Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Справи
Номер фонду1
Назва фондуВерховна Рада України, мм. Харків, Київ
Початок опису1921
Кінець опису1923
Анотація опису2 дод.
Секретаріат Президії
Управління справами
Загальна канцелярія
Інформаційно-статистичний відділ
Організаційно-інструкторський
Протокольний стіл
Прийомна Голови ВУЦВК
Організаційний відділ
Кошторисно-фінансовий відділ
Комісія по боротьбі з надмірностями