Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Описи

Номер фонду8
Назва фондуМіністерство юстиції України, м. Київ
Початок1919
Кінець2002
Обсяг33776

Перейменування фонду


1917 1918 Народне Секретарство юстицій, мм. Харків, Київ, Полтава, Катеринослав, м. Таганрог
1918 1919 Відділ юстицій Тимчасового Робітничо-Селянського уряду України, мм. Суджа, Бєлгород, Харків
1919 1919 Народний Комісар юстицій УРСР (Наркомюст), мм. Київ, Чернігів
1919 1920 Комісія юстицій при Всеукраїнському Революційному Комітеті, м. Харків
1920 1946 Народний комісаріат юстицій УРСР (Наркомюст УРСР), мм. Харків, Київ
1946 1991 Міністерство юстицій УРСР, м. Київ
1991 0 Міністерство юстиції України, м. КиївЗміст фонду


Початок Кінець Опис
1919 1923 опис 1 1919-1920 Довідково-юрисконсультський відділ 1919- 1921 Центральний тюремно-каральний відділ 1919- 1922 Організаційно-інструкторське відділення 1923 Інструкторсько-ревізійний підвідділ 1919, 1922 Адміністративний підвідділ 1920-1921 Адміністративний відділ 1919 Лікарсько-санітарний підвідділ 1920 Медико-санітарний підвідділ 1921 Лікарсько-консультантський стіл 1919 Підвідділ тюремної статистики 1920-1922 Колегія 1922 Секретаріат 1923 Секретаріат колегії 1920-1923 Управління справами 1920 Відділ особового складу 1921,1923 Стіл особового складу 1920-1922 Фінансовий підвідділ,з 1921 р.- відділ 1920 Адміністративно-господарський підвідділ 1921 Господарський підвідділ 1920 Культурно-освітній відділ 1920 Технічно-виробничий відділ 1920-1922 Відділ судоустрою 1923 Відділ судоустрою і нагляду 1920-1923 Верховний судовий контроль 1920- 1921,1923 Загальне відділення 1920-1923 Кримінальний відділ 1920-1923 Відділ кодифікації законів і законодавчих припущень 1920-1923 Цивільне відділення 1920 Відділ публікації законів 1921 Відділ публікації 1920 Центральна комісія з розвантаження місць позбавлення волі 1921 Комісія з розвантаження місць позбавлення волі 1921 Матеріали І Всеукраїнського з'їзду працівників юстиції 1921 Адміністративно-розподільчий підвідділ 1921 Морально-виправний підвідділ 1921 Підвідділ робіт 1921 Підвідділ постачання 1921-1922 Верховний слідчий 1921 Штатна комісія 1921- 1921 Ліквідаційний відділ 1921 І Всеукраїнський з'їзд працівників юстиції (мандати, посвідчення, списки делегатів І Всеукраїнського з'їзду працівників юстиції) 1922 Центральний виправно-трудовий відділ 1923 Відділ прокуратури 1923 Відділ нагляду за слідством та дізнанням 1923 Кошторисно-фінансовий відділ 1919-1923 Старий опис
1943 1963 Опис 1 Канцелярія.
1944 1948 Опис 10 Відділ підготовки та перепідготовки кадрів.
1926 0 Опис 10 Відділ судоустрою Відділ обліку і розподілу ІІ відділ Прокуратури УСРР ІІІ підвідділ Прокуратури УСРР Нагляд за діяльністю органів дізнання і слідства V підвідділ Прокуратури УСРР VІ підвідділ Прокуратури УСРР по трудових суперечках Адміністративно-фінансовий відділ Відділ статистики Сількорівське листування по округам Земельні справи Дисциплінарні справи Управління виправно-трудових закладів Старий опис
1944 1957 Опис 11 Відділ статистики
1927 0 Опис 11 Обліково-розподільчий підвідділ І відділ Прокуратури УСРР ІІ відділ Прокуратури УСРР Відділ нагляду за діяльністю органів дізнання і слідства V підвідділ Прокуратури УСРР Підвідділ Прокуратури УСРР по трудовим питанням Загальний відділ Кошторисно-фінансовий відділ Земельний відділ Управління виправно-трудових закладів Старий опис
1971 1991 Опис 12 1971-1990 Канцелярія 1991 Управління справами 1971-1990 Управління судових органів Управління систематизації законодавства та підготовки законопроектів 1977-1991 Відділ з господарського законодавства, з 1978-управління 1971-1990 Відділ по правовій роботі в народному господарстві Відділ правової пропаганди та правового виховання громадян Відділ кадрів Відділ адвокатури Відділ нотаріату Відділ РАКСів Планово-фінансовий відділ Відділ судово-експертних закладів 1979-1991 Група народного контролю 1991 Управління організаційного забезпечення правосуддя Управління законодавства про державне та соціальне будівництво Управління господарського забезпечення Відділ правового виховання Планово-фінансове управління
1928 0 Опис 12 Відділ судоустрою та нагляду Народного комісаріату юстиції УСРР. Організаційно-інструкторський відділ Народного комісаріату юстиції УСРР. І-й, ІІ-й, ІІІ-й, У-й, УІ-й підвідділи прокуратури УСРР. Кошторисно-фінансова частина. Адміністративно-фінансовий відділ. Загальна прокуратура. Управління виправно-трудових установ. Старий опис
1929 0 Опис 13 Організаційно-інструкторський відділ Наради по округах Відділ прокуратури Кримінально-касаційні справи Земельні справи по округах Громадянські справи по округах Дисциплінарні справи по округах Громадянські касаційні справи Відділ обліку і розподілу та окружні суди Відділ судоустрою Стіл особового складу адмінпрокуратура Наглядові справи по округах Управління виправно-трудовими закладами Старий опис
1970 1985 Опис 13с Секретно
1925 1931 Опис 14 Організаційно-інструкторський відділ Адміністративна прокуратура Прокуратура Управління виправно-трудових закладів Відділ кадрів Розрахунковий відділ Старий опис
