Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Описи

Номер фонду3807
Назва фондуЖук Андрій (01.07.1880-03.09. 1968) - громадський і політичний діяч, публіцист, діяч українського кооперативного руху, дипломат, член ЦК Української соціал-демократичної робітничої партії, член "Проводу" Союзу визволення України" (СВУ), радник міністерств
Початок1897
Кінець1939
Обсяг68

Перейменування фонду


1880 1939 Жук Андрій (01.07.1880-03.09. 1968) - громадський і політичний діяч, публіцист, діяч українського кооперативного руху, дипломат, член ЦК Української соціал-демократичної робітничої партії, член "Проводу" Союзу визволення України" (СВУ), радник міністерстЗміст фонду


Початок Кінець Опис
1897 1939 Опис-1 Документи програми, інформації, листування про діяльність буржуазно - націоналістичної "Робітничої української партії (РУП). Старий опис
1903 1939 Опис-2 Документи протоколи засідань другого з'їзду РУП 1904 Головної української ради у Львові1914, Загальної української ради у Відні 1914-1916, Народного комітету 1914р. Українського еміграційного комітету у Відні; платформи, статути, завдання Всеукраїнської національної ради у Відні, Комітету оборони західно - українських земель; резолюції їх зборів, відозви, меморандуми до Ліги націй, урядів держав Антанти, різних міжнародних організацій про становище західно - українських земель в складі панської Польщі,утворення українських військових частин, спільні дії для повалення Радянської влади на Україні; листування членів РУП та інш., що належить А.Жуку, як члену РУП, активному учаснику українських емігрантських організацій. Спогади А. Жука про дитинство, юність, рідне село, діяльність в різні періоди свого життя, листування з родиною