Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Описи

Номер фонду86
Назва фондуУкраїнська тарифна рада при Українській економічній нараді, м. Харків
Початок1921
Кінець1922
Обсяг37

Перейменування фонду


1921 1922 Комісія фондів заробітної плати при Південному бюро Всеросійської Центральної Ради професійних спілок, м. Харків
1922 1922 Українська тарифна рада при Українській економічній нараді, м. ХарківЗміст фонду


Початок Кінець Опис
1921 1922 1 опис Копії постанов РНК РРФСР, РНК УСРР та ВУЦВКа про організацію вищої та Української тарифної ради. Обіжники найвищої] тарифної ради, Центральна комісія з фондів заробітної плати, установ тарифних поясів та мінімальних ставок заробітної плати для робітників різноманітних галузей народного господарства. Протоколи, копії та виписки з протоколів засідань РНК УРСР, УЗС , секретаріатів Південного ВЦСПС, найвищої тарифної ради, повітових фондів заробітної плати. Листування з Вищім тарифної ради, Півдбюро ВЦСПС, Уповнаркомфіна УРСР, повітовими фондовими комісіями про виділення та поряд розподілу фондів заробітної плати, відкриття кредитів, забезпечення своєчасної виплати заробітної плати та постачання робочих продовольчим. Статистичні відомості про кількість робочої сили на промислових підприємствах України