Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Справи








Номер фонду905
Назва фондуДержавний сенат Української держави, м. Київ
Початок опису1918
Кінець опису0
Анотація описуОпис — 2
Спільна присутність всіх генеральних суддів
Рапорти суддів про неявку членів судів на з'їзди та засідання.
Листування з ними про їх діяльність.
Суди по розгляду цивільних справ.
Адміністративно-генеральний суд:
Обіжники Міністерства судових справ про надання відомостей про кількість укладених заключень в судових справах
Журнали судових засідань адміністративно-генерального суду.
Листування з мировими судами з питань виборів мирових суддів по округам, переміщення їх з посад.
Списки мирових суддів.
Справи за скаргами приватних власників, установ і інших осіб на рішення судів.
Скарги різних осіб на постанову Київської міської думи від 10.07.1917р. про стягнення додаткового збору з нерухомого майна домовласників
Карно-касаційний департамент:
Слідчі справи за касаційними скаргами різних осіб на вироки судів
Цивільний генеральний суд:
Слідчі справи за касаційними скаргами різних осіб на вироки судів
Апеляційні та касаційні скарги різних осіб на рішення судів і слідчі справи до ни.
Шифр Назва справи Крайні дати
1 Справа про розгляд скарги І. Л. Ганіна на ухвалу Загального зібрання департаментів Харківської судової палати про відмову йому у виданні свідоцтва на ведення чужих справ 5 січня 1918 р. - 13 липня 1918 р.
2 Справа про обвинувачення судового слідчого Єлизаветградського повіту Б. Ю. Лавинського за ст. 411 “Уложения о наказаниях” за невиконання службових обов'язків 31 травня 1918 р. - 12 червня 1918 р.
3 Справа про розгляд скарги О. А. Укше на дії мирового судді 13-ої дільниці Кременчуцького судово-мирового округу Б. К. Черницького 10 серпня 1917 р. - 29 травня 1918 р.
4 Справа про розгляд скарги О. А. Укше на дії мирового судді 13-ої дільниці м. Харкова 3 червня 1918 р. - 26 червня 1918 р.
5 Протокол засідання зборів та листування з Міністерством судових справ про можливість призначення мировими суддями діловодів та писарів волосних судів, секретарів мирових суддів та з'їздів мирових суддів, судових приставів, діловодів земських начальників 26 червня 1918 р. - 30 липня 1918 р.
6 Справа про розгляд протесту мирових суддів Маріупольського судово-мирового округу В. В. Тимофєєва, В. О. Тащи, В. І. Хаджінова на постанову Маріупольського з'їзду мирових суддів про вибори голови з'їзду 20 травня 1918 р. - 4 липня 1918 р.
7 Справа про передання справи Тираспільського з'їзду мирових суддів про обвинувачення П. С. Алетіян-Поповським Д. Ш. Лозовика до іншого судово-мирового округу 4 липня 1918 р. - 20 липня 1918 р.
8 Копія наказу гетьмана про призначення І. О. Кістяковського на посаду генерального судді та в. о. державного секретаря, листування з Державною канцелярію про виплату йому утримання 10 червня 1918 р. - 8 серпня 1918 р.
9 Копії постанов Тимчасового уряду, указу сенату про роз'яснення закону про ревізійні комісії; примірник “Собрания узаконений и распоряжений правительства”(15.04.1917, №109); рукопис про необхідність створення Генерального військово-морського суду УД [Не раніше 21 жовтня 1918 р.]`
10 Заява сенатора Б. Кістяковського до голови Адміністративного генерального суду про складання наказу про організацію діловодства в суді 9 грудня 1918 р. - 23 грудня 1918 р.
11 Копія закону про сенат, список сенаторів; записка з відповідями голів генеральних судів та прокурорів на запит президента сенату про використання мов у судах та можливість ведення судочинства українською мовою, доповнення до записки 29 листопада 1918 р. - 5 грудня 1918 р.`
12 Справи про розслідування діяльності судових установ, мирових суддів [Б. К.] Черницького, Є. С. Павловського, Є. С. Нордштейна, П. І. Качана, [О. В.] Маслянікова, [М. Ф.] Радченка, В. А. Печки та ін. питання; настольний реєстр справ Прокураторії Генерального суду 25 травня 1918 р. - 30 серпня 1918 р.`
13 Протокол засідання Загальних зборів Генерального суду та рапорт голови Стародубського з'їзду мирових суддів про розгляд невирішених, апеляційних та касаційних справ, що розглядалися волосними та верхніми сільськими судами 27 червня 1918 р. - 20 серпня 1918 р.
14 Лист міністра у великоруських справах до Адміністративного департаменту Генерального суду УНР про відмову окремих установ приймати документи, написані російською мовою, резолюція з цього питання 23 квітня 1918 р. - 19 червня 1918 р.
15 Протокол надзвичайного засідання зібрання про обрання представника сенату до Колегії верховних правителів у зв'язку з від'їздом гетьмана до Німеччини, постанова зібрання з цього питання 3 вересня 1918 р.
16 Копія наказу гетьмана про поділ Адміністративного генерального суду на експедиції; копія постанови Київської ради присяжних повірених, заява сенатора М. І. Радченка, листування Державного секретаря, голів та прокурорів генеральних судів, громадських організацій, вчителів з президентом сенату про мовне питання 16 вересня 1918 р. - 21 грудня 1918 р.`
17 Листування з Міністерством юстиції, з'їздами мирових суддів про призначення генеральних суддів, скликання та роботу з'їздів мирових суддів; відомість про судові справи. Документи про придбання Генеральним судом приватної бібліотеки (заява, довідка, списки книг) 12 січня 1918 р. - 31 серпня 1918 р.`
18 Листи президента сенату, голови Катеринославського з'їзду мирових суддів до голови Адміністративного генерального суду з кадрових питань, заяви про прийняття на роботу, надання відпустки, список сенаторів сенату 28 жовтня 1918 р. - 20 грудня 1918 р.
19 Справа про обвинувачення мирового судді 6-ої дільниці В. І. Полетики у присвоєнні державних коштів, переданні документів без марок та ін. службових порушеннях 22 травня 1918 р. - 4 січня 1919 р.
20 Укази Генерального суду про відсутність членів Черкаського з'їзду мирових суддів на засіданнях з'їзду, копія журналу засідання з'їзду, рапорти голови з'їзду, пояснення мирових суддів з цього питання 29 квітня 1918 р. - 19 червня 1918 р.
21 Справа про обвинувачення судового слідчого м. Києва В. В. Шершеневича за незаконне отримання застави 27 травня 1918 р. - 12 червня 1918 р.
22 Справа про розгляд скарги Е. Ш. Білостоцького на дії голови Прилуцького з'їзду мирових суддів М. В. Катеринича та мирових суддів О. В. Маслянікова і Ф. М. Кулябко 27 лютого 1918 р. - 20 серпня 1918 р.
23 Справа про обвинувачення голови Верхньодніпровського з'їзду мирових суддів С. М. Вишневського за ст. 347 “Уложения о наказаниях” за образу Л. Л. Пакаріна 26 червня 1918 р. - 8 жовтня 1918 р.
24 Справа про виконання мировим суддею 1-ої дільниці Черкаського судово-мирового округу Зільберманом обов'язків рабина 8 липня 1918 р. - 4 січня 1919 р.
25 Справа про розгляд скарги Є. А. Білявського на дії мирового судді Остерського судово-мирового округу 12 грудня 1917 р. - 4 січня 1919 р.
26 Те саме Ф. І. Новомирського на порушення порядку судочинства Богодухівським з'їздом мирових суддів та верхнім сільським судом 3-ої дільниці Богодухівського судово-мирового округу при розгляді позову до нього М. Ф. Новомирського про розподіл майна 27 червня 1918 р. - 6 грудня 1918 р.
27 Справа про розгляд скарги Е. Ш. Білостоцького про обвинувачення мирового судді 2-ої дільниці Прилуцького судово-мирового округу О. В. Маслянікова за знищення документів та нездійснення правосуддя 27 лютого 1918 р. - 20 серпня 1918 р.
28 Те саме С. А. Глинської на постанову мирового судді 7-ої дільниці Кам'янецького судово-мирового округу Казанцева про розлучення А. Г. та М. Ф. Некрасових на підставі декрету радянської влади 29 червня 1918 р. - 29 серпня 1918 р.
29 Те саме Ф. Ф. фон-дер-Лауніца на постанову Харківського окружного суду про відмову долучити документи попередніх судових справ до його позову з М. та Х. Парманіними 14 липня 1918 р. - 13 січня 1919 р.
30 Те саме Ф. С. Царук на ухвалу Житомирського з'їзду мирових суддів у її справі з Г. Царуком 10 липня 1918 р. - 20 липня 1918 р.
31 Справа про обвинувачення міського судді Переяслава Є. С. Павловського за ст. 354 “Уложения о наказаниях” за присвоєння державних коштів та передання документів без марок про судовий збір 20 листопада 1917 р. - 27 грудня 1918 р.
32 Справа про розгляд скарги В. О. Угрічіч-Требінського на службові зловживання членів Одеської судової палати, Одеського та Полтавського окружних судів 25 травня 1918 р. - 13 січня 1919 р.
33 Справа про передання з Житомирського окружного суду до Вінницького окружного суду справи про обвинувачення В. В. Узембло та В. Г. Рекуця за ст. 13 та 1195 “Уложения о наказаниях” 2 липня 1918 р. - 20 серпня 1918 р.
34 Справа про обвинувачення мирового судді 2-ої дільниці Козелецького судово-мирового округу М. М. Шрамченка за самовільне залишення роботи, затягування судочинства та ін. службові порушення 17 липня 1917 р. - 12 червня 1918 р.
35 Справа про обвинувачення мирового судді 11-ої дільниці Бахмутського судово-мирового округу К. П. Сізова за ст. 410 та 411 “Уложения о наказаниях” 26 червня 1918 р. - 20 липня 1918 р.
36 Справа про обвинувачення мирового судді 3-ої дільниці Сквирського судово-мирового округу П. І. Качана в хабарництві 21 червня 1918 р. - 27 грудня 1918 р.
37 Справа про обвинувачення судового слідчого 2-ої дільниці м. Києва К. І. Лаврова в привласненні та розтраті державних коштів, порушенні правил ведення справ та ін. службових правопорушеннях 28 червня 1918 р. - 27 грудня 1918 р.
38 Справа про обвинувачення в. о. судового слідчого 4-ої дільниці Радомишльського судово-мирового округу Ільченка в присвоєнні частини завдатку 17 липня 1918 р. - 6 грудня 1918 р.
39 Справа про передавання додатковим мировим суддею 1-ої дільниці Переяславського судово-мирового округу Н. А. Матвієнком судових справ без марок про судовий збір 14 грудня 1917 р. - 14 лютого 1919 р.
40 Справа про розслідування діяльності Лубенського окружного суду у зв'язку з порушеннями під час складання списків присяжних засідателів на 1918 р. 13 травня 1917 р. - 27 грудня 1918 р.
41 Протокол засідання присутствія у справі звільнення мирового судді Маріупольського судово-мирового округу М. М. Мемнонова 27 грудня 1918 р.
42 Справа про розгляд скарги мирового судді Г. М. Семенова на ухвалу Мелітопольського з'їзду мирових суддів про призначення на дільниці мирових суддів 31 липня 1918 р. - 6 грудня 1918 р.
43 Те саме К. Х. Йоганеса (І. Я. Конста­беля) на постанову Харківської судової палати про відхилення його скарги 27 червня 1918 р. - 6 грудня 1918 р.
44 Те саме нотаріуса І. Н. Вакуловича на постанову голови Київської судової палати про звільнення його з посади 30 січня 1916 р. - 21 серпня 1918 р.
45 Справа про обвинувачення мирового судді 2-ої дільниці Київського міського округу І. В. Прекула за ст. 347 та 348 “Уложения о наказаниях” за образу та незаконний арешт М. Гузаєвського 23 липня 1918 р. - 27 грудня 1918 р.
46 Справа про розслідування діяльності мирового судді 16-ої дільниці Кременчуцького судово-мирового округу М. П. Верцинського під час розгляду позову М. Шморгонера до Ш. Розенфельда та Р. Лемберг 4 липня 1918 р. - 31 липня 1918 р.
47 Справа про обвинувачення мирового судді Радомишльського судово-мирового округу А. Нечипоренка за ст. 1535 “Уложения о наказаниях” та перенесення цієї справи до Київського повітового з'їзду мирових суддів 24 липня 1918 р. - 6 грудня 1918 р.
48 Те саме мирового судді 15-ої дільниці Бахмутського судово-мирового округу М. Р. Міріаніва за ст. 414 “Уложения о наказаниях” за відсутність на роботі 12 серпня 1918 р. - 6 грудня 1918 р.
49 Справа про розслідування діяльності судового слідчого 3-ої дільниці Пирятинського повіту О. М. Розаліона-Сошальського 26 червня 1918 р. - 26 серпня 1918 р.
50 Справа про розслідування фактів невиконання службових обов'язків мировим суддею 15-ої дільниці Тираспільського судово-мирового округу С. Є. Струтинським 30 липня 1918 р. - 6 грудня 1918 р.
51 Справа про розгляд постанови Київського апеляційного суду про години роботи його канцелярії 16 липня 1918 р. - 24 липня 1918 р.
52 Справа про розгляд скарги Я. Шаганського на зловживання Херсонського окружного суду 17 червня 1917 р. - 14 серпня 1918 р.
53 Справа про обвинувачення мирового судді 2-ої дільниці Рильського судово-мирового округу А. А. Сабурова за не передавання судових справ архіву та новому судді 6 вересня 1918 р. - 6 грудня 1918 р.
54 Справа про самовільне залишення мировим суддею 1-ої дільниці Гадяцького судово-мирового округу А. Л. Матієнком своєї посади 17 серпня 1918 р. - 6 грудня 1918 р.
55 Справа про розгляд скарги Київської ради нотаріусів на незаконне призначення нотаріусів старшим головою Київської судової палати Григоровичем-Барським 29 листопада 1917 р. - 24 серпня 1919 р.
56 Справа про обвинувачення мирового судді Д. І. Шикана за одруження без дозволу Тираспільського з'їзду мирових суддів 21 травня 1918 р. - 6 грудня 1918 р.
57 Справа про розгляд скарги приватного повіреного Я. М. Грушевського на ухвалу Звенигородського з'їзду мирових суддів про відмову у видачі йому свідоцтва 6 жовтня 1917 р. - 27 грудня 1918 р.
58 Справа про перенесення розгляду справи про обвинувачення М. Рєзвого за ст. 136 “Устава о наказаниях” до іншого судово-мирового округу 14 вересня 1918 р. - 6 грудня 1918 р.
59 Протокол засідання Загальних зборів Генерального суду про відновлення справ мирового судді 5-ої дільниці Сосницького судово-мирового округу, копії представлень та акту, листи з цього питання 30 червня 1918 р. - 1 січня 1919 р.
60 Справа Харківської судової палати про розслідування діяльності голови Вовчанського з'їзду мирових суддів Ф. І. Медвєнського в період радянської влади. Т. 1 24 травня 1918 р. - 19 вересня 1918 р.
61 Те саме. Т. 2 14 лютого 1918 р. - 26 червня 1918 р.
62 Протокол засідання Загальних зборів Генерального суду та рапорт голови Луцького з'їзду мирових суддів про відсутність товариша прокурора Луцького окружного суду на засіданні з'їзду 27 липня 1918 р. - 5 грудня 1918 р.
63 Протокол засідання присутствія та рапорт голови Канівського з'їзду мирових суддів про припинення справ про злочини проти порядку в армії Російської імперії 2 серпня 1918 р. - 6 грудня 1918 р.
64 Справа про розгляд скарги присяжного стряпчого О. А. Бугаєвського на ухвалу Одеського комерційного суду про тимчасове усунення його від виконання обов'язків стряпчого 28 вересня 1916 р. - 13 січня 1919 р.
65 Справа про розслідування діяльності члена Київського окружного суду Н. С. Герасимова 4 жовтня 1918 р. - 4 січня 1919 р.
66 Справа про розгляд скарги А. М. Іванова на указ Харківської судової палати про відміну ухвали Полтавського окружного суду про його відрядження на навчання 30 вересня 1918 р. - 27 грудня 1918 р.
67 Справа про обвинувачення мирового судді 4-ої дільниці Валківського судово-мирового округу Слободського в хабарництві та ін. службових правопорушеннях 30 вересня 1918 р. - 4 січня 1918 р.
68 Справа про обвинувачення Довгаленка за незаконне перебування його на посаді начальника карного відділу міліції Ізюмського повіту 30 вересня 1918 р. - 6 грудня 1918 р.
69 Справа про обвинувачення мирового судді С. А. Богушевича за самовільне залишення судово-мирового округу 2 жовтня 1918 р. - 8 жовтня 1918 р.
70 Справа про розгляд скарги П. Сиваченко на дії мирового судді 14-ої дільниці Тираспільського судово-мирового округу П. Г. Лойтра 22 червня 1918 р. - 27 грудня 1918 р.
71 Справа про розгляд скарги Б. А. Файнштейна про образу його головою Уманського з'їзду мирових суддів М. С. Войцеховським 12 жовтня 1918 р. - 6 грудня 1918 р.
72 Справа про обвинувачення мирового судді 11-ої дільниці Бахмутського судово-мирового округу К. П. Сізова за ст. 410 та 411 “Уложения о наказаниях” 15 вересня 1917 р. - 21 жовтня 1918 р.
73 Справа про перенесення розгляду справи про обвинувачення М. Каганова за ст. 173 “Устава о наказаниях” з Ізюмського судово-мирового округу до Харківського з'їзду мирових суддів 22 липня 1918 р. - 6 грудня 1918 р.
74 Справа про розгляд скарги В. В. Харченко на дії судового слідчого 1-ої дільниці м. Харкова та ухвалу Харківської судової палати у справі про обвинувачення В. М. Харченка та ін. осіб 22 жовтня 1918 р. - 13 січня 1919 р.
75 Справа про перенесення розгляду справи про обвинувачення Г. О. Савєльєва у вбивстві в Лубенський окружний суд 11 жовтня 1918 р. - 6 грудня 1918 р.
76 Справа про обвинувачення мирового судді 13-ої дільниці Радомишльського судово-мирового округу М. З. Сташевського за ст. 338, 341 та 1540 “Уложения о наказаниях” 28 жовтня 1918 р.
77 Справа про розгляд службових правопорушень в. о. судового слідчого 3-ої дільниці Могилівського повіту [Є. С.] Нордштейна 31 жовтня 1918 р. - 13 січня 1919 р.
78 Справа про обвинувачення мирового судді П. Г. Лойтра за незаконне усунення членів мирового суду 14-ої дільниці Тираспільського судово-мирового округу та заміну їх обранцями Євгенівської ради селянських, робочих і солдатських депутатів 11 лютого 1918 р. - 27 грудня 1918 р.
79 Справа про розгляд скарги В. В. Липинського на мирового суддю 34-ої дільнці м. Одеси Іракліда за образу та перевищення повноважень 7 листопада 1918 р. - 27 грудня 1918 р.
80 Те саме Ф. Ф. фон-дер-Лауніца на дії Харківського з'їзду мирових суддів та мирового судді 7-ої дільниці м. Харкова 3 листопада 1918 р. - 4 січня 1919 р.
81 Справа про розгляд скарги О. А. Укше на ухвалу Харків­ської судової палати про відхилення його скарги на затягування мировим суддею його справи 3 листопада 1918 р.
82 Те саме Ф. Ф. фон-дер-Лауніца на дії мирового судді 4-ої дільниці Таганрогського судово-мирового округу 7 листопада 1918 р.
83 Справа про розслідування порушення службових обов'язків мировим суддею 13-ої дільниці Новомосковського судово-мирового округу О. Дідушинським 13 серпня 1918 р. - 4 січня 1919 р.
