Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Описи

Номер фонду30
Назва фондуМіністерство фінансів України, м. Київ
Початок1918
Кінець2003
Обсяг72014

Перейменування фонду


1917 1918 Народне секретарство фінансів, мм. Харків, Полтава, Катеринослав, Таганрог
1918 1919 Відділ фінансів при Тимчасовому Робітничо-Селянському Уряді України, мм. Суджа, Бєлгород, Харків
1919 1919 Народний комісаріат фінансів УСРР, м. Харків, Київ
1919 1920 Колегія Уповноваженого Народного Комісаріату фінансів РРФСР на Україні, м. Харків
1920 1923 Управління Уповноваженого Народного комісаріату фінансів РРФСР при Раді Народних комісарів УРСР, м. Харків.
1923 1946 Народний комісаріат фінансів УРСР (Наркомфін УРСР), м. Харків; з 1934 р. - м. Київ
1946 1991 Міністерство фінансів УРСР, м. Київ
1991 0 Міністерство фінансів України, м. КиївЗміст фонду


Початок Кінець Опис
1992 1993 48 дод. 1992-1993 Управління фінансуванння будівельного комплексу Зведений відділ інвестицій 1993 Управління справами Секретаріат колегії
1918 1926 опис 1 1918-1919 Кредитна канцелярія. 1918 Податковий відділ. 1918-1919 Кошторисно-касовий відділ. 1920 Загально-адміністративний відділ. Інструкторсько-інспекторський відділ. Відділ транспортування і розподілу грошових знаків. Кошторисно-бухгалтерський відділ. 1921 Загальне управління: - інспекторсько-інструкторський відділ - податкове управління - кошторисно-бюджетний відділ 1922 Управління справами: - секретаріат. - юридичний відділ - відділ особового складу - адміністративно-фінансовий відділ. Бюджетне управління: - Відділ обліку державних фондів. - Центральна бухгалтерія. - Податкове управління. - Управління місцевих фінансів. - фінансово-економічне бюро. - Валютне управління. 1923-1924,1926 Адміністративно-організаційне управління: -Адміністративно-організаційний відділ; з 1926р. - організаційний відділ. 1923-1924 Особовий склад. 1923-1924,1926 - Фінансово-господарський відділ. - Команда охорони. 1926 - обліково розподільчий відділ. - Організаційне бюро. 1924-1926 Секретаріат колегії. 1925 Юридичний відділ: - сільськогосподарський відділ. 1923-1926 Бюджетне управління: 1924-1925 - Бюджетний відділ. - Кредитний відділ. 1925 - кошторисний відділ. 1926 -Касово-інспекторський відділ. -Кошторисно-бюджетний відділ. -Кредитно-бухгалтерський відділ. 1923-1926 Валютне управління: 1924-1925 Відділ держкредиту і грошового обігу. - Підвідділ державних позик. - Відділ нагляду за кредитними установами. 1926 - відділ кредитних установ. - Пробірна частина. -Відділ державних позик, валютних фондів і товарних цін. 1924 - Операційний відділ. - Особлива каса. 1923-1926 Управління місцевих фінансів: -Кошторисно-бюджетний відділ. -Відділ місцевих прибутків. 1926 - Бюджетний відділ. -Відділ обліку і статистики. 1923-1926 Податкове управління: -Відділ безпосередніх податків; 1923,1925,1926 - підвідділ сільськогосподарського податку. 1924 -Підвідділ промислового податку. -Підвідділ прибутково-майнового податку. -Підвідділ гербового збору. 1923,1924,1926 -Відділ посередніх податків. 1924-1925- Відділ ренти. 1926 -Статистико-економічна частина. -Обліково-статистичний відділ. 1925-Відділи єдиного сільськогосподарського податку. 1923-1926 Управління державних неподаткових прибутків: 1926-управління державних прибутків. 1923-1926 Відділ промисловості і торгівлі. 1923,1924,1926 Відділ державного майна, з 1926-державного земельного майна. 1923-1926 Підвідділ державних фондів, з 1924-відділ. 1923-Рентний підвідділ. 1924-1926 Лісний відділ. 1925-1926 Відділ мита і зборів. 1924 обліково-кошторисний відділ. 1926 Оперативно-обліковий відділ. Відділ місцевих прибутків. 1923-1926 Фінансово-контрольне управління: 1923-Центральна каса. 1924,1925 Організаційно-інструкторський відділ. 1924- Відділ адміністративно-господарської звітності. 1926- Консультаційно-інструкторський відділ. 1923-1926-Фінансово-економічне бюро. 1925-1926 Управління місцевих фінансів: 1926-Бюджетний відділ. Відділ обліку і статистики. 1924-Центральна бухгалтерія. 1925 Особлива каса.
