Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Справи
Номер фонду905
Назва фондуДержавний сенат Української держави, м. Київ
Початок опису1918
Кінець опису0
Анотація описуОпис - 6
Адміністративний департамент:
Постанови Тимчасового уряду від 11 квітня 1917р. про порядок ведення судовиробництва судовими установами.
Проект постанови Міністерства судових справ про заснування сенату.
Журнали судових засідань адміністративно-генерального суду.
Біографічні відомості про урядовців сенату.
Листування з департаментами по особовому складу.
Вища дисциплінарна присутність
Справи по обстеженню діяльності мирових суддів по судово-мирових округах.
Листування прокурора сената з вищою дисциплінарною присутністю з цих питань.
Спільна присутність всіх генеральних судів.
Накази уряду і доповідна записка начальників департаментів про функції, діяльність департаментів і секції сенату та його структури.
Листування з Міністерством юстиції, з"їздами мирових суддів і іншими судовими установами про висунення кандидатів, виборів членів генерального суду і сенату, порядок розгляду апеляційних і касаційних скарг, діяльність судових органів.
Списки членів сенату та урядовців генерально-адміністративного суду.
Справи за скаргами різних осіб на рішення судових органів.
Загальне зібрання департаментів.
Наказ Скоропадського про призначення Костяковського генеральним суддею та листування з цього питання з державною канцелярією.
Цивільний департамент:
Справи за касаційними скаргами окремих осіб на рішення судових палат, з"їздів мирових суддів і інших судових установ.
Списки членів сенату.
Шифр Назва справи Крайні дати
1 Справа про розгляд скарги повіреного М. М., М. І. та Г. Б. Олексієвих на рішення Харківської судової палати у справі їхнього позову до Краматорського металургійного товариства про стягнення відшкодування за смерть сина, справи Харківських судової палати та окружного суду, мирового судді з цього питання 10 червня 1911 р. - 15 жовтня 1918 р.
2 Те саме В. І. Терещенка на рішення Харківської судової палати в справі позову до нього І. Ф. та І. Є. Безручек, Й. П. та М. П. Молек про сплату відшкодування за орендним договором, справи палати, Полтавського окружного суду, мирового судді з цього питання 20 вересня 1913 р. - 1 серпня 1918 р.
3 Справа про розгляд скарги Є. Е. Білецької на рішення Липовецького з'їзду мирових суддів в справі позову до неї І. Я. Борща за нерухоме майно, справа з'їзду та мирового судді про позов І. Я. Борща 26 вересня 1916 р. - 18 листопада 1918 р.
4 Те саме Є. О. Бойченкової на рішення Харків­ської судової палати в справі її позову до І. Д. Мельченка за право власності на землю 7 червня 1917 р. - 6 грудня 1918 р.
5 Те саме Х.-Б. Ярославського на рішення Єлизаветградського з'їзду мирових суддів у справі позову до нього Б. Борд про виселення його з квартири, справа з'їзду про позов Б. Борд 11 травня 1918 р. - 28 січня 1919 р.
6 Те саме А. П. Бочарова на рішення Харківської судової палати в справі його позову до Товариства Північно-Донецької залізниці про стягнення відшкодування за каліцтво, справи палати та Харківського окружного суду про позов А. П. Бочарова 9 квітня 1913 р. - 6 вересня 1918 р.
7 Те саме Б. Мельцера на рішення Київського міського з'їзду мирових суддів у справі його позову з торговим домом “Інженер Бржостович, Красницький, Закржевський і Ко” 16 липня 1918 р. - 7 жовтня 1918 р.
8 Справа про розгляд скарги М. С. Бровка на рішення Охтирського з'їзду мирових суддів у справі його позову до О. О. Кушніренка про сплату коштів за векселями, справи з'їзду та мирового судді про позов М. С. Бровка 19 червня 1918 р. - 15 червня 1918 р.
9 Те саме правління Київського окружного страхового товариства на рішення Харківської судової палати в справі позову до правління Л. Р. Бродського про сплату відшкодування за каліцтво, справи палати, Полтавського окружного суду та мирового судді про позов Л. Р. Бродського 27 лютого 1915 р. - 6 листопада 1918 р.