84 Справа про розгляд скарги повіреного Ф. Ф. фон-дер-Лауніца на ухвалу Харківської судової палати про відмову повернути грошовий внесок на депозит Харківського з'їзду мирових суддів 15 листопада 1918 р.
85 Те саме Ф. Ф. фон-дер-Лауніца на ухвали Харківської судової палати та Харківського з'їзду мирових суддів про залишення його скарг без розгляду 9 листопада 1918 р. - 1919 р.
86 Те саме повіреного Ф. Ф. фон-дер-Лауніца на ухвалу Харківської судової палати про залишення його скарги без розгляду 10 листопада 1918 р.
87 Справа про розгляд скарги О. А. Укше на ухвалу Харківської судової палати про залишення без наслідків його скарги на затягування його справи мировим суддею 13 листопада 1918 р.
88 Справа про передавання колишнім мировим суддею 3-ої дільниці Слов'яносербського судово-мирового округу С. К. Бузескулом судових справ без марок про судовий збір. Т. 1 27 листопада 1918 р. - 4 січня 1919 р.
89 Те ж саме. Т. 2 30 вересня 1917 р. - 20 листопада 1918 р.
90 Справа про розгляд скарги Ф. Ф. фон-дер-Лауніца на дії голови першого цивільного департаменту Харківської судової палати П. І. Кулжинського 18 листопада 1918 р. - 29 листопада 1918 р.
91 Протокол засідання присутствія та рапорт голови Констянтиноградського з'їзду мирових суддів про не проведене засідання з'їзду 28 листопада 1918 р. - 4 січня 1919 р.
92 Протокол засідання присутствія про припинення засідання Білгородського з'їзду мирових суддів, копія журналу засідання з'їзду, лист з цього питання 26 листопада 1918 р. - 4 січня 1919 р.
93 Справа про обвинувачення колишніх міністра продовольчих справ М. М. Ковалевського та голови РНМ В. О. Голубовича, О. С. Матюха, З. М. Хасминського у присвоєнні державних коштів 19 листопада 1918 р. - 11 січня 1919 р.
94 Справа про перенесення розгляду справи про обвинувачення В. О. Ковалєва за ст. 131 і 132 “Устава о наказаниях” до Кобеляцького з'їзду мирових суддів 16 листопада 1918 р. - 4 січня 1919 р.
95 Справа про розгляд скарги А. М. Доленго-Семенівського на правопорушення голови Київського окружного суду та старшого голови Київської судової палати під час призначення нотаріусів. Т. 1 27 червня 1918 р. - 21 грудня 1918 р.
96 Протокол засідання (чернетка) про розгляд скарги А. М. Доленго-Семенівського. Т. 2 [Не раніше 6 грудня 1918 р.]
97 Протокол засідання присутствія та лист голови Кролевецького з'їзду мирових суддів про засідання з'їзду, що не відбулося 5 грудня 1918 р. - 4 січня 1919 р.
98 Справа про розгляд скарги О. А. Укше на відмову старшого прокуратора Генерального суду притягнути товариша прокурора Харківської судової палати М. М. Пузирєвського до відповідальності 6 грудня 1918 р. - 13 січня 1919 р.
99 Протокол засідання присутствія про сесію Бердянського з'їзду мирових суддів, що не відбулася, копія постанови та донесення голови з'їзду з цього питання 24 грудня 1918 р. - 4 січня 1919 р.
100 Донесення мирового судді Літинського судово-мирового округу про обвинувачення І. Нечипорука та ін. осіб за ст. 1535 “Уложения о наказаниях” та перенесення розгляду цієї справи до іншого судово-мирового округу, чернетка протоколу з цього питання. Т. 1 15 листопада 1918 р. - 11 грудня 1918 р.
101 Справа мирового судді 5-ої дільниці Літинського судово-мирового округу про обвинувачення І. Нечипорука та ін. осіб за ст. 1535 “Уложения о наказаниях”. Т. 2 17 червня 1918 р. - 13 жовтня 1918 р.
102 Справа про викрадення червоного сукна з приміщення Вовчанського з'їзду мирових суддів 7 квітня 1918 р. - 24 грудня 1918 р.
103 Копія наказу про поділ Адміністративного генерального суду на експедиції, списки особового складу суду, структура сенату та документи про склад і організацію Загального зібрання та присутствій сенату 1 вересня 1918 р. - 20 грудня 1918 р.
104 Справа про обвинувачення почесного мирового судді М. А. Кудрицького за ст. 13, 1540, 1545, 1546 “Уложения о наказаниях” 15 квітня 1918 р. - 4 січня 1919 р.
105 Справи Вищого дисциплінарного присутствія сенату, Загальних зборів Генерального суду та судового слідчого Радомишльського повіту про обвинувачення почесних мирових суддів О. М. Мізерницького та Г. І. Карбовського за збір коштів з єврейського населення м. Брусилова в період радянської влади 19 квітня 1918 р. - 4 січня 1919 р.
106 Справа про звільнення мирового судді М. Ф. Радченка та обвинувачення його за ст. 289 “Уложения о наказаниях” за його діяльність на посаді комісара судових та в'язничних справ у м. Василькові в період радянської влади 23 липня 1918 р. - 4 січня 1919 р.
107 Справа про діяльність мирового судді П. В. Любинського у слідчій комісії Проскурівського революційного трибуналу в період радянської влади 24 березня 1918 р. - 20 серпня 1918 р.
108 Справа про участь судового слідчого Проскурівського повіту А. І. Мурзи-Мурзича у роботі Проскурівського революційного трибуналу в період радянської влади 17 квітня 1918 р. - 20 серпня 1918 р.
109 Справа про обвинувачення мирового судді 3-ої дільниці Лебединського судово-мирового округу М. П. Красікова за ст. 348 і 1540 “Уложения о наказаниях” 27 серпня 1918 р. - 4 січня 1919 р.
110 Справа про обвинувачення мирового судді 7-ої дільниці Радомишльського судово-мирового округу А. Д. Нечипоренка за ст. 1535 “Уложения о наказаниях” за образу священнослужителя 24 липня 1918 р. - 4 січня 1919 р.
111 Справа про неправомірні дії мирового судді Могилевського судово-мирового округу Сєкірінського при призначенні зарплатні писарю Семенову 29 листопада 1918 р. - 4 січня 1919 р.
112 Протокол засідання Вищого дисциплінарного присутствія про розгляд запиту голови Бердянського з'їзду мирових суддів щодо обвинувачення мирового судді Фаєрмана за ст. 377, 338 та 341 “Уложения о наказаниях” 1918 р.
113 Справа про звільнення мирового судді О. Біликова за негідну поведінку в період радянської влади 14 листопада 1918 р. - 4 січня 1919 р.
114 Листування з прокурором Загального зібрання сенату, Міністерством юстиції про винесення на розгляд присутствія питань про мирових суддів 12 листопада 1918 р. - 29 листопада 1918 р.
115 Копія законопроекту міністра судових справ про створення Державного сенату [Не пізніше 8 липня 1918 р.]
116 Копії списків справ Адміністративного генерального суду, Адміністративного та Карного департаментів Надвищого суду Директорії УНР Без дат
117 Журнали засідань Адміністративного генерального суду 31 жовтня 1918 р. - 16 грудня 1918 р.
118 Копії указів Генерального суду УД про звільнення мирових суддів та затвердження їхніх виборів, наказів прокурора Адміністративного генерального суду про призначення працівників в експедиції суду та організацію діяльності суду 5 серпня 1918 р. - 14 грудня 1918 р.
119 Автобіографії працівників сенату Г. В. Ходька, К. І. Сокологорського, І. М. Чайки, М. О. Галенка 15 жовтня 1918 р. - 13 жовтня 1918 р.
120 Листування з Міністерством юстиції, прокуратором Державного сенату та ін. установами про звільнення та затвердження мирових суддів 10 липня 1918 р. - 1 листопада 1918 р.
121 Вибула
122 Вибула
123 Справа про розгляд відношення міністра внутрішніх справ про вибори Уланівського міського самоврядування 8 серпня 1918 р.
124 Справа про розгляд скарги І. І. Ващенкова на вирок Харківського окружного суду у справі його позову до Харківської міської думи 15 січня 1918 р. - 31 травня 1918 р.
125 Теж саме Харків­ської міської управи на вирок Харківського окружного суду про скасування рішення управи про реквізицію готелю “Версаль” 21 листо­пада 1917 р. - 31 травня 1918 р.
126 Журнали розпорядчих засідань Адміністративного департаменту Генерального суду 17 травня 1918 р. - 15 серпня 1918 р.
127 Журнали судових засідань Адміністративного департаменту Генерального суду 6 червня 1918 р. - 15 серпня 1918 р.
128 Листування з Народним міністерством судових справ, судами, редакціями газет про призначення та звільнення мирових суддів, засідання департаменту, друкування оголошень 22 березня 1918 р. - 26 серпня 1918 р.
129 Копія протоколу огляду будинку Київського військового окружного суду, копія постанови Загальних зборів Генерального суду; листи та рапорти з'їздів мирових суддів, окружних судів про надіслання справ до Генерального суду, відомості цих справ; прохання про призначення на посаду 22 березня 1918 р. - 23 січня 1919 р.`
130 Листування та прохання про звільнення і призначення на посади у Генеральному суді, фінансові витрати та ін. питання, список працівників сенату, призначених у серпні-грудні 1918 р., список мирових суддів 2 січня 1918 р. - 29 серпня 1918 р.
131 Савкевич Володимир Феофілович 11 червня 1918 р. - 30 серпня 1918 р.
132 Стебницький Петро Януарович 5 червня 1918 р. - [січень 1919 р.]
133 Чижевський Борис Максимович 25 червня 1918 р. - 18 липня 1918 р.
134 Документи про проведення виборів мирових суддів у Миргородській судово-мировій окрузі та затвердження мирових суддів на посадах (указ, доповіді, скарги, листи, списки), формулярні списки обраних мирових суддів 26 жовтня 1917 р. - 20 листопада 1918 р.
135 Те саме у Пінській судово-мировій окрузі, формулярні списки членів Пінської земської управи М. Й.-К. Олевинського, І. М. Гейхроха, послужний список поручника О. І. Полховського 31 травня 1918 р. - 25 листопада 1918 р.
136 Те саме у Кобеляцькій судово-мировій окрузі, формулярний список обраного мирового судді Г. М. Московця. Справа про звільнення голови Кобеляцького з'їзду мирових суддів О. С. Червоненка 8 червня 1918 р. - 16 грудня 1918 р.
137 Документи про проведення виборів мирових суддів у Катеринославській міській судово-мировій окрузі, послужні списки обраних мирових суддів 10 червня 1918 р. - 25 листопада 1918 р.
138 Те саме у Єлизаветградській міській судово-мировій окрузі, формулярні списки обраних мирових суддів. Т. 1 4 серпня 1917 р. - 9 грудня 1918 р.
139 Те саме. Т. 2 16 травня 1918 р. - 14 лютого 1919 р.
140 Справа про звільнення мирового судді Єлизаветградської судово-мирової округи М. Г. Познякова 2 липня 1918 р. - 15 липня 1918 р.
141 Те саме К. Н. Цапова 16 червня 1918 р. - 15 липня 1918 р.
142 Документи про проведення виборів мирових суддів у Прилуцькій судово-мировій окрузі та затвердження їх на посадах (ухвала, указ, резолюція, рапорти, список суддів, листи та ін. документи), формулярні списки обраних мирових суддів 22 вересня 1917 р. - 21 листопада 1918 р.
143 Те саме у Переяславській судово-мировій окрузі, формулярні списки обраних мирових суддів 15 червня 1918 р. - 11 листопада 1918 р.
144 Документи про проведення виборів мирових суддів у Тираспільській судово-мировій окрузі, послужні списки обраних мирових суддів 30 липня 1917 р. - 22 січня 1919 р.
145 Те саме у Кременецькій судово-мировій окрузі, формулярний список обраного мирового судді В. А. Савицького. Справа про звільнення мирового судді А. С. Ленчевського 4 червня 1918 р. - 11 листо­пада 1918 р.
146 Те саме в Ольгопільській судово-мировій окрузі, формулярні списки обраних мирових суддів 13 січня 1918 р. - 11 листо­пада 1918 р.
147 Справа про звільнення мирового судді Ольгопільської судово-мирової округи В. В. Палаузіва 20 лютого 1918 р. - 12 серпня 1918 р.
148 Документи про проведення виборів мирових суддів в Уманській судово-мировій окрузі та затвердження їх на посадах (указ, резолюція, журнал засідання, списки, листи) 9 грудня 1918 р. - 14 березня 1918 р.
149 Те саме в м. Умані, формулярні списки про службу мирових суддів 27 червня 1918 р. - 18 липня 1918 р.
150 Те саме у Черкаській судово-мировій окрузі, формулярні списки обраних мирових суддів 18 січня 1918 р. - 8 листопада 1918 р.
151 Документи про проведення виборів мирових суддів у Канівській судово-мировій окрузі, формулярний список обраного мирового судді Р. Т. Драголюба 26 березня 1918 р. - 27 червня 1918 р.
152 Те саме у Новоградволинській судово-мировій окрузі, формулярні списки обраних мирових суддів 31 березня 1918 р. - 18 листопада 1918 р.
153 Те саме у Верхньодніпровській судово-мировій окрузі, формулярні списки обраних мирових суддів 26 квітня 1918 р. - 18 листопада 1918 р.
154 Те саме у Бердичівській судово-мировій окрузі, формулярні списки обраних мирових суддів 18 липня 1917 р. - 15 жовтня 1918 р.
155 Те саме у Бердичівській міській судово-мировій окрузі. Т. 1 29 червня 1918 р. - 11 листопада 1918 р.
156 Те саме Т. 2. Формулярні списки про службу мирових суддів 24 червня 1917 р. - 1 липня 1918 р.
157 Те саме у Конотопській міській судово-мировій окрузі, формулярні списки обраних мирових суддів 3 червня 1917 р. - 27 листопада 1918 р.
158 Справа про звільнення мирового судді Конотопської судово-мирової округи І. П. Кандиби 5 вересня 1918 р. - 12 жовтня 1918 р.
159 Документи про проведення виборів мирових суддів у Вінницькій судово-мировій окрузі та затвердження їх на посадах (указ, резолюція, доповіді, протоколи та витяги з них, списки, прохання, заяви, посвідчення, листи), формулярні списки обраних мирових суддів 15 липня 1917 р. - 30 листопада 1918 р.
160 Те саме у Лубенській судово-мировій окрузі, формулярні списки обраних мирових суддів 1 листопада 1917 р. - 18 листопада 1918 р.
161 Те саме у Радомишльській судово-мировій окрузі, формулярні списки обраних мирових суддів 22 серпня 1917 р. - 18 листопада 1918 р.
162 Справи про звільнення мирових суддів Радомишльської судово-мирової округи О. В. Міхновського та І. А. Погенполя 3 червня 1918 р. - 10 липня 1918 р.
163 Те саме А. Д. Нечипоренка 20 серпня 1918 р. - 21 листо­пада 1918 р.
164 Те саме М. З. Сташевського 26 червня 1918 р. - 10 липня 1918 р.
165 Те саме М. М. Павловського 3 квітня 1918 р. - 12 серпня 1918 р.
166 Документи про проведення виборів мирових суддів у Ново­московській судово-мировій окрузі та затвердження їх на посадах (резолюція, витяги з журналів засідань, список, листи) 21 травня 1918 р. - 6 грудня 1918 р.
167 Справа про звільнення мирового судді Новомосковської судово-мирової округи Г. Д. Івашенка 26 вересня 1918 р. - 5 жовтня 1918 р.
168 Те саме додаткового мирового судді Н. Я. Зязіна 28 червня 1918 р. - 10 липня 1918 р.
169 Справа про розгляд скарги уповноваженого від жителів Новомосковського повіту на незаконність виборів мирових суддів у Новомосковській судово-мировій окрузі 15 квітня 1918 р. - 10 червня 1918 р.
170 Документи про проведення виборів мирових суддів в Олександрівській судово-мировій окрузі та затвердження їх на посадах (указ, журнали засідань, доповіді, рапорти, заяви, списки, посвідчення, дипломи, свідоцтва, листи), формулярні та послужні списки обраних мирових суддів 6 лютого 1916 р. - 14 вересня 1918 р.
171 Рапорт голови Олександрівського з'їзду мирових суддів про можливість заміщення вакансій мирових суддів без затвердження їх Державним сенатом, лист з цього питання 14 вересня 1918 р. - 19 вересня 1918 р.
172 Справа про звільнення мирового судді Олександрів­ської судово-мирової округи Г. С. Піщевича 31 травня 1918 р. - 10 липня 1918 р.
173 Те саме Т. Ч. Дурача 17 серпня 1918 р. - 22 серпня 1918 р.
174 Документи про проведення виборів мирових суддів в Олександрівській судово-мировій окрузі та затвердження їх на посадах (указ, резолюція, рапорт, список, листи), формулярні списки обраних мирових суддів 16 травня 1918 р. - 25 листопада 1918 р.
175 Справа про звільнення мирового судді Олександрівської судово-мирової округи Ф. Р. Іщенка 31 липня 1918 р. - 12 серпня 1918 р.
176 Те саме О. С. Миргородського 9 липня 1918 р. - 6 серпня 1918 р.
177 Документи про проведення виборів мирових суддів в Кам'янець-Подільській міській судово-мировій окрузі та затвердження їх на посадах (резолюція, журнал засідання, диплом, посвідчення, витяги з формулярних списків, листи) 28 грудня 1917 р. - 11 листопада 1918 р.
178 Те саме в Кам'янецькій судово-мировій окрузі 3 червня 1918 р. - 21 листопада 1918 р.
179 Справа про звільнення мирового судді Кам'янецької судово-мирової округи Д. Я. Цермана 6 серпня 1918 р. - 14 серпня 1918 р.
180 Документи про проведення виборів мирових суддів в Могилів-Подільській міській судово-мировій окрузі та затвердження їх на посадах (указ, резолюція, протокол, доповідь, список, свідоцтва, листи), формулярні списки обраних мирових суддів 18 червня 1918 р. - 18 листопада 1918 р.
181 Те саме у Глухівській судово-мировій окрузі, формулярні списки обраних мирових суддів 18 червня 1918 р. - 16 грудня 1918 р.
182 Те саме у Золотоноській судово-мировій окрузі 25 червня 1918 р. - 15 січня 1919 р.
183 Те саме у Рєчицькій судово-мировій окрузі, формулярні списки обраних мирових суддів 15 червня 1918 р. - 16 липня 1918 р.
184 Те саме у Звенигородській судово-мировій окрузі, формулярні списки обраних мирових суддів. Т. 1 19 червня 1918 р. - 24 січня 1919 р.
185 Особова справа приватного повіреного І. К. Ацигайди, обраного мировим суддею. Т. 2 11 грудня 1913 р. - 28 жовтня 1917 р.
186 Особова справа канцелярського службовця К. Т. Коваля, обраного мировим суддею. Т. 3 17 січня 1908 р. - 12 серпня 1917 р.
187 Документи про проведення виборів мирових суддів у Лохвицькій судово-мировій окрузі та затвердження мирових суддів на посадах (укази, резолюція, витяги з журналів засідань, свідоцтва, список, листи), формулярні списки обраних мирових суддів 17 червня 1918 р. - 18 листопада 1918 р.
188 Те саме у Куп'янській судово-мировій окрузі, формулярні та послужні списки обраних мирових суддів. Т. 1 7 квітня 1917 р. - 2  грудня 1918 р.
189 Доповідна записка голови Куп'янського з'їзду мирових суддів та листування з Міністерством внутрішніх справ про звільнення мирових суддів. Т. 2 28 червня 1918 р. - 2 вересня 1918 р.
190 Справа про звільнення мирового судді Куп'янської судово-мирової округи М. М. Олексієва. Т. 3 22 липня 1918 р.