1941 1970 опис 17 1941-1943 Секретаріат 1944-1946 Загальна канцелярія. 1947-1970 Канцелярія.
1938 1970 опис 18 1938-1970 Бюджетне управління. 1944-1969 Загальні справи управління. 1941-1969 Зведено-плановий відділ. 1940-1963 Відділ бюджетів областей. 1964-1970 Відділ місцевих бюджетів. 1941-1945,1948-1970 Відділ виконання республіканського бюджету. 1970 Відділ державного бюджету. 1938-1970 Центральна бухгалтерія. 1958,1960,1963 Відділ методології та бухгалтерського обліку. 1964-1970 Відділ фінансування економічної статистики.
1941 1970 опис 19 1941-1966 Управління державних доходів. 1941-1949,1959-1970 Загальні справи управління. 1941-1942 Планово-обліковий сектор. 1943-1969 Відділ планування і обліку. 1970 Відділ планування держприбутків та обліку виконання плану. 1944-1949,1951,1953,1955-1957,1961-1962,1970 Відділ податку з обороту. 1958 Відділ податку з обороту і цін. 1960 Відділ податку з обороту і видовищ. 1963-1969 Відділ податку з обороту цін і видовищ. 1942,1948-1950,1959 Відділ відрахувань з прибутку. 1944-1946,1955-1958,1960-1962,1964-1969 Відділ відрахувань з прибутку і прибуткового податку. 1942 Сектор податків та неподаткових зборів. 1942,1944-1953 Сектор, з 1944р.- відділ неопадаткових прибутків. 1954-1959 Відділ інших прибутків. 1960-1970 Відділ податків, зборів та інших прибутків. 1970 Відділ по платежам з прибутків. 1945-1959 Ревізійний відділ. 1960 Оргінспекторський відділ. 1970 Організаційно-ревізійний відділ.
1927 1933 опис 2 1927-1928 Колегія. 1930-1933 Секретаріат колегії. 1927-1929 Загальне управління. 1927-1928 Загальна канцелярія. 1927-1929 Юридична частина. 1927-1928 Організаційне бюро. Обліково-розподільна частина. 1930 Сектор інспекцій. Інформаційна група. Група раціоналізації. Контрольна група. Кредитна інспекція. 1931-1932 Управління справами: - Група організації. 1932 Організаційно-інструкторський відділ. 1932-1933 Сектор організації та перевірки виконання. 1933 Обліково-розподільчий сектор. 1927 Фінансово-економічний бюро. 1928-1929 Планово-економічне управління. 1930 Планово економічний сектор. - Група зведених планів. - Група кон'юнктури. - Група культури, побуту і кадрів. - Група сільського господарства. - Група промисловості. - Група обігу. 1927-1929 Бюджетне управління: 1928 Бюджетна група. Кошторисна група. Кредитно-касова група. 1930 Фінансово-бюджетний сектор: - Група зведених бюджетів. - Група бюджетної інспекції. - Група окружних бюджетів. - Група комунального господарства, житлового і шляхового будівництва. - Група адміністративних установ. - Група соціально-культурних установ. - Група зарплати. 1931-1933 Сектор єдиного фінансового плану і бюджету: 1931 - Група зведення фінансових планів і бюджетів. - Група кредиту і грошового обігу. - Група регулювання і виконання бюджету. - Група виконання фінансового плану. - Група мобілізації коштів. 1933 - Група соціально-культурних та управлінських видатків. Сектор мобілізації коштів. 1927-1929 Управління державних прибутків: 1930,1932-1933 Сектор прибутків. 