Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Справи
Номер фонду905
Назва фондуДержавний сенат Української держави, м. Київ
Початок опису1918
Кінець опису0
Анотація описуОпис - 3
Слідчі справи за скаргами окремих осіб на вироки судів по цивільному позов.
Шифр Назва справи Крайні дати
1 Справа про розгляд скарги М. І. Кобеця на постанову Харківської судової палати у справі позову С. Є. Волкова до М. І. Кобеця про право власності на землю, справи Харківської судової палати, Полтавського окружного суду, мирового судді Роменського судово-мирового округу про цей позов 18 січня 1911 р. - 13 січня 1919 р.
2 Те саме опікунки Е. Б. Міхельсон на постанову Харківської судової палати в справі позову до неї А. К. Пастухової про відшкодування збитків, справи Харківського і Катеринославського окружних судів, мирового судді Ізюмського судово-мирового округу про цей позов 8 березня 1911 р. - 27 грудня 1918 р.
3 Справа про розгляд скарги Російсько-азіатського банку на постанову Харківської судової палати у справі позову банку до В. В. Грабового та О. М. Сегала про повернення кредиту, справи Харківської судової палати, Харківського окружного суду про цей позов 22 серпня 1903 р. - 27 грудня 1918 р.
4 Те саме Управління акцизних зборів Херсонської губернії на постанову Харківської судової палати у справі позову А. П. Феофані до Конкурсного управління у справах боржника І. С. Кошкіна та ін. осіб та Управління акцизних зборів про сплату 5500 крб. застави 2 липня 1905 р. - 30 серпня 1918 р.
5 Те саме М. Карнаухова на рішення Київського з'їзду мирових суддів у справі його позову до Б. Рєзнік про сплату земського збору, справи Київського з'їзду мирових суддів, мирового судді 20-ої дільниці Києва про цей позов 2 листопада 1916 р. - 20 грудня 1918 р.
6 Справа Харківської судової палати про розгляд апеляційної скарги Полтавської міської громади на рішення Полтавського окружного суду у справі позову громади до П. М. Подворчана про вилучення землі, справа окружного суду про цей позов 20 жовтня 1912 р. - 8 червня 1918 р.
7 Справа про розгляд касаційної скарги Полтавської міської громади на постанову Харківської судової палати у справі позову громади до Д. А. Цехмистренка про вилучення землі у нього та зустрічного позову 13 травня 1917 р. - 8 червня 1918 р.
8 Справа про розгляд касаційної скарги П. Бабенко на рішення Харківського з'їзду мирових суддів у справі позову до неї С. Ф. Левандовського про стягнення 480 крб. за заставною, справи з'їзду і мирового судді 2-ої дільниці м. Харкова про цей позов 11 червня 1916 р. - 31 грудня 1918 р.
9 Те саме А. П. та Є. Ф. Рибок, Д. А. Чернишенко на рішення Київського повітового з'їзду мирових суддів у справі позову до них П. Я. Боярчука про право власності на землю, справи з'їзду і мирового судді 2-ої дільниці Київського повітового судово-мирового округу про цей позов 15 березня 1917 р. - 1 вересня 1918 р.
10 Те саме торгового дому “Гущо-Лозинський і Ко” на рішення Київської судової палати у справі позову М. О. Гапоненка до торгового дому про сплату 5052 крб. за векселями 19 червня 1918 р. - 19 жовтня 1918 р.
11 Записка, рапорти, пропозиції прокурора Карного генерального суду А. А. Тизенгаузена про доповнення закону про створення сенату, вирішення надісланих Урядовому сенату Росії справ тощо; протоколи нарад Прокурорського нагляду Карного генерального суду з цих питань. Копії указів Генерального суду та Державного сенату, рапорти, прохання у справах Д. А. Пелипенка та І. Реви 18 травня 1918 р. - 15 листопада 1918 р.
12 Копії постанов Генерального суду та листування про обвинувачення О. В. Мезенцева, М. І. Балабанова, Д. Л. Якобсона, Д. І. Тоцького, В. О. Добровольського, Б. Ю. Лавинського. Перелік судових справ, розглянутих Карним департаментом Генерального суду з 13 квітня до 15 серпня 1918 р. Листування про антиурядову заяву Чернігівської губернської народної продуктової управи 30 березня 1918 р. - 13 серпня 1918 р.
13 Листування президента сенату, прокурора Карного генерального суду та ін. про відкриття та штатний розклад сенату, судові справи, вживання української та російської мов у документах сенату, обрання сенаторів до Сполучених присутсвій і Вищої дисциплінарної присутності та ін. питання; прохання про помилування, призначення на посади. Справа Карного генерального суду про розгляд донесення Суджанського з'їзду мирових суддів про причину не проведення з'їзду 23 серпня 1918 р. - 11 лютого 1919 р.
14 Справа про розгляд скарги Управління акцизних зборів Херсонської губернії на рішення Харківської судової палати у справі позову А. А. Феофані до Конкурсного управління у справах боржника І. С. Кошкіна та ін. осіб і Управління акцизних зборів Херсонської губернії про сплату 23000 крб. Застави 12 липня 1917 р. - 23 серпня 1918 р.
15 Справа про розгляд скарги про сплату 27000 крб. застави; справа мирового судді 6-ої дільниці Кам'янецького судово-мирового округу про позов громади селян с. Кочубаєвці Кам'янецького повіту Подільської губернії до М. Г. Гончара за розтрату коштів громади 15 липня 1905 р. - 7 жовтня 1918 р.
16 Те саме А. М. Меня на постанову Київської судової палати у справі його позову до попечителя Київської шкільної округи про оплату додаткових робіт 18 березня 1918 р. - 14 червня 1918 р.
17 Те саме Й. С. Зайончковського на рішення Валківського з'їзду мирових суддів у справі його позову до Е. Д. Благого про право власності на землю, справи з'їзду і мирового судді 3-ої дільниці Валківського судово-мирового округу про цей позов 14 квітня 1916 р. - 14 грудня 1918 р.
18 Те саме Верхньо-Рогачицького ощадно-позичкового товариства на рішення Харківської судової палати у справі позову товариства до Катеринославської повітової земської управи про сплату 8065 крб. за договором, справи палати і Катеринославського окружного суду про цей позов 9 вересня 1915 р. - 14 грудня 1918 р.
19 Старий опис № 3 за 1918 р. 22 грудня 1953 р.