191 Документи про проведення виборів мирових суддів у Валківській судово-мировій окрузі та затвердження їх на посадах (указ, резолюція, список, відомості про суддів, довідки, листи) 20 червня 1918 р. - 9 грудня 1918 р.
192 Документи про проведення виборів мирових суддів у Рівненській окрузі, формулярні списки обраних мирових суддів 9 лютого 1918 р. - 11 листопада 1918 р.
193 Те саме в Ізюмській судово-мировій окрузі, формулярні списки обраних мирових суддів. Т. 1 22 червня 1918 р. - 6 серпня 1918 р.
194 Справа про звільнення мирового судді Ізюмської судово-мирової округи М. М. Купчінова. Т. 2 3 грудня 1917 р. - 1 червня 1918 р.
195 Документи про проведення виборів мирових суддів у Чернігівській судово-мировій окрузі та затвердження їх на посадах (указ, резолюція, список, листи), формулярні списки обраних мирових суддів 12 червня 1918 р. - 11 листопада 1918 р.
196 Те саме у Чернігівській міській судово-мировій окрузі, формулярні списки обраних мирових суддів 30 липня 1918 р. - 16 грудня 1918 р.
197 Те саме у Літинській судово-мировій окрузі, формулярні списки обраних мирових суддів 22 червня 1918 р. - 11 листопада 1918 р.
198 Те саме у Чигиринській судово-мировій окрузі, формулярні списки обраних мирових суддів. Т. 1 28 червня 1918 р. - 25 листопада 1918 р.
199 Справа про звільнення мирового судді Чигиринської судово-мирової округи А. П. Гулі. Т. 2 30 жовтня 1918 р. - 16 листопада 1918 р.
200 Документи про проведення виборів мирових суддів у Харківській міській судово-мировій окрузі та затвердження їх на посадах (указ, постанови, резолюція, журнал засідання, списки, листи), формулярні списки обраних мирових суддів 28 червня 1918 р. - 27 листопада 1918 р.
201 Те саме у Суджанській судово-мировій окрузі. Т. 1 29 червня 1918 р. - 25 листопада 1918 р.
202 Документи 53-го засідання Суджанських повітових земських зборів з виборів мирових суддів, формулярні списки обраних мирових суддів. Т. 2. 20 листо­пада 1917 р. - 27 червня 1918 р.
203 Рапорт мирового судді І. К. Пащенка про надання йому відпустки, листування з цього питання 22 липня 1918 р. - 30 вересня 1918 р.
204 Документи про проведення виборів мирових суддів у Ніжинській міській судово-мировій окрузі та затвердження їх на посадах (указ, резолюція, витяг з журналу засідання, рапорт, заяви, свідоцтва, листи), формулярні списки обраних мирових суддів 13 вересня 1917 р. - 11 листопада 1918 р.
205 Те саме у Ніжинській судово-мировій окрузі, формулярні списки обраних мирових суддів 20 червня 1918 р. - 25 листопада 1918 р.
206 Справа про звільнення додаткового мирового судді Ніжинської судово-мирової округи М. М. Журавльова 26 липня 1918 р. - 30 серпня 1918 р.
207 Документи про проведення виборів мирових суддів у Хорольській міській судово-мировій окрузі та затвердження їх на посадах (указ, заяви, свідоцтва, листи), формулярні списки обраних мирових суддів 3 червня 1917 р. - 18 листопада 1918 р.
208 Справа про звільнення мирового судді Хорольської судово-мирової округи О. Л. Гіршмана 24 вересня 1918 р. - 31 серпня 1918 р.
209 Те саме С. О. Полубинського 11 липня 1918 р. - 15 серпня 1918 р.
210 Документи про проведення виборів мирових суддів у Кролевецькій судово-мировій окрузі та затвердження їх на посадах (указ, резолюція, рапорт, списки, листи), формулярні списки обраних мирових суддів 30 червня 1918 р. - 18 листо­пада 1918 р.
211 Прохання мирового судді І. О. Дуди про продовження відпустки та рапорт голови Миргородського з'їзду мирових суддів з цього питання 5 жовтня 1918 р. - 22 жовтня 1918 р.
212 Справа про розгляд скарги додаткового мирового судді М. А. Шапиро на постанову міністра юстиції про звільнення його з посади 23 листопада 1918 р.
213 Документи про проведення виборів мирових суддів у Зміївській судово-мировій окрузі та затвердження їх на посадах (резолюція, журнали засідань, скарги, пояснення, списки, листи), формулярні списки обраних мирових суддів 21 травня 1918 р. - 25 листопада 1918 р.
214 Справа про звільнення мирового судді Зміївської судово-мирової округи Л. І. Рябініна 14 червня 1918 р. - 10 липня 1918 р.
215 Те саме Є. М. Штанделя 18 квітня 1918 р. - 25 липня 1918 р.
216 Те саме В. Є. Кузочкіна 11 січня 1918 р. - 26 липня 1918 р.
217 Документи про проведення виборів мирових суддів у Консятнтиноградській судово-мировій окрузі та затвердження їх на посадах (указ, резолюція, рапорт, списки, посвідчення, листи та ін.), формулярні списки обраних мирових суддів 1 липня 1918 р. - 11 листопада 1918 р.
218 Справа про звільнення мирового судді Констянтиноградської судово-мирової округи М. Т. Богуненка 30 серпня 1918 р. - 4 вересня 1918 р.
219 Те саме В. С. Архиповича 25 вересня 1918 р. - 8 жовтня 1918 р.
220 Справа про звільнення мирового судді Констянтиноградської судово-мирової округи П. І. Ванага 6 червня 1918 р. - 15 серпня 1918 р.
221 Те саме А. П. Крахно 12 вересня 1918 р. - 23 жовтня 1918 р.
222 Документи про проведення виборів мирових суддів у Липовецькій судово-мировій окрузі та затвердження їх на посадах (указ, резолюція, рапорт, витяг з протоколу, списки, листи та ін.), формулярні списки обраних мирових суддів 4 липня 1918 р. - 22 серпня 1918 р.
223 Те саме у Київській судово-мировій окрузі, формулярні списки обраних мирових суддів 8 липня 1918 р. - 13 грудня 1918 р.
224 Те саме у Васильківській судово-мировій окрузі 17 листопада 1917 р. - 7 грудня 1918 р.
225 Те саме у Білоцерківській міській судово-мировій окрузі 19 липня 1918 р. - 30 липня 1918 р.
226 Те саме у Сумській судово-мировій окрузі, формулярні списки обраних мирових суддів 4 липня 1918 р. - 9 грудня 1918 р.
227 Справа про розгляд скарги Г. О. Гутнера на незаконність виборів мирових суддів у Сумській судово-мировій окрузі. Т. 1 29 травня 1918 р. - 7 серпня 1918 р.
228 Справа Харківського окружного суду про розгляд скарги Г. О. Гутнера з того ж питання. Т. 2 15 грудня 1917 р. - 29 травня 1918 р.
229 Справа про звільнення з посади мирового судді Сумської судово-мирової округи В. О. Печки 15 серпня 1918 р. - 7 вересня 1918 р.
230 Документи про проведення виборів мирових суддів у Гадяцькій судово-мировій окрузі та затвердження їх на посадах (указ, реєстр, прохання, листи та ін.), формулярні та послужні списки обраних мирових суддів. Т. 1 5 липня 1918 р. - 15 січня 1919 р.
231 Формулярні списки мирових суддів, атестат, свідоцтва, посвідчення. Т. 2. 10 червня 1913 р. - 5 липня 1917 р.
232 Справа про звільнення мирового судді Гадяцької судово-мирової округи В. О. Тихоновича 1 червня 1918 р. - 10 липня 1918 р.
233 Те саме А. Л. Матієнка 22 червня 1918 р. - 4 жовтня 1918 р.
234 Документи про проведення виборів мирових суддів у Ямпільській судово-мировій окрузі та затвердження їх на посадах (указ, списки, атестати, листи), формулярні списки обраних мирових суддів 1 листопада 1912 р. - 18 листопада 1918 р.
235 Те саме у Мозирській судово-мировій окрузі, формулярні списки обраних мирових суддів 21 квітня 1916 р. - 25 листопада 1918 р.
236 Те саме у Летичівській судово-мировій окрузі 6 липня 1918 р. - 18 листопада 1918 р.
237 Те саме у Новозибківській судово-мировій окрузі 3 липня 1918 р. - 25 листопада 1918 р.
238 Справа про звільнення мирового судді Новозибківської судово-мирової округи Б. В. Гордійчука 2 червня 1918 р. - 15 серпня 1918 р.
239 Документи про проведення виборів мирових суддів в Ушицькій судово-мировій окрузі та затвердження їх на посадах (указ, журнал засідання, доповідь, списки, листи), формулярні списки обраних мирових суддів 23 липня 1918 р. - 11 листопада 1918 р.
240 Те саме у Сосницькій судово-мировій окрузі, формулярні списки обраних мирових суддів 6 вересня 1917 р. - 16 грудня 1918 р.
241 Документи про проведення виборів мирових суддів у Кременчуцькій судово-мировій окрузі 18 листопада 1917 р. - 14 лютого 1919 р.
242 Справа про звільнен­ня мирового судді Кременчуцької судово-мирової округи П. П. Орловського 10 травня 1918 р. - 18 вересня 1918 р.
243 Те саме В. П. Столбіної 20 серпня 1918 р. - 16 вересня 1918 р.
244 Те саме Б. М. Вишневського 27 липня 1918 р. - 16 вересня 1918 р.
245 Те саме М. О. Коновала 16 травня 1918 р. - 31 липня 1918 р.
246 Документи про проведення виборів мирових суддів у Полтавській судово-мировій окрузі та затвердження їх на посадах (резолюція, листи та ін.) 24 липня 1917 р. - 2 грудня 1918 р.
247 Справа про звільнення мирового судді та голови Полтавського з'їзду мирових суддів К. І. Товкача 20 червня 1918 р. - 10 липня 1918 р.
248 Рапорт Полтавського з'їзду мирових суддів про обрання головою з'їзду С. П. Міщенка та відміну постанови Міністерства юстиції про призначення головою Катеринича, копії протоколів з'їзду, формулярний список С. П. Міщенка 26 жовтня 1918 р. - 6 листопада 1918 р.
249 Справа про звільнення мирового судді Полтавської судово-мирової округи В. К. Дябла 26 червня 1918 р. - 9 липня 1918 р.
250 Документи про проведення виборів мирових суддів у Борзенській судово-мировій окрузі та затвердження їх на посадах (указ, резолюція, списки, заяви, посвідчення, листи та ін.), формулярні списки обраних мирових суддів 24 січня 1911 р. - 11 листопада 1918 р.
251 Справа про звільнення мирового судді Лебединської судово-мирової округи Г. Г. Тарновського 20 вересня 1918 р. - 30 вересня 1918 р.
252 Те саме В. М. Щекін-Кротова 30 квітня 1918 р. - 21 червня 1918 р.
253 Те саме І. П. Іножарського 28 травня 1918 р. - 10 липня 1918 р.
254 Документи про проведення виборів мирових суддів у Лебединській судово-мировій окрузі та затвердження їх на посадах (указ, резолюція, посвідчення, списки, листи та ін.), формулярні списки обраних мирових суддів 18 липня 1917 р. - 18 листопада 1918 р.
255 Те саме в Охтирській судово-мировій окрузі. Т. 1 5 липня 1918 р. - 7 грудня 1918 р.
256 Те саме. Т. 2 28 червня 1918 р.
257 Документи про проведення виборів мирових суддів у Стародубській судово-мировій окрузі та затвердження їх на посадах (указ, списки, листи та ін.), формулярні списки обраних мирових суддів 3 липня 1918 р. - 2 грудня 1918 р.
258 Те саме у Брацлавській окрузі, формулярні списки обраних мирових суддів, скарга мирового судді П. Г. Мінька на постанову Брацлавського з'їзду мирових судді про його звільнення та листування з цього питання 10 липня 1917 р. - 13 лютого 1919 р.
259 Те саме у Староконстянтинів­ській судово-мировій окрузі 22 серпня 1918 р. - 11 січня 1919 р.
260 Те саме у Таращанській судово-мировій окрузі, формулярні списки обраних мирових суддів 10 липня 1918 р. - 11 листо­пада 1918 р.
261 Документи про проведення виборів мирових суддів у Харківській судово-мировій окрузі, послужні списки обраних мирових суддів 5 червня 1917 р. - 25 листопада 1918 р.
262 Теж саме в Остерській судово-мировій окрузі, послужний список обраного мирового судді М. І. Борзаковського 4 жовтня 1917 р. - 11 листо­пада 1918 р.
263 Справа про звільнення мирового судді Остерської судово-мирової округи М. Г. Власка 16 червня 1918 р. - 15 серпня 1918 р.
264 Те саме П. Г. Крещановського 5 березня 1918 р. - 10 липня 1918 р.
265 Документи про проведення виборів мирових суддів у Бердянській судово-мировій окрузі та затвердження їх на посадах (указ, списки, листи та ін.), послужні списки обраних мирових суддів 15 липня 1918 р. - 25 листопада 1918 р.
266 Те саме в Маріупольській судово-мировій окрузі, формулярні списки обраних мирових суддів 17 жовтня 1917 р. - 3 січня 1919 р.
267 Справа про звільнення мирового судді Маріупольської судово-мирової округи В. І. Хаджінова 24 травня 1918 р. - 20 червня 1918 р.
268 Справа про розгляд скарги П. М. Савіна на незаконність виборів мирових суддів у Маріупольській міській судово-мировій окрузі 6 червня 1918 р. - 20 липня 1918 р.
269 Справа про звільнення мирового судді Кременчуцької судово-мирової округи О. М. Лебедєва 6 червня 1918 р. 26 липня 1918 р.
270 Те саме П. О. Бєлєвича 31 березня 1918 р. - 26 липня 1918 р.
271 Документи про проведення виборів мирових суддів у Сквирській судово-мировій окрузі та затвердження їх на посадах (указ, резолюція, витяги з протоколів, списки, листи), формулярні списки обраних мирових суддів 7 жовтня 1917 р. - 14 листопада 1918 р.
272 Справа про звільнення мирового судді Сквирської судово-мирової округи А. Ф. Мровчинського 23 грудня 1917 р. - 4 жовтня 1918 р.
273 Те саме І. М. Чайковського 22 червня 1918 р. - 2 жовтня 1918 р.
274 Документи про проведення виборів мирових суддів у Козелецькій судово-мировій окрузі та затвердження їх на посадах (резолюція, списки, листи та ін.), формулярні списки обраних мирових суддів 8 серпня 1917 р. - листопад 1918 р.
275 Справа про звільнення мирового судді Козелецької судово-мирової округи В. І. Фарбовського 15 червня 1918 р. - 26 липня 1918 р.
276 Те саме С. М. Головачевського 9 березня 1918 р. - 12 серпня 1918 р.
277 Документи про проведення виборів мирових суддів у Херсонській міській судово-мировій окрузі та затвердження їх на посадах (резолюція, витяги з журналів засідань, списки, заяви, посвідчення, листи) 25 серпня 1917 р. - 2 грудня 1918 р.
278 Те саме у Херсонській судово-мировій окрузі 9 грудня 1918 р. - 8 жовтня 1918 р.
279 Справа про розгляд скарги Ф. С. Левкоєва на незаконність виборів мирових суддів у Херсонській судово-мировій окрузі 23 листопада 1918 р.
280 Документи про проведення виборів мирових суддів у Городнянській судово-мировій окрузі та затвердження їх на посадах (резолюція, списки, прохання, посвідчення, листи та ін.), формулярні списки обраних мирових суддів 20 липня 1918 р. - 16 грудня 1918 р.
281 Те саме у Путивльській судово-мировій окрузі. Т. 1 24 вересня 1917 р. - 25 листопада 1918 р.
282 Справа Путивльської повітової земської управи про вибори мирових суддів та встановлення меж мирових дільниць. Т. 2 6 липня 1917 р. - 16 листопада 1917 р.
283 Справа про звільнення мирового судді Путивльської судово-мирової округи В. І. Гоуштецького 9 травня 1918 р. - 29 липня 1918 р.
284 Те саме Є. Т. Лук'яненка 6 квітня 1918 р. - 29 липня 1918 р.
285 Документи про проведення виборів мирових суддів у Гомельській судово-мировій окрузі та затвердження їх на посадах (резолюція, витяг з журналу засідання, доповіді, списки, листи та ін.) 29 липня 1918 р. - 25 листопада 1918 р.
286 Те саме у Гомельській міській судово-мировій окрузі 23 липня 1918 р.
287 Справа про звільнення мирового судді Гомельської судово-мирової округи М. А. Ємельянова 17 вересня 1918 р. - 5 листопада 1918 р.
288 Документи про проведення виборів мирових суддів у Дніпровській судово-мировій окрузі та затвердження їх на посадах (резолюція, витяги з протоколів, доповіді, прохання, списки, листи), формулярні списки обраних мирових суддів 6 червня 1917 р. - 2 грудня 1918 р.
289 Справа про звільнення мирового судді Дніпровської судово-мирової округи К. О. Філімонова 28 вересня 1918 р. - 8 жовтня 1918 р.
290 Документи про проведення виборів мирових суддів у Роменській судово-мировій окрузі та затвердження їх на посадах (указ, резолюція, витяг з журналу засідання, листи), формулярні списки обраних мирових суддів 25 липня 1918 р. - 18 листопада 1918 р.
291 Те саме у Вовчанській судово-мировій окрузі, формулярні списки обраних мирових суддів 29 липня 1918 р. - 16 грудня 1918 р.
292 Те саме в Одеській судово-мировій окрузі, формулярні списки обраних мирових суддів 20 липня 1918 р. - 13 листопада 1918 р.
293 Те саме в Одеській міській судово-мировій окрузі, формулярні списки обраних мирових суддів Справа про розгляд скарг М. Інатьєва, В. П. Кузнецова, С. Грінєвича та ін. на незаконність виборів мирових суддів в окрузі 17 квітня 1917 р. - 14 листопада 1918 р.`
294 Те саме у Слов'яносербській судово-мировій окрузі, формулярні списки обраних мирових суддів 25 липня 1918 р. - 18 листопада 1918 р.
295 Документи про проведення виборів мирових суддів у Зіньківській судово-мировій окрузі, формулярні списки обраних мирових суддів. Т. 1 12 липня 1918 р. - 9 грудня 1918 р.
296 Справа Зіньківської повітової народної управи про проведення виборів мирових суддів. Т. 2 6 жовтня 1917 р. - 29 липня 1918 р.
297 Те саме у Катеринославській судово-мировій окрузі. Т. 1 24 липня 1918 р. - 2 січня 1919 р.
298 Справа Катеринославської повітової народної управи про проведення виборів мирових суддів. Т. 2 23 листопада 1915 р. - 22 липня 1918 р.
299 Справа про звільнення мирового судді Катеринославської судово-мирової округи О. П. Воскресенського 18 червня 1918 р. - 7 жовтня 1918 р.
300 Документи про проведення виборів мирових суддів в Ананьївській судово-мировій окрузі та затвердження їх на посадах (книги постанов, рапорти, посвідчення, свідоцтва, довідки, листи та ін.), формулярні списки обраних мирових суддів 20 червня 1917 р. - 7 жовтня 1918 р.
301 Те саме в Острозькій судово-мировій окрузі, формулярні списки обраних мирових суддів 2 вересня 1917 р. - 25 листопада 1918 р.
302 Документи про проведення виборів мирових суддів у Рильській судово-мировій окрузі 16 серпня 1918 р. - 25 листопада 1918 р.
303 Скарга С. І. Горяінова, С. В. Лукіна, А. І. Воєводіна на результати виборів мирових суддів у Рильській судово-мировій окрузі, списки обраних суддів 9 липня 1918 р.
