Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Описи

Номер фонду84
Назва фондуУкраїнське землевпорядне управління Народного комісаріату земельних справ УСРР( УКЗУ) , м. Харків
Початок1931
Кінець1934
Обсяг293

Перейменування фонду


1931 1934 Українське землевпорядне управління Народного комісаріату земельних справ УСРР( УКЗУ) , м. ХарківЗміст фонду


Початок Кінець Опис
1931 1934 1 опис Постанови, директиви та обіжники Народного комісаріату земле розподілу УРСР та місцевих органів влади про листування кадрів сільського господарства, земле впорядкованих робіт. Протоколи співбесід секторів Наркомзему УРСР та землевпорядкування. Оперативні плани та звіти районів про землевпорядкування. Відомості про відведення земель радгоспам, інвентаризації землі.
1931 1932 2 опис Постанова, інструкції, протоколи засідань Українського землевпорядного управління та місцевих органів влади про землевпорядкування. Протоколи, кошториси, договори на проведення земле впорядкованих робіт. Статистичні відомості про землевпорядкування. Листування з головним геодезичним управлінням, облземлевпорядкування , трестами та комбінатами про постачання геодезичними приладами, відведення земель.