10 Те саме М. Ф. Виничук на рішення Ушицького з'їзду мирових суддів у справі її позову до Т. Присяжнюк та Ф. Семки про поділ майна, справи з'їзду та мирового судді про позов М. Ф. Виничук. Те саме К. П. Сильвестрова на рішення Тираспільського з'їзду мирових суддів у справі позову до нього І. Ф. Каракуліна про виселення з садиби, справи з'їзду, мирового судді та судового пристава про позов І. Ф. Каракуліна 20 липня 1916 р. - 15 січня 1919 р.
11 Справа Липовецького з'їзду мирових суддів про розгляд апеляційної скарги Л. Федоренка на рішення мирового судді в справі позову до нього Д. Вирного про право власності на садибу, справа мирового судді про позов Д. Вирного 31 січня 1916 р. - 31 січня 1918 р.
12 Справа про розгляд скарги повіреного Товариства Московсько-Києво-Воронезької залізниці на рішення Київської судової палати в справі позову до товариства Є. Г. Гаєвського про сплату відшкодування за каліцтво, справи палати та Чернігівського окружного суду про позов Є. Г. Гаєвського 5 березня 1915 р. - 13 грудня 1918 р.
13 Те саме І. О. Гладких на рішення Харківської судової палати в справі його позову до Управління Катериненської залізниці про сплату відшкодування за каліцтво 10 листопада 1917 р. - 14 вересня 1918 р.
14 Те саме Ш. Голанта на рішення Єлизаветградського з'їзду мирових суддів у справі його позову до І. Синявського про виселення з будинку, справи з'їзду та мирового судді про позов Ш. Голанта 30 липня 1917 р. - 28 січня 1919 р.
15 Справа про розгляд скарги І. М. Коваленко-Семененка на рішення Богодухівського з'їзду мирових суддів у справі позову до нього О. І. Гончаренкової про стягнення грошей на утримання дитини, справи з'їзду та мирового судді про позов О. І. Гончаренкової 13 травня 1914 р. - 15 жовтня 1918 р.
16 Те саме О. П. Філоненка на рішення Харківського міського з'їзду мирових суддів у справі позову до нього Г. П. Гулаєвої про стягнення грошей на утримання дитини, справи з'їзду та мирового судді про позов Г. П. Гулаєвої 19 вересня 1916 р. - 23 серпня 1918 р.
17 Те саме Д. С. Дем'янченка на рішення Харківської судової палати в справі позову до нього В. К. Лелюка за право власності на землю 3 липня 1917 р. - 6 грудня 1918 р.
18 Те саме А. П. та М. С. Титових на рішення Харківського з'їзду мирових суддів у справі позову до них П. С. Дяченка про оплату векселів, справи з'їзду та мирового судді про позов П. С. Дяченка 26 січня 1915 р. - 23 серпня 1918 р.
19 Те саме Т. Я. та Є. Я. Ісаєнків на рішення Харківського з'їзду мирових суддів у справі їхнього позову до В. С. Ісаєнко про відібрання частини спадку, справи з'їзду та мирового судді про позов Т. Я., Є. Я. Ісаєнків 7 лютого 1917 р. - 31 липня 1918 р.
20 Справа про розгляд скарги І. Ю. Кавалерічка на рішення Київської судової палати в справі його позову до М. М. Петровського про повернення завдатку, справи палати та Київського окружного суду про позов І. Ю. Кавалерічка 16 серпня 1917 р. - 11 грудня 1918 р.
21 Те саме М. С. Калинчука на рішення Ямпільського з'їзду мирових суддів у справі його позову до М. К. Гульки за нерухоме майно, справи з'їзду та мирового судді про позов М. С. Калинчука 16 березня 1917 р. - 16 жовтня 1918 р.
22 Те саме управління Південної залізниці на рішення Харківського міського з'їзду мирових суддів у справі позову М. Г. та Є. К. Камишанових до управління про стягнення відшкодування за смерть дочки, справи з'їзду та мирового судді про їхній позов 6 лютого 1916 р. - 16 жовтня 1918 р.