304 Справа про розгляд скарг Г. Г. Євтушенка, М. С. Файнциммера на ухвалу Бердичівського з'їзду мирових суддів про не затвердження їх на посадах мирових суддів у м. Козятині. Справа з'їзду про проведення виборів мирових суддів у м. Козятині 13 травня 1918 р. - 2 грудня 1918 р.
305 Документи про проведення виборів мирових суддів у Богодухівській судово-мировій окрузі та затвердження їх на посадах (резолюція, листи), формулярні списки обраних мирових суддів 5 вересня 1918 р. - 25 листопада 1918 р.
306 Справа про звільнення мирового судді Богодухівської судово-мирової округи Д. Д. Кованька 3 травня 1918 р. - 26 липня 1918 р.
307 Те саме М. В. Смаковського 10 червня 1918 р. - 10 липня 1918 р.
308 Документи про проведення виборів мирових суддів у Старобільській судово-мировій окрузі та затвердження їх на посадах (резолюція, довідки, список, листи). Т. 1 16 грудня 1918 р. - 10 вересня 1918 р.
309 Те саме. Т. 2 11 жовтня 1918 р. - 1 листопада 1918 р.
310 Те саме у Білгородській судово-мировій окрузі 15 вересня 1918 р. - 25 листопада 1918 р.
311 Те саме у Проскурівській судово-мировій окрузі. Т. 1 17 вересня 1918 р. - 9 грудня 1918 р.
312 Те саме. Т. 2 26 червня 1917 р. - 8 серпня 1918 р.
313 Те саме, послужний список Б. В. Рогова. Т. 3 15 жовтня 1917 р. - 27 червня 1918 р.
314 Справа про звільнення мирового судді Проскурівської судово-мирової округи В. В. Юркевича 12 червня 1918 р. - 13 липня 1918 р.
315 Документи про проведення виборів мирових суддів у Проскурівській судово-мировій окрузі та затвердження їх на посадах (довідка, лист) 17 вересня 1918 р.
316 Справа про звільнення з посади мирового судді Проскурівської судово-мирової округи Б. А. Бейліса 15 липня 1918 р.
317 Документи про проведення виборів мирових суддів у Суразькій судово-мировій окрузі та затвердження їх на посадах (резолюція, журнали засідань, посвідчення, списки, листи), формулярні списки обраних мирових суддів 17 вересня 1918 р. - 25 листопада 1918 р.
318 Те саме у Грайворонській судово-мировій окрузі 24 вересня 1918 р. - 25 листопада 1918 р.
319 Те саме у Миколаївській міській судово-мировій окрузі. Т. 1 18 липня 1918 р. - 25 листопада 1918 р.
320 Справа Миколаївського громадського правління про проведення виборів мирових суддів. Т. 2 23 травня 1917 р. - 30 жовтня 1918 р.
321 Те саме у Павлоградській судово-мировій окрузі 26 листопада 1917 р. - 8 жовтня 1918 р.
322 Справа про звільнення мирового судді Золотоноської судово-мирової округи М. О. Лісеневича [28] вересня 1917 р. - 11 жовтня 1918 р.
323 Документи про проведення виборів мирових суддів у Мелітопольській судово-мировій окрузі та затвердження їх на посадах (резолюція, журнали засідань, посвідчення, прохання, списки, листи), послужні та формулярні списки обраних мирових суддів. Справа про звільнення мирового судді цієї округи І. А. Гущіна 10 червня 1917 р. - 2 грудня 1918 р.
324 Справа про розгляд скарг Л. Ф. Костюшка, Г. А. Палео­лога, Н. М. Свірідова, А. М. Сокановського, С. М. Червинського на вибори мирових суддів у Київській міській судово-мировій окрузі 30 вересня 1917 р. - 21 листопада 1918 р.
325 Справа про звільнення мирового судді Борзенської судово-мирової округи П. К. Бублика 1 листопада 1918 р. - 14 листопада 1918 р.
326 Лист до Берестейської повітової земської управи про надіслання документів про вибори мирових суддів 29 листопада 1918 р.
327 Те саме до Богучарської повітової земської управи 29 листопада 1918 р.
328 Те саме до Володимир-Волинської повітової земської управи 29 листопада 1918 р.
329 Те саме до Гайсинської повітової земської управи 29 листопада 1918 р.
330 Те саме до Корочанської повітової земської управи 29 листопада 1918 р.
331 Лист до Новгородсіверської повітової земської управи про надіслання документів про вибори мирових суддів 29 листопада 1918 р.
332 Те саме до Пружанської повітової земської управи 29 листопада 1918 р.
333 Те саме до Новоаскольської повітової земської управи 29 листопада 1918 р.
334 Те саме до Павловської повітової земської управи 29 листопада 1918 р.
335 Те саме до Обоянської повітової земської управи 29 листопада 1918 р.
336 Теж саме до Більської повітової земської управи 29 листопада 1918 р.
337 Копія журналу засідання Острозького з'їзду мирових суддів про вибори мирових суддів, лист суду до Острозької повітової земської управи з цього питання 29 листопада 1918 р. - 20 січня 1919 р.
338 Лист до Овруцької повітової земської управи про надіслання документів про вибори мирових суддів 29 листопада 1918 р.
339 Те саме до Мглинської повітової земської управи 29 листопада 1918 р.
340 Те саме до Бахмутської повітової земської управи 29 листопада 1918 р.
341 Те саме до Луцької повітової земської управи 29 листопада 1918 р.
342 Лист до Балтської повітової земської управи про надіслання документів про вибори мирових суддів 29 листопада 1918 р.
343 Те саме до Бирюченської повітової земської управи 29 листопада 1918 р.
344 Те саме до Валуйської повітової земської управи 29 листопада 1918 р.
345 Листування з Дубенською повітовою земською управою про надіслання документів про вибори мирових суддів у Дубенській судово-мировій окрузі 29 листопада 1918 р. - 6 грудня 1918 р.
346 Лист до Ковельської повітової земської управи про надіслання документів про вибори мирових суддів 29 листопада 1918 р.
347 Те саме до Кобринської повітової земської управи 29 листопада 1918 р.
348 Те саме до Ізяславської повітової земської управи 29 листопада 1918 р.
349 Листування з Житомирською повітовою земською управою про надіслання документів про вибори мирових суддів у Житомирській судово-мировій окрузі 29 листопада 1918 р. - 29 грудня 1918 р.
350 Справа про звільнення мирового судді Летичівської судово-мирової округи В. Г. Кудржицького 4 листопада 1918 р.
351 Справа про звільнення мирового судді Ніжинської судово-мирової округи А. Д. Попова 18 листопада 1918 р. - 19 листопада 1918 р.
352 Те саме Летичівської судово-мирової округи Данчича 25 листопада 1918 р.
353 Прохання мирового судді Костянтиноградської судово-мирової округи М. Т. Богуненка про залишення без розгляду його прохання про звільнення, рапорт з цього питання 20 листопада 1918 р. - 21 листопада 1918 р.
354 Справа про розгляд скарги М. П. Тофта на постанову Волинського губернського старости про ув'язнення його за стрілянину 29 квітня 1918 р. - 19 липня 1918 р.
355 Те саме В. Й. Свободи на постанову Волинського губернського комісара про накладання на неї штрафу за не очищення ями з нечистотами 12 травня 1918 р. - 30 листопада 1918 р.
356 Те саме редактора “Одеського листка” М. К. Навроцької на постанову головного крайового комісара Херсонщини, Таврії та Катеринославщини про запровадження попередньої цензури 20 травня 1918 р. - 8 червня 1918 р.
357 Рапорт міністра внутрішніх справ з проханням пояснити склад міських виборчих комісій згідно із законом про вибори гласних до міських дум, указ та резолюція сенату з цього питання 8 жовтня 1918 р. - 31 жовтня 1918 р.
358 Справа про розгляд скарги О. М. Хейкера на постанову Волинського губернського комісара про збір коштів з жителів м. Житомира для утримання резервів міліції 2 травня 1918 р. - 28 травня 1918 р.
359 Те саме Черкаської повітової продовольчої управи на рішення Київського окружного суду у справі про оскарження І. І. Багрієм, А. С. Стельмашенком, О. Г. Опішанським постанови управи про встановлення цін на пшеничну муку. Т. 1 1січня 1918 р. - 18 травня 1918 р.
360 Справа Київського окружного суду про розгляд скарги І. І. Багрія, А. С. Стельмашенка, О. Г. Опішанського. Т. 2 20 жовтня 1917 р. - 20 листопада 1918 р.
361 Справа про розгляд скарги Одеської міської управи на постанову Одеського окружного суду у справі позову головноуповноваженого із закупівлі продовольства для сербської армії з Одеським міським продовольчим комітетом про реквізицію квасолі. Т. 1 3 травня 1918 р. - 30 травня 1918 р.
362 Справа Одеського окружного суду про той самий позов. Т. 2 29 листопада 1917 р. - 29 травня 1918 р.
363 Справа про розгляд протесту Одеського міського комісара на рішення Одеського окружного суду у справі протесту комісара на постанову Одеської міської думи про створення ревізійних комісій. Т. 1 16 травня 1918 р. - 19 вересня 1918 р.
364 Справа Одеського окружного суду про розгляд протесту комісара. Т. 2 27 лютого 1918 р. - 18 квітня 1918 р.
365 Справа про розгляд протесту Одеського міського комісара на рішення Одеського окружного суду у справі протесту комісара на постанову Одеської міської думи про надання Комісії з відкриття міських їдалень права на розширення свого особового складу. Т. 1 17 травня 1918 р. - 7 червня 1918 р.
366 Справа Одеського окружного суду про розгляд протесту комісара. Т. 2 3 січня 1918 р. - 17 квітня 1918 р.
367 Справа про розгляд скарги З. О. Бронштейна на постанову Волинського губернського комісара про накладання на нього штрафу за брудний двір 12 травня 1918 р. - 6 червня 1918 р.
368 Те саме Одеської міської управи на вирок Одеського окружного суду у справі оскарження А. Ц. Виводцевою постанови Військового відділу управи про реквізицію її винного магазину. Т. 1 23 травня 1918 р. - 11 червня 1918 р.
369 Справа Одеського окружного суду про розгляд скарги А. Ц. Виводцевої. Т. 2 10 січня 1918 р. - 22 червня 1918 р.
370 Справа про розгляд скарги Харківської міської управи на розпорядження Харківського губернського старости про створення ревізійної комісії для перевіряння громадських закладів харчування у губернії 20 червня 1918 р. - 15 липня 1918 р.
371 Те саме про звільнення начальника Харківської міської міліції 25 червня 1918 р. - 15 липня 1918 р.
372 Те саме про надання права на безкоштовний трамвайний проїзд німецьким військовим у м. Харкові 1 липня 1918 р. - 9 серпня 1918 р.
373 Справа про розгляд скарги Вінницької повітової земської управи на постанову міністра внутрішніх справ про передання Вінницької земської лікарні ім. М. І. Пирогова австро-угорському військовому командуванню 15 липня 1918 р.
374 Те саме О. П. Горонескуля на рішення Полтавського окружного суду у справі оскарження ним постанови Полтавської міської думи про встановлення додаткового оціночного збору з нерухомого майна. Т. 1 21 травня 1918 р. - 28 червня 1918 р.
375 Справа Полтавського окружного суду про розгляд скарги О. П. Гронескуля. Т. 2 8 грудня 1917 р. - 12 квітня 1918 р.
376 Справа про розгляд скарги П. О. Перцовича на рішення Полтавського окружного суду у справі оскарження ним постанови Полтавської міської думи про встановлення додаткового оціночного збору з нерухомого майна. Т. 1 27 травня 1918 р. - 28 червня 1918 р.
377 Справа Полтавського окружного суду про розгляд скарги П. О. Перцовича. Т. 2 15 грудня 1917 р. - 30 травня 1918 р.
378 Справа про розгляд скарги Ф. С. Веселовського на рішення Полтавського окружного суду у справі оскарження ним постанови Полтавської міської думи про встановлення додаткового оціночного збору з нерухомого майна. Т. 1 18 травня 1918 р. - 28 червня 1918 р.
379 Справа Полтавського окружного суду про розгляд скарги Ф. С. Веселовського. Т. 2 18 січня 1918 р. - 12 квітня 1918 р.
380 Те саме П. В. Божка 21 травня 1918 р. - 28 червня 1918 р.
381 Справа про розгляд скарги О. А. Губського, С. М. Няньчука на рішення Полтавського окружного суду у справі оскарження ним постанови Полтавської міської думи про встановлення додаткового оціночного збору з нерухомого майна. Т. 1 27 травня 1918 р. - 28 червня 1918 р.
382 Справа Полтавського окружного суду про розгляд скарги О. А. Губського, С. М. Няньчука. Т. 2 8 січня 1918 р. - 12 квітня 1918 р.
383 Справа про розгляд скарги Подільського губернського земельного комітету на вирок Кам'янець-Подільського окружного суду у справі про оскарження Товариством Степанівських цукрових заводів, О. О. Добровольським, Е. Є. Красицьким, Н. Я. Савостьяновою рішення комітету про передавання нетрудових маєтків земельним комітетам. Т. 1 18 лютого 1918 р. - 10 липня 1918 р.
384 Справи Кам'янець-Подільського окружного суду про розгляд скарг О. О. Добровольського, Е. Є. Красицького, Н. Я. Савостьяновой, Товариства Степанівських цукрових заводів. Т. 2 15 грудня 1917 р. - 27 травня 1918 р.
385 Справа про розгляд скарги Київської губернської земської управи на обіжник міністра внутрішніх справ про обмежен­ня скликання земських зібрань 23 липня 1918 р. - 28 серпня 1918 р.
386 Справа про розгляд скарги О. А. Укше на ухвалу Харківського губернського правління у справі про оскарження ним неправомірних дій пристава Гранковського та його помічника Крикунова 27 травня 1918 р. - 19 грудня 1918 р.
387 Справа про розгляд скарги Н. О. Пилипенка на постанову Полтавського окружного суду у справі оскарження ним постано­ви Полтавської міської думи про встановлення додаткового оціночного збору з нерухомого майна. Т. 1 17 травня 1918 р. - 5 серпня 1918 р.
388 Справа Полтавського окружного суду про розгляд скарги Н. О. Пилипенка. Т. 2 2 січня 1918 р. - 8 червня 1918 р.
389 Справа про розгляд скарги О. М. Лєдоховського на рішення товариша міністра земельних справ у суперечці О. М. Лєдоховського з Агросоюзом про право власності на врожай у маєтку “Смордва” 5 серпня 1918 р.
390 Те саме М. М. Стоклішського на рішення Харківського окружного суду у справі М. М. Стоклішського з Харківським міським продовольчим комітетом про оскарженням реквізиції взуття. Т. 1 2 серпня 1918 р. - 11 липня 1918 р.
391 Справа Харківського окружного суду про розгляд скарги М. М. Стоклішського. Т. 2 9 листопада 1917 р. - 22 липня 1918 р.
392 Справа про розгляд протесту Чернігівського губернського старости на вирок Чернігівського окружного суду у справі про оскарження Ф. Г. Березовським постанови Городнянської повітвої земельної управи про дозвіл випасати коней на його землі. Т. 1 6 серпня 1918 р.
393 Справа Чернігівського окружного суду про розгляд скарги Ф. Г. Березовського. Т. 2 16 листопада 1917 р. - 21 червня 1918 р.
394 Справа Городнянського земельного комітету про надання в оренду пасовищ Ф. Г. Березовського селянам с. Суховерщини. Т. 3 1 червня 1917 р. - 29 січня 1918 р.
395 Справа про розгляд протесту Чернігівського губернського старости на вирок Чернігівського окружного суду у справі про оскарження С. М. Єсімонтовським постанови Суразької повітової земельної управи про надання сінокосу селянам с. Нового Дрокова. Т. 1 23 червня 1918 р. - 6 вересня 1918 р.
396 Справа Чернігівського окружного суду про розгляд скарги С. М. Єсімонтовського. Т. 2 3 вересня 1917 р. - 23 червня 1918 р.
397 Лист Чернігівського окружного суду про надіслання протесту Чернігівського губернського старости на рішення суду по справі О. О. Коновніцина з Остерським земельним комітетом 6 серпня 1918 р.
398 Справа про розгляд скарги Л. О. Ніколаєнка на рішення Катеринославського окружного суду у справі про оскарження ним постанови Нікопольської міської управи про залишення його у списках виборців гласних Нікопольської міської думи. Т. 1 25 жовтня 1917 р. - 31 липня 1918 р.
399 Справа Катеринославського окружного суду про розгляд скарги Л. О. Ніколаєнка. Т. 2 25 вересня 1917 р. - 2 грудня 1917 р.
400 Справа про розгляд скарги Нікопольської селянської громади на ухвалу Катеринославського окружного суду у справі про занесення членів громади до списків виборців гласних Нікопольської міської думи. Т. 1 19 листопада 1917 р. - 31 липня 1918 р.
401 Справа Катеринославського окружного суду про розгляд скарги Нікопольської селянської громади. Т. 2 8 жовтня 1917 р. - 2 грудня 1917 р.
402 Справа про розгляд скарги видавця газети “Волна” та М. М. Прозорова на розпорядження Харківського губернського старости про виселення редакції газети з приміщення у м. Харкові 17 серпня 1918 р.
403 Справа про розгляд протесту Чернігівського губернського старости на вирок Чернігівського окружного суду у справі про оскарження С. М. Єсімонтовським постанови Суразької повітової земельної управи про передання сінокосу селянам с. Високого. Т. 1 1 червня 1918 р. - 14 серпня 1918 р.
404 Справа Чернігівського окружного суду про розгляд скарги С. М. Єсімонтовського. Т. 2 3 жовтня 1917 р. - 12 серпня 1918 р.
405 Справа про розгляд скарг М. І. Любовського, А. Й. Бенькєвич, Миколаївського міського громадського управління на ухвалу Херсонського окружного суду про відміну постанови Миколаївської міської думи про збір коштів для організації громадських робіт та їдалень. Т. 1 5 липня 1918 р. - 27 листопада 1918 р.
406 Справа Херсонського окружного суду про розгляд скарг М. І. Любовського, А. Й. Бенькєвич. Т. 2 19 квітня 1918 р. - 8 серпня 1918 р.
407 Справа про розгляд скарг Ф. Л. Шварца та Миколаївського міського громадського управління на ухвалу Херсонського окружного суду про відміну постанови Миколаївської міської думи про збір коштів для організації громадських робіт та їдалень. Т. 1 5 липня 1918 р. - 27 листопада 1918 р.
408 Справа Херсонського окружного суду про розгляд скарги Ф. Л. Шварца. Т. 2 15 квітня 1918 р. - 8 серпня 1918 р.
409 Справа про розгляд скарг М. М. Абрамовича, Б. Я. Коробкіна, Ф. А. Сойфера, Миколаївського міського громадського управління на ухвалу Херсонського окружного суду про відміну постанови Миколаївської міської думи. Т. 1 5 липня 1918 р. - 27 листопада 1918 р.
410 Справа Херсонського окружного суду про розгляд скарги М. М. Абрамовича, Б. Я. Коробкіна, Ф. А. Сойфера. Т. 2 19 квітня 1918 р. - 8 серпня 1918 р.
411 Справа про розгляд скарг Л. Є. Мешуреса, І. С. Вуліха, Я. В. Петриковського, Й. Й. Кучука, Миколаївського міського громадського управління на ухвалу Херсонського окружного суду про відміну постанови Миколаївської міської думи. Т. 1 5 липня 1918 р. - 27 листопада 1918 р.
412 Справа Херсонського окружного суду про розгляд скарги Л. Є. Мешуреса, І. С. Вуліха, Я. В. Петриковського, Й. Й. Кучука. Т. 2 18 квітня 1918 р. - 8 серпня 1918 р.
413 Справа про розгляд скарг М. С. Кобилянського, Ю. П. Соболєвої, І. І. Волторністова, С. і Ш.-Л. Б. Векслеров, Ш.-Ш. М. Кобринського, Миколаївського міського громадського управління на ухвалу Херсонського окружного суду про відміну постанови Миколаївської міської думи. Т. 1 5 липня 1918 р. - 27 листопада 1918 р.
