Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Описи

Номер фонду87
Назва фондуУкраїнський науково-дослідний інститут кадрів соціалістичного сільського господарства при Народному комісаріаті земельних справ УСРР, м. Харків
Початок1930
Кінець1934
Обсяг349

Перейменування фонду


1930 1933 Агрономічний інститут з підвищення кваліфікації спеціалістів сільського, лісового та водного господарства при Народному комісаріаті земельних справ УРСР (Агроінститут), м. Харків
1933 1934 Український науково-дослідний інститут кадрів соціалістичного сільського господарства при Народному комісаріаті земельних справ УСРР, м. ХарківЗміст фонду


Початок Кінець Опис
1930 1934 1 опис Директиви та постанови Наркомзему УРСР та Укррадгоспцентру про підготовку кадрів спеціалістів сільського господарства. Статут агроінституту Доповідні записки та пере писка з різними трестами та установами про підготовку кадрів середньої та вищої кваліфікації, організації на виробництві учбових закладів та агрокурсів підвищенню кваліфікації, заочної освіти спеціалістів практиків, організації екскурсій з ціллю підвищення кваліфікації. Організації курсів підготовки агротехніків для боротьби з шкідниками сільського господарство. Договори з трестами та установами на підготовку кадрів, видавництво наукових робіт та учбових планів.