Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Описи

Номер фонду78
Назва фондуКрайова Лівобережна Українська контора державного Московського машинобудівельного тресту (Українська контора Машинотресту), м. Харків
Початок1924
Кінець1929
Обсяг234

Перейменування фонду


1924 1925 Український відділ Московського державного машинобудівельного треста, м. Харків.
1925 1929 Крайова Лівобережна українська контора державного Московського машинобудівельного тресту (Українська контора Машинотресту), м. ХарківЗміст фонду


Початок Кінець Опис
1924 1929 1 опис Накази, обіжники та розпорядження ВРНГ СРСР та правління машинотреста про зниження цін на машині вироби та товари, про організацію при Київської контрактовій ярморці промислової виставки, порядок укладання договорів на виконання заявок, організацію технічного бюро при тресті та подачу заводами відомостей про випуск продукції. Звіти та доповіді про діяльність контори. Листування з комерційним відділом тресту та клієнтурою про розміщення заявок, їх виконання, про постачання заводів необхідними матеріалами.