1971 1976 Опис 14 Протоколи засідань Колегії Міністерства юстиції УРСР, оперативних нарад при міністрі юстиції, республіканських семінарів з замісниками завідуючих відділів юстиції виконкомів обласних Рад трудящих і консультантів по судовій роботі, начальників відділів юстиції облвиконкомів та голів обласних судів
1992 2002 Опис 15 1992,1999-2002 Управління справами 1993-2002 Загальний відділ 1992-1994 Управління організаційного забезпечення діяльності судів, з 1993 р. - і судово-правової реформи 1992-1999 Відділ правової роботи в народному господарстві, з 1995 р. - Управління 1992-2000 Управління юридичної допомоги населенню 1992-1999 Відділ міжнародно-правового співробітництва, з 1995 р. - Управління 1993-1999 Управління господарського законодавства 1993,1999 Управління законодавства про соціально-культурне будівництво 1993-1999 Управління організації роботи органів реєстрації актів громадського стану 2000 Департамент цивільного господарства 2000-2002 Департамент цивільного господарства Департамент комерційного законодавства 1993 Управління правової роботи і державної реєстрації відомчих нормативних актів 1994-1999 Управління державної реєстрації відомчих нормативних актів 1994-1999 Управління конституційного законодавства 1995 Управління законодавства про правосуддя, охорону правопорядку і оборону 2000 Департамент законодавства про правосуддя, кримінального права та про адміністративну відповідальність Департамент законодавства про охорону правопорядку, національну безпеку 2000 Департамент соціального законодавства про працю 1995 Управління законодавства про кредитно-фінансову систему і зовнішньоекономічну діяльність 1995 Департамент нотаріату та реєстрації адвокатських об'єднань 1992-1999 Управління кадрів 1997 Помічник міністра Управління експертизи міжнародних договорів Управління ліцензування правової діяльності Управління інспекційної служби Фінансове управління 1998 Управління міжнародного права 1998-1999 Управління методологічного керівництва правовою роботою юридичних служб міністерств, інших органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій Управління представництва інтересів держави в судах України, іноземних держав, міжнародних судових органах та організаціях Управління організаційного забезпечення діяльності судів та судової статистики 1999 Департамент комерційного законодавства 1999 Департамент державної виконавчої служби управління організаційного забезпечення виконання рішень Департамент нотаріату та реєстрації адвокатських об'єднань Департамент у справах цивільного стану громадян Департамент міжнародного співробітництва та правової допомоги Департамент фінансово-господарської діяльності обліку та звітності Контрольно-ревізійний відділ Управління планово-фінансової діяльності Управління бухгалтерської діяльності
1932 0 Опис 15 Дисциплінарні справи. Організаційно-інструкторський відділ. Управління виправно-трудових закладів. Фінансовий відділ. Сільськогосподарський відділ. Відділ промколоній та будинків примусових робіт. Бухгалтерія управління виправно-трудових закладів. Старий опис
1930 1936 Опис 16 1930-1935 Організаційно-інструкторський сектор. 1930-1933 Сектор кодифікації та проектування законів. 1930-1932 Сектор кадрів. 1931-1934 Наглядове виробництво по касаційним, кримінальним справам. 1932-1935 Сектор промисловості та транспорту. 1932,1934-1935 Сектор торгівлі, кооперації і фінансів. 1932 Наглядове діловодство з громадянських справ. Слідча група. 1933 Центральний фонд колегії захисників 1933-1934 Статистична група. 1933-1935 Сектор радянського та культурного будівництва. 1934 Наглядове діловодство з дисциплінарних справ. 1933-1936 Секретаріат. 1934-1936 Сектор сільського господарства. 1936 Громадянський сектор. Старий опис
1920 1941 Опис 17 1920-1921 Центральний каральний відділ 1922 Центральний виправно-трудовий відділ 1926,1932 Управління виправно-трудових закладів 1920-1921,1923 Фінансовий відділ 1922 Управління справами 1923 Колегія 1936,1938-1941 Секретаріат 1921,1923,1925-1931 Відділ судоустрою 1923, 1927 Відділ кодифікації 1924-1925,1935 Кодифікаційний відділ 1924-1930,1935-1936 Відділ прокуратури 1928 І підвідділ прокуратури 1925-1928 ІІІ підвідділ прокуратури 1924-1925 VІ підвідділ прокуратури 1925 VІІ підвідділ прокуратури 1926 Організаційно-інструкторський підвідділ 1938 Організаційно-інструкторський сектор 1939 Ревізійно-організаційний сектор 1926 Підвідділ адміністративного нагляду 1927 Відділ обліку та розподілу 1928-1929 Відділ кадрів 1929 Адміністративно-фінансовий відділ 1935 Сільськогосподарський сектор 1936 Сектор сільського господарства 1936 Сектор радянського та культурного будівництва 1936 Громадянський сектор 1937- 1939,1941 Відділ судових закладів 1940 Сектор з управління роботою судових виконавців Старий опис
1934 1936 опис 18 1934-1936 Сектор промисловості та транспорту. 1934-1936 Сектор радянського та культурного будівництва 1935 Секретаріат. 1935-1936 Сектор сільського господарства. 1935-1936 Сектор кооперації, торгівлі і фінансів 1936 Сектор промисловості , торгівлі та фінансів. Старий опис
1921 1923 Опис 19 Документи про організацію роботи, контроль за діяльністю та комплектування кадрів Наркомюсту та місцевих органів юстиції (постанови, циркуляри, протоколи, довідки, списки, листування). Старий опис
1941 1962 Опис 1ос Особовий склад.