1930 - Група вилучень - Група вилучень із сільського господарства. - Група вилучень із приватного сектора. - Група мобілізації коштів. - Група мита і зборів. - Група пробірного нагляду. - Група окладного рахівництва. 1927-1929 Валютне управління: - Група нагляду за кредитними органами. - Група державних позик. - Група грошового обігу. Податкове управління: - Загальна частина. - Відділ безпосередніх податків. - Група промислових податків. - Група прибуткових податків. - Група рентних місцевих податків і зборів. - Обліково-статистична група. - Відділ сільськогосподарського податку. - Відділ посередніх податків. 1928 - Група гербових та митних зборів. 1927-1929 Управління державного фінансового контролю. Управління місцевих фінансів. 1931- 1932 Сектор місцевих фінансових планів і бюджетів. 1931-1933 Сектор промисловості. - Група промисловості. - Група комунального господарства, житлового будівництва та електрифікації. - Група транспорту, зв'язку та шляхового будівництва. 1931-1932 Сектор торгівля і кооперації. 1931-1933 Сектор сільського господарства. 1931 Сектор соціально-культурних та управлінських видатків. 1931-1933 Сектор місцевих платежів (сектор масових платежеві податків). 1931 Група вилучення із усуспільненого сектора. - Група вилучень із приватного сектора. - Група мита і зборів. - Група сільських платежів (сільгоспподатків). - Група обліку. - Група державного страхування. 1932 Всеукраїнське управління державних ощадних кас та державного кредиту. Балансова комісія. Комісія конкурсу спец банків. 1930,1931,1933 Сектор кадрів. 1927 Центральна бухгалтерія.
1948 1956 опис 20 1948-1956 Управління державних прибутків - державної реєстрації державних, кооперативних, громадських та господарських підприємств і організацій.
1938 1958 опис 21 1939-1958 Управління податків і зборів. 1940,1942-1958 Загальні справи управління. 1939-1958 Відділ планування і обліку. 1941-1944,1946,1950-1954 Відділ сільського платежу. 1942 Відділ міських та сільських платежів. 1943-1944,1950-1958 Відділ міських та місцевих податків. 1942,1944,1945,1947-1958 Ревізійний відділ. 1944-1950 Відділ розгляду скарг. 1956-1958 Відділ обов'язкових поставок сільськогосподарських продуктів.
1954 1965 опис 22 1954-1956 Відділ фінансування чорної металургії та вугільної промисловості. 1957-1960 Управління фінансування союзно-республіканської промисловості. 1961-1963 Управління фінансування рвднаргоспів. 1964-1965 Управління фінансування промисловості. 1957-1965 Зведено-плановий відділ. Відділ фінансування металургійної та хімічної промисловості. 1957-1960 Відділ фінансування вугільної, нафтової промисловості та електростанцій. 1957-1960 Відділ фінансування топливної промисловості і енергетики. Відділ фінансування машинобудування і електрорадіопромисловості. 1961-1965 Відділ фінансування машинобудування, будівельних матеріалів і автотранспорту. 1957-1965 Відділ фінансування легкої та харчової промисловості. Відділ фінансування лісової, паперової та деревообробної промисловості і постачально-збутових організації. 1957-1958 Відділ фінансування промисловості будівельних матеріалів.