23 Те саме Л. І. Катрича на рішення Охтирського з'їзду мирових суддів у справі позову до нього У. П. Катричевої, справи з'їзду та мирового судді про позов У. П. Катричевої 26 травня 1917 р. - 13 листопада 1918 р.
24 Справа про розгляд скарги Т. С. Кісєльова на рішення Харківської судової палати у справі його позову до Управління Єкатериненської залізниці про стягнення відшкодування за каліцтво, справа палати та Катеринославського окружного суду про позов Т. С. Кісєльова 26 квітня 1910 р. - 6 листопада 1918 р.
25 Те саме М. В. Квакової на рішення Лебединського з'їзду мирових суддів у справі позову до неї С. Д. Шуляка про відібрання садиби 9 грудня 1917 р. - 8 листопада 1918 р.
26 Те саме А. П. Клименко на рішення Харківського з'їзду мирових суддів у справі позову до неї І. Є. Шаповала про відібрання частини садиби 28 червня 1917 р. - 8 листопада 1918 р.
27 Те саме Київської округи водяних шляхів на рішення Київського міського з'їзду мирових суддів у справі позову округи з В. Г. Клячкіною про відшкодування збитків за пошкодження її квартири, справи з'їзду та мирового судді про позов округи 17 листопада 1917 р. - 10 грудня 1918 р.
28 Те саме Т. П. Коваленка на рішення Харківської судової палати в справі позову до нього Є. К. Коваленка про визнання орендного договору недійсним 20 листопада 1917 р. - 25 жовтня 1918 р.
29 Справа про розгляд скарги Й. І. Колодяжного на рішення Полтавського з'їзду мирових суддів у справі позову до нього З. Г. Колодяжної про стягнення виплати на утримання, справи з'їзду та мирового судді про позов З. Г. Колодяжної 31 травня 1916 р. - 25 грудня 1918 р.
30 Те саме О. І. Коляденка на рішення Київської судової палати в справі його позову до Київського окружного страхового товариства за сплату відшкодування за втрату працездатності, справа палати про його позов 12 березня 1915 р. - 26 липня 1919 р.
31 Те саме А. М. та А. П. Коміняр на рішення Липовецького з'їзду мирових суддів у справі позову до них С. М. Хоменко за успадковану землю та садибу, справи з'їзду та мирового судді про позов С. М. Хоменко 24 березня 1914 р. - 31 серпня 1918 р.
32 Те саме управління Південно-західної залізниці на рішення Київського міського з'їзду мирових суддів у справі позову М. П. Коптєва до управління про сплату відшкодування за каліцтво, справи з'їзду та мирового судді про позов М. П. Коптєва 26 листопада 1914 р. - 9 серпня 1919 р.
33 Справа про розгляд скарги І. О. Грундт на рішення Харківського окружного суду в справі позову до неї Г. Я. Крамаренка про стягнення відшкодування за збитки, справи суду та мирового судді про позов Г. Я. Крамаренка 19 червня 1909 р. - 22 листопада 1918 р.
34 Те саме А. І. Красненка на рішення Харківського з'їзду мирових суддів у справі позову до нього О. М. Красненко про сплату грошей на утримання дітей, справа з'їзду та мирового суді про позов О. М. Красненко 17 липня 1917 р. - грудень 1918 р.
35 Те саме П. В. Криворучко на рішення Харківського з'їзду мирових суддів у справі позову до неї А. Г. та М. Н. Корнієнків за право власності на землю, справи з'їзду та мирового судді про позов А. Г. Та М. Н. Корнієнків 9 лютого 1914 р. - 16 листопада 1918 р.
36 Те саме Управління Запорізької залізниці на рішення Харківської судової палати у справі позову Л. Ю. Кузіна до управління про стягнення відшкодування за каліцтво. Те саме І. М. Алєніна на рішення Харківської судової палати у справі його позову до Товариства донецьких скляних та хімічних заводів про сплату відшкодування за каліцтво, справи палати та Катеринославського окружного суду про позови Л. Ю. Кузіна, І. М. Алєніна 26 квітня 1913 р. - 25 вересня 1918 р.
