Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Описи

Номер фонду68
Назва фондуВідділ постачання робітників Донецького басейну при Особливій продовольчій комісії постачання Червоної армії Південно-Західного фронту (Продонбас), м. Харків
Початок1919
Кінець1919
Обсяг241

Перейменування фонду


1919 1920 Відділ постачання Донецького басейна при Народному комісаріаті продовольства України (Продонбас), м. Харків
1920 1920 Відділ постачання робітників Донецького басейну при Особливій продовольчій комісії постачання Червоної армії Південно-Західного фронту (Продонбас), м. ХарківЗміст фонду


Початок Кінець Опис
1919 0 1 опис Положення про управління відділом Проддонбаса. Інструкції відділам Продовбану про заготівлю та розпорядження продуктів та предметів першої необхідності. Протоколи засідань колегії та відділів Проддонбаса з питань організації повітових продовольчих рад та продовольчих загонів, заготовлених контор та складів районних продорганів, а також заготівки хлібу, насіння та фуражу, збуту хліба районам Донбасу, звільнених від денікінців. Стенографічний звіт І з'їзду представників промислових організацій Донецького басейну (28-31 березня 1919 р.). Доповіді про діяльність агентів постачання і відділів Проддонбаса. Листування з Укрраднаргосп, Надзвичайною комісією постачання Червоної Армії, повітовими продовольчими комітетами та управліннями залізниць про заготівлю, розподіл і транспортування продовольства.