414 Справа Херсонського окружного суду про розгляд скарг М. С. Кобилянського, Ю. П. Соболєвої, І. І. Волторністова, С. і Ш.-Л. Б. Векслеров, Ш.-Ш. М. Кобринського. Т. 2 22 квітня 1918 р. - 8 серпня 1918 р.
415 Справа про розгляд скарг Т. А. Баздирева, Й. М. Когана, П. І. Литвиненка, О. І. Порошина, Х. Ш. Любовського, Миколаївського міського громадського управління на ухвалу Херсонського окружного суду про відміну постанови Миколаївської міської думи. Т. 1 4 липня 1918 р. - 27 листопада 1918 р.
416 Справа Херсонського окружного суду про розгляд скарг Т. А. Баздирева, Й. М. Когана, П. І. Литвиненка, О. І. Порошина, Х. Ш. Любовського. Т. 2 22 квітня 1918 р. - 8 серпня 1918 р.
417 Справа про розгляд скарг Ф. Г. Баумана, Миколаївського міського громадського управління на ухвалу Херсонського окружного суду про відміну постанови Миколаївської міської думи. Т. 1 5 липня 1918 р. - 27 листопада 1918 р.
418 Справа Херсонського окружного суду про розгляд скарги Ф. Г. Баумана. Т. 2 26 квітня 1918 р. - 8 серпня 1918 р.
419 Справа про розгляд скарг Торгово-промислового товариства “Наследники В. Т. Пташникова”, Г. І. Гезенцвея, Миколаївського міського громадського управління на ухвалу Херсонського окружного суду про відміну постанови Миколаївської міської думи. Т. 1 5 липня 1918 р. - 27 листопада 1918 р.
420 Справа Херсонського окружного суду про розгляд скарги Торгово-промислового товариства “Наследники В. Т. Пташникова”, Г. І. Гезенцвея. Т. 2 22 квітня 1918 р. - 8 серпня 1918 р.
421 Справа про розгляд скарг Л. Л. Ферберова, Миколаївського міського громадського управління на ухвалу Херсонського окружного суду про відміну постанови Миколаївської міської думи. Т. 1 5 липня 1918 р. - 27 листопада 1918 р.
422 Справа Херсонського окружного суду про розгляд скарги Л. Л. Ферберова. Т. 2 24 квітня 1918 р. - 8 серпня 1918 р.
423 Справа про розгляд скарг Б. С. Котляревського, М. М. Кріммера, Е. М. Ходжаша, М. Г. Емельдеша на ухвалу Херсонського окружного суду про відміну постанови Миколаївської міської думи. Т. 1 5 липня 1918 р. - 27 листопада 1918 р.
424 Справа Херсонського окружного суду про розгляд скарги Б. С. Котляревського, М. М. Кріммера, Е. М. Ходжаша, М. Г. Емельдеша. Т. 2 25 квітня 1918 р. - 8 серпня 1918 р.
425 Справа про розгляд протесту Чернігівського губернського старости на постанову Чернігівського окружного суду у справі про оскарження С. Ю. Осовцовим рішення Стародубського повітового земельного комітету про відібрання у нього орендованого сінокосу. Т. 1 10 липня 1918 р. - 14 серпня 1918 р.
426 Справа Чернігівського окружного суду про розгляд скарги С. Ю. Осовцова. Т. 2 1 листопада 1917 р. - 23 серпня 1918 р.
427 Справа про розгляд скарги опікуна над майном князя Р. Є. Санґушка Й. І. Засцинського на ухвалу Житомирського окружного суду у справі про оскарження опікуном рішення Ізяславського повітового земельного комітету про передавання фільварку “Видумки” та землі князя Ізяславській повітовій управі. Т. 1 4 червня 1918 р. - 29 серпня 1918 р.
428 Справа Житомирського окружного суду про розгляд скарги Й. І. Засцинського. Т. 2 10 травня 1918 р. - 8 серпня 1918 р.
429 Справа про розгляд скарги Правління Союзу олександрівських домовласників на ухвалу Катеринославського окружного суду у справі про оскарження правлінням ухвали Олександрівської міської думи про збільшення оціночного збору з нерухомого майна. Т. 1 21 червня 1918 р. - 23 грудня 1918 р.
430 Справа Катеринославського окружного суду про розгляд скарги правління. Т. 2 7 січня 1918 р. - 29 червня 1918 р.
431 Справа про розгляд скарги Київської міської думи на рішення Київського окружного суду у справі про оскарження Першим російським страховим товариством постанови думи про призначення додаткового оціночного збору з нерухомого майна. Т. 1 11 липня 1918 р. - 4 вересня 1918 р.
432 Справа Київського окружного суду про розгляд скарги Першого російського страхового товариства. Т. 2 21 грудня 1917 р. - 31 червня 1918 р.
433 Справа про розгляд скарги Катеринославської міської думи на постанову Катеринославського окружного суду у справі про опротестування Катеринославським губернським старостою постанови думи про зарплатню працівників міських трамваїв. Т. 1 23 липня 1918 р. - 31 серпня 1918 р.
434 Справа Катеринославського окружного суду про розгляд протесту Катеринославського губернського старости. Т. 2 25 вересня 1917 р. - 27 липня 1918 р.
435 Справа про розгляд скарги П. І. Ланєвського на дії Херсонського губернського старости 30 серпня 1918 р. - 10 вересня 1918 р.
436 Те саме Ц.-М. Е. Кржечковської та Одеського міського правління на рішення Одеського окружного суду у справі про реквізицію приміщення у будинку Ц.-М. Е. Кржечковської. Т. 1 10 серпня 1918 р. - 6 вересня 1918 р.
437 Справа Одеського окружного суду про розгляд скарги Ц.-М. Е. Кржечковської. Т. 2 2 травня 1918 р. - 23 серпня 1918 р.
438 Справа про розгляд скарги Київської міської управи на рішення Київського окружного суду у справі про оскарження С. І. Жеромським, О. Д. Фурманом, Є. О. Мармором, Г. Г. де Метцем постанови управи про встановлення оціночного збору з нерухомого майна. Т. 1 26 квітня 1918 р. - 4 вересня 1918 р.
439 Справа Київського окружного суду про розгляд скарги Г. Г. де Метца. Т. 2 28 вересня 1917 р. - 30 квітня 1918 р.
440 Справа Київського окружного суду про розгляд скарги Є. О. Мармора. Т. 3 Вересень 1917 р. - 13 квітня 1918 р.
441 Справа Київського окружного суду про розгляд скарги О. Д. Фурмана. Т. 4 28 вересня 1917 р. - 22 листопада 1918 р.
442 Справа Київського окружного суду про розгляд скарги С. І. Жеромського. Т. 5 28 вересня 1917 р. - 22 листопада 1918 р.
443 Справа Київського окружного суду про розгляд скарги С. І. Жеромського. Т. 6 28 вересня 1917 р. - 22 листопада 1918 р.
444 Справа Київського окружного суду про розгляд скарги С. І. Жеромського. Т. 7 28 вересня 1917 р. - 15 листопада 1918 р.
445 Справа Київського окружного суду про розгляд скарги С. І. Жеромського. Т. 8 28 вересня 1917 р. - 15 травня 1918 р.
446 Справа про розгляд скарги Товариства Чупахівської цукрового заводу на постанову Харківського окружного суду у справі про оскарження товариством постанови Лебединських повітових зборів про збільшення земського збору. Т. 1 16 липня 1918 р. - 16 серпня 1918 р.
447 Справа Харківського окружного суду про розгляд скарги Товариства Чупахівського цукрового заводу. Т. 2 9 грудня 1917 р. - 8 серпня 1918 р.
448 Справа про розгляд скарги Товариства Харківсько-Романовських цукрових заводів на постанову Харківського окружного суду у справі про оскарження товариством постанови Лебединських повітових зборів про збільшення земського збору. Т. 1 11 липня 1918 р. - 27 серпня 1918 р.
449 Справа Харківського окружного суду про розгляд скарги Товариства Харківсько-Романовських цукрових заводів. Т. 2 8 грудня 1917 р. - 6 серпня 1918 р.
450 Справа про розгляд скарги Д. Ф. Дмитрієва на постанову Київської міської думи про встановлення оціночного збору з нерухомого майна 29 серпня 1918 р. - 16 жовтня 1918 р.
451 Справа про розгляд скарги І. А.Єфреміді на ухвалу Херсонського окружного суду у справі про оскарження ним постанови ревізійно-контрольної комісії про стягнення штрафу за продаж хліба за завищеними цінами. Т. 1 22 серпня 1918 р. - 9 вересня 1918 р.
452 Справа Херсонського окружного суду про розгляд скарги І. А. Єфреміді. Т. 2 10 липня 1918 р. - 30 вересня 1918 р.
453 Справа про розгляд скарги Херсонського міського правління на рішення Херсонського окружного суду у справі опротестування Херсонським губернським старостою постанови Херсонської міської думи про підвищення тарифів за воду. Т. 1 23 серпня 1918 р. - 14 вересня 1918 р.
454 Справа Херсонського окружного суду про розгляд протесту Херсонського губернського старости. Т. 2 28 червня 1918 р. - 22 серпня 1918 р.
455 Справа про розгляд скарги М. Д. та З. І. Гінзбург на постанову Харківського окружного суду у справі оскарження ними постанови Харківської міської думи про встановлення додаткового оціночного збору з нерухомого майна. Т. 1 10 серпня 1918 р. - 19 вересня 1918 р.
456 Справа Харківського окружного суду про розгляд скарги М. Д. та З. І. Гінзбург. Т. 2 9 грудня 1917 р. - 20 серпня 1918 р.
457 Справа про розгляд скарги М. Х. Ліквермана на рішення Одеського окружного суду у справі оскарження М. Х. Лікверманом дій вартового Б. Кунаковича. Т. 1 26 серпня 1918 р. - 30 вересня 1918 р.
458 Справа Одеського окружного суду про розгляд скарги М. Х. Ліквермана. Т. 2 28 червня 1918 р. - 3 серпня 1918 р.
459 Справа про розгляд скарги Товариства квартировласників та домовласників м. Києва на постанову Київського окружного суду у справі оскарження товариством постанови Київської міської думи про встановлення додаткового оціночного збору з нерухомого майна. Т. 1 24 серпня 1918 р. - 23 вересня 1918 р.
460 Справа Київського окружного суду про розгляд скарги Товариства квартировласників та домовласників м. Києва. Т. 2 21 травня 1918 р. - 4 вересня 1918 р.
461 Справа про розгляд скарги Товариства домовласників м. Києва та його передмість, О. Д. Фурмана, Є. О. Мармора та інших на постанову Київського окружного суду у справі оскарження товариством постанови Київської міської думи про встановлення оціночного та каналізаційного зборів. Т. 1 23 травня 1918 р. - 23 вересня 1918 р.
462 Справа Київського окружного суду про розгляд скарги О. Д. Фурмана. Т. 2 14 грудня 1917 р. - 19 червня 1918 р.
463 Те саме О. В. Осадчої. Т. 3 12 грудня 1917 р. - 15 квітня 1918 р.
464 Те саме В. В. Стефанович та Є. В. Магеровської. Т. 4 13 грудня 1917 р. - 22 квітня 1918 р.
465 Те саме М., В., Г. Є. Рибінських, Н. Пруднікової. Т. 5 14 грудня 1917 р. - 15 квітня 1918 р.
466 Те саме Товариства домовласників м. Києва та його передмість. Т. 6 14 грудня 1917 р. - 23 березня 1918 р.
467 Те саме Є. О. Мармора. Т. 7 14 грудня 1917 р. - 11 квітня 1918 р.
468 Справа про розгляд скарги Харківської міської думи на обіжник Міністра внутрішніх справ про обов'язки земського та міського управління перед установами місцевої Державної варти 21 вересня 1918 р. - 28 жовтня 1918 р.
469 Те саме Московського товариства цукроворафінадного заводу на постанову Чернігівського окружного суду у справі оскарження товариством рішення Путивльського повітового земського зібрання про оподаткування Шалигінського цукрового заводу 30 липня 1918 р. - 22 вересня 1918 р.
470 Те саме О. Г. Нейкірх нарішення Київського окружного суду у справі оскарження нею постанови Київської міської думи про встановлення оціночного збору з нерухомого майна. Т. 1 19 липня 1918 р. - 28 вересня 1918 р.
471 Справа Київського окружного суду про розгляд скарги О., О., М. та В. Нейкірх. Т. 2 30 вересня 1917 р. - 25 травня 1918 р.
472 Справа про розгляд скарги Першого російського страхового товариства на рішення Київського окружного суду у справі оскарження товариством постанови Київської міської думи про встановлення оціночного збору з нерухомого майна. Т. 1 8 липня 1918 р. - 28 вересня 1918 р.
473 Справа Київського окружного суду про розгляд скарги Першого російського страхового товариства. Т. 2 30 вересня 1917 р. - 25 травня 1918 р.
474 Справа про розгляд скарги М. І. Комарницького на постанову Кам'янець-Подільського окружного суду у справі про оскарження ним постанови Кам'янець-Подільської міської думи про оподаткування промисловців та купців промисловим податком. Т. 1 27 липня 1918 р. - 2 листопада 1918 р.
475 Справа Кам'янець-Подільського окружного суду про розгляд скарги М. І. Комарницького. Т. 2 14 травня 1918 р. - 30 липня 1918 р.
476 Справа про розгляд скарги колишнього голови Могилів-Подільська О. А. Дядинюка та членів міської управи К. К. Кайданова, Л. Д. Фішмана на розпорядження Подільського губернського старости про притягнення їх до відповідальності за перевищення повноважень та бездіяльність 27 грудня 1918 р.
477 Справа про розгляд скарги С. М. та Є. М. Сарачів на рішення Одеського окружного суду у справі оскарження ними постанови Військового відділу Одеської міської управи про відведення їхньої дачі 107-му австрійському шпиталеві. Т. 1 13 вересня 1918 р. - 7 жовтня 1918 р.
478 Справа Одеського окружного суду про розгляд скарги С. М. Сарача. Т. 2 30 листопада 1916 р. - 17 серпня 1918  р.
479 Справа про розгляд скарги Харківської міської управи на вирок Харківського окружного суду у справі оскарження власниками та керівниками театральних установ м. Харкова Л. О. Теплинського (Сабініна), С.-Б. М. Штока, Т. І. Кочетова (Луганського), К. М. Ханайченка, С. Ф. Сарматова постанови Харківської міської думи про оподаткування розважальних закладів. Т. 1 24 серпня 1918 р. - 26 вересня 1918 р.
480 Справа Харківського окружного суду про розгляд скарги Л. О. Теплинського (Сабініна), С.-Б. М. Штока, Т. І. Кочетова (Луганського), К. М. Ханайченка, С. Ф. Сарматова. Т. 2 15 червня 1918 р. - 7 серпня 1918 р.
481 Справа про розгляд скарги Олександрійської повітової земської управи на рішення Херсонського окружного суду у справі про опротестування Херсонським губернським старостою постанови Олександрійського повітового земського зібрання про виділення коштів на організацію селянської спілки та утримання волосних виконавчих комітетів. Т. 1 31 серпня 1918 р. - 8 жовтня 1918 р.
482 Справа Херсонського окружного суду про розгляд протесту Херсонського губернського старости. Т. 2 23 травня 1918 р. - 20 вересня 1918 р.
483 Справа про розгляд скарги Харківського губернського продовольчого комітету на рішення Харківського окружного суду про відміну рішення комітету щодо розірвання угоди між І. І. Мотюком і торговим домом “С. Г. Бъляєв и Л. И. Лобов”. Т. 1 30 серпня 1918 р. - 7 жовтня 1918 р.
484 Справа Харківського окружного суду про розгляд скарги І. І. Мотюка. Т. 2 2 грудня 1917 р. - 29 серпня 1918 р.
485 Справа про розгляд скарги Київської міської управи на рішення Київського окружного суду про скасування постанови Київської міської думи про порядок утримання садиб та будинків у Києві, швейцарів та двірників. Т. 1 24 травня 1918 р. - 10 жовтня 1918 р.
486 Справа Київського окружного суду про розгляд скарги С. А. Доротинського та інших київських домовласників на постанову Київської міської думи. Т. 2 21 грудня 1917 р. - 5 червня 1918 р.
487 Справа Київського окружного суду про розгляд скарги М. Бубнова. Т. 3 20 листопада 1917 р. - 30 квітня 1918 р.
488 Справа про розгляд скарги Брацлавської повітової земської управи на ухвалу Кам'янець-Подільського окружного суду про скасування постанови управи про створення другої Немирівської волості. Т. 1 7 грудня 1917 р. - 25 жовтня 1918 р.
489 Справа Кам'янець-Подільського окружного суду про розгляд скарги мешканців селища Лукашівка. Т. 2 18 серпня 1917 р. - 9 жовтня 1917 р.
490 Теж саме про розгляд скарги уповноважених Немирівської сільської громади. Т. 3 20 серпня 1917 р. - 6 серпня 1918 р.
491 Теж саме про розгляд скарги княгині М. Г. Щербатової. Т. 4 6 серпня 1917 р. - 24 жовтня 1918 р.
492 Справа про розгляд розпорядження товариша міністра внутрішніх справ УД М. М. Вороного про надання губернським старостам права заарештовувати осіб, які загрожують державному порядку 7 серпня 1918 р. - 10 вересня 1918 р.
493 Справа про усунення Полтавським губернським старостою членів Зіньківської повітової народної управи від виконання своїх обов'язків 8 вересня 1918 р. - 16 жовтня 1918 р.
494 Справа про розгляд скарги Зміївської міської управи на ухвалу Харківського окружного суду у справі про опротестування Харківським губернським комісаром постанови Зміївської міської думи про збільшення утримання міському голові та члену міської управи. Т. 1 26 серпня 1918 р. - 18 жовтня 1918 р.
495 Справа Харківського окружного суду про розгляд протесту Харківського губернського комісара. Т. 2 29 листопада 1917 р. - 7 жовтня 1918 р.
496 Справа про розгляд рапорту міністра внутрішніх справ УД про порядок оскарження та скасування рішень ревізійних комісій 21 жовтня 1918 р. - 31 жовтня 1918 р.
497 Справа про розгляд скарги управління Південної (Слобідської) залізниці на постанову Харківського окружного суду у справі оскарження залізницею постанови Богодухівської міської думи про оподаткування нерухомого майна залізниці. Т. 1 14 вересня 1918 р. - 22 жовтня 1918 р.
498 Справа Харківського окружного суду про розгляд скарги управління Південної залізниці. Т. 2 11 травня 1918 р. - 26 вересня 1918 р.
499 Справа про розгляд скарги Київської міської управи на рішення Київського окружного суду у справі оскарження Г. К. Торліним та іншими домовласниками постанови Київської міської думи про встановлення оціночного збору з нерухомого майна 19 червня 1918 р. - 22 жовтня 1918 р.
500 Те саме Подільського губернського старости на ухвалу Кам'янець-Подільського окружного суду у справі про опротестування старостою постанови Кам'янець-Подільської міської думи про оподаткування міських купців і промисловців прогресивним податком на прибуток. Т. 1 20 вересня 1918 р. - 25 жовтня 1918 р.
501 Справа Кам'янець-Подільського окружного суду про розгляд протесту Подільського губернського старости. Т. 2 3 червня 1918 р. - 26 серпня 1918 р.
502 Справа про розгляд скарги Р. Г. Кривохатської у справі про арешт її чоловіка М. А. Кривохатського 21 грудня 1918 р.
503 Справа про розгляд скарги М. О. Цалікі на рішення Одеського окружного суду у справі про надання йому громадянства УД. Т. 1 24 вересня 1918 р. - 22 жовтня 1918 р.
