Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Описи

Номер фонду905
Назва фондуДержавний сенат Української держави, м. Київ
Початок1895
Кінець1919
Обсяг7918

Перейменування фонду


1917 1918 Генеральний суд Української Держави, м. Київ
1918 1918 Державний сенат Української держави, м. КиївЗміст фонду


Початок Кінець Опис
1918 0 Опис - 1 Адміністративний департамент: Скарги різних осіб на постанови окружних, губернських та повітових судів у цивільних справах. Особові справи суддів Адміністративно-генеральний суд: Слідчі справи за скаргами різних осіб на постанови та вироки старост і судів Карний департамент: Слідчі справи за касаційними скаргами різних осіб на рішення судових палат, окружних та мирових судів Цивільний департамент: Касаційні скарги різних осіб та присяжних повірених установ на рішення судових палат у справі про цивільні позов.
1918 0 Опис - 3 Слідчі справи за скаргами окремих осіб на вироки судів по цивільному позов.
1918 1919 Опис - 4 Справи за касаційними скаргами різних осіб і установ на вироки суді.
1918 0 Опис - 5 Накази прокурора про надсилання щоденних відомостей за проведену роботу підвідомчих установ, призначення, переведення та звільнення урядовців. Листування з Міністерством юстиції про затвердження виборчих мирових суддів Ахтирського, Київського та інших судово-мирових округів, призначення прокурорів адміністративного департаменту, надсилання списків секретарів адміністративного генерального суду. Рапорти окружних мирових суддів і урядовців про свою діяльність. Цивільний департамент: Справи за касаційними скаргами окремих громадян на рішення з"їздів мирових суддів і судових палат. Карний департамент: Накази адміністративного генерального суду про переміщення урядовців з посад. Протоколи і журнали розпрорядчих засідань карного генерального суду. Старий опи.
1918 0 Опис - 6 Адміністративний департамент: Постанови Тимчасового уряду від 11 квітня 1917р. про порядок ведення судовиробництва судовими установами. Проект постанови Міністерства судових справ про заснування сенату. Журнали судових засідань адміністративно-генерального суду. Біографічні відомості про урядовців сенату. Листування з департаментами по особовому складу. Вища дисциплінарна присутність Справи по обстеженню діяльності мирових суддів по судово-мирових округах. Листування прокурора сената з вищою дисциплінарною присутністю з цих питань. Спільна присутність всіх генеральних судів. Накази уряду і доповідна записка начальників департаментів про функції, діяльність департаментів і секції сенату та його структури. Листування з Міністерством юстиції, з"їздами мирових суддів і іншими судовими установами про висунення кандидатів, виборів членів генерального суду і сенату, порядок розгляду апеляційних і касаційних скарг, діяльність судових органів. Списки членів сенату та урядовців генерально-адміністративного суду. Справи за скаргами різних осіб на рішення судових органів. Загальне зібрання департаментів. Наказ Скоропадського про призначення Костяковського генеральним суддею та листування з цього питання з державною канцелярією. Цивільний департамент: Справи за касаційними скаргами окремих осіб на рішення судових палат, з"їздів мирових суддів і інших судових установ. Списки членів сенату.
1918 1 Опис - 7 Карний департамент: Листування та скарги, які не розглядались на судовому засіданні. Журнали судових засідань карного відділу генерального суду і вироків та розпорядчих засідань карного департаменту. Карно-касаційний департамент: Касаційні скарги окремих громадян на рішення з"їздів мирових суддів і судових палат. Цивільний департамент: Касаційні скарги різних осіб на рішення з"їздів мирових судів.
1918 0 Опис — 2 Спільна присутність всіх генеральних суддів Рапорти суддів про неявку членів судів на з'їзди та засідання. Листування з ними про їх діяльність. Суди по розгляду цивільних справ. Адміністративно-генеральний суд: Обіжники Міністерства судових справ про надання відомостей про кількість укладених заключень в судових справах Журнали судових засідань адміністративно-генерального суду. Листування з мировими судами з питань виборів мирових суддів по округам, переміщення їх з посад. Списки мирових суддів. Справи за скаргами приватних власників, установ і інших осіб на рішення судів. Скарги різних осіб на постанову Київської міської думи від 10.07.1917р. про стягнення додаткового збору з нерухомого майна домовласників Карно-касаційний департамент: Слідчі справи за касаційними скаргами різних осіб на вироки судів Цивільний генеральний суд: Слідчі справи за касаційними скаргами різних осіб на вироки судів Апеляційні та касаційні скарги різних осіб на рішення судів і слідчі справи до ни.