37 Справа про розгляд скарги М. П. Кущьова на рішення Вовчанського з'їзду мирових суддів у справі його позову до А. О. Ромася про відшкодування збитків за незаконне користування землею, справи з'їзду та мирового судді про позов М. П. Кущьова 10 серпня 1917 р. - 29 листопада 1918 р.
38 Те саме управління Південно-західної залізниці на рішення Київської судової палати в справі позову до управління М. Н. Лабковського про сплату відшкодування за недостачу вантажу, справи палати та Київського окружного суду, мирового судді про позов М. Н. Лабковського 27 червня 1909 р. - 21 грудня 1918 р.
39 Те саме П. І. Липчинського на рішення Ушицького з'їзду мирових суддів у справі позову до нього С. І. Закржевської за право власності на землю 6 липня 1917 р. - 6 грудня 1918 р.
40 Теж саме управління Південної залізниці на рішення Харківського з'їзду мирових суддів у справі позову Н. В. Лобанової до управління про виплату допомоги, справи з'їзду та мирового судді про позов Н. В. Лобанової 21 липня 1916 р. - 16 жовтня 1918 р.
41 Справа про розгляд скарги анонімного товариства Одеської кінної залізниці на рішення Одеської судової палати в справі позову Н., М.-Л., Р. та Ц. Лукішкер про сплату відшкодування за смерть О. Лукішера, справи палати, Одеського окружного суду про їхній позов та про обвинувачення Ф. Л. Саюка у вбивстві О. Лукішера 24 серпня 1913 р. - 2 вересня 1918 р.
42 Те саме П. П. та І. П. Лупинос на рішення Валківського з'їзду мирових суддів у справі позову до них С. П., Г. П. та М. П. Лупинос про відшкодування збитків, справи з'їзду та мирового судді про їхній позов 11 жовтня 1917 р. - 14 серпня 1918 р.
43 Те саме Харківського губернського секретаря С. Б. Маврова на рішення Харківської судової палати в справі його позову до М. С. Аніконова, справи палати та судового пристава про позов С. Б. Маврова 3 червня 1910 р. - 16 вересня 1918 р.
44 Те саме Ю. Марковської на рішення Липовецького з'їзду мирових суддів у справі її позову до Х. Ф. Дажукової про повернення земельної власності, справи з'їзду та мирового судді про позов Ю. Марковської 8 червня 1915 р. - 31 серпня 1918 р.
45 Справа про розгляд скарги Л. М. Морозовського на рішення Харківської судової палати у справі його позову до торгового дому “Братья Кальф” про сплату відшкодування за каліцтво, справи палати та Харківського окружного суду про його позов 9 листопада 1913 р. - 18 грудня 1918 р.
46 Те саме Д. Д. Мочульського на рішення Одеського міського з'їзду мирових суддів у справі позову до нього Д. Мочульського про оплату векселів 27 травня 1918 р. - 17 червня 1918 р.
47 Те саме Т. Є. Новика на рішення Ніжинського з'їзду мирових суддів у справі позову до нього К. Г. Старица про повернення землі, справи мирових з'їздів суддів, мирового судді про позов К. Г. Старица 26 червня 1914 р. - 15 серпня 1918 р.
48 Те саме Ф. І. Новомирського на рішення Богодухівського з'їзду мирових суддів у справі позову до нього М. Ф. Новомирського про оплату за користування садибою, справи з'їзду та мирового судді про позов М. Ф. Новомирського 1 серпня 1917 р. - 14 серпня 1918 р.
49 Те саме Н.-Л. Ш. Бурвассера на рішення Київського міського з'їзду мирових суддів у справі позову до нього Б. Остромогильської про оплату лісових матеріалів, справи з'їзду та мирового судді про позов Б. Остромогильської 14 грудня 1915 р. - 24 серпня 1918 р.
