Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Описи

Номер фонду27
Назва фондуМіністерство аграрної політики України, м. Київ
Початок1919
Кінець2012
Обсяг69748

Перейменування фонду


1917 1918 Народний секретаріат земельних справ, м. м. Харків, Київ, Полтава, Катеринослав, Таганрог.
1918 1919 Земельний відділ при Тимчасовому Робітничо-селянському уряді України, м. м. Бєлгород, Харків.
1919 1919 Народний секретаріат земельних справ України, м. м. Харків, Чернігів, Київ
1919 1920 Земельний відділ Всеукраїнського Революційного Комітету, м. Харків.
1920 1946 Народний комісаріат земельних справ УРСР (Наркомзем УРСР), м. Харків, з 1934р.- м. Київ.
1946 1947 Міністерство земельних справ УРСР, м. Київ
1947 1953 Міністерство сільського господарства УРСР, м. Київ
1953 1953 Міністерство сільського господарства і заготівель УРСР, м. Київ
1953 1985 Міністерство сільського господарства УРСР, м. Київ
1985 1991 Державний агропромисловий Комітет УРСР (Держагропром), м. Київ
1991 1992 Міністерство сільського господарства України (УРСР)
1992 1997 Міністерство сільського гоподарства і продовольства України, м. Київ
1997 1999 Міністерство агропромислового комплексу України, м. Київ
1999 2010 Міністерство аграрної політики України, м. КиївЗміст фонду


Початок Кінець Опис
1938 1961 17 опис 1938-1961 Секретаріат. 1940-1961 Канцелярія. 1959-1961 Господарське управління з канцелярією. 1944-1946 Плановий відділ. 1947-1953 Планово-економічне управління. 1954-1956 Головне планово-економічне управління. 1957-1958 Головне управління економіки та планування. 1959-1961 Головне управління організації економіки та планування сільськогосподарського виробництва. 1944-1946 Управління землеустрою. 1947-1953 Управління землеустрою та посівних оборотів. 1953-1954;1959-1961 Управління землеустрою та посівних оборотів Головного управління землеробства. 1954-1957 Головне управління землеустрою. 1957-1959 Управління землеустрою .Управління посівних оборотів Головного управління землеробства. 1961 Управління по зберіганню та покращення ґрунту, землекористування, та держобліку земельних фондів. 1938-1961 Сортове управління. 1941-1952 Виробничо-територіальне управління. 1947-1953 Головне управління зернових та масляних культур. 1953 Управління зерна, масляних, кормових культур. Управління овочевих культур. 1944-1947 Плодово-овочеве управління. 1947-1953 Управління картоплі та овочів. 1945 Управління картоплі, овочів та плодоягідних культур. 1955-1957 Головна інспекція по овочівництву, картоплі, виноградарство та садівництву. 1957-1959 Головне управління плодівництва. 1959 Головне управління технічних культур, садівництва, виноградарство та овочів. 1960 Головне управління плодоовочевих технічних культур. 1947-1954 Головне управління технічних культур. 1955-1957 Головне управління цукрового буряка та інших культур. 1948-1952 Головне управління каучуківництва. 1947-1953 Відділ по боротьбі з шкідниками сільськогосподарських культур. 1954 Відділ по боротьбі з шкідниками та хворобами сільськогосподарських культур. 1955-1961 Управління захисту рослин. 1940-1946 Управління тваринництва. 1947-1953,1957-1960 Головне управління тваринництва. 1954 Головне управління тваринництва та ветеринарії. 1955-1956 Головна інспекція по рогатому скоту та загальним питанням тваринництва. 1961 Управління по племені й справі. 1941- 1945 Управління конярства. 1947-1948 Головне управління конярства. 1941;1944-1945;1953-1961 Ветеринарне управління.
