Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Описи

Номер фонду34
Назва фондуВища рада народного господарства УСРР (ВРНГ УСРР), м. Харків
Початок1918
Кінець1933
Обсяг48312

Перейменування фонду


1918 1918 Обласна рада народного господарства м. Харків
1918 1919 Відділ народного господарства та фінансів Тимчасового робітничо-селянського уряду України, м. Суджа, з 27,12,1918 р. - м. Бєлгород, з 03,01,1919р.- м. Харків.
1919 1919 Рада народного господарства України ( РНГ України), м. Харків, з 21,03,1919р.- м. Київ
1919 1920 Організаційне бюро по відбудові промисловості на Україні при Всеукраїнському революційному комітеті (Промбюро), м. Харків.
1920 1920 Організаційне бюро по відбудові промисловості на Україні при РНК УСРР (Промбюро), м. Харків
1920 1920 Обласне бюро ВРНГ РРФСР по відбудові промисловості на Україні при РНК УСРР (Промбюро), м. Харків
1920 1923 Українська рада народного господарства (УРНГ), м. Харків
1923 1932 Вища рада народного господарства УСРР (ВРНГ УСРР), м. ХарківЗміст фонду


Початок Кінець Опис
1918 1919 1 опис 1919 Президія Управління справами. Організаційно-інструкторський відділ. Інформаційний відділ. Господарський відділ. Тютюнова промисловість. Відділ водного транспорту. Гірничозаводський та геологічний відділ. Цукровий відділ. Кооперативний відділ. Статистичний відділ. Фінансово-звітний відділ. 1918 Фінансовий підвідділ. Відділ медичного постачання. 1919 Юридичний відділ. Правління професійної спілки службовців управління по ліквідації установ військового часу.
1925 1926 10 опис Президія. Арбітражна комісія. Бюджетна комісія. Комісія по боротьбі з ажіотажем і спекуляцією. Ревізійна комісія. Адміністративно-організаційне управління: Секретаріат. Правовий відділ. Обліково-розподільний відділ. Бухгалтерія. Господарська частина. Економічне управління: Плановий відділ. Закордонний відділ. Відділ торгівельної політики. Відділ фінансової політики. Відділ місцевої промисловості. Статистичний відділ. Технічна секція. Секція праці. Управління промисловості. Секретаріат. Обліково-плановий відділ. Обліково-технічне бюро. Відділ праці. Відділ важкої індустрії. Металовідділ. Гірничий відділ. Підвідділ палива. Гірничорудний підвідділ. Соляна галузь. Електровідділ. Хімічно-силікатний відділ. Відділ переробки сільськогосподарської сировини. Відділ легкої індустрії. Будівельний відділ. Харчосмаковий відділ. Бюро калькуляції та цін. Центральне бюро неліквідних фондів. Фінансово бюджетний відділ. Комерційний відділ. Управління місцевої промисловості. Науково-технічний відділ. Центральна бухгалтерія.
1926 1927 11 опис Секретаріат президії ВРНГ УРСР. Особлива нарада з якості продукції. Бюджетна комісія ВРНГ УРСР. Звітно-ревізійний відділ. Об'єднана ревізійна комісія при ВРНГ УРСР. Ревізійна комісія південно-рудного тресту. Ревізійна комісія Укртрестсільмашу. Ревізійна комісія Південмаштресту. Ревізійна комісія держконтори Трубобуд. Ревізійна комісія акціонерного товариства ""Коксобензол"". Ревізійна комісія Укртекстильтресту. Ревізійна комісія Укршкіртресту. Ревізійна комісія Укрмахртресту та Укрспиртотресту. Ревізійна комісія Укртютюнтресту та Укролійтресту. Ревізійна комісія Укрпапіртресту. Ревізійна комісія Всеукраїнського тресту ""Фарфорфаянсскло"". Ревізійна комісія тресту Українліс. Ревізійна комісія Укрсилікаттресту, акціонерного товариства ""Індубуд"" та держконтори Трубобуд. Ревізійна комісія Укрсільтресту. Ревізійна комісія трестів харчосмакової промисловості. Ревізійна комісія місцевої промисловості. Ревізійна комісія хімічної промисловості. Секретаріат адміністративно-фінансового управління. Обліково-розподільний відділ. Організаційно-інформаційний відділ. Адміністративно-фінансова комісія. Оргбюро. Оргвідділ. Центральний архів ВРНГ УРСР. Загальна канцелярія. Правовий відділ. Довідково-експедиційне бюро. Господарська частина. Фінансово-розрахунковий відділ. Комісія з режиму економії. Управління промисловості. Колегія. Секретаріат. Металовідділ. Хімічно-силікатний відділ. Центральний комітет по врегулюванню поліграфічної промисловості. Відділ гірничої промисловості. Відділ місцевої промисловості. Харчосмакова промисловість. Відділ переробки сільськогосподарської сировини. Фінансово-бюджетний відділ. Відділ економіки праці. Бухгалтерія. Ліквідком домоуправління. Стіл особового складу.