504 Справа Одеського окружного суду про надання М. О. Цалікі громадянства. Т. 2 16 серпня 1918 р. - 2 жовтня 1918 р.
505 Справа про розгляд скарги Кам'янець-Подільської міської управи на постанову Подільського губернського старости про збільшення тарифів на електроенергію 27 вересня 1918 р. - 1 листопада 1918 р.
506 Те саме Е. І. Землянської про арешт її чоловіка М. В. Землянського 21 грудня 1918 р.
507 Те саме М. С. Лупиренко про арешт її чоловіка С. М. Лупиренка 21 грудня 1918 р.
508 Те саме Д. Чорної, О. Григораш, М. Пустовойт, М. Сінькової про арешти їхніх чоловіків та синів С. Григораша, З. Чорного, Й. Пустовойта, Г. Скрипника, Г. Сінькова 31 жовтня 1918 р. - 10 листопада 1918 р.
509 Теж саме Й. Й. Кімаєра на ухвалу Київського окружного суду у справі оскарження ним постанови Київської міської думи про встановлення додаткового оціночного збору з нерухомого майна. Т. 1 17 червня 1918 р. - 7 листопада 1918 р.
510 Справа Київського окружного суду про розгляд скарги Й. Й. Кімаєра. Т. 2 16 травня 1918 р. - 24 червня 1918 р.
511 Те саме. Т. 3 16 травня 1918 р. - 24 червня 1918 р.
512 Справа про розгляд скарг П. А. Новацького та інших на ухвалу Київського окружного суду у справі оскарження постанови Київської міської думи про оціночний та каналізаційний збори. Т. 1 13 травня 1918 р. - 29 листопада 1918 р.
513 Справа Київського окружного суду про розгляд скарги П. А. Новацького. Т. 2 30 вересня 1917 р. - 4 вересня 1918 р.
514 Те саме А. І., А. С. Лісовських. Т. 3 30 вересня 1917 р. - 16 грудня 1917 р.
515 Те саме Р. О. Веліканової. Т. 4 30 вересня 1917 р. - 29 серпня 1918 р.
516 Те саме Г. І. Вільчинського. Т. 5 30 вересня 1917 р. - 6 листопада 1918 р.
517 Те саме В. Рехенберг. Т. 6 30 вересня 1917 р. - 16 грудня 1917 р.
518 Те саме П. Д. Виноградова. Т. 7 30 вересня 1917 р. - 19 грудня 1917 р.
519 Те саме І. С. Маковського. Т. 8 30 вересня 1917 р. - 19 грудня 1917 р.
520 Справа Київського окружного суду про розгляд скарги спадкоємців Ф. Г. Міхельсона. Т. 9 30 вересня 1917 р. - 16 грудня 1917 р.
521 Те саме. Т. 10 30 вересня 1917 р. - 16 грудня 1917 р.
522 Те саме Є. Н. Сіренка. Т. 11 30 вересня 1917 р. - 16 грудня 1917 р.
523 Те саме Є. Х. Волошина. Т. 12 30 вересня 1917 р. - 16 грудня 1917 р.
524 Те саме С. А. Саковича. Т. 13 30 вересня 1917 р. - 19 грудня 1917 р.
525 Те саме І. М. Дьякова. Т. 14 30 вересня 1917 р. - 19 грудня 1917 р.
526 Те саме. Т. 15 30 вересня 1917 р. - 19 грудня 1917 р.
527 Те саме Є. О. Дубинської. Т. 16 30 вересня 1917 р. - 19 грудня 1917 р.
528 Справа Київського окружного суду про розгляд скарги Б. Д. Ізвєкова. Т. 17 30 вересня 1917 р. - 19 грудня 1917 р.
529 Те саме І. А. Кір'янова. Т. 18 30 вересня 1917 р. - 19 грудня 1917 р.
530 Те саме Д. О. та А. Й. Щвецових. Т. 19 30 вересня 1917 р. - 2 вересня 1918 р.
531 Те саме Х. З. Лемберг, Б. Х. та М. І. Герчікових. Т. 20 30 вересня 1917 р. - 2 вересня 1918 р.
532 Те саме Г. О. Чєрногрязської. Т. 21 30 вересня 1917 р. - 1 вересня 1918 р.
533 Те саме Г. І. Теуфель. Т. 22 30 вересня 1917 р. - 19 грудня 1917 р.
534 Те саме М. Ю. Биковцевої. Т. 23 30 вересня 1917 р. - 2 вересня 1918 р.
535 Те саме Г. М. Курінної. Т. 24 30 вересня 1917 р. - 2 січня 1918 р.
536 Справа Київського окружного суду про розгляд скарги М. І. Мартос. Т. 25 30 вересня 1917 р. - 27 грудня 1917 р.
537 Те саме Д. А. Монасевича. Т. 26 30 вересня 1917 р. - 28 грудня 1917 р.
538 Те саме П. В. Мєдвєдєва. Т. 27 30 вересня 1917 р. - 2 вересня 1918 р.
539 Те саме О. О. Пронєвської. Т. 28 30 вересня 1917 р. - 28 грудня 1917 р.
540 Те саме Є. Г. Рибінської. Т. 29 30 вересня 1917 р. - 18 травня 1918 р.
541 Те саме Н. В. Богословської. Т. 30 30 вересня 1917 р. - 28 грудня 1917 р.
542 Те саме М. М. Голембьовського. Т. 31 30 вересня 1917 р. - 29 грудня 1917 р.
543 Те саме М. Г. Ішрейт. Т. 32 30 вересня 1917 р. - 28 грудня 1917 р.
544 Справа Київського окружного суду про розгляд скарги М. В. Лучицької. Т. 33 30 вересня 1917 р. - 28 грудня 1917 р.
545 Те саме Б. Ф. Бржозовської. Т. 34 30 вересня 1917 р. - 28 грудня 1917 р.
546 Те саме В. С. Тишкевича. Т. 35 30 вересня 1917 р. - 28 грудня 1917 р.
547 Те саме І. А. Бендерського. Т. 36 30 вересня 1917 р. - 21 серпня 1918 р.
548 Те саме О. І. Юркевича. Т. 37 27 вересня 1917 р. - 9 січня 1918 р.
549 Те саме І. В. та О. М. Петрових. Т. 38 27 вересня 1917 р. - 2 вересня 1918 р.
550 Те саме Є. М. Давиденко та О. М. Петрової. Т. 39 30 вересня 1917 р. - 2 вересня 1918 р.
551 Те саме С. М. Пловської, М. М. та С. М. Пересвєт-Солтан. Т. 40 30 вересня 1917 р. - 28 грудня 1917 р.
552 Справа Київського окружного суду про розгляд скарги С. М. Бойка. Т. 41 30 вересня 1917 р. - 28 грудня 1917 р.
553 Те саме М. А. Г. Міркіна. Т. 42 30 вересня 1917 р. - 20 вересня 1918 р.
554 Те саме. Т. 43 30 вересня 1917 р. - 20 вересня 1918 р.
555 Те саме В. П. Кочубея. Т. 44 30 вересня 1917 р. - 28 грудня 1917 р.
556 Те саме Б. І. Рабіновича. Т. 45 30 вересня 1917 р. - 28 грудня 1917 р.
557 Те саме. Т. 46 30 вересня 1917 р. - 28 грудня 1917 р.
558 Те саме М. Г. Матвєєва. Т. 47 30 вересня 1917 р. - 27 червня 1918 р.
559 Те саме Ф. О. Тучніна. Т. 48 30 вересня 1917 р. - 28 грудня 1917 р.
560 Справа Київського окружного суду про розгляд скарги К. І. Кронберга. Т. 49 30 вересня 1917 р. - 28 грудня 1917 р.
561 Те саме С. С. Шестакової. Т. 50 30 вересня 1917 р. - 28 грудня 1917 р.
562 Те саме Є. М. Шестакової. Т. 51 30 вересня 1917 р. - 28 грудня 1917 р.
563 Те саме О. А. Юркевича. Т. 52 30 вересня 1917 р. - 17 червня 1918 р.
564 Те саме М. М. Козинцова. Т. 53 28 вересня 1917 р. - 28 грудня 1917 р.
565 Те саме С. Д. та О. Д. Томачинських. Т. 54 28 вересня 1917 р. - 28 грудня 1917 р.
566 Те саме М. Г. Погребинського. Т. 55 28 вересня 1917 р. - 2 вересня 1918 р.
567 Те саме М. В. Новоселова. Т. 56 28 вересня 1917 р. - 2 січня 1918 р.
568 Справа Київського окружного суду про розгляд скарги Є. І. Козинцової. Т. 57 28 вересня 1917 р. - 28 грудня 1917 р.
569 Те саме Г. П. Мухортової. Т. 58 28 вересня 1917 р. - 28 грудня 1917 р.
570 Те саме Є. І. Козинцової. Т. 59 28 вересня 1917 р. - 28 грудня 1917 р.
571 Те саме Ш. Е. Воловельського. Т. 60 28 вересня 1917 р. - 2 вересня 1918 р.
572 Те саме Н. П. Мямліної. Т. 61 28 вересня 1917 р. - 2 січня 1918 р.
573 Те саме. Т. 62 28 вересня 1917 р. - 31 серпня 1918 р.
574 Те саме Л. А. Лукашевича. Т. 63 28 вересня 1917 р. - 10 вересня 1918 р.
575 Те саме О. П. і В. С. Андре. Т. 64 28 вересня 1917 р. - 2 вересня 1918 р.
576 Справа Київського окружного суду про розгляд скарги О. В. Градіна. Т. 65 28 вересня 1917 р. - 3 вересня 1918 р.
577 Те саме І. Ю. Борисенюка. Т. 66 28 вересня 1917 р. - 27 грудня 1917 р.
578 Те саме М. І. Хорошевської. Т. 67 28 вересня 1917 р. - 27 грудня 1917 р.
579 Те саме О. І. Ватіна. Т. 68 28 вересня 1917 р. - 27 грудня 1917 р.
580 Те саме М. В. Пономаренко. Т. 69 28 вересня 1917 р. - 28 грудня 1917 р.
581 Те саме Є. С. Зайцева. Т. 70 28 вересня 1917 р. - 2 січня 1918 р.
582 Те саме К. П. Чемен. Т. 71 28 вересня 1917 р. - 27 грудня 1917 р.
583 Те саме Х. А. Голодовського. Т. 72 28 вересня 1917 р. - 2 вересня 1918 р.
584 Справа Київського окружного суду про розгляд скарги Л. Б. Піллера. Т. 73 28 вересня 1917 р. - 1 вересня 1918 р.
585 Те саме В. О. Давидової. Т. 74 28 вересня 1917 р. - 28 грудня 1917 р.
586 Те саме Є. Ю. Майдена. Т. 75 28 вересня 1917 р. - 28 грудня 1917 р.
587 Те саме Л. М. Шапіро. Т. 76 28 вересня 1917 р. - 2 вересня 1918 р.
588 Те саме Є. Л. та С. Л. Широченко. Т. 77 30 вересня 1917 р. - 3 квітня 1918 р.
589 Те саме М. Г. Кагана. Т. 78 30 вересня 1917 р. - 5 квітня 1918 р.
590 Те саме страхового товариства “Саламандра”. Т. 79 30 вересня 1917 р. - 3 квітня 1918 р.
591 Те саме. Т. 80 30 вересня 1917 р. - 3 квітня 1918 р.
592 Справа Київського окружного суду про розгляд скарги повіреного О. Я. Фролова. Т. 81 2 жовтня 1917 р. - 4 квітня 1918 р.
593 Те саме І. Б. Бернштейна. Т. 82 2 жовтня 1917 р. - 4 квітня 1918 р.
594 Те саме С. І. Фрепон. Т. 83 30 вересня 1917 р. - 3 квітня 1918 р.
595 Те саме О. С.,  Л. С. та І. С. Біск. Т. 84 30 вересня 1917 р. - 3 квітня 1918 р.
596 Те саме Є. В., М. О., М. О. Терещенків, О. О. Розенберг. Т. 85 30 вересня 1917 р. - 3 квітня 1918 р.
597 Те саме М. О. Терещенка. Т. 86 30 вересня 1917 р. - 3 квітня 1918 р.
598 Те саме. Т. 87 30 вересня 1917 р. - 10 квітня 1918 р.
599 Те саме Є. В., М. О., М. О. Терещенків, О. О. Розенберг. Т. 88 30 вересня 1917 р. - 3 квітня 1918 р.
600 Справа Київського окружного суду про розгляд скарги Ф. П. Слінко. Т. 89 30 вересня 1917 р. - 6 квітня 1918 р.
601 Те саме М. О. Соханської. Т. 90 30 вересня 1917 р. - 3 квітня 1918 р.
602 Те саме М. І. та Є. М. Терещенків. Т. 91 30 вересня 1917 р. - 5 квітня 1918 р.
603 Те саме М. І. Терещенка. Т. 92 30 вересня 1917 р. - 5 квітня 1918 р.
604 Те саме Є. М., М. І., М. І. Терещенків, П. І. Дембно-Чайковської, Є. І. Саранчевої. Т. 93 25 вересня 1917 р. - 5 квітня 1918 р.
605 Те саме Є. Л. та С. Л. Широченко. Т. 94 30 вересня 1917 р. - 3 квітня 1918 р.
606 Те саме О. Г. та М. Б. Лур'є. Т. 95 30 вересня 1917 р. - 3 квітня 1918 р.
607 Те саме Н. Ф. Уварової. Т. 96 4 вересня 1917 р. - 3 квітня 1918 р.
608 Справа Київського окружного суду про розгляд скарги А. Р. Раузера. Т. 97 30 вересня 1917 р. - 3 квітня 1918 р.
609 Те саме М. О. Соханської. Т. 98 30 вересня 1917 р. - 3 квітня 1918 р.
610 Те саме О. І., Д. А., М. А., О. А. Рожанських, В. А. Тягунової. Т. 99 30 вересня 1917 р. - 3 квітня 1918 р.
611 Те саме С. О. та М. М. Жилінських. Т. 100 30 вересня 1917 р. - 8 квітня 1918 р.
612 Те саме О.-А. К. Томашевського. Т. 101 30 вересня 1917 р. - 22  квітня 1918 р.
613 Те саме Ф. М. Бернера. Т. 102 30 вересня 1917 р. - 11  квітня 1918 р.
614 Те саме К. А. Нарбутта. Т. 103 26 вересня 1917 р. - 8 квітня 1918 р.
615 Те саме С. П. Сичевської, опікунки Д. Ф. та Л. Ф. Меле. Т. 104 26 вересня 1917 р. - 3 квітня 1918 р.
616 Справа Київського окружного суду про розгляд скарги Четвертого київського товариства домовласників. Т. 105 30 вересня 1917 р. - 3 квітня 1918 р.
617 Те саме Н. Ф. Уварової. Т. 106 30 вересня 1917 р. - 3 квітня 1918 р.
618 Те саме. Т. 107 30 вересня 1917 р. - 3 квітня 1918 р.
619 Те саме Х. Л. Бялика. Т. 108 30 вересня 1917 р. - 8 квітня 1918 р.
620 Те саме О. М. Стуковенко. Т. 109 30 вересня 1917 р. - 3 квітня 1918 р.
621 Те саме М. А. Буковинської. Т. 110 30 вересня 1917 р. - 8 квітня 1918 р.
622 Те саме П. Рубанової. Т. 111 30 вересня 1917 р. - 6 квітня 1918 р.
623 Те саме О. І. Філіппова. Т. 112 30 вересня 1917 р. - 3 квітня 1918 р.
624 Справа Київського окружного суду про розгляд скарги Й. М. Вайкусь-Колкера. Т. 113 30 вересня 1917 р. - 3 квітня 1918 р.
625 Те саме М. Б. Філіппової. Т. 114 30 вересня 1917 р. - 3 квітня 1918 р.
626 Те саме Н. Ф. Уварової. Т. 115 30 вересня 1917 р. - 3 квітня 1918 р.
627 Те саме Х. Л. Бялика. Т. 116 30 вересня 1917 р. - 3 квітня 1918 р.
628 Те саме Г. М. Відмонт. Т. 117 30 вересня 1917 р. - 6 квітня 1918 р.
629 Те саме З. Ф. Наркєвич. Т. 118 30 вересня 1917 р. - 12 червня 1918 р.
630 Те саме А. А. Гітіса. Т. 119 30 вересня 1917 р. - 3 квітня 1918 р.
631 Те саме. Т. 120 30 вересня 1917 р. - 3 квітня 1918 р.
632 Справа Київського окружного суду про розгляд скарги Н. Г. Барзаковської. Т. 121 30 вересня 1917 р. - 8 квітня 1918 р.
633 Те саме С. І. Жукова. Т. 122 30 вересня 1917 р. - 3 квітня 1918 р.
634 Те саме М. Д. Горбунова, А. Г. Сікорського. Т. 123 30 вересня 1917 р. - 4 квітня 1918 р.
635 Те саме Д. Д. Григор'євої. Т. 124 11 жовтня 1917 р. - 3 квітня 1918 р.
636 Те саме Т. О. Губанова. Т. 125 11 жовтня 1917 р. - 6 квітня 1918 р.
637 Те саме І. Г. Гепнера. Т. 126 13 жовтня 1917 р. - 3 квітня 1918 р.
638 Те саме. Т. 127 13 жовтня 1917 р. - 3 квітня 1918 р.
639 Те саме. Т. 128 13 жовтня 1917 р. - 3 квітня 1918 р.
640 Справа Київського окружного суду про розгляд скарги К. В. Шпаковської. Т. 129 10 жовтня 1917 р. - 3 квітня 1918 р.
641 Те саме В. М. Тілль. Т. 130 30 вересня 1917 р. - 8 квітня 1918 р.
642 Те саме А. С. Країнської, Г. С. Горецької, Л. С. Вейтцель. Т. 131 30 вересня 1917 р. - 8 квітня 1918 р.
643 Те саме В. П. Філяковського. Т. 132 2 жовтня 1917 р. - 3 квітня 1918 р.
644 Те саме Я. Н. Каплера. Т. 133 2 жовтня 1917 р. - 3 липня 1918 р.
645 Те саме О. Ц. Іванової-Камаєвої. Т. 134 4 жовтня 1917 р. - 4 квітня 1918 р.
646 Те саме Х. Б. Винарського. Т. 135 2 жовтня 1917 р. - 3 квітня 1918 р.
647 Те саме Я.-М. Т. Апштейна. Т. 136 30 вересня 1917 р. - 3 квітня 1918 р.
648 Справа Київського окружного суду про розгляд скарги Я.-М. Т. Апштейна. Т. 137 2 жовтня 1917 р. - 3 квітня 1918 р.
649 Те саме К. В. Фішмана. Т. 138 2 жовтня 1917 р. - 3 квітня 1918 р.
650 Те саме Г. Й. Апштейн. Т. 139 30 вересня 1917 р. - 8 квітня 1918 р.
651 Те саме Ш. О. В. Винарського. Т. 140 18 жовтня 1917 р. - 3 квітня 1918 р.
652 Те саме Ю. Я. Яцковської. Т. 141 19 жовтня 1917 р. - 5 квітня 1918 р.
653 Те саме М. Т. Йенкен. Т. 142 30 жовтня 1917 р. - 3 квітня 1918 р.
654 Те саме В. І. та О. М. Баскакових. Т. 143 7 грудня 1917 р. - 3 липня 1918 р.
655 Справа розгляд скарги Київської міської управи на постанову Київського окружного суду у справі оскарження Є. О. Мармором, Є. І. Степенко та іншими постанови Київської міської думи про домові комітети. Т. 1 24 травня 1918 р. - 28 жовтня 1918 р.
656 Справа Київського окружного суду про розгляд скарги Є. О. Мармора. Т. 2 21 грудня 1917 р. - 28 жовтня 1918 р.
657 Те саме Є. І. Степенко та інших домовласників м. Києва. Т. 3 21 грудня 1917 р. - 23 березня 1918 р.