50 Справа про розгляд скарги Ю. О. Партача на рішення Летичівського з'їзду мирових суддів у справі його позову до Ю. О. Партач про право власності на нерухоме майно, справи з'їзду та мирового судді про позов Ю. О. Партача 24 квітня 1916 р. - 22 жовтня 1918 р.
51 Те саме Г., П. та Т. Педосенків на рішення Сумського з'їзду мирових суддів у справі позову А. О. Педосенко до І. І. та Г. І. Педосенків за право власності на землю та відшкодування збитків 17 листопада 1917 р. - 16 грудня 1918 р.
52 Те саме К. С. Петренка на рішення Богодухівського з'їзду мирових суддів у справі його позову до Я. С. Петренка за право власності на садибу 4 грудня 1917 р.  - 25 жовтня 1918 р.
53 Те саме Г. С. Петрюченка на рішення Гадяцького з'їзду мирових суддів у справі його позову до Д. С. Мовчана про перенесення вітряка з його землі та право власності на землю, справи з'їзду та мирового судді про позов Г. С. Петрюченка 15 січня 1919 р. - 28 листопада 1918 р.
54 Те саме графа Т. Й. Подоського на рішення Липовецького з'їзду мирових суддів у справі позову до нього І. Т. Полонського про земельну ділянку та відшкодування збитків, справи з'їзду та мирового судді про позов І. Т. Полонського 12 жовтня 1915 р. - 30 липня 1918 р.
55 Справа про розгляд скарги Б. Ш. Порховника на рішення Київського міського з'їзду мирових суддів у справі його позову до І. Шехтмана про незаконне підвищення орендної платні, справи з'їзду та мирового судді про позов Б. Ш. Порховника 18 квітня 1918 р. - 6 грудня 1918 р.
56 Те саме товариства Юзефівсько-Миколаївського цукрового заводу на рішення Київського апеляційного суду у справі позову О. Л. Пото до товариства про визнання недійсним надзвичайних загальних зборів акціонерів 26 червня 1918 р. - 26 вересня 1918 р.
57 Те саме Ліквідаційної комісії у справах Комітету Румунського фронту Всеросійського союзу міст на рішення Одеського міського з'їзду мирових суддів у справі позову К. П. Прішвіної до товариства про виплату їй утримання, справи з'їзду та мирового судді про цей позов 15 квітня 1918 р. - 16 грудня 1918 р.
58 Те саме Б. Ш. Винарського на рішення Київської судової палати у справі позову до нього В.-З. А. Рожанського-Фельдмана про повернення завдатку, справи палати та Київського окружного суду, судового пристава про цей позов 19 вересня 1916 р. - 28 вересня 1918 р.
59 Справа про розгляд скарги І. М. та М. Романишиних на постанову Одеської судової палати у справі позову П. М і Я. М. Романишиних до І. М. та М. Романишиних про право власності на землю та садибу, справи палати, Кам'янець-Подільського окружного суду про цей позов 15 червня 1912 р. - 3 липня 1918 р.
60 Те саме Я. С. Риндича на рішення Київської судової плати у справі позову М. Д. Сичинської до нього та А. Я. Сичинського про визнання недійсної угоди про продаж землі, справи палати та Київського окружного суду про цей позов 22 липня 1916 р. - 14 червня 1918 р.
61 Те саме управління Південно-західної залізниці на рішення Одеської судової палати у справі позову опікуна над майном та дітьми М. Савко П. Я. Савки до управління про стягнення відшкодування за смерть М. Савко, справи палати та Одеського окружного суду про цей позов 10 листопада 1915 р. - 6 серпня 1918 р.
62 Те саме В. О. Сергієнка на рішення Липовецького з'їзду мирових суддів у справі позову до нього С. І. Сергієнка про право власності на землю, справа з'їзду та мирового судді про цей позов 1 червня 1915 р. - 30 серпня 1918 р.
63 Справа про розгляд скарги П. І. Сізова на вирок Олександрійського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 131 “Устава о наказаниях” за образу М. А. Фоменка, справи з'їзду та мирових суддів з цього питання 23 березня 1917 р. - 31 грудня 1918 р.