1927 1928 12 опис Секретаріат президії. Бюджетна комісія. Інспекція при президії. Адміністративно-фінансове управління. Секретаріат. Інформаційне бюро. Юридичне бюро. Фінансово-розрахункова частина. Господарська частина. Довідково-економічне управління. Плановий відділ. Відділ загальної промислової політики. Відділ фінансової політики. Звітній відділ. Відділ кустарної промисловості. Відділ економіки праці. Економічне управління. Статистичний відділ. Центральний комітет по регулюванню поліграфічної промисловості. Металовідділ. Хімічно-силікатний відділ. Відділ гірничої промисловості. Швейне бюро. Харчосмаковий відділ. Відділ переробки сільськогосподарської сировини. Будівельний відділ. Центральне бюро неліквідованих фондів. Відділ пожежної охорони. Бюро калькуляції та цін. Науково-технічне управління. Відділ раціоналізації та стандартизації. Електровідділ. Гірничий відділ. Підвідділ палива. Центральна бухгалтерія.
1928 1929 13 опис Президія. Секретаріат президії. Інспекція президії. Бюджетна комісія. Адміністративно-фінансове управління. Загальна канцелярія. Юридичне бюро. Пожежний відділ. Планово-економічне управління. Плановий відділ. Звітний відділ. Звітний відділ. Секція звітної кон'юнктури. Статистика. Науково-технічне управління. Відділ металів. Відділ місцевої промисловості. Економічне управління. Відділ кустарної промисловості. Гірничій відділ. Хімічно-силікатний відділ Харчосмаковий відділ. Відділ сільськогосподарської сировини. Центральний комітет поліграфії. Будівельний відділ. Швейне бюро. Електровідділ. Бюро калькуляції та цін. Відділ економіки праці. Центральна бухгалтерія.
1929 1930 14 опис Президія: Секретаріат президії. Інспекція при президії. Бюджетна комісія. Адміністративно-фінансове управління: Загальна канцелярія. Обліково-розподільний відділ. Інформаційне бюро. Юридичне бюро. Організаційне бюро. Бухгалтерія: Відділ постачання. Планово-економічне управління: Загально-плановий відділ. Відділ постачання і збуту. Експортна група. Металічна секція. Секція торгівлі. Група сільськогосподарської сировини. Транспортний відділ. Відділ фінансової політики. Науково-технічне управління: Відділ наукових установ і лабораторій. Відділ раціоналізації та стандартизації. Організаційно-господарський відділ. Бюро винаходів. Управління кадрами: Відділення вузів та технікумів. Відділ профосвіти. Обліково-розподільний відділ. Відділ праці. Металовідділ. Обліково-розподільний відділ. Відділ праці. Відділ місцевої промисловості. Гірничий відділ: - підвідділ гірничого нагляду. Паливний відділ. Хімічно-силікатний відділ. Харчосмаковий відділ. Відділ сільського господарської сировини. Центральний комітет поліграфічної промисловості. Будівельний відділ. Швейне бюро. Енергоуправління. Паливна група. Бюро калькуляції та цін. Відділ економіки праці. Звітний відділ. Звітно-кон'юнктурна секція. Секція праці. Фінансова секція. Центральна бухгалтерія.
1930 1931 15 опис Секретаріат президії. Техніко-економічна рада. Контрольно-планове бюро. Інформаційне бюро президії. Сектор перевірки виконання. Адміністративно-Фінансове управління. Загальна канцелярія. Організаційне бюро. Юридичне бюро. Фінансова група. Планово-економічне управління. Плановий відділ. Група мінеральної сировини. Транспортний відділ. Відділ постачання та збуту. Імпортна група. Металосекція. Група сільськогосподарської сировини. Будівельна секція. Бюро нових виробництв. Відділ фінансової політики. Звітно-кон'юнктурний відділ. Статистичний відділ. місцевої промисловості. Відділ економіки праці. Кон'юнктурне бюро. Інструкторсько-інспекторське управління. Металовідділ. Посівна трійка. Хімічно-силікатний відділ. Науково-технічне управління. Секретаріат. Відділ наукових установ і лабораторій. Бюро науково-технічної ради. Машинобудівна і металообробна промисловість. Хімічна промисловість. Силікатна промисловість. Будівельна промисловість. Гірнича промисловість. Лісова промисловість. Поліграфічна промисловість. Шкіряна промисловість. Харчова промисловість. Промисловий транспорт. Відділ раціоналізації. Звітно-планова секція. Обліково-розподільне бюро. Центральне бюро по раціоналізації. Винаходів. Енергоуправління. Обліково-планова група. Група використання енергетики. Електротехнічна група. Паливна група. Відділ гірничого нагляду. Відділ кустарної промисловості. Управління кадрів. Відділ вищих учбових закладів. Учбово-методична група. Планова група. Відділ професійно-технічної освіти. Центральна бухгалтерія.
