Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Описи

Номер фонду3198
Назва фондуПосольство Української Держави в Австро-Угорщині, м. Відень.
Початок1918
Кінець1918
Обсяг28

Перейменування фонду


1918 1918 Посольство Української Держави в Австро-Угорщині, м. Відень.Зміст фонду


Початок Кінець Опис
1918 0 Опис-1 Директивні розпорядження та вказівки Міністерства закордонних справ УД посольству в Австро-Угорщині про напрямок його діяльності Документи про ратифікацію мирного договору з Туреччиною та Німеччиною. Повідомлення Австро-угорського міністерства двору та закордонних справ про задоволення прохань посольства УД в справах репатріації українців. Пропозиції австрійців-спеціалістів працювати на Україні. Прохання українців, котрі перебували на території Австро-Угорщини, про надання їм допомоги з особистих питань. Листування й ноти до Західноєвропейських держав про визнання Української Держави та встановлення дипломатичних зв'язків. Вирізки з газет.
1918 0 опис-2 Накази по міністерству закордонних справ УД з різних питань Нота Міністерству закордонних справ Австро-Угорщини про повернення вивезених українців і припинення еміграції польських підданих на Холмщину. Вербальні ноти посольства про видачу дозволу на переїзд до України, матеріальне забезпечення і страхування військово-полонених. Листування з Міністерством закордонних справ УД, австрійськими фірмами і банками, Віденським банковим товариством та іншими установами про перевіз на Україну листів посольства, сприяння державними уповноваженим в купівлі і вивозі товарів з Австрії на Україну, видачу паспортів, торговельні і фінансові питання. Прохання співробітників посольства та інших осіб про дозвіл на переїзд на Україну, видачу авансів, грошової допомоги і т. д. Книга запису вхідних і вихідних документів. Старі описи