64 Те саме Ф. Ф. Синявського на рішення Валківського з'їзду мирових суддів у справі позову Ф. Д. Синявського до М. П. Усової про земельну власність, справи з'їзду, верхнього сільського та волосного суду про цей позов. Теж саме Херсонської казенної палати на ухвалу Єлизаветградського з'їзду мирових суддів у справі про накладення палатою гербового штрафу на Г. Х. Нікітінського, справа з'їзду з цього питання 27 травня 1915 р. - 4 січня 1919 р.
65 Те саме М. М. Задорожнього на рішення Охтирського з'їзду мирових суддів у справі позову до нього Г. А. Скафіної про стягнення коштів на утримання дитини, справи з'їзду про цей позов 15 вересня 1915 р. - 18 грудня 1918 р.
66 Те саме Є. Р. Висоцької на рішення Київського міського з'їзду мирових суддів у справі позову до неї О. М. Скупова про виселення, справи з'їзду та мирового судді про цей позов 9 квітня 1918 р. - 6 грудня 1918 р.
67 Справа про розгляд скарги Ф. А. та Д. Г. Скляруків на рішення Гайсинського з'їзду мирових суддів у справі їхнього позову до Є. А. Пауляка про визнання недійсною угоди про продаж землі, справи з'їзду та мирового судді про цей позов 11 листопада 1916 р. - 8 жовтня 1918 р.
68 Те саме З. С. Сопільникова на рішення Харківської судової палати у справі його позову до Товариства Північно-Донецької залізниці про стягнення відшкодування за каліцтво, справи палати, Харківського окружного суду та мирового судді про цей позов 25 серпня 1912 р. - 26 грудня 1918 р.
69 Те саме С. О., Т. Д. та Д. Д. Хілецьких на постанову Харківської судової палати у справі про усиновлення Н. Жука, справа палати з цього питання 31 травня 1917 р. - 23 грудня 1918 р.
70 Те саме З. В. Сидоренка на рішення Верхнього сільського суду 6-ої дільниці Лохвицького судово-мирового округу у справі позову до нього Б. А. Супоницького про визнання недійсною розписки про позику, справи верхнього сільського суду, Гнідинського волосного суду та Лохвицького з'їзду мирових суддів про цей позов 13 жовтня 1914 р. - 15 листопада 1919 р.
71 Справа про розгляд скарги А. Д. Сипкової на рішення Куп'янського з'їзду мирових суддів у справі її позову до В. Кулаги про право власності на землю з садибою, справи з'їзду та мирового судді про цей позов 31 грудня 1907 р. - 1 листопада 1918 р.
72 Те саме Б. Г. Ткача на постанову Липовецького з'їзду мирових суддів у справі його позову до А. І. Ткача за нерухоме майно, справи з'їзду та мирового судді про цей позов 13 січня 1916 р. - 15 серпня 1918 р.
73 Те саме М. Т. Ткаченка на рішення Київської судової палати у справі його позову до Київського окружного страхового товариства про сплату відшкодування за каліцтво, справи палати, Київського окружного суду, Київського окружного страхового суду УСРР про цей позов 2 вересня 1914 р. - 9 серпня 1919 р.
74 Те саме Є. Ф. Смірнової на рішення Одеської судової палати в справі позову до неї К. А. Требінського про позбавлення права власності на нерухоме майно та зустрічний позов 18 вересня 1917 р. - 12 червня 1918 р.
75 Справа про розгляд скарги М. С. Фамеліса на рішення Харківського міського з'їзду мирових суддів у справі його позову до В. К. Попова про повернення коштів, сплачених за не доставлений товар, справи з'їзду та мирового судді про цей позов 25 січня 1912 р. - 23 серпня 1918 р.
76 Те саме Л. С. Федоренко на рішення Липовецького з'їзду мирових суддів у справі позову до неї Д. Вирного про право власності на садибу 1 серпня 1917 р. - 5 серпня 1918 р.
77 Те саме Д. Фельдман на рішення Одеської судової палати у справі її позову до Б. Собанського про оплату векселів 12 серпня 1917 р. - 31 серпня 1918 р.
