Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Описи

Номер фонду92
Назва фондуРевізійна комісія тресту "Укрм'ясохолодобійня" при Народному комісаріаті внутрішньої торгівлі УСРР, м. Харків
Початок1924
Кінець1926
Обсяг48

Перейменування фонду


1924 1926 Ревізійна комісія тресту "Укрм'ясохолодобійня" при Народному комісаріаті внутрішньої торгівлі УСРР, м. ХарківЗміст фонду


Початок Кінець Опис
1924 1926 1 опис Обіжники, накази та розпорядження НКТ УРСР та УМХБ. Постанова секретаріату ЦКК НРКІ. Річний звіт та доповіді про діяльність треста УМХБ. Матеріали про результати ревізії підприємств треста УМХБ.