1966 1970 опис 23 1966-1970 Управління фінансування важкої промисловості. Загальні справи. 1966-1969 Відділ фінансування вугільної та нафтовидобувної промисловості, енергетики і електрифікації. 1970 Відділ фінансування вугільної, нафтопереробної промисловості енергетики. 1966-1969 Відділ фінансування чорної металургії. Хімічної, нафтохімічної та нафтопереробної промисловості. 1970 Відділ фінансування чорної металургії, хімічної та нафтовидобувної промисловості 1966-1967 Відділ фінансування міністерств промбудматеріалів, лісової, целюлозно-паперової та деревообробної промисловості. 1968-1970 Відділ фінансування промисловості. 1968-1970 Відділ фінансування промисловості будівельних матеріалів, лісової, целюлозно-паперової та деревообробної промисловості. 1970 Відділ фінансування будівельних матеріалів. Лісової та деревообробної промисловості. 1966-1969 Зведено-плановий відділ.
1966 1970 опис 24 Управління фінансування легкої та харчової промисловості. Загальні справи управління. Відділ фінансування харчової промисловості. Відділ фінансування легкої промисловості. Відділ фінансування м'ясомолочної та рибної промисловості. 1970 Відділ фінансування місцевої промисловості.
1966 1969 опис 25 Відділ фінансування місцевої промисловості. Відділ фінансування підприємств побутового обслуговування населення. Відділ фінансування харчової промисловості.
1956 1970 опис 26 1956-1970 Управління фінансування будівництва та проектних організацій. 1967-1970 Загальні справи управління. 1956-1966 Зведено-плановий відділ. 1967-1966 Відділ зведеного планування. 1957-1959 Відділ фінансування будівництва. Відділ фінансування проектних організацій. 1960-1969 Відділ фінансування капвкладень. 1960-1966 Відділ фінансування підрядних проектних організацій. Відділ фінансування підрядних, будівельно-монтажних і проектних організацій. 1970 Відділ фінансування будівельних організацій. Відділ фінансування проектних та податково-розвідувальних організацій.
1941 1962 опис 27 1941-1954 Відділ фінансування промисловості. 1955-1956 Управління фінансування промисловості. 1957-1960 Управління фінансування місцевої та кооперативної промисловості. 1961-1962 Управління фінансування місцевої промисловості. 1955-1962 Відділ зведеного плануванння 1955-1965 Відділ фінансування промисловості продовольчих товарів та товарів широкого вжитку. 1957,1962 Відділ фінансування легкої та харчової промисловості. 1958,1960 Відділ фінансування харчової промисловості. 1958 Відділ фінансування легкої промисловості. 1959,1961 Відділ фінансування харчової промисловості та облпостачзбуту. 1955,1956 Відділ фінансування лісової, місцевої та паливної промисловості, промбудматеріалів та промкооперації. 1957 Відділ фінансування промисловості будівельних матеріалів, лісової, паперової промисловості. Відділ фінансування місцевої, топливної, районної промисловості та промкооперації. 1958-1959 Відділ фінансування будівництва, будівельної індустрії та промбудматеріалів. 1959 Відділ фінансування місцевої та кооперативної промисловості. 1960 Відділ фінансування місцевої промисловості, будівельних та промбудматеріалів. 1961 Відділ фінансування місцевої промисловості, будівництва, будівельної індустрії та побутового обслуговування. 1962 Відділ фінансування місцевої промисловості, будівництва, промбудматеріалів та побутового обслуговування населення.
1940 1970 опис 28 1940-1953 Відділ фінансування сільського господарства. 1954,1963-1970 Управління фінансування сільського господарства і заготівель. 1955-1962 Управління фінансування сільського господарства. 1954-1963,1967-1970 Загальні справи управління. 1964-1970 Зведено-плановий відділ. 1954-1962,1967,1968 Відділ фінансування міністерства сільського господарства. 1963-1966 Відділ фінансування Міністерства сільського господарства, Укрголовлісзаготівель та інших відомств. 1967-1968 Відділ фінансування лісового господарства і Держкомітету з хлібопродуктів при РМ УРСР. 1969 Відділ фінансування лісового господарства та міністерства заготівель. 1970 Відділ фінансування заготівель та сільського господарства. 1954-1957 Відділ фінансування Раднаргоспів Міністерства сільського господарства УРСР. 1961,1962 Відділ фінансування радгоспів. 1962 Відділ фінансування об'єднання ""Сільгосптехніка"", лісового та водного господарства. 1963-1966 Відділ фінансування ""Укрсільгосптехніки"", Міністерства меліорації і водного господарства. 1954-1955 Відділ ревізії МТС. 1956-1957 Відділ фінансування МТС. 1958 Відділ ревізії МТС і РТС. 1959-1961 Відділ фінансування РТК. 1963-1969 Організаційно-інспекторський відділ.