658 Справа про розгляд скарги Київської міської управи на постанову Київського окружного суду у справі оскарження В. М. Куперштахом та іншими постанови Київської міської думи про встановлення оціночного збору з нерухомого майна 13 травня 1918 р. - 18 жовтня 1918 р.
659 Те саме П. О. Коваля на постанову Київського губернського старости про передання П. О. Коваля німецькій владі для виселення з України 10 вересня 1918 р. - 25 жовтня 1918 р.
660 Те саме М. А. Кривохатського на розпорядження Харківського губернського старости про арешт та передання М. А. Кривохатського німецькій владі для виселення з України 21 грудня 1918 р.
661 Справа про розгляд скарги Київської міської управи на постанову Київського окружного суду у справі оскарження М. Т. Хлівняка 21 грудня 1918 р.
662 Те саме М. Я. Широкого 21 грудня 1918 р.
663 Те саме С. І. Вовкової на розпорядження Харківського губернського старости про арешт та передання К. М. Вовкова німецькій владі для виселення з України 21 грудня 1918 р.
664 Те саме Харківського міського управління на ухвалу Харківського окружного суду у справі оскарження Г. С. Віолін розпорядження Харківської міської продовольчої комісії про реквізицію її складу з дровами. Т. 1 19 вересня 1918 р. - 6 листопада 1918 р.
665 Справа Харківського окружного суду про розгляд скарги Г. С. Віолін. Т. 2 30 грудня 1917 р. - 26 вересня 1918 р.
666 Справа про розгляд скарги Одеської міської управи на рішення Одеського окружного суду у справі оскарження Одеським градоначальником постанови Одеської міської думи про підвищення тарифів на воду 6 жовтня 1918 р. - 9 листопада 1918 р.
667 Справа Одеського окружного суду про розгляд протесту Одеського градоначальника. Т. 2 14 серпня 1918 р. - 10 жовтня 1918 р.
668 Справа про розгляд скарги Г. В. Мертелової на розпорядження Харківського губернського старости про арешт та передання С. У. Мертелова німецькій владі для виселення з України 21 грудня 1918 р.
669 Те саме Вінницької міської управи на постанову Кам'янець-Подільського окружного суду у справі про опротестування Подільським губернським старостою постанови Вінницької міської думи про виділення приміщення для музею. Т. 1 7 жовтня 1918 р. - 12 листопада 1918 р.
670 Справа Кам'янець-Подільського окружного суду про розгляд протесту Подільського губернського старости. Т. 2 24 травня 1918 р. - 31 липня 1918 р.
671 Те саме про розгляд скарг О. М. Каретникова та М. Н. Вінничука. Т. 3 17 червня 1918 р. - 8 жовтня 1918 р.
672 Справа про розгляд скарги М. М. Лєвіна на рішення Катеринославського окружного суду у справі оскарження ним дій Катеринославської губернської продовольчої управи. Т. 1 3 вересня 1918 р. - 12 листопада 1918 р.
673 Справа Катеринославського окружного суду про розгляд скарги М. М. Лєвіна. Т. 2 7 травня 1918 р. - 28 вересня 1918 р.
674 Справа про розгляд скарги на постанову Катеринославського окружного суду у справі оскарження М. П. Каширеніновою постанови Верхньодніпровського повітового земського зібрання про стягнення волосного земського збору. Т. 1 30 вересня 1918 р. - 12 листопада 1918 р.
675 Справа Катеринославського окружного суду про розгляд скарги М. П. Кашеренінової. Т. 2 10 серпня 1917 р. - 5 жовтня 1918 р.
676 Справа про розгляд скарги Я. А. Рапопорта на постанову Катеринославського губернського старости про стягнення з нього штрафу за спекуляцію 23 жовтня 1918 р. - 12 листопада 1918 р.
677 Те саме Житомирської міської управи на ухвалу Житомирського окружного суду у справі оскарження І. Г. Пратським, Б. Л. Бронфманом постанови управи про стягнення плати за передання права користування землею. Т. 1 19 жовтня 1918 р. - 14 листопада 1918 р.
678 Справа Житомирського окружного суду про розгляд скарги І. Г. Пратського, Б. Л. Бронфмана. Т. 2 26 липня 1918 р. - 22 жовтня 1918 р.
679 Справа про розгляд скарги Бердичівської повітової народної управи на постанову Київського окружного суду у справі оскарження Товариством Махаринецького цукрового заводу постанови управи про повернення платникам надлишків із земських зборів. Т. 1 6 липня 1918 р. - 14 листопада 1918 р.
680 Справа Київського окружного суду про розгляд скарги Товариства Махаринецького цукрового заводу. Т. 2 17 жовтня 1917 р. - 25 вересня 1918 р.
681 Те саме К. К. Шленкера. Т. 3 13 жовтня 1917 р. - 16 жовтня 1918 р.
682 Справа про розгляд скарги О. М. Брінетті на ухвалу Одеського окружного суду у справі про надання йому українського громадянства. Т. 1 19 жовтня 1918 р. - 12 листопада 1918 р.
683 Справа Одеського окружного суду про розгляд прохання О. М. Брінетті. Т. 2 8 серпня 1918 р. - 5 жовтня 1918 р.
684 Справа про розгляд скарги Катеринославської міської думи на ухвалу Катеринославського окружного суду у справі оскарження Б. М. Лейманом дій Катеринославської міської управи. Т. 1 5 жовтня 1918 р. - 16 листопада 1918 р.
685 Справа Катеринославського окружного суду про розгляд скарги Б. М. Леймана. Т. 2 25 жовтня 1917 р. - 19 жовтня 1918 р.
686 Те саме про стягнення з Б. М. Леймана боргу. Т. 2 30 травня 1917 р. - 13 грудня 1917 р.
687 Справа про розгляд скарги Катеринославської міської думи на ухвалу Катеринославського окружного суду у справі оскарження торговим домом “Лаумберг, Гольдберг і Ко” дій управи. Т. 1 5 жовтня 1918 р. - 16 листопада 1918 р.
688 Справа Катеринославського окружного суду про розгляд скарги торгового дому “Лаумберг, Гольдберг і Ко”. Т. 2 25 жовтня 1917 р. - 19 жовтня 1918 р.
689 Справа про розгляд скарги Київської міської управи на постанову Київського окружного суду у справі оскарження О. А. Юркевичем та іншими постанови Київської міської думи про встановлення оціночного збору з нерухомого майна 15 червня 1918 р. - 18 листопада 1918 р.
690 Те саме Л. Г. Лисіна, З. Л. Ш. Шнітмана на постанову Чернігівського окружного суду у справі оскарження ними постанови Чернігівської міської думи про припинення постачання кінотеатрам електроенергії. Т. 1 28 жовтня 1918 р. - 21 листопада 1918 р.
691 Справа Чернігівського окружного суду про розгляд скарги П. І. Рейзіна, Я. С. Гурвича, М. І. Резвін, Л. Г. Лисіна, З. С. Шнітмана. Т. 2 10 вересня 1918 р. - 2 листопада 1918 р.
692 Справа про розгляд скарги Ш. Ц. Пресса на постанову Волинського губернського старости про стягнення штрафу та арешт Ш. Ц. Пресса за спекуляцію зерном 22 жовтня 1918 р. - 18 листопада 1918 р.
693 Справа Волинського губернського правління про обвинувачення Ш. Ц. Пресса та З. Я. Перельман у спекуляції зерном. Т. 2 18 серпня 1918 р. - 22 жовтня 1918 р.
694 Справа про розгляд скарги князів О. Д., М. О. та С. Д. Голіциних на постанову Харківського земського зібрання про стягнення земських зборів з Должанського винокурного заводу №4 22 жовтня 1918 р. - 27 листопада 1918 р.
695 Те саме Житомирської міської управи на постанову Житомирського окружного суду у справі оскарження постанови Житомирської міської думи про обкладання Мукомольного товариства збором на утримання міліції. Т. 1 26 червня 1918 р. - 7 лютого 1918 р.
696 Справа Житомирського окружного суду про розгляд скарги Х. І. Канделіса, М. Ц. Склянського, Л.-І. Р. Хацкевича, Ф. М. Ельгарта. Т. 2 12 квітня 1918 р. - 5 липня 1918 р.
697 Справа про розгляд скарги І. М. де Шодуара на постанову Волинського губернського комісара про стягнення з громадян Житомира коштів на утримання міліції 2 травня 1918 р. - 5 липня 1918 р.
698 Те саме Д. Й. Фішмана 2 травня 1918 р. - грудень 1918 р.
699 Справа про розгляд скарги Житомирської міської управи на ухвалу Житомирського окружного суду у справі оскарження Д. Й. Фішманом постанови Житомирської міської думи про стягнення з нього збору на утримання міліції. Т. 1 26 червня 1918 р. - 13 вересня 1918 р.
700 Справа Житомирського окружного суду про розгляд скарги Д. Й. Фішмана. Т. 2 2 квітня 1918 р. - 10 липня 1918 р.
701 Справа про розгляд скарги Житомирської міської управи на постанову Житомирського окружного суду у справі оскарження І. С. Гінцбургом постанови Житомирської міської думи про стягнення з нього збору на утримання міліції. Т. 1 26 червня 1918 р. - 16 вересня 1918 р.
702 Справа Житомирського окружного суду про розгляд скарги І. С. Гінцбурга. Т. 2 3 квітня 1918 р. - 10 липня 1918 р.
703 Справа про розгляд скарги Житомирської міської управи на постанову Житомирського окружного суду у справі оскарження В. О. Красновим постанови Житомирської міської думи про стягнення з нього збору на утримання міліції. Т. 1 26 червня 1918 р. - 16 вересня 1918 р.
704 Справа Житомирського окружного суду про розгляд скарги В. О. Краснова. Т. 2 3 квітня 1918 р. - 10 липня 1918 р.
705 Справа про розгляд скарги Житомирської міської управи на постанову Житомирського окружного суду у справі оскарження І. М. де Шодуаром постанови Житомирської міської думи про стягнення з нього збору на утримання міліції. Т. 1 26 червня 1918 р. - 16 вересня 1918 р.
706 Справа Житомирського окружного суду про розгляд скарги І. М. де Шодуара. Т. 2 6 квітня 1918 р. - 10 липня 1918 р.
707 Справа про розгляд скарги Житомирської міської управи на постанову Житомирського окружного суду у справі оскарження Ю. І. Долнером постанови Житомирської міської думи про стягнення з нього збору на утримання міліції. Т. 1 26 червня 1918 р. - 6 серпня 1918 р.
708 Справа Житомирського окружного суду про розгляд скарги Ю. І. Долнера. Т. 2 3 квітня 1918 р. - 10 липня 1918 р.
709 Справа про розгляд скарги Житомирської міської управи на постанову Житомирського окружного суду у справі оскарження Н. І. Оржевською постанови Житомирської міської думи про стягнення з неї збору на утримання міліції. Т. 1 26 червня 1918 р. - 16 вересня 1918 р.
710 Справа Житомирського окружного суду про розгляд скарги Н. І. Оржевської. Т. 2 7 квітня 1918 р. - 10 липня 1918 р.
711 Справа про розгляд скарги Житомирської міської управи на постанову Житомирського окружного суду у справі оскарження Є. А. Годзембою постанови Житомирської міської думи про стягнення з нього збору на утримання міліції. Т. 1 26 червня 1918 р. - 16 вересня 1918 р.
712 Справа Житомирського окружного суду про розгляд скарги Є. А. Годземби. Т. 2 3 квітня 1918 р. - 10 липня 1918 р.
713 Справа про розгляд скарги Житомирської міської управи на постанову Житомирського окружного суду у справі оскарження О. М. Хейкером постанови Житомирської міської думи про стягнення з нього збору на утримання міліції. Т. 1 26 червня 1918 р. - 16 вересня 1918 р.
714 Справа Житомирського окружного суду про розгляд скарги О. М. Хейкера. Т. 2 3 квітня 1918 р. - 10 липня 1918 р.
715 Справа про розгляд скарги Житомирської міської управи на постанову Житомирського окружного суду у справі оскарження Л. Б. Понінським-Валєвським постанови Житомирської міської думи про стягнення з нього збору на утримання міліції. Т. 1 26 червня 1918 р. - 5 серпня 1918 р.
716 Справа Житомирського окружного суду про розгляд скарги Л. Б. Понінського-Валєвського. Т. 2 5 квітня 1918 р. - 10 липня 1918 р.
717 Справа про розгляд скарги Житомирської міської управи на постанову Житомирського окружного суду у справі оскарження А. М. Пресманом постанови Житомирської міської думи про стягнення з нього збору на утримання міліції. Т. 1 26 червня 1918 р. - 16 вересня 1918 р.
718 Справа Житомирського окружного суду про розгляд скарги А. М. Пресмана. Т. 2 3 квітня 1918 р. - 10 липня 1918 р.
719 Справа про розгляд скарги Житомирської міської управи на постанову Житомирського окружного суду у справі оскарження К. Ц. Малиновським постанови Житомирської міської думи про стягнення з нього збору на утримання міліції. Т. 1 26 червня 1918 р. - 16 вересня 1918 р.
720 Справа Житомирського окружного суду про розгляд скарги К. Ц. Малиновського. Т. 2 5 квітня 1918 р. - 10 липня 1918 р.
721 Справа про розгляд скарги Житомирської міської управи на постанову Житомирського окружного суду у справі оскарження Б. Л. Кантором постанови Житомирської міської думи про стягнення з нього збору на утримання міліції. Т. 1 26 червня 1918 р. - 16 вересня 1918 р.
722 Справа Житомирського окружного суду про розгляд скарги Б. Л. Кантора. Т. 2 8 квітня 1918 р. - 10 липня 1918 р.
723 Справа про розгляд скарги Житомирської міської управи на постанову Житомирського окружного суду у справі оскарження Б. В. Певзнером постанови Житомирської міської думи про стягнення з нього збору на утримання міліції. Т. 1 26 червня 1918 р. - 16 вересня 1918 р.
724 Справа Житомирського окружного суду про розгляд скарги Б. В. Певзнера. Т. 2 6 квітня 1918 р. - 10 липня 1918 р.
725 Справа про розгляд скарги Житомирської міської управи на постанову Житомирського окружного суду у справі оскарження І. І. Круликовським постанови Житомирської міської думи про стягнення з нього збору на утримання міліції. Т. 1 26 червня 1918 р. - 16 вересня 1918 р.
726 Справа Житомирського окружного суду про розгляд скарги І. І. Круликовського. Т. 2 9 квітня 1918 р. - 10 липня 1918 р.
727 Справа про розгляд скарги Житомирської міської управи на постанову Житомирського окружного суду у справі оскарження І. Е. Заліським постанови Житомирської міської думи про стягнення з нього збору на утримання міліції. Т. 1 26 червня 1918 р. - 16 вересня 1918 р.
728 Справа Житомирського окружного суду про розгляд скарги І. Е. Зальського. Т. 2 8 квітня 1918 р. - 10 липня 1918 р.
729 Справа про розгляд скарги Житомирської міської управи на постанову Житомирського окружного суду у справі оскарження Першим товариством під'їзних шляхів постанови Житомирської міської думи про стягнення з нього збору на утримання міліції. Т. 1 26 червня 1918 р. - 16 вересня 1918 р.
730 Справа Житомирського окружного суду про розгляд скарги Першого товариства під'їзних шляхів Росії. Т. 2 9 квітня 1918 р. - 10 липня 1918 р.
731 Справа про розгляд скарги Житомирської міської управи на постанову Житомирського окружного суду у справі оскарження Ю. О. Климович постанови Житомирської міської думи про стягнення з неї збору на утримання міліції. Т. 1 26 червня 1918 р. - 16 вересня 1918 р.
732 Справа Житомирського окружного суду про розгляд скарги Ю. О. Климович. Т. 2 7 квітня 1918 р. - 10 липня 1918 р.
733 Справа про розгляд скарги Житомирської міської управи на постанову Житомирського окружного суду у справі оскарження Д. М. Розенблат постанови Житомирської міської думи про стягнення з неї збору на утримання міліції. Т. 1 26 червня 1918 р. - 16 вересня 1918 р.
734 Справа Житомирського окружного суду про розгляд скарги Д. М. Розенблат. Т. 2 8 квітня 1918 р. - 10 липня 1918 р.
735 Справа про розгляд скарги Житомирської міської управи на постанову Житомирського окружного суду у справі оскарження О. Ш. Л. Гохфельдом постанови Житомирської міської думи про стягнення з нього збору на утримання міліції. Т. 1 26 червня 1918 р. - 16 вересня 1918 р.
736 Справа Житомирського окружного суду про розгляд скарги О. Ш. Л. Гохфельда. Т. 2 9 квітня 1918 р. - 10 липня 1918 р.
737 Справа про розгляд скарги Житомирської міської управи на постанову Житомирського окружного суду у справі оскарження А. М. Заленським постанови Житомирської міської думи про стягнення з нього збору на утримання міліції. Т. 1 26 червня 1918 р. - 16 вересня 1918 р.
738 Справа Житомирського окружного суду про розгляд скарги А. М. Заленського. Т. 2 6 квітня 1918 р. - 10 липня 1918 р.
739 Справа про розгляд скарги Житомирської міської управи на постанову Житомирського окружного суду у справі оскарження Е. С. Пршеменським постанови Житомирської міської думи про стягнення з нього збору на утримання міліції. Т. 1 26 червня 1918 р. - 16 вересня 1918 р.
740 Справа Житомирського окружного суду про розгляд скарги Е. С. Пршеменського. Т. 2 11 квітня 1918 р. - 10 липня 1918 р.
741 Справа про розгляд скарги Житомирської міської управи на постанову Житомирського окружного суду у справі оскарження Житомирською повітовою земською управою постанови Житомирської міської думи про обкладання аптеки управи збором на утримання міліції. Т. 1 26 червня 1918 р. - 16 вересня 1918 р.
742 Справа Житомирського окружного суду про розгляд скарги Житомирської повітової земської управи. Т. 2 9 квітня 1918 р. - 10 липня 1918 р.
743 Справа про розгляд скарги Житомирської міської управи на постанову Житомирського окружного суду у справі оскарження Е. Ш. Трахтенбергом постанови Житомирської міської думи про обкладання його аптеки збором на утримання міліції. Т. 1 26 червня 1918 р. - 16 вересня 1918 р.
744 Справа Житомирського окружного суду про розгляд скарги Е. Ш. Трахтенберга. Т. 2 11 квітня 1918 р. - 10 липня 1918 р.
745 Справа про розгляд скарги Житомирської міської управи на постанову Житомирського окружного суду у справі оскарження В. І. Крупичком, С. І. Дервишеком постанови Житомирської міської думи про стягнення з них збору на утримання міліції. Т. 1 26 червня 1918 р. - 16 вересня 1918 р.
746 Справа Житомирського окружного суду про розгляд скарги В. І. Крупичка, С. І. Дервишека. Т. 2 11 квітня 1918 р. - 10 липня 1918 р.
747 Справа про розгляд скарги Житомирської міської управи на постанову Житомирського окружного суду у справі оскарження Л. О. Маташевським постанови Житомирської міської думи про стягнення з нього збору на утримання міліції. Т. 1 26 червня 1918 р. - 16 вересня 1918 р.
748 Справа Житомирського окружного суду про розгляд скарги Л. О. Маташевського. Т. 2 11 квітня 1918 р. - 10 липня 1918 р.
749 Справа про розгляд скарги Житомирської міської управи на постанову Житомирського окружного суду у справі оскарження Житомирським благородним зібранням постанови Житомирської міської думи про обкладання зібрання збором на утримання міліції. Т. 1 26 червня 1918 р. - 16 вересня 1918 р.
750 Справа Житомирського окружного суду про розгляд скарги Житомирського благородного зібрання. Т. 2 11 квітня 1918 р. - 10 липня 1918 р.