1919 1921 опис - 1 1919 Секретаріат. 1920-1921 Колегія. Управління справами. Видавниче відділення. 1919 Загальний відділ. Адміністративно -господарський відділ. 1920-1921 Адміністративно-організаційний відділ. 1919 Відділ землеробства. Підвідділ радянських господарств. Підвідділ садівництва. Ветеринарний підвідділ. -Лісний відділ. Загальне відділення. Лісокультурний відділ. Відділ лісоустрою. 1920-1921 Головне бюро з обліку спеціалістів сільського господарства та землеустрою. Управління культрадгоспів. Відділ колгоспів. Відділ землеустрою. Інструкторський підвідділ. Переселена частина. Технічний відділ. Насіннєвий відділ. Транспортний відділ. Насінне бюро. Сільськогосподарський відділ. Підвідділ виробництва насіння. Управління технічного постачання - загальний відділ - відділ сільськогосподарських машин Лісне управління - загальний відділ - відділ лісоустрою - відділ лісогосподарства - ветеринарний відділ 1920 Комісія по націоналізації земель. 1919 Фінансовий відділ. 1920-1921 Фінансове управління. Фінансово-кошторисна частина. 1920 Бухгалтерія. Старий опис.
0 0 опис - 16 ос Особові справи винахідників та матеріали винаходів.
1929 0 опис -10 Колегія. Контрольне бюро. Загальний відділ. Урядова комісія. Науково-консультаційна рада. Земельно-планова комісія. Сільськогосподарський відділ. Агрономічний відділ. Відділ тваринництва. Дослідницький відділ. Науково-технічний відділ. Центральне бюро масового винахідництва. Відділ землеустрою та меліорації. Особова комісія. Відділ меліорації та водного господарства. Відділ переселення. Сектор кадрів. Група підготовки кадрів. Сектор пропаганди та преси. Відділ обліку. Адміністративно-технічний відділ. Відділ постачання. Ветеринарний відділ. Бухгалтерія.
1992 2000 опис 26 1992-2000 Управління справами 1992-1997 Головне управління економіки 1992-1997 Головне управління ветеринарної медицини з Державною ветеринарною інспекцією 1992-2000 Управління організації оплати праці та оргструктури 1992-1999 Управління організації бухгалтерського обліку і звітності 1999 Управління організації та методології бухгалтерського обліку і звітності 1992,1995-1999 Управління кадрів 1993-1997 Науково-технічна рада 1993-1997 Головне управління капітального будівництва 1997 Головне управління інвестиційної політики в капітальне будівництво 1997 Головне управління виробництва і маркетингу продукції тваринництва з Державною племінною інспекцією 1999 Головне управління фінансово-кредитної та податкової політики
1932 1933 опис- 14 Секретаріат колегії -юридична частина організаційно- інструкторське управління Планове управління -політичний сектор Управління конярства Управління бджільництва Ветеринарне управління Управління рільництва -сектора боротьби з шкідниками Управління технічних культур -сектор тютюну та махорки -Сектор етнерно- олійних ліакарських рослин та хмелю Управління хімізації Управління матеріального сільськогосподарського постачання - сектор постачання сільськогосподарськими машинами, тракторами та іншими знаряддями -ремонтний сектор сектор механізації і винахідництва шляхо- транспортне управління управління капітального будівництва Управління лісами та меліорації сільського господарства -сектор лісів -сектор меліорації Управління радгоспами Управління кадрів -група обліку та комплектування -сектор вищих технікумів -сектор підготовки масових кадрів Управління обліку та економіки -сектор збуту та торгівлі Адміністративно- господарче управління Управління агрономічної пропаганди -сектор контролю та перевірки виконань Бюро п'ятирічки група раціоналізації та винахідництва Фінансове Управління -бюро сівозміни Управління оборони та таємничої частини -комітет стандартизаціх -группа переселення -загальна комісія -науково-довідкове бюро Управління торгівлі і збуту Управління адміністративних господарств Управління матеріально-технічного обслуговування -група електрофікації -фінансово -бюджетна група
