Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Описи

Номер фонду90
Назва фондуВсеукраїнське агрономічне товариство при Народному комісаріаті земельних справ УСРР, м. Харків
Початок1920
Кінець1925
Обсяг77

Перейменування фонду


1920 1925 Всеукраїнське агрономічне товариство при Народному комісаріаті земельних справ УСРР, м. ХарківЗміст фонду


Початок Кінець Опис
1920 1925 1 опис Статут Всеукраїнського агрономічної наради . Протоколи засідань правління, ревізійної комісії загальних зборів відділ та секція Всеукраїнського агрономічного товариства та нарада агрономів. Звіти та доповідні записки суспільства і його відділів про їх діяльність. Листування з Раднаркомом УРСР, Наркомземом УРСР, редакцією "Комуніст", Всеукраїнським та повітовим виставочними комітетами, дослідницькими станціями, Сільськогосподарськими трестами, відділами суспільства про підготовку до Всесоюзної сільськогосподарської і кущавої промислової виставці у Москві у 1923 році, праці контрольної станції насіння та хімлабораторії, вивченню агромінімуму. Анкети та заявки агрономів про прийом до членів Всеукраїнського агрономічного товариства. Списки членів відділень та секцій суспільства. Ліквідаційний баланс товариства за 1925 рік