1931 1932 16 опис Секретаріат президії. Паливна комісія. Інформаційне бюро. Техніко-економічна рада. Контрольно-планове бюро. Адміністративно-фінансовий сектор. Сектор перевірки виконання. Науково-технічний сектор. Науково-технічна рада енергетики. Науково-технічна рада гірничої промисловості. Науково-технічна рада хімічної промисловості. Науково-технічна рада силікатної промисловості. Науково-технічна рада силікатної промисловості. Науково-технічна рада промислового транспорту. Сектор кадрів. Планова група. Учбово-методична група. Оперативна група. Група профосвіти. Обліково-розподільна група. Сектор кадрів. Група обліку та розподілу. Відділ економіки праці. Група технічного нормування. Група місцевої промисловості. Група економічного районування. Сектор кустарної промисловості. Звітно-економічний сектор. Група кон'юнктури та статистики. Група металів. Група видобувної промисловості. Група будівельних матеріалів. Група текстильної, шкіряно-взуттєвої та швейної промисловості. Група капітального будівництва. Сектор раціоналізації та обліку. Група стандартизації. Центральне бюро робітничого винахідництва. Металосектор. Планова група. Технічна група. Група постачання. Паливна група. Сектор планування. Металогрупа. Гірнича група. Група капітального будівництва. Група мінеральної сировини. Група витрат. Група планування фінансів. Адміністративно-фінансовий сектор. Організаційне бюро. Організаційно-технічний відділ. Юридичне бюро. Сектор постачання та збуту. Експортна група. Група гірничого нагляду. Центральна бухгалтерія. Інститут прикладної мінералогії.
1932 0 17 опис Секретаріат. Організаційно-технічний відділ. Юридичне бюро. Фінансова група. Сектор перевірки виконання. Науково-дослідний сектор. Секретаріат. Група науково-дослідних установ. Науково-дослідний сектор. Бюро постачання. Науково-технічна рада. Фінансова група. Гірничо-паливна промисловість. Хімічна промисловість. Транспорт. Будівельна промисловість. Силікатна промисловість. Лісова промисловість. Електротехнічна секція. Центральне бюро винахідництва. Сектор кадрів. Планова група. Група капітального будівництва. Учбово-методична група. Організаційно-оперативна група. Фінансова група. Сектор обліку та розподілу кадрів. Сектор праці. Звітно-економічний сектор. Сектор раціоналізації. Фінансова група. Сектор постачання та збуту. Металосектор. Група замовлень та сировини. Група машинобудування. Виробничо-технічна група. Група постачання та збуту.
1919 1933 18 ос Документи з особового складу. Промбюро, УРНГ, ВРНГ (накази, анкети, облікові картки, мандати, посвідчення, заяви, списки), особові листки. Відповідальних працівників та ІТР підприємств ВРНГ СРСР і УСРР. Особові справи.
1922 1929 19 ос Особові справи винахідників. Та документи про винаходи двигунів різних принципів дії, вибухових речовин та преміювання винахідників.
1920 1922 2 опис 1920 Президія Управління справами. Організаційно-адміністративний відділ. Організаційний відділ. Поліграфічний відділ. Відділ будматеріалів. Тютюновий відділ. 1920-1921 Відділ металу: - виробничо-технічний підвідділ. - підвідділ постачання Харчовий відділ. Електровідділ. Хімічний відділ. 1920 Науково-технічний відділ. - бюро винахідництва. 1920-1921 Редакційно-видавничій відділ. 1920-1922 Відділ зв'язку. 1920-1921 Статистичний відділ. 1920,1922 Юридичний відділ. 1920-1922 Фінансово-рахунковий відділ.1920 Бухгалтерія. Виробничо-технічна комісія. Комісія постачання.