1918 1940 опис- 15 1921-1922 Колегія. 1927-1933 Секретаріат колегії. 1918-1920 Управління справами. 1922-1923,1925 Адміністративно-організаційне управління. 1926 Адміністративно-організаційний відділ. 1927 Адміністративний відділ. 1932 Адміністративно-технічний сектор. 1930 Організаційний сектор. 1923-1925 Планова комісія. 1921,1933 Управління землеустрою. 1922-1924 Управління землеустрою та меліорації. 1925-1930 Відділ землеустрою та меліорації. 1921,1924 Управління сільського господарства. 1925-1928 Сільськогосподарський відділ. 1930 Сектор сільськогосподарських компаній. 1921 Посівне управління. 1925 Земельно-технічний відділ. 1929 Рільничий відділ. 1931 Рільничий сектор. 1934 Відділ меліорації та водного господарства. 1925-1956 Відділ державних племенних господарств. 1927 Агротехнічний відділ. 1932 Відділ технічних культур. 1932-1924 Управління конярства та кінних заводів. 1922-1923, 1931-1932,1938-1940 Ветеринарне управління. 1925 Ветеринарний відділ. 1935-1936 Редакція журналу "Ветеринарна справа". 1922-1924 Управління землеробства та тваринництва. 1929 Відділ тваринництва. 1931,1940 Сектор тваринництва. 1931 Кормовий відділ. 1933 Кормове управління. 1931,1932 Сектор тяглової сили. 1931 Сектор колективних господарств. 1925 Відділ регулювання земельних відносин. 1928-1930 Відділ переселення. 1929 Дослідний відділ. 1932-1934 Відділ робітничого постачання. 1929 Центральне бюро масового винахідництва. 1933-1934 Сектор винахідництва. 1934 Сектор винахідництва та раціоналізації. 1921 Центральний робітничий комітет. 1930-1931 Сектор науково-дослідних закладів. 1918-1920,1924,1934 Фінансове управління. 1925,1927 Кошторисно-фінансовий відділ. 1930-193 Фінансовий сектор. 1921 Тарифно-розцінна комісія. 1932-1934 Сектор обліку та звітності. 1918-1920 Центральний робітничий комітет сприяння. 1929-1931 Сектор пропаганди та преси. 1931 Сектор кадрів. 1933 Управління кадрів. Інвентарний описи.
1921 0 опис- 2 Колегія. Адміністративно-організаторське управління. Управління землеустрою. Управління сільського господарства. Посівне управління. Управління культрадгоспів. Головне управління конярства і. Кооперативне управління. Управління технічного постачання. Ветеринарне управління. Уповноважений наркомзему УРСР на правому березі. Відділ сільськогосподарської економіки та політики. Фінансове управління.
1924 0 опис- 5 Колегія. Планова комісія. Секретаріат. Управління справами. Сільськогосподарське управління. Управління землеустрою та меліорації. Ветеринарне управління. Фінансове управління. Управління землеробства та тваринництва. Науково-технічний сектор.
1930 0 опис-11 Колегія. Секретаріат колегії. Контрольне бюро. Організаційний сектор. Організаційно-інспекторський сектор. Адміністративно-технічний сектор. Плановий сектор. Сектор організації праці. Управління землеустрою. Управління землеустрою та меліорації. Сектор технічних культур. Сектор сільськогосподарських компаній. Агрономічний сектор. Сектор великих державних господарств. Сектор тваринництва. Кормовий сектор. Лісний сектор. Наукова рада. Центральне бюро масового винахідництва. Науково-технічний сектор. Сектор науково-дослідних установ. Дослідний сектор. Сектор пропаганди та преси. Сектор кадрів. Сектор обліку та звітності. Управління конярства. Ветеринарний відділ. Сектор матеріально-технічного обслуговування. Пожежна інспекція. Сектор постачання. Фінансовий сектор. Сектор капіталовкладень та фінансування. Статистика. Рільничий відділ.
1931 0 опис-12 Секретаріат колегії. Контрольне бюро. Група перевірки виконання. Організаційно-інспекторський сектор. Плановий сектор. Сектор технічних культур. Сектор матеріально-механічного обслуговування. Управління землеустрою. Лісомеліоративний відділ. Рільничий сектор. Сектор сільськогосподарської компанії. Сектор великих державних господарств. Тваринницький сектор. Спеціальний сектор. Кормовий сектор. Науково-технічний сектор. Сектор науково-дослідних установ. Сектор пропаганди та преси. Сектор обліку та звітності. Сектор збуту та торгівлі. Адміністративно-технічний сектор. Ветеринарне управління. Управління конярство. Фінансовий сектор. Сектор праці. Сектор кадрів.
