Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Описи

Номер фонду39
Назва фондуПівденно-рудний трест при ВРНГ УСРР (ПРТ), м. Харків
Початок1920
Кінець1931
Обсяг2074

Перейменування фонду


1920 1921 Відділ руд і мінералів при Українській раді народного господарства (УКРРУДА). м. Харків
1921 1922 Центральне правління південно-рудної промисловості при УРНГ (ЦППРП). м. Катеринослав
1922 0 Південно-рудний трест при ВРНГ УСРР (ПРТ) м. ХарківЗміст фонду


Початок Кінець Опис
1920 1931 1 опис 1920,1922-1925 Управління справами. 1926-1928 Секретаріат 1920-1926,1928 Виробничо-технічний підвідділ, з 1928-відділ 1920-1921 Підвідділ постачання, з 1921-відділ 1920-1923 Фінансово-розрахунковий відділ 1924-1927 Бухгалтерія 1921 Технічний відділ 1922-1929 Комерційний відділ, з 1928-частина 1922-1923 Плановий відділ 1927 Відділ нових робіт 1931 Креслення рудників ПРТ
1920 1929 2 ос Документи з особового складу (накази,Ю протоколи, інструкції, листування, анкети, особові рахунки, доповідні записки, заяви
1920 1927 3 мк Документи про роботу місцевого комітету ЦППРП (обіжники, виписки з протоколдів, листування, заяви, ваідомості) Документи про діяльність каси взаємодопомоги Південно-рудного тресту (відомості, списки, ордери)