1924 1932 21 опис Документи про будівництво та реконструкцію окремих промислових підприємств, культурних закладів, сільськогосподарських машин і деталей (проекти, креслення, схеми, діаграми).
1924 1931 22 опис Збірники законів, наказів і обіжників Робітничо-селянського уряду УРСР і ВРНГ УРСР. Відомості про випуск продукції Краматорським металургійним заводом та Макіївською промислово-кооперативною артіллю "молодий шахтар" Облікові картки винахідників, раціоналізаторів та скарг установ, організацій та окремих громадян.
1921 1933 23 опис Протоколи засідань президії УРНГ та ВРНГ УСРР,(накази, обіжники, інструкції ВРНГ УСРР. Документи про організацію УРНГ, роботу ВРНГ УСРР, стан і перспективи розвитку промисловості та регулювання цін на Україні резолюції).
1921 1932 24 опис Накази ВРНГ УСРР про порядок вирішення майнових суперечок між державними установами та підприємствами. Протоколи засідань арбітражної комісії ВРНГ УСРР. Документи про вирішення майнових суперечок між окремими установами та підприємствами (постанови, протоколи, накази, рішення, довідки, рахунки). Справи з позову одних підприємств до інших.
1919 1933 25 опис 1921,1923-1925 Президія. 1925-1926 Інспекція при президії. 1919,1921 Управління справами. 1925 Адміністративно-організаційний відділ. 1930 Інструкторсько-інспекторське управління. 1921 Кошторисно-штатне бюро. 1921,1923-1925 Економічний відділ, з 1923р.- управління. 1930 Планово-економічне управління. 1925 Обліково-плановий відділ. 1925-1926,1933 Плановий відділ, з 1933р.- сектор. 1922-1924,1927-1928 Промислове управління. 1920-1922 Поліграфічний відділ. 1922-1923 Редакційно-видавничій відділ. 1921,1922,1924-1926 Виробничо-технічний відділ. 1924 Електровідділ. 1921,1932 Відділ постачання, з 1932р.-сектор. 1919 Відділ лісової промисловості. Відділ водного транспорту . 1919,1928,1932 Відділ металу. 1919 Гірничозаводський відділ. 1928 Пожежний відділ. 1925-1926 Відділ місцевої промисловості. 1927 Бюро українських теплотехнічних з'їздів. 1921-1923,1927 Фінансово-торговельне управління. 1925-1926 Бюро калькуляції цін. 1930 Науково-технічне управління. 1920,1930 Харчовий відділ. 1928,1931 Відділ економіки праці. 1931 Звітно-економічний сектор. 1922 Фінансово-звітний відділ. 1921 Фінансово-рахунковий відділ. 1924 Фінансово-бюджетний відділ. 1921,1924-1926 Статистичний відділ. 1923 Бухгалтерія. Комітет по реевакуації іноземних громадян.
1919 1925 26 опис 1919,1921-1925 Протоколи засідань президії УРНГ, економічної секції ВРНГ УРСР, наради голів губраднаргоспів України з питань боротьби з фінансовою кризою, стану промисловості та ін. Положення ВРНГ УРСР про державну монополію на торгівлю сіллю на Україні. Накази, обіжники та розпорядження УРНГ та міністерства торгівлі і промисловості (УНР). Відомості про стан промисловості України в 1922р. Документи про роботу Департаменту митних зборів РРФСР та митниць України (звіти, доповідні записки. Посвідчення, листування). Документи про облік матеріальних цінностей, будівництво складів і баз. Укладання угод про оренду залізничних колій, необхідність статистичного обліку на митницях України та з ін. питань (протоколи, обіжники, угоди, відомості та листи). Документи про збитки, понесені промисловими підприємствами України за 1914-1921рр. (акти, пояснюючі записки, відомості, листування). Документи про організацію зовнішньої торгівлі та торгівельні взаємовідносини з Німеччиною, Бессарабією, Грузією, Терцією (доповідні записки, звіти, інформації). Документи про реевакуацію промислових підприємств і майна (накази, заяви, посвідчення, списки, листи).
1919 1925 27 опис Протоколи засідань шляхової секції відділу водного транспорту Укрраднаргоспу. Положення президії ВРНГ УРСР про науково-технічний відділ ВРНГ УРСР. Документи про дозвіл на вивезення товарів з України (пояснююча записка, мандати, посвідчення, заяви, листування). Документи про фінансування земельних робіт по укріпленню правого берега Дніпра в районі міста Києва (пояснююча записка, листи). Листування з губраднаргоспами про хід лісозаготівель, організацію роботи цукрової промисловості, переказ коштів на ремонт промислових підприємств України, встановлення цін на промислові товари та з ін. питань. Відомості про особовий склад службовців Управління Київської округи шосейних і ґрунтових шляхів.
