Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Описи

Номер фонду3902
Назва фондуУкраїнський союз студентів-емігрантів з північно-західних земель України, м. Прага (Чехо-Словаччина).
Початок1922
Кінець1928
Обсяг40

Перейменування фонду


1922 1928 Український союз студентів-емігрантів з північно-західних земель України, м. Прага (Чехо-Словаччина)Зміст фонду


Початок Кінець Опис
1922 1928 опис 1 Обіжники Центрального Союзу українських студентів з питань діяльності українських студентських емігрантських організацій. Протоколи засідань ради Союзу та загальних зборів його членів. Статут союзу та копії статутів земляцтва українців Північно-Західних земель України та Чесько-Українського комітету в Празі. Звіт про діяльність Союзу. Листування з Українським громадським комітетом, Українською селянською спілкою, Чесько-Українським комітетом, його студентською радою, іншими студентськими організаціями, товариствами і окремими особами про проведення протесту проти польського насильства над українцями, об'єднання українського студентства та зв'язки із студентами інших країн, видання літератури, збір коштів на розвиток української культури, надання студентам матеріальної допомоги та інше. Окремі примірники часописів "Українське життя" за 1922 - 1923 рр., "Селянська правда" та "Дніпро" за 1923 р. Заяви про вступ до союзу та надання матеріальної допомоги. Списки та анкети членів союзу. Старий опис