1932 1933 опис-13 Секретаріат колегії. Організаційний сектор. -група перевірки виконання Юридична частина. Плановий сектор. -бюро п'ятирічки Рільничий сектор. Сектор технічних культур. Тваринницький сектор. Управління кормів. Ветеринарне управління. Управління землевпорядкування. Лісомеліоративний сектор. Сектор кадрів. - методична група. Група вузів та технікумів -група масової підготовки кадрів -планова група -група обліку та розподілу кадрів -група навчальних радгоспів -будівельна група Управління радгоспами Сектор організації праці. Науково-технічний сектор. Сектор винахідництва та районолізації. Сектор збуту та торгівлі. Адміністративно-технічного обслуговування.Сектор матеріального обслуговування -пожежна інспекція Сектор капітального будівництва. Фінансовий сектор. Бухгалтерія.
1920 1932 опис-17 ос Документи про направлення співробітників Наркомзему УРСР на навчання до Всеукраїнського інституту аспірантури (довідки, заяви, анкети, автобіографії) Особові листки (анкети) відповідальних працівників Українського науково- дослідного інституту, організацій соціалістичного сільськогосподарського виробництва та сільськогосподарської економіки,Українського інституту наукової та практичної ветеринарії, Центральної агрохімічної лабораторії, Донецької обласної протиепізоотичний станції " Вет", Молочанського, Прилуцького та Черкаського ветеринарного технікумів, студентів Харківського ветеринарного інституту, учнів Бобринецького технікуму механізації сільського господарства. Реєстраційні картки земельних працівників. Списки, відомості, анкети. Особові справи співробітників Наркомзему
1940 1961 опис-18 1940-1946 Управління агротехніки і механізації 1947- 1948 Головне управління МТС 1955-1956 1949-1952 Головне управління МТС і механізації сільського господарства 1953,1955,1957-1958 Головне управління механізації і електрифікації сільського господарства 1959-1960 головне управління механізації і нової техніки 1944-1952 Сектор винахідництва 1953-1954 Відділ винахідництва і раціоналізації 1938-1958 Топливний відділ 1937-1958 Главк водного господарства 1939-1961 Відділ капітального будівництва 1940-1946 Сектор науково-дослідних установ 1947-1948 Управління науково-дослідних установ 1949-1952, 1957-1958 Управління сільськогосподарської пропаганди 1953- Головне управління сільськогосподарської пропаганди і науково-дослідних установ 1955-1956 Головне управління сільськогосподарських наук 1959 Управління науково-технічного співробітництва 1944-1946 Управління вищих освітніх закладів 1944-1946 Відділ організації праці і технічного нормування
1947 1961 опис-19 Відділ праці і заробітної плати Управління праці і заробітної плати Управління робітничих кадрів, праці і заробітної плати Центральна бухгалтерія Фінансовий відділ Фінансове управління Управління керівних кадрів
1938 1964 опис-20 1938-1961 Секретаріат 1962-1964 Вчена рада Управління науки, пропаганди і впровадження передового досвіду в виробництві 1962-1965 Управління вищих і середніх учбових закладів 1962-1964 Відділ науково-технічного співробітництва з зарубіжними країнами 1962-1964 Виробничо-фінансове управління 1962-1965 Відділ елітного насінництва 1962-1965 Відділ селекційного-племенної роботи в тваринництві 1962-1965 Відділ праці і заробітної плати 1962-1964 Відділ кадрів Центральна бухгалтерія Бухгалтерія адміністративно -господарського управління
1965 1970 опис-21 Головне управління сільськогосподарської науки Наукові звіти по темах
1965 1991 опис-22 Канцелярія Головне управління з виробництва зерна, олійних культур і загальним питанням землеробства, з 1967 р.- управління по виробництву зерна, олійних культур і загальним питанням землеробства Головне управління з виробництва соняшнику, льону, коноплі і інших технічних культур, з 1967 р.