1919 1931 28 опис 1919,1921-1931 Місцевий комітет профспілки ВРНГ УРСР.
1921 0 3 опис Президія Управління справами Контрольно-виконавче бюро Організаційно-адміністративний відділ Господарський відділ Виробничо-технічний відділ Відділ економіки праці Економічний відділ Лісове бюро Електротехнічний відділ Поліграфічний відділ Будівельний відділ Будівельний відділ Харчовий відділ Хімічний відділ Відділ металу Швейне бюро Науково-технічний відділ Бюро винахідництва Юридична частина Кошторисно-штатне бюро Обліково-статистичний відділ Фінансово-рахунковий відділ Бухгалтерія Особовий стіл
1922 0 4 опис Президія Управління справами Організаційно-адміністративний відділ Контрольно-наказовий стіл Адміністративна трійка Редакційно-видавничій відділ Промислове управління Відділ великої промисловості Відділ місцевої промисловості Будівельний відділ Лісове бюро Електротехнічний відділ Відділ економіки праці Бюро харчової промисловості Бюро швейної промисловості Будівельно-матеріальний відділ Поліграфічний відділ Науково-технічний відділ Відділ винахідництва Статистичний відділ Інспекторське бюро Юрисконсультське бюро Калькуляційне бюро Фінансово-бюджетний відділ Фінансово-рахунковий відділ Особовий стіл.
1923 0 5 опис Президія. Шефська комісія при президії Адміністративно-організаційний відділ Контрольно-виконавчий підвідділ Господарський відділ (касово-розрахунковий підвідділ) Редакційно-видавничий відділ Промислове управління Відділ великої промисловості Відділ металу Відділ місцевої промисловості Будівельне бюро Лісове бюро Відділ економіки праці Економічний відділ Науково-технічний відділ Обліково-статистичний відділ Управління фінторгу Фінансово бюджетний відділ Юрисконсультське бюро Інспекторське бюро Бухгалтерія Особовий склад Особові справи винахідників
1919 1923 7 опис 1922 Президія. 1919-1920,1922-1923 Управління справами. 1921 Секретаріат. Організаційний відділ. 1922 Організаційно-адміністративний відділ. 1921-1922 Виробничо-технічний відділ. 1920,1922-1923 Промислове управління. 1920,1922 Відділ великої промисловості. 1921 Хімічний відділ. Харчовий відділ. 1919 Вугільний відділ. Гірничозаводський відділ. 1921 Поліграфічний відділ. 1923 Редакційний відділ. 1922 Транспортний відділ. 1923 Господарський відділ. 1921 Статистичний відділ. 1920,1922 Обліково-статистичний відділ. 1922 Юридичне бюро. 1921 Фінансова-рахунковий відділ. Бюджетний відділ. 1923 Касово-розрахунковий відділ. Бухгалтерія. 1920-1922 Особовий стіл.
1923 1924 8 опис Президія Центральне бюро ревізійних комісій Управління справами Редакційно-видавничий відділ Адміністративно-організаційне управління Адміністративно-фінансове управління Економічне управління. Плановий відділ Правовий відділ. Відділ економіки праці Комісія з питань стажу та практики Комісія цін. Відділ фінансової політики Статистичний відділ. Виробнича секція Секція місцевої промисловості Секція статистики праці Торговельна секція Фінансова секція Управління промисловості Будівельний відділ Фінансово-бюджетний відділ Науково-технічне управління Відділ винахідництва Гірничий відділ Паливний відділ Бухгалтерія
1924 1925 9 опис Президія Секретаріат президії Управління справами Ревізійна комісія Адміністративно-організаційне управління Секретаріат. Інформаційний відділ Загальна канцелярія Господарська частина Економічне управління Комісія з питань стажу та практики Плановий відділ Правовий відділ Відділ економіки праці Відділ торгівельної політики Видавничий відділ Статистичний відділ Виробнича секція Торгівельна секція Секція праці Фінансова секція Відділ промисловості Відділ важкої промисловості Відділ легкої індустрії Відділ переробки сільськогосподарської сировини Харчосмаковий відділ Бюро калькуляції та цін Центральне бюро неліквідованих фондів Управління місцевої промисловості Науково-технічне управління Гірничий відділ Паливний відділ Звітно-плановий відділ Фінансово-бюджетний відділ Бухгалтерія.