1941 1970 опис 29 1941,1944 Відділ фінансування народного господарства. 1945-1946 Відділ фінансування комунального господарства, шляхового господарства і автотранспорту. 1947-1953 Відділ фінансування комунально-житлового, шляхового господарства і автотранспорту. 1954 Відділ фінансування комунального, житлового, шляхово-транспортного господарства і проектних організацій. 1955-1956 Відділ фінансування комунального, житлового, шляхового господарства, автотранспорту, проектних організацій і зв'язку. 1957-1962 Управління фінансування житлово-комунального господарства, транспорту і зв'язку. 1963-1965 Управління фінансування транспорту, зв'язку і місцевого господарства. 1966-1969 Управління фінансування житлово-комунального господарства, транспорту і зв'язку. 1970 Управління фінансування місцевого господарства. 1957-1966 Зведено-плановий відділ. 1967-1970 Загальні справи управління. 1957-1963 Відділ фінансування житлово-комунального господарства. 1964-1969 Відділ фінансування комунального господарства. 1964,1966-1969 Відділ фінансування житлового господарства та будівництва. 1965-1970 Відділ фінансування житлового господарства. 1957-1969 Відділ фінансування автомобільного, річкового транспорту та зв'язку. 1970 Відділ фінансування будівництва, шляхового господарства і зв'язку. 1963 Відділ фінансування побутових організацій. 1964,1965,1970 Відділ фінансування підприємств побутового обслуговування населення.
1918 1933 опис 3-ос Документи з особового складу (особові справи співробітників Наркомфіну УСРР від ""А"" до ""Я"", персональні картки співробітників місцевих фінансових органів УСРР)
1941 1953 опис 30 1941,1942,1944-1953 Відділ фінансування культури та освіти.
1944 1953 опис 31 Відділ фінансування охорони здоров'я і соціального забезпечення.
1954 1965 опис 32 Управління фінансування культури, охорони здоров'я та соціального забезпечення. Зведено-плановий відділ. Відділ фінансування освіти та культурно-освітньої роботи. Відділ фінансування підготовки кадрів і науки. Відділ фінансування охорони здоров'я та соцзабезпечення.
1966 1970 опис 33 Управління фінансування освіти, науки і культури. 1966-1970 Загальні справи управління. 1966-1968 Відділ зведеного планування. 1969-1970 Зведено-плановий відділ. 1966-1970 Відділ фінансування культури. 1966 Відділ фінансування освіти. 1967-1970 Відділ фінансування освіти і культосвітньої роботи. 1966 Відділ фінансування підготовки кадрів. 1967-1970 Відділ фінансування науки і підготовки кадрів.
1966 1970 опис 34 Управління фінансування охорони здоров'я, фізичної культури і спорту при РМ УРСР та соціального забезпечення. Загальні справи для управління. Відділ фінансування охорони здоров'я і фізкультури. Відділ фінансування соцзабезпечення.
1944 1953 опис 35 Управління по держдопозі багатодіним та одиноким матерям.