- управління технічних культур Головне управління по виробництву картоплі і овочів Головне управління по виробництву плодів винограду і ягід Головне управління тваринництва і птахівництва Головне управління механізації і електрифікації Головне управління сільськогосподарської науки Головне управління по використанню зрошувальних і осушувальних земель Головне управління ветеринарії Головне управління сільськогосподарських продуктів Головне управління сільськогосподарських учбових закладів, підготовки і перепідготовки кадрів Головне управління капітального будівництва Управління кормів, луків і пасовиськ Головне планово-економічні управління Контрольно-ревізійне управління Управління хімізації сільського господарства Управління по справах колгоспів Управління земельних фондів, землеустрою, полезахисного лісорозведення, охорони ґрунту і природних ресурсів Управління підбору і розташування кадрів і науково-технічного співробітництва Відділ по винахідництву і раціоналізації Управління праці і заробітної плати Центральна бухгалтерія, з 04.1971 р.- Управління бухгалтерського обліку і звітності Адміністративно-господарське управління Управління по будівництву і експлуатації заводів по виробництву м'ясокосного борошна Місцевий комітет 1979-1985 -Група народного контролю Відділ охорони праці і техніки безпеки
1947 1977 опис-23 Республіканська лабораторія прогнозів і діагностики шкідників і хвороб сільськогосподарських рослин Міністерства сільського господарства УРСР Плани по праці, штатні розклади і кошториси витрат лабораторії Огляди сектора про розповсюдження шкідників і хвороб сільськогосподарських культур по областями
1972 1983 опис-24 Управління проектних організацій і експертизи проектів Міністерства сільського господарства УРСР Плани проектно-дослідних робіт проектних організацій Плани по новій техніці Протоколи засідання науково-технічної ради Міністерства, виробничих нарад управління. Звіти проектних організацій про виконання плану проектно-дослідних робіт. Звіти проектних організацій по впровадження нової техніки Висновок на проектно-технічну документацію по будівництву об'єктів Титульні списки проектно-дослідних робіт Штатні розклади управління Статистичні звіти
1925 1933 опис-25 Місцевий комітет
2000 2012 Опис-27 2000-2004 Департамент організаційної роботи -Управління справами 2005 Департамент з контролю апарату міністерства та роботи з кадрами 2005 Управління документаційного забезпечення 2006, 2011-2012 Департамент з контролю апарату міністерства та роботи з персоналом -Управління документаційного забезпечення 2007 Департамент з контролю апарату та роботи з персоналом 2008, 2009, 2012 Відділ документаційного забезпечення 2010 Відділ контролю виконання документів органів влади 2000 Департамент фінансово-кредитної політики та реформування управління АПК 2001-2006 Управління реформування АПК та соціально-трудових відносин 2007-2011 Управління організаційних структур і соціально-трудових відносин -Відділ структур 2000-2005Відділ бюджетного фінансування цільових програм та заходів 2006 Відділ бюджетного фінансування 2007-2011 Департамент фінансів -Відділ бюджетного фінансування 2000, 2001, 2005, 2006 Департамент міжнародної інтеграції, інвестиційної політики та розвитку аграрного бізнесу -Відділ співробітництва з ЄС, міжнародними організаціями, протоколами та відряджень, 2008 -Відділ європейської та міжнародної інтеграції 2009-2010 - Відділ європейської інтеграції 2001-2003, 2006, 2008-2010 Відділ двостороннього торгівельно-економічного співробітництва 2009 -Відділ торгівельної політики та міжнародних ринків 2000 Управління соціально-трудових відносин 2001, 2003, 2008, 2010 Відділ міжнародних організацій та координації міжнародних проектів 2001-2003, 2006, 2009, 2010 Відділ торгівельної політики, СОТ та міжнародних ринків 2000-2003 Управління організації та методології бухгалтерського обліку і звітності, з 2002 - Управління організації і методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності 2004-2006 Управління бухгалтерського обліку та звітності 2007-2011 Управління бухгалтерського обліку, звітності та ревізійної роботи 2007-2011 Відділ обліку та звітності бюджетних установ 2002-2004 Перший відділ (Накази з основної діяльності з грифом ДСК) 2007-2010 Спеціальне управління (Накази з основної діяльності з грифом ДСК) 2003-2006 Департамент формування та функціонування аграрного ринку 2007 Департамент розвитку