Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Описи

Номер фонду3908
Назва фонду"Вільна громада" - спілка української соціалістичної молоді в м. Празі (Чехо-Словаччина).
Початок1922
Кінець1926
Обсяг9

Перейменування фонду


1922 1923 Українське академічне товариство соціалістів-революціонерів, м. Прага.
1923 1926 "Вільна громада" - спілка української соціалістичної молоді в м. Празі (Чехо-Словаччина).Зміст фонду


Початок Кінець Опис
1921 1926 опис 1 Статут товариства "Вільна громада". Історична довідка про виникнення товариства. Звіт про діяльність за 1921-1924рр. Статті про діяльність товариства "Вільна громада" в Празі, Пршибрамі, Львові, надіслані до редакції "Життя". Каталоги книг бібліотеки товариства. Старий опис