Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Описи

Номер фонду3
Назва фондуПостійне представництво Ради Міністрів УРСР при Раді Міністрів СРСР Москва
Початок1921
Кінець1980
Обсяг8898

Перейменування фонду


1921 1923 Уповноважений УРСР в справах господарського будівництва при Робітничо-Селянському Уряді РРФСР, м. Москва
1923 1931 Постійне представництво УРСР при Уряді СРСР, м. Москва
1931 1958 Постійне представництво РНК УРСР при Уряді РНК СРСР, м. Москва; з 1946р.-Постійне представництво РМ УРСР при РМ СРСРЗміст фонду


Початок Кінець Опис
1921 1929 1 опис 1921-1929 Постанови ВУЦВК по адміністративно-господарській діяльності в Україні. Постанови РНК УРСР. Протоколи засідань ВРНГ РРФСР, Всеукраїнської земельної ради, галузевих комісій ЦК РКП(б), Президії ВЦВК. Угоди між урядами РРФСР і УРСР з різних аспектів господарської діяльності. Резолюції РНК РРФСР з політико-адміністративних питань. Листування з РНК УРСР з адміністративно-господарських питань. Матеріали до протоколів засідань РНК РРФСР ( декрети, постанови, виписки із протоколів, інструкції, проекти положень, листування). 1922-1926 Протоколи засідань Малої РНК РРФСР, матеріали до протоколів ( декрети, постанови, виписки із протоколів, проекти статутів). Проекти постанов і протоколи засідань колегії Наркомзему РРФСР. 1922-1928 Статути акціонерних товариств і банків. 1922 Бюлетені Народного комісаріату з земельних справ УРСР, представництва УРСР в Прибалтійських республіках, в Польщі, Фінляндії, РРФСР. 1923 Проекти угод про створення СРСР. Проекти конституції СРСР. Положення про наркомати СРСР і їх взаємодії з наркоматами УРСР. Проекти декретів з адміністративно-господарської діяльності урядів РРФСР і УРСР. Проекти земельного кодексу СРСР. 1924-1925 Матеріали господарсько-фінансової діяльності Наркомзему УРСР. Довідки і доповідні Наркомфіну УРСР з фінансових питань. 1928-1929 Місячні плани господарської діяльності товариства УРСР. Контрольні цифри розвитку народного господарства УРСР на 1928-1929рр. Матеріали до п'ятирічного плану розвитку народного господарства УРСР Матеріали до плану фінансування Дніпробуду. Листування з урядом СРСР з питань оподаткування торгівлі.
1923 1924 2 опис Обіжники Всеросійської ради профспілок працівників радянських громадських установ. Листування з Постійним представництвам УРСР при уряді СРСР по обліку членів профспілки. Протоколи засідань місцевкому Постійного представництва УРСР при уряді СРСР. Протоколи Засідань оцінно-конфліктної комісії, загальних зборів співробітників. Списки співробітників.
1956 1980 3 опис Постанови ЦК КПРС і РМ УРСР, постанови та розпорядження РМ СРСР (1956-1971рр.); документи до засідань Президії РМ СРСР та її комісії (1956,1965,1967-1970рр.). Виписки з протоколів цих Засідань, документи з питань фінансування народного господарства, праці та зарплати. Проекти постанов РМ УРСР, висновки та пропозиції РМ УРСР, висновки та пропозиції РМ УРСР до них. Пропозиції та копії листів РМ УРСР до ЦК КПРС, РМ СРСР, союзних міністерств і відомств з питань розвитку народного господарства, науки та культури (1966-1970). Документи про нагородження і вручення почесних нагород; річні фінансові звіти, штатні розклади Постпредства УРСР (1958-1970). 1962,1965-1969,1971-1977 Секретаріат. 1970-1977 Відділ промисловості, будівництва та комунального господарства. Відділ сільського господарства і заготівель. Відділ фінансування торгівлі, праці і зарплати. Консультант з питань науки, культури і охорони здоров'я. 1971-1977 Відділ матеріальних фондів. Бухгалтерія.
0 0 5с опис Секретно