1943 1970 опис 36 1943,1947-1953 Відділ фінансування торгівлі, споживчої кооперації та відділів робітничого постачання. 1954-1956 Відділ фінансування торгівлі і кооперації. 1957-1962 Відділ фінансування торгівлі і заготівель. 1963 Відділ фінансування торгівлі. 1966-1970 Управління фінансування торгівлі і матеріально-технічного постачання. Загальні справи управління. 1966-1969 Відділ фінансування Міністерства торгівлі. Відділ фінансування торгових організацій, міністерств, відомств та споживкооперації. 1970 Відділ фінансування організацій торгівлі. 1966-1969 Відділ фінансування матеріально-технічного постачання. 1970 Відділ фінансування організацій матеріально-технічного постачання. Відділ балансів доходів і витрат населення, кредиту та грошового обігу.
1941 1970 опис 37 1941-1970 Штатне управління. 1970 Загальні справи управління. Відділ органів державного управління. Відділ структури і штатів управлінського апарату.
1941 1970 опис 38 1941-1970 Контрольно-ревізійне управління. 1970 Загальні справи управління. Відділ ревізій місцевих бюджетів. Відділ ревізії міністерств, відомств і госпорганів.
1941 1970 опис 39 1941-1961 Управління кадрів та підготовки кадрів. 1962-1969 Управління кадрів та учбових закладів. 1943-1946 Відділ кадрів. 1947-1954 Відділ номенклатурних працівників. 1955-1963 Відділ кадрів центрального апарату і місцевих фінорганів. 1964-1965 Відділ керівних кадрів і місцевих фінорганів. 1966-1970 Відділ підбору, розстановки і обліку кадрів. 1943-1956 Відділ підготовки кадрів. 1957-1961 Відділ підготовки та обліку кадрів. 1966-1970 Відділ учбових закладів та підготовки кадрів. 1953-1954 Відділ обліку кадрів урядових нагород.
1941 1966 опис 40 1941-1943,1954-1962 Відділ фінансування і постачання місцевих фінорганів. 1947-1950 Відділ праці і зарплати фінорганів 1951-1953 Відділ фінансування і постачання фінорганів. 1963-1966 Відділ праці, заробітної плати і внутрішньовідомчого контролю.
1940 1970 опис 42 1940-1941 Адміністративно-господарське управлінння. 1945-1946 Управління справами. 1947-1966 Господарське управління. 1967-1969 Управління фінансування постачання, праці і зарплати фінорганів. 1970 Управління праці і зарплати фінорганів. 1967-1970 Відділ праці і зарплати фінорганів. 1959-1970 Загальні справи управління. 1946,1952-1966 Відділ капбудівництва. 1953,1954,1958 Господарська частина. 1940-1942,1944-1970 Бухгалтерія.
1964 1970 опис 44 Відділ бухгалтерського обліку і звітності.
1951 1969 опис 46 Комісія по раціоналізації і винахідництву.
1971 1991 опис 47 1971-1982 Канцелярія 1971-1988 Бюджетне управління 1971-1989 Управління держприбутків 1971-1988 Управління фінансування важкої промисловості. 1971-1982 Управління фінансування легкої, харчової промисловості. 1971-1985,1988 Управління фінансування будівництва. 1971-1988 Управління фінансування сільського господарства і заготівель. 1971-1986, 1989 Управління фінансування торгівлі і матеріально-технічного постачання. 1971-1988 Управління фінансування освіти, науки і культури. Управління фінансування охорони здоров'я, фізичної культури і соціального забезпечення. 1971-1988 Штатне управління. 1971-1987 Контрольно-ревізійне управління. 1971-1989 Управління кадрів і навчальних закладів. 1988 Управління праці і зарплати фінорганів. Відділ бухгалтерського обліку і звітності. 1971-1980 Відділ з питань економічної реформи. Місцевий комітет. 1984-1987 Центральна бухгалтерія по державному бюджету 1988-1989 Група фінансово-економічної статистики 1989 Управління зведеного бюджетного планування 1989-1991 Зведений відділ фінансів і удосконалення фінансового механізму 1990-1991 зведений відділ держбюджету 1989-1990 Відділ фінансування будкомплексу