1923 1924 опис 2 1923- 1924 Відділ законодавчих припущень і кодифікації 1923-1924 Старий опис
1943 1962 Опис 2 Відділ кадрів
1919 1921 Опис 20 1919 Особиста канцелярія Управління справами Контрольно-слідчий відділ Тюремно-каральний відділ Адміністративний відділ Рахунко-фінансовий підвідділ Статистичний відділ Кримінальне відділення 1921 Документи (постанови,протоколи, мандат, телеграми, листування) про обвинувачення Старий опис
1920 1923 Опис 21ос Документи з особового складу (накази, розпорядження, виписки з протоколів, відомості, анкети, заяви, списки, біографії, мандати, посвідчення) Народного комісаріату юстиції, Верховного суду та ін. Особові справи від А-Я Старий опис
1922 1931 Опис 22 1922 Управління справами 1922, 1926 Організаційно-інструкторський відділ 1923 Відділ кодифікації 1924,1926 Відділ кодифікації законів 1930 Відділ законодавчих проектів і кодифікації законів 1922,1923, 1925-1927,19231 Відділ прокуратури Старий опис
1932 1936 Опис 23 Товариський суд. Старий опис
1944 1964 Опис 3 Управління судових органів.
1927 0 опис 4 Документи (постанови, виписки з протоколів, службові записка, довідки, листування) про внесення змін в систему судових справ УСРР, введення в дію положення про нотаріальні контори, притягнення до судової відповідальності за дисциплінарні порушення керівників окремих організацій, трестів союзного та республіканського значення, порядок укладання Єдиного державного бюджету СРСР. Старий опис
1940 1962 Опис 4 Фінансовий відділ.
1944 1962 Опис 5 Відділ нотаріату.
1928 0 опис 5 Документи (положення, виписка із статуту, протоколи, листування, доповідні записки та ін.) про виконання народними комісаріатами постанов РНК УСРР, затвердження положення про всеукраїнський переселенський комітет при ВУЦВК, виконання Кодексу законів з праці в УСРР, надання пільг органам соціального страхування, роботу Кодифікаційної наради НКЮ УСРР. Старий опис
1939 1962 Опис 6 Відділ кодифікації
1929 1931 Опис 6 Кодифікаційний відділ Документи (постанови, положення виписки з протоколів, доповіді, висновки, відомості, листування та ін.) про розгляд проектів постанов ВУЦВК та РНК УСРР, розробку кримінального законодавства СРСР, РСФРР і УСРР, внесення змін і доповнень до адміністративного, житлового кодек- су, обстеження діяльності міжрайонних прокуратур УСРР. Старий опис
1945 1962 Опис 7 Відділ адвокатури.
1923 0 Опис 7 Відділ судоустрою
1943 1962 Опис 8 Відділ РАКСів.
1924 1928 опис 8 Відділ судоустрою. 3-ій підвідділ прокуратури 5-ий підвідділ прокуратури Підвідділ обліку і розподілу Технічне бюро Адміністративно-фінансовий відділ Кошторисно-фінансовий підвідділ Відділ кодифікації та законодавчих пропозицій Виправно-трудовий відділ НКВС УСРР Старий опис
1925 0 Опис 9 Відділ судоустрою І-ій підвідділ прокуратури ІІ-ій підвідділ прокуратури ІІІ-ій підвідділ прокуратури 4-ій підвідділ прокуратури 5-ій підвідділ прокуратури Кошторисно-фінансовий відділ Стіл особового складу Управління виправнотрудових закладів Виправно-трудовий відділ Народний комісаріат внутрішніх справ УСРР Виробничо-господарська інспекція Старий опис
1943 1954 Опис 9 Господарський відділ.
1925 1926 Опис3 Документи кодифікаційного відділу (постанови, протоколи, доповідні записки, листування та ін.) Старий опис