Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Описи

Номер фонду3266
Назва фондуМіністерство праці УНР, м. Київ
Початок1917
Кінець1918
Обсяг13

Перейменування фонду


1918 0 Міністерство праці УНР, м. КиївЗміст фонду


Початок Кінець Опис
1918 0 Опис-1 Витяги з протоколів засідань Малої Ради про ухвалу статуту про громадські роботи; пояснююча записка міністра праці про організацію департаменту громадянських робіт і його кошторис Копії проекту положення про промислові суди Центральної Ради, пояснююча записка до нього Відомості про кількість безробітних по Херсонській, Миколаївській біржах праці за січень-липень 1918р. Листування з Міністерством торгу та промисловості Центральної Ради, конторою Кагарлицького цукрового заводу про засів плантацій цукровим бюряком, ремонт, постачання паливом і мінеральними добривами, призначення нового директора на завод Розклад прибутків - видатків Центральної Ради на 1918р.
1917 1918 Опис-2 Указ Центральної Ради від 17 липня 1918р. Про обов'язкове вивчення української мови Копії постанови Тимчасового уряду за 1917р. Про утворення на місцях бірж праці Статут біржі праці Положення про структуру та штати Генерального секретаріату праці УНР Резолюції, плани програми роботи Всеукраїнської наради завідуючих біржами праці, I - го Всеросійського з'їзду працівників бурякопунктів Протоколи засідань комісії при Міністерстві праці Центральної Ради з питань розбору трудових конфліктів Доповіді завідуючих біржами праці про їх діяльність Бюлетені Міністерства праці за 1918р. Старі опис.