Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Описи

Номер фонду3914
Назва фондуТовариство українських студентів-пасічників при Українській господарській академії в м. Подебрадах (Чехо-Словаччина)
Початок1924
Кінець1929
Обсяг16

Перейменування фонду


1924 1929 Товариство українських студентів-пасічників при Українській господарській академії в м. Подебрадах (Чехо-Словаччина)Зміст фонду


Початок Кінець Опис
1924 1929 опис 1 Протоколи загальних зборів членів товариства. Програма, інструкції та статут товариства. Листування з установами та різними особами про розвиток бджолярства та діяльність товариства. Заяви про вступ до товариства, списки його членів. Відомості про сплату членських внесків та бухгалтерські документи. Старий опис