аграрного ринку 2005-2008, 2010 Департамент правової та законопроектної роботи 2006 Департамент ринків продукції рослинництва та розвитку насінництва 2008-2010 Департамент ринків рослинництва -Відділ рослинництва та меліорації -Відділ загального землеробства хімізації земель 2007-2008 Департамент харчової промисловості -Відділ координації впровадження науково-технічних розробок та технологій виробництва харчових продуктів 2006-2007 Департамент економіки та управління державною власністю -Відділ управління державним майном 2002-2004 Департамент кадрової політики, аграрної освіти та науки 2002-2003 Відділ кадрів центрального апарату 2005-2006 Управління кадрів 2010-2011 Відділ кадрів апарату міністерства 2002-2005 Управління державною власністю та приватизації 2003 Відділ закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації 2009-2010 Науково-технічна рада
1965 1968 опис-29 1965-1969 Канцелярія 1965-1968 Планово-економічний відділ 1965-1966 Відділ овочівництва і картоплі 1967-1968 Відділ по виробництву овочів картоплі і плодів 1965-1968 Відділ переробки і збуту овочевої продукції 1965-1966 Відділ молочного тваринництва 1965 -1966 Відділ свинарства і дрібного тваринництва 1967 Відділ виробництва продуктів тваринництва Трести м'ясо-молочних і овочівницьких радгоспів 1968 Трести овоче-молочних радгоспів Трести м'ясо -молочних 1965-1968 Відділ по племінній роботі 1965-1968 Ветеринарний відділ 1965-1968 Відділ механізації і електрифікації 1965-1968 Відділ зрошення і меліорації 1965-1968 Відділ праці і заробітної плати 1965-1968 Відділ кадрів 1965-1968 Фінансовий відділ 1965-1968 Контрольно-ревізійний відділ
1922 0 опис-3 Колегія. Адміністративно-організаторське управління. Планова комісія. Головне управління державними землями і майном. Управління землеустрою та меліорації. Головне бюро з обліку спеціалістів сільського господарства. Посівне управління. Сільськогосподарське управління. Управління землеробства та тваринництва. Головне управління конярства. Ветеринарне управління. Фінансове управління Уповноважений Наркомзему УРСР по Одеській губернії.
1923 0 опис-4 Колегія. Адміністративно-організаторське управління. Планова комісія. Головне управління державними землями і майном. Управління землеустрою та меліорації. Головне бюро з обліку спеціалістів сільського господарства. Посівне управління. Сільськогосподарське управління. Управління землеробства та тваринництва. Головне управління конярства. Ветеринарне управління. Фінансове управління Уповноважений Наркомзему УРСР по Одеській губернії.
1965 1968 опис-50с Секретно
1925 0 опис-6 Колегія. Планова комісія. Адміністративно-організаторське управління. Сільськогосподарський господарський відділ. Відділ державних племених господарств. Бюро сільськогосподарської пропаганди. Відділ організації господарства. Відділ сільськогосподарської економіки. Відділ землеустрою. Меліозем-інспекторський відділ. Відділ землеустрою та меліорації. Відділ регулювання земельних відносин. Особа комісія. Управління землею та майном. Особа Колегія зовнішнього контролю. Економічний відділ. Відділ сільськогосподарських позик. Кошторисно-фінансовий фінансовий відділ. Адміністративний відділ. Відділ сільськогосподарських займів.
1926 0 опис-7 Колегія. Земельно-планова комісія. Адміністративно-організаторський відділ. Сільськогосподарський відділ. Управління землеустрою та меліорації. Відділ переселення. Ветеринарний відділ. Відділ державних займів. Кошторисно-фінансовий відділ.
1927 0 опис-8 Секретаріат колегії. Планова комісія. Адміністративний відділ. Загальний відділ. Відділ землеустрою та меліорації. Відділ переселення. Сільськогосподарський відділ. Агротехнічний відділ. Ветеринарний відділ. Кошторисно-фінансовий відділ.
1928 0 опис-9 Секретаріат колегії. Земельно-планова комісія. Загальний відділ. Сільськогосподарський відділ. Дослідницький відділ. Відділ землеустрою та меліорації. Відділ переселення. Особова комісія. Ветеринарний відділ. Кошторисно-фінансовий відділ. Адміністративно-організаторський відділ. Адміністративно-технічний відділ. Лісний сектор. Бухгалтерія.