751 Справа про розгляд скарги Житомирської міської управи на постанову Житомирського окружного суду у справі оскарження Г. Н. Дугімом постанови Житомирської міської думи про стягнення з нього збору на утримання міліції. Т. 1 26 червня 1918 р. - 16 вересня 1918 р.
752 Справа Житомирського окружного суду про розгляд скарги Г. Н. Дугіма. Т. 2 11 квітня 1918 р. - 10 липня 1918 р.
753 Справа про розгляд скарги Житомирської міської управи на постанову Житомирського окружного суду у справі оскарження С. Ф. Врочинським постанови Житомирської міської думи про стягнення з нього збору на утримання міліції. Т. 1 26 червня 1918 р. - 16 вересня 1918 р.
754 Справа Житомирського окружного суду про розгляд скарги С. Ф. Врочинського. Т. 2 6 квітня 1918 р. - 10 липня 1918 р.
755 Справа про розгляд скарги Житомирської міської управи на постанову Житомирського окружного суду у справі оскарження К. І. Добровольським постанови Житомирської міської думи про стягнення з нього збору на утримання міліції. Т. 1 26 червня 1918 р. - 16 вересня 1918 р.
756 Справа Житомирського окружного суду про розгляд скарги К. І. Добровольського. Т. 2 6 квітня 1918 р. - 10 липня 1918 р.
757 Справа про розгляд скарги Житомирської міської управи на постанову Житомирського окружного суду у справі оскарження І. та Т. Боярськими постанови Житомирської міської думи про стягнення з них збору на утримання міліції. Т. 1 26 червня 1918 р. - 17 вересня 1918 р.
758 Справа Житомирського окружного суду про розгляд скарги І. та Т. Боярських. Т. 2 11 квітня 1918 р. - 10 липня 1918 р.
759 Справа про розгляд скарги Житомирської міської управи на постанову Житомирського окружного суду у справі оскарження Б. І. Фрішманом постанови Житомирської міської думи про стягнення з нього збору на утримання міліції. Т. 1 26 червня 1918 р. - 17 вересня 1918 р.
760 Справа Житомирського окружного суду про розгляд скарги Б. Й. Фрішмана. Т. 2 10 квітня 1918 р. - 10 липня 1918 р.
761 Справа про розгляд скарги Житомирської міської управи на постанову Житомирського окружного суду у справі оскарження Е. Н. Немировським постанови Житомирської міської думи про стягнення з нього збору на утримання міліції. Т. 1 26 червня 1918 р. - 17 вересня 1918 р.
762 Справа Житомирського окружного суду про розгляд скарги Е. Н. Немировського. Т. 2 10 квітня 1918 р. - 10 липня 1918 р.
763 Справа про розгляд скарги Житомирської міської управи на постанову Житомирського окружного суду у справі оскарження К. О. Касперською постанови Житомирської міської думи про стягнення з неї збору на утримання міліції. Т. 1 26 червня 1918 р. - 17 вересня 1918 р.
764 Справа Житомирського окружного суду про розгляд скарги К. О. Касперської. Т. 2 12 квітня 1918 р. - 10 липня 1918 р.
765 Справа про розгляд скарги Житомирської міської управи на постанову Житомирського окружного суду у справі оскарження Б. А. Вейцелем постанови Житомирської міської думи про стягнення з нього збору на утримання міліції. Т. 1 26 червня 1918 р. - 17 вересня 1918 р.
766 Справа Житомирського окружного суду про розгляд скарги Б. А. Вейцеля. Т. 2 13 квітня 1918 р. - 10 липня 1918 р.
767 Справа про розгляд скарги Житомирської міської управи на постанову Житомирського окружного суду у справі оскарження Л. Вайсбрейтом постанови Житомирської міської думи про стягнення з нього збору на утримання міліції. Т. 1 26 червня 1918 р. - 17 вересня 1918 р.
768 Справа Житомирського окружного суду про розгляд скарги Л. Вайсбрейта. Т. 2 15 квітня 1918 р. - 10 липня 1918 р.
769 Справа про розгляд скарги Житомирської міської управи на постанову Житомирського окружного суду у справі оскарження П. Гордіним постанови Житомирської міської думи про стягнення з нього збору на утримання міліції. Т. 1 26 червня 1918 р. - 17 вересня 1918 р.
770 Справа Житомирського окружного суду про розгляд скарги П. Гордіна. Т. 2 15 квітня 1918 р. - 10 липня 1918 р.
771 Справа про розгляд скарги Київської міської управи на постанову Київського окружного суду у справі оскарження Є. О. Мокульською та іншими постанови Київської міської думи про встановлення оціночного та каналізаційного зборів. Т. 1 13 травня 1918 р. - 2 грудня 1918 р.
772 Справа Київського окружного суду про розгляд скарги Є. О. Мокульської. Т. 2 30 вересня 1917 р. - 25 листопада 1918 р.
773 Те саме М., С., Ф., О., М. Грабовських. Т. 3 30 вересня 1917 р. - 1 грудня 1917 р.
774 Те саме Ф. А. Білоусова. Т. 4 30 вересня 1917 р. - 1 грудня 1917 р.
775 Справа Київського окружного суду про розгляд скарги Я. М. Дзиковської (по чоловікові Адамович). Т. 5 30 вересня 1917 р. - 22 листопада 1917 р.
776 Те саме О. Ю. Примака. Т. 6 30 вересня 1917 р. - 22 листопада 1917 р.
777 Те саме І. П. Сіроткіної. Т. 7 30 вересня 1917 р. - 19 червня 1918 р.
778 Те саме А.-Б. Є. Канера. Т. 8 30 вересня 1917 р. - 23 листопада 1917 р.
779 Те саме Л. І. Здроєвського. Т. 9 30 вересня 1917 р. - 22 листопада 1917 р.
780 Те саме М. М. Левицької. Т. 10 30 вересня 1917 р. - 26 червня 1918 р.
781 Те саме Г. К. Торліна. Т. 11 30 вересня 1917 р. - 23 листопада 1917 р.
782 Те саме Л. А. Ржевуцького. Т. 12 30 вересня 1917 р. - 7 грудня 1917 р.
783 Справа Київського окружного суду про розгляд скарги М. М. Пересвєт-Солтана. Т. 13 30 вересня 1917 р. - 22 листопада 1917 р.
784 Те саме Г. К. Торліна. Т. 14 30 вересня 1917 р. - 23 листопада 1917 р.
785 Те саме. Т. 15 30 вересня 1917 р. - 23 листопада 1917 р.
786 Те саме. Т. 16 30 вересня 1917 р. - 23 листопада 1917 р.
787 Те саме Л. А. Жданової. Т. 17 30 вересня 1917 р. - 4 грудня 1917 р.
788 Те саме Й. М. Дембицького. Т. 18 30 вересня 1917 р. - 3 грудня 1917 р.
789 Те саме. Т. 19 30 вересня 1917 р. - 3 грудня 1917 р.
790 Те саме Я. Г. Борухіна. Т. 20 30 вересня 1917 р. - 1 грудня 1917 р.
791 Справа Київського окружного суду про розгляд скарги В. П. Меснянкіна. Т. 21 30 вересня 1917 р. - 30 листопада 1917 р.
792 Те саме М. Ф. Слінко. Т. 22 30 вересня 1917 р. - 1 грудня 1917 р.
793 Те саме С. В. Гайс. Т. 23 30 вересня 1917 р. - 30 листопада 1917 р.
794 Те саме С. Ф. Шаєвого. Т. 24 30 вересня 1917 р. - 30 листопада 1917 р.
795 Те саме А. І. Маньковської. Т. 25 30 вересня 1917 р. - 30 листопада 1917 р.
796 Те саме М. О. Вемського. Т. 26 30 вересня 1917 р. - 30 листопада 1917 р.
797 Те саме Е. В. Зелінського. Т. 27 30 вересня 1917 р. - 7 грудня 1917 р.
798 Те саме Н. Я. Мацнєвої. Т. 28 30 вересня 1917 р. - 21 серпня 1918 р.
799 Справа Київського окружного суду про розгляд скарги П. І. Пономаренка. Т. 29 30 вересня 1917 р. - 1 грудня 1918 р.
800 Те саме В. В. Конопліна. Т. 30 30 вересня 1917 р. - 2 грудня 1917 р.
801 Те саме С. Ф. Михаловської. Т. 31 29 вересня 1917 р. - 29 листопада 1917 р.
802 Те саме Ю. Х. Романової. Т. 32 30 вересня 1917 р. - 26 червня 1918 р.
803 Те саме Г. В. Наумової. Т. 33 30 вересня 1917 р. - 7 грудня 1917 р.
804 Те саме І. Д. Германа. Т. 34 28 вересня 1917 р. - 22 листопада 1917 р.
805 Те саме Е. Н. Уманського. Т. 35 28 вересня 1917 р. - 26 листопада 1917 р.
806 Те саме М. К. Диховічної. Т. 36 28 вересня 1917 р. - 26 червня 1918 р.
807 Справа Київського окружного суду про розгляд скарги Київського відділу Російського технічного товариства. Т. 37 28 вересня 1917 р. - 22 листопада 1917 р.
808 Те саме О. О. Кравченко. Т. 38 28 вересня 1917 р. - 7 грудня 1917 р.
809 Те саме О. С. та О. В. Лазицьких. Т. 39 28 вересня 1917 р. - 16 жовтня 1918 р.
810 Те саме Л. В. Лубковського. Т. 40 28 вересня 1917 р. - 22 листопада 1917 р.
811 Те саме Н. З. Тернового. Т. 41 28 вересня 1917 р. - 25 листопада 1917 р.
812 Те саме А. П. та М. О. Пржесмицьких. Т. 42 28 вересня 1917 р. - 23 листопада 1917 р.
813 Те саме І. І. Меншутіна. Т. 43 28 вересня 1917 р. - 28 квітня 1918 р.
814 Те саме М. Л. Лазаркевич. Т. 44 28 вересня 1917 р. - 7 грудня 1917 р.
815 Справа Київського окружного суду про розгляд скарги А. Я. Септора. Т. 45 28 вересня 1917 р. - 25 квітня 1918 р.
816 Те саме К. К. Козловського. Т. 46 28 вересня 1917 р. - 3 грудня 1917 р.
817 Те саме О. В. Осадчої. Т. 47 29 вересня 1917 р. - 30 квітня 1918 р.
818 Те саме Є. А. Рибінського. Т. 48 29 вересня 1917 р. - 27 квітня 1917 р.
819 Те саме Л., О., С., Г., Є., В., М., К. Термен, Г. C. Карічковської, М. Манської. Т. 49 28 вересня 1917 р. - 26 червня 1918 р.
820 Те саме. Т. 50 28 вересня 1917 р. - 26 червня 1918 р.
821 Справа про розгляд скарги Ш.-Ш. Й. Векслера на постанову Головного уповноваженого з управління та ліквідації інституцій та організацій воєнного часу про накладання штрафу на Ш.-Ш. Й. Векслера за вивезення майна військових установ 29 жовтня 1918 р. - 9 грудня 1918 р.
822 Справа про розгляд скарги Й. Б. Поліщука 29 жовтня 1918 р. - 10 грудня 1918 р.
823 Те саме Сосницької повітової земської управи на ухвалу Чернігівського окружного суду у справі оскарження З. Ш.-Л. Епштейном постанови Сосницького повітового земського зібрання про надання дозволу на продаж спирту. Т. 1 1 листопада 1918 р.- 20 грудня 1918 р.
824 Справа Чернігівського окружного суду про розгляд скарги З. Ш.-Л. Епштейна. Т. 2 11 січня 1918 р. - 14 листопада 1918 р.
825 Справа про розгляд скарги Київського столичного отамана на ухвалу Київського окружного суду про надання М. В. Карачу громадянства УД. Т. 1 9 жовтня 1918 р. - 20 грудня 1918 р.
826 Справа Київського окружного суду про розгляд прохання М. В. Карача. Т. 2 10 вересня 1918 р. - 30 жовтня 1918 р.
827 Справа про розгляд скарги П. П. Дауглас та інших на ухвалу Київського окружного суду у справі оскарження постанови Київської міської думи про встановлення оціночного та каналізаційного зборів. Т. 1 13 травня 1918 р. - 10 грудня 1918 р.
828 Справа Київського окружного суду про розгляд скарги М. Ф. Кульженко. Т. 2 28 вересня 1917 р. - 18 липня 1918 р.
829 Справа Київського окружного суду про розгляд скарги П. П. Дауглас. Т. 3 30 вересня 1917 р. - 27 червня 1918 р.
830 Те саме Н. М. Проценко. Т. 4 30 вересня 1917 р. - 8 січня 1918 р.
831 Те саме М. М. Дітеріхса. Т. 5 30 вересня 1917 р. - 8 січня 1918 р.
832 Те саме М. А. В. Збишевського. Т. 6 30 вересня 1917 р. - 8 січня 1918 р.
833 Те саме О. Г. Мямліної. Т. 7 30 вересня 1917 р. - 8 січня 1918 р.
834 Те саме А. А. Маругової. Т. 8 30 вересня 1917 р. - 8 січня 1918 р.
835 Те саме Й. Р. Добровольського. Т. 9 30 вересня 1917 р. - 9 січня 1918 р.
836 Те саме. Т. 10 30 вересня 1917 р. - 9 січня 1918 р.
837 Справа Київського окружного суду про розгляд скарги Й. Р. Добровольського. Т. 11 30 вересня 1917 р. - 9 січня 1918 р.
838 Те саме К. В. Ярошинської. Т. 12 30 вересня 1917 р. - 8 січня 1918 р.
839 Те саме. Т. 13 30 вересня 1917 р. - 8 січня 1918 р.
840 Те саме В. Ф. Банецької. Т. 14 30 вересня 1917 р. - 8 січня 1918 р.
841 Те саме О. Т. Туровєрова. Т. 15 30 вересня 1917 р. - 8 січня 1918 р.
842 Те саме О. Я. Сергєєва. Т. 16 30 вересня 1917 р. - 8 січня 1918 р.
843 Те саме. Т. 17 30 вересня 1917 р. - 8 січня 1918 р.
844 Те саме. Т. 18 30 вересня 1917 р. - 8 січня 1918 р.
845 Справа Київського окружного суду про розгляд скарги О. Я. Сергєєва. Т. 19 30 вересня 1917 р. - 8 січня 1918 р.
846 Те саме Є. О. Москалєвої. Т. 20 30 вересня 1917 р. - 8 січня 1918 р.
847 Те саме М. Я. Болтунової. Т. 21 30 вересня 1917 р. - 8 січня 1918 р.
848 Те саме Г. П. Сіліна. Т. 22 28 вересня 1917 р. - 6 вересня 1918 р.
849 Те саме Д. Аграновича. Т. 23 28 вересня 1917 р. - 8 січня 1918 р.
850 Те саме М. О. Лапінської. Т. 24 28 вересня 1917 р. - 8 січня 1918 р.
851 Те саме В. Р. Гінца. Т. 25 30 вересня 1917 р. - 10 вересня 1918 р.
852 Те саме І. З. Бондаревської. Т. 26 30 вересня 1917 р. - 8 січня 1918 р.
853 Справа Київського окружного суду про розгляд скарги М. Н. Шампаньєра. Т. 27 28 вересня 1917 р. - 8 січня 1918 р.
854 Те саме Й. М. Пересвєт-Солтан. Т. 28 28 вересня 1917 р. - 8 січня 1918 р.
855 Те саме Т. І. Крижановського. Т. 29 28 вересня 1917 р. - 8 січня 1918 р.
856 Те саме М. А. Крижановської. Т. 30 28 вересня 1917 р. - 8 січня 1918 р.
857 Те саме Л. П. Смульської. Т. 31 28 вересня 1917 р. - 8 січня 1918 р.
858 Справа про розгляд скарги І. В. Прусакова на ухвалу Київського окружного суду у справі оскарження І. В. Прусаковим та іншими постанови Київської міської думи про встановлення оціночного та каналізаційного зборів. Т. 1 13 травня 1918 р. - 10 грудня 1918 р.
859 Справа Київського окружного суду з витягами з журналів засідань Київської міської думи та довіреністю Київської міської управи В. А. Термено. Т. 2 13 листопада 1917 р. - 3 січня 1918 р.
860 Справа Київського окружного суду про розгляд скарги І. В. Прусакова. Т. 3 28 вересня 1917 р. - 10 вересня 1918 р.
861 Те саме Ф. С. Куе. Т. 4 28 вересня 1917 р. - 10 січня 1918 р.
862 Те саме Г. І. Фець. Т. 5 28 вересня 1917 р. - 10 січня 1918 р.
863 Те саме Б. Х. Гінзбург. Т. 6 28 вересня 1917 р. - 11 січня 1918 р.
864 Те саме М. П. Крамаренко. Т. 7 28 вересня 1917 р. - 27 червня 1918 р.
865 Те саме Н. Ф. Совенка. Т. 8 28 вересня 1917 р. - 11 січня 1918 р.
866 Те саме Й. О. Козловського. Т. 9 28 вересня 1917 р. - 8 січня 1918 р.
867 Те саме М. О. Козловської. Т. 10 28 вересня 1917 р. - 8 січня 1918 р.
868 Справа Київського окружного суду про розгляд скарги М. С. Лук'янова. Т. 11 28 вересня 1917 р. - 26 вересня 1918 р.
869 Те саме В. Ц. Мілєвського. Т. 12 28 вересня 1917 р. - 26 вересня 1918 р.
870 Те саме Х. С. Окладчика. Т. 13 28 вересня 1917 р. - 8 січня 1918 р.
871 Те саме А. Г. Райзмана. Т. 14 28 вересня 1917 р. - 26 вересня 1918 р.
872 Те саме. Т. 15 28 вересня 1917 р. - 8 січня 1918 р.
873 Те саме З. П. Тарутіної. Т. 16 28 вересня 1917 р. - 26 вересня 1918 р.
874 Те саме С. М. Венглінська. Т. 17 28 вересня 1917 р. - 12 січня 1918 р.
875 Те саме Н. Е. Фінкельштейна. Т. 18 28 вересня 1917 р. - 12 січня 1918 р.
876 Справа Київського окружного суду про розгляд скарги М. Д. Карвольського-Гріневського. Т. 19 30 вересня 1917 р. - 12 січня 1918 р.
877 Те саме Е. Е. Пухальської. Т. 20 30 вересня 1917 р. - 12 січня 1918 р.
878 Те саме П. В. Лішнєвича. Т. 21 30 вересня 1917 р. - 12 січня 1918 р.
879 Те саме К. та В. Кондратових. Т. 22 30 вересня 1917 р. - 10 січня 1918 р.
880 Те саме О. Т. Туровєрова.Т. 23 30 вересня 1917 р. - 12 січня 1918 р.
881 Те саме Г. Г. Єнні. Т. 24 30 вересня 1917 р. - 12 січня 1918 р.
882 Те саме М. Г. Лісіциної. Т. 25 30 вересня 1917 р. - 12 січня 1918 р.
883 Те саме Б. О. та П. Ф. Фоломіних. Т. 26 30 вересня 1917 р. - 12 січня 1918 р.
884 Справа Київського окружного суду про розгляд скарги Б. О. Фоломіна. Т. 27 30 вересня 1917 р. - 12 січня 1918 р.
885 Те саме. Т. 28 30 вересня 1917 р. - 12 січня 1918 р.
886 Те саме. Т. 29 30 вересня 1917 р. - 12 січня 1918 р.
887 Справа про розгляд скарги Сквирської повітової продовольчої управи на ухвалу Київського окружного суду у справі оскарження Т. І. Потоцьким постанови управи. Т. 1 23 жовтня 1918 р. - 20 грудня 1918 р.
888 Справа Київського окружного суду про розгляд скарги Т. І. Потоцького. Т. 2 25 серпня 1917 р. - 31 жовтня 1918 р.
889 Справа про розгляд скарги Товариства домовласників м. Києва та Є. О. Мармора на ухвалу Київського окружного суду у справі оскарження товариством постанови Київської міської думи про сплату споживачами авансів