Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Справи
Номер фонду1
Назва фондуВерховна Рада України, мм. Харків, Київ
Початок опису1919
Кінець опису1933
Анотація опису12-опис
1919-1933 Секретаріат президії
1921,1923-1925 Управління справами
1921 Загально-адміністративний відділ
1922-1925 Організаційно-інструкторський відділ, з 1924-підвідділ
1923-1927 Протокольний стіл, з 1924-підвідділ, з 1925- частина
1923-1925 Загальна канцелярія
1924-1925 Інформаційний підвідділ
1926-1930 Секретна частина
1925 Вища житлова комісія
1926-1933 Підвідділ приватної амністії, з 1928-відділ, з 1932-група
1926 Центральна адміністративно-територіальна комісія
1927 Центральна виконавча комісія
Бюджетна комісія
1928 Контрольно-довідкова частина
1930 Адміністративна група при ВУЦВКу
1931-1933 Іноземне відділення