1992 2003 опис 48 1992-2000 Управління справами 2000 Керівництво 2001-2003 Управління документального забезпечення і контролю 1992-1999,2001-2002 Головне бюджетне управління 2001-2003 Управління державного бюджету та бюджетної політики 2001-2003 Управління територіальних бюджетів 2001 Управління планування доходів по бюджету 2001 Управління аналізу виконання бюджету 1992-1993 Управління обігу державних цінних паперів і фінансових ринків 1994-2002 Управління грошово-кредитних відносин цінних паперів 1992-1993 Управління фінансів і фінансових нормативів промисловості будівництва 1992-1999 Валютно-економічне управління 1992-1999 Управління удосконалення фінансового механізму 1992-1993 Головне управління дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння 1995-1996 Головне управління дорогоцінних металів 1992-2002 Управління фінансування АПК і охорони природи 1992-1993 Управління фінансування соціального розвитку 1992-1993 Управління фінансів і фінансових нормативів транспорту, зв'язку і житлово-комунального господарства 1994-1995,2000-2003 Управління фінансування транспорту, зв'язку та сфери послуг 1992 Управління фінансування оборони, правопорядку і безпеки 1994-2000 Управління фінансування оборони і правоохоронних органів 2001,2003 Управління бюджетних видатків оборони і правоохоронних органів 1992-1993 Управління фінансування апарату управління та адмінорганів 1994-2000 Управління фінансування державного апарату і оплати праці 1994-1999 Управління фінансування охорони здоров'я і соціального захисту населення 1995, 2002 Управління доходів 1994-2000 Управління фінансів матеріального виробництва 1994-1999 Управління фінансів будівельного комплексу 2000 Управління фінансів будівельного комплексу та інвестицій 1994-2000 Управління фінансів освіти, науки, культури 2001-2002 Управління кадрів та навчальних закладів 1993-2000 Управління фінансування охорони здоров'я і соціального захисту 2001 Управління бюджетних програм охорони здоров'я і соцзахисту населення 1998-2000, 2002 Управління методології бухгалтерського обліку 1994-1996, 1999 Управління зв'язків з міжнародними організаціями 2000 Управління зв'язків з міжнародними фінансовими організаціями 1998-1999, 2001 Управління комп'ютеризації 2000 Управління грошово-кредитної політики 1995-1999 Головне управління обслуговування зовнішнього державного боргу 2000 Управління зовнішнього боргу 2000 Управління валютного регулювання 2001 Служба міністра 2001 Управління фінансів матеріального виробництва та інвестицій 2001-2003 Управління бюджетних видатків держапарату 2001 Управління кредитних і небанківських фінустанов 2001 Управління по контролю за виробництвом цінних паперів 2001-2002 Адміністративно-господарський департамент 2001 Управління валютного регулювання 2002-2003 Управління зведеного аналізу виконання бюджету та фінансово- економічної статистики 2002-2003 Управління з фінансових питань реформування реального сектору економіки 2002-2003 Управління з питань пенсійної реформи, охорони здоров'я і соціального захисту населення 2002-2003 Управління оплати праці та аналізу видатків соціальної сфери 2002 Управління з фінансових зв'язків і інвестицій 2002-2003 Управління європейської інтеграції і міжнародного співробітництва 2002 Департамент фінансового забезпечення оборонно-мобілізаційної роботи, громадського порядку та безпеки 2002-2003 Управління фінансів на оборону 2002-2003 Управління інформатизаційних технології 2003 Управління фінансів, освіти, науки та культури 2003 Управління охорони здоров'я та соціальних програм 2003 Управління фінансів цільових програм 2003 Управління планування місцевих бюджетів 2003 Управління виконання місцевих бюджетів 2003 Управління роботи з некомерційними борговими зобов'язаннями 2003 Управління фінансової політики та координації роботи НБУ 2003 Департамент співробітництва з міжнародним валютним фондом (МВФ)
1957 1965 опис 5с Секретно
1939 1992 опис 6с Секретно
1925 1927 опис 7 Місцевий комітет.