Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Описи

Номер фонду71
Назва фондуУкраїнське відділення Російсько-Австрійського торгово-промислового акціонерного товариства (Росавсторг), м. Харків
Початок1924
Кінець1928
Обсяг348

Перейменування фонду


1923 1930 Українське відділення Російсько-Австрійського торгово-промислового акціонерного товариства (Росавсторг), м. ХарківЗміст фонду


Початок Кінець Опис
1924 1928 1 опис План по експорту на 1923р. Заявка та ліцензії Наркомторга УСРР. Листування з Наркомторгом УСРР, Радторгфлот, трестами та іншими установами про заготівлю, експорт та імпорт промислових та сільськогосподарських товарів, заводського обладнання та сировини. Особові справи співробітників Росавсторгу.
1924 1927 2 опис Листування з Народним комітетом торгівлі УСРР про закупівлю експортних товарів, з Київською конторою "Росавстоторгу" про заготівлю експортних товарів та замовлення на імпортні товари, з Зовнішторгбанком, Роскмбанком з фінансових питань.