації клубів.
1931 1932 Опис-2 Постанови, обіжники ВУСПС і управління ПВО УРСР про введення секретного діловодства, допуск до нього, підняття боєздатності пожежної охорони, порядку видачі броні у військовий час, облік зброї, проведення займу 3-го рішучого року п'ятирічкі і листування з цих тощо. Питання Тимчасове положення Управління ПВО УРСР про протиповітряної оборони, типовий штат формування ПВО на об'єктах, табель майна змішаних команд об'єктів ПВО тощо. Особові листи з обліку кадрів відповідальних робітників ВУКа профсоюзу міських закладів і хатніх господарок. Списки робітників ВУКа, які належать бронірованню у військовий ча.