Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Описи

Номер фонду32
Назва фондуУправління лісової промисловості України при Головному управлінні палива Української ради народного господарства (Укрліском), м.Київ
Початок1920
Кінець1923
Обсяг2311

Перейменування фонду


1920 1920 Комісія Головного лісового комітету Вищої Ради народного господарства РРФСР по відбудові лісової і деревообробної промисловості України, м. Харків
1920 1920 Особоуповноважений Головного лісового комітету Вищої Ради народного господарства РРФСР при організаційному бюро по відбудові промисловості України, м. Харків.
1920 1921 Український лісовий комітет при Організаційному бюро по відбудові промисловості України (Укрліском), м. Харків.
1921 0 Управління лісової промисловості України при Головному управлінні палива Української ради народного господарства (УКРЛІСКОМ), м. КиївЗміст фонду


Початок Кінець Опис
1920 1921 1 опис Управління справами. Господарська частина. Обліково-розподільний відділ. Лісозаготівельний відділ. Залізничний відділ. Відділ постачання. Деревообробний відділ. Фінансово-розразхунковий відділ. Загально-адміністративний відділ. Особові справи.
1920 1923 2 опис Копія телеграми В.І.Леніна Губвиконкомам про заготівлю та вивезення палива. Протоколи засідань з'їзду Губпаливкомів, нарад і колегій при Уповголовліскомів, комісія і засідань губліскомів. Доповіді, пояснювальні записки, відомості і звіти губліскомів про діяльність, хід лісозаготівель, вивіз палива і листування з Головліскомом про фінансування лісозаготівельних організацій України. Посвідчення, мандати і списки співробітників Уповажголовліскому і губліскомів.
1919 1921 3 опис Постанови і положення Ради Праці і оборони та ВРНГ РРФСР про установи Головліскому України. Протоколи засідань Укррадтрудармії, Президії Промбюро ВРНГ, Головліскомів. Циркулярні розпорядження Уповголовліскому і листування з губліскомами про їх фінансування, відвід ділянок для лісорозробки, постачання продовольством і промисловими товарами і інспектування діяльності лісозаготівельних організацій. Доповідні записки, звіти і відомості гублісорозробок, організацією охорони лісових ділянок, відвантаження палива і списки співробітників Уповголовліскому і губліскомів.
1920 1922 4 опис Управління справами. Відділ постачання. Фінансовий відділ. Загально-адміністративний відділ. Обліково-розподільний відділ. Відділ лісних операцій і палива.
1920 1921 5 опис Звіт місцевого комітету співробітників Головного лісового комітету при Промбюро в Україні про діяльність за 1920р. Листування з тарифним відділом профспілок і заяви співробітників з питань одержання обмундируванням. Вимоги відомості, записки співробітників на одержання премій, пайка і обмундирування. Недіючі описи. Обіжники Харківського губвідділу профспілки робітників громадських і торгівельних підприємств. Листування з Укрраднаргоспом, уповноваженим Головліскому про відпуск продпайків, скликання нарад, умови вступу на курси всеобучу, відділення товарів та взуття для співробітників.