Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Описи

Номер фонду26
Назва фондуДержавний комітет України по житлово-комунальному господарству, м. Київ
Початок1928
Кінець1997
Обсяг9672

Перейменування фонду


1931 1931 Головне управління комунального господарства та будівництва міст при Раді Народних Комісарів УСРР, м. Харків
1931 1946 Народний комісаріат комунального господарства УРСР (Наркомгосп УРСР), м. Харків, з 1943 м. Київ
1946 1976 Міністерство комунального господарства УРСР, м. Київ
1976 1990 Міністерство житлово-комунального господарства УРСР, м. Київ
1990 1991 Державний комітет УРСР по житлово-комунальному господарству, м. Київ
1991 1997 Державний комітет України по житлово-комунальному господарству, м. КиївЗміст фонду


Початок Кінець Опис
1928 1939 1 опис 1928-1935,1939 Постанови ВУЦВК, РНК УРСР, Держплану, УЗР, Головного управління комунального господарства та Наркомату комунального господарства, що стосується його діяльності. Накази управління комунального господарства УРСР і народного комісаріату комунального господарства УРСР. Протоколи засідань Ради Голвкомунгосу УРСР, Вищої технічної ради Голкомунгосу УРСР, колегії Народного комісаріату комунального господарства УРСР, методичних нарад. Обіжники Голвкомунгосу УРСР, Наркомату комунгоспу УРСР міською та районною радою про передачу відомостей про стан комунального господарства на місцях. П'ятирічний план комунального будівництва і благоустрою Донбасу. Річні плани комунального будівництва та пояснювальні записки до них. Плани капіталовкладень у комунальне господарства та плани фінансування; плани житлового будівництва, будівництва гуртожитків та ін. Проекти будівництва житлових комплексів, адміністративних будівель, шкіл, тваринних ферм та ін. Звіти про виконання народногосподарського плану УРСР, контрольні цифри капітального будівництва; звіти, доповіді, відомості обласних відділів комунального господарства, комунальних трестів про розвиток комунального господарства на місцях. Листування з місцевими радами та відділами комунального господарства про хід будівництва, асигнування кредитів, забезпеченні робітничими кадрами. Титульні списки головних об'єктів комунального будівництва і матеріали до них.
1941 1957 опис - 2 ос 1941,1943-1957 Документи з особового складу (накази, особові рахунки, особові справи звільнених працівників)
1960 1991 опис - 4 1960-1965 Керівництво 1971-1980,1987-1989 Канцелярія 1981-1986 Управління по контролю виконання й діловодству 1962-1988 Управління житлового господарства. 1961-1963,1965-1966 Управління водопровідного і каналізаційного господарства. 1988 Управління водогінно-каналізаційного господарства 1963-1969 Управління благоустрою та зелених зон 1988 Управління зеленого господарства та благоустрою 1962-1972 Управління підприємств комунально-побутового обслуговування. 1961-1988 Управління капітального будівництва. 1960-1988 Технічне управління. 1964-1969 Управління протиползневих робіт. 1961-1963 Управління забудов і землекористування. 1960-1988 Планова-фінансове управління. 1970-1989 Управління кадрів та учбових закладів. 1961-1980 Відділ праці та заробітної плати 1981-1987 Управління організації праці й заробітної плати 1960-1975 Бухгалтерія. 1978-1989 Управління бухгалтерського обліку та звітності. 1960-1975 Господарське управління. 1961-1980,1984-1987 Відділ експертизи проектів 1981-1982 Відділ експертизи проектів і кошторисів 1977-1980 Управління головного механіка, з 1978- і енергетика, з 1986 та охорони праці, з 1989 -Управління головного механіка, енергетика, транспорту і охорони праці 1977-1982,1984,1986 Відділ рятувальної та водолазної служби 1983 Група народного контролю 1986 Профком 1988 Управління ремонтно-будівельних робіт Управління міського електротранспорту Управління теплового господарства Управління Укржилкомунпостач 1990-1991 Доручення Кабінету Міністрів України та документи про їх виконання з основної діяльності Накази з основної діяльності Протоколи та рішення засідань колегії комітету Спільні постанови колегії міністерства та президії Українського республіканського Комітету профспілок працівників житлово-комунальної галузі Штатні розписи Зведені річні бухгалтерські звіти по підприємствам та організаціям республіканського та місцевого підпорядкування
1961 1975 опис 5с Секретно
1992 1997 опис 6 Доручення Кабінету міністрів та документи про їх виконання Накази з основної діяльності Протоколи та рішення засідань колегії Спільні постанови засідань колегії Держжитлокомунгоспу України та президії Центрального комітету профспілки працівників житлово-комунальної галузі Штатні розписи зведені бухгалтерські звіти про підприємства та організацій галузі житлово-комунального господарства та річні звіти про виконання кошторису витрат на утримання апарату по державному бюджету Ліквідаційний баланс
1940 1957 опис-2 1943-1957 Секретаріат. 1940,1943-1953 Планово-економічний відділ. 1941,1943-1956 Головне управління житлового господарства. 1944-1956 Управління міського електротранспорту. 1944-1952 Дослідно-конструкторське бюро по високочастотному транспорту. 1944-1957 Управління санітарно-технічних підприємств. 1940,1944-1957 Управління газового господарства. 1941, 1944-1956 Управління благоустрою. 1944,1948,1950-1957 Виробничо-технічне управління. 1943-1957 Управління капітального будівництва. 1945-1957 Експертно-технічне бюро МКГ УРСР. 1944-1945,1948-1957 Відділ праці та зарплати 1944-1957 Фінансовий відділ. 1944,1946-1957 Відділ кадрів. 1940-1957 Центральна бухгалтерія. 1943-1957 Відділ учбових закладів. 1944-1949 Головне управління робітничого постачання. 1944-1956 Українська інвентаризаційна контора. 1944-1957 Республіканська державна інспекція котлонагляду МКГ УРСР. 1946 Українське науково інженерно-технічне товариство міського господарства
1941 1957 опис-3с Секретно