Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Описи

Номер фонду3192
Назва фондуУкраїнська військово-санітарна місія в справах українських полонених в Німеччині, м. Берлін.
Початок1919
Кінець1922
Обсяг33

Перейменування фонду


1919 1922 Українська військово-санітарна місія в справах українських полонених в Німеччині, м. БерлінЗміст фонду


Початок Кінець Опис
1919 1922 Опис-1 Накази Міністерства закордонних справ УНР про ліквідацію військово-санітарної місії в Німеччині. Наказ місії в справах полонених в Угорщині. Обіжники, відозви, штатний розклад місії. Звіти та огляди діяльності військово - санітарної місією для допомоги полоненим українцям за кордоном, головною управою Українського товариства Червоного Хреста з питань надання грошової допомоги та транспорту для підправки військовополонених, політичні настрої українських емігрантів, фінансове становище місії та з ін. питань.
1919 1920 опис-2 Протокол наради представників місії про фінансування місії в Австро-Угорщині. Листування з Українською військово - санітарною місією в справах полонених у Німеччині про евакуацію полонених на Україні, надання їм матеріальної допомоги та становище в таборах Німеччини. Списки службовців місії, старшин Української перехідної станції у Відні та колишніх полонених українців, і відомості прибутків і видатків по касі місії та доповідь про ревізію кас.