78 Те саме Л. Г. Ханаса на рішення Липовецького з'їзду мирових суддів у справі позову до нього В. О. та М. А. Кальмуцьких про повернення землі, справи з'їзду та мирового судді про цей позов 15 липня 1915 р. - 25 грудня 1918 р.
79 Те саме К. П. Яворського на вирок Харківського з'їзду мирових суддів у справі позову Т. С. Холодняка до нього про стягнення коштів за млин та зустрічного позову К. П. Яворовського 23 червня 1915 р. - 11 листопада 1918 р.
80 Справа про розгляд скарги З. О. Романенко на рішення Київського міського з'їзду мирових суддів у справі позову до неї Я. А. Цайт про стягнення орендної плати за квартиру, справи мирового судді про цей позов та про видання Я. А. Цайт грошей з депозиту 12 серпня 1917 р. - 7 листопада 1918 р.
81 Те саме У. М., М. С. та С. С. Чернишенків на рішення Київського з'їзду мирових суддів у справі їхнього позову до К. С. Мозговенка про повернення землі та будівель, справи з'їзду та мирового судді про цей позов 27 квітня 1917 р. - 8 липня 1918 р.
82 Те саме П. І. Чувардинського на рішення Харківського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 131, 135 “Устава о наказаниях” за образу А. М. Мартен, справи з'їзду та мирового судді з цього питання 7 вересня 1917 р. - 31 грудня 1918 р.
83 Те саме Я. А. Шаргородського на рішення Київської судової палати у справі його позову до управління Південно-західної залізниці про повернення коштів за накладними, справа палати про цей позов 4 травня 1913 р. - 2 жовтня 1918 р.
84 Справа про розгляд скарги Г. С., Г. С. та У. Н. Батоврінів, О. С. Шерстяк на рішення Харківської судової палати у справі позову М. К. Шкуматової до С. К. Батовріна про право власності на землю, справи палати, Полтавського окружного суду та мирового судді про цей позов 18 вересня 1903 р. - 16 вересня 1918 р.
85 Те саме І. К. Щербіна на рішення Київського міського з'їзду мирових суддів у справі його позову до Київського окружного страхового товариства про сплату відшкодування за каліцтво 8 грудня 1917 р. - 9 серпня 1919 р.
86 Те саме Харківського товариства взаємного кредиту на рішення Харківського міського з'їзду мирових суддів у справі про визнання права власності С. М. Енгель-Крона (Акімова) на коштовності, закладені в товаристві, справи з'їзду та мирового судді з цього питання 12 грудня 1916 р. - 23 серпня 1918 р.
87 Те саме М. П. Хрущової на рішення Харківської судової плати у справі її позову до управління Південної залізниці про сплату відшкодування за смерть її чоловіка 20 серпня 1918 р. - 16 жовтня 1918 р.
88 Справа про розгляд скарги товариства “Маршал, сини і Ко” на рішення Харківського з'їзду мирових суддів у справі позову товариства про оплату векселів за рахунок майна покійних Є. Р. Альсоп та Т. І. Бережного, справи з'їзду та мирового судді про цей позов 3 жовтня 1914 р. - 9 грудня 1918 р.
89 Те саме В. П. Клокачева на рішення Київського міського з'їзду мирових суддів у справі позову до нього товариства постачання цукрових заводів “КОДСА” про виселення його з готелю, справи з'їзду та мирового судді про цей позов 5 квітня 1918 р. - 30 листопада 1918 р.
90 Те саме М. Г. Гончара на рішення Кам'янець-Подільського з'їзду мирових суддів у справі позову до нього уповноважених громади с. Колубавець [Кам'янецького повіту Подільської губернії] Л. Дідика та Г. Кушніра (Кушнірука, Кушнірщука) про сплату 713 крб. 2 серпня [1918 р.] - 18 листопада 1918 р.
91 Старий опис № 6 за 1918 р. 7 вересня 1951 р.
92 Старий опис № 6 за 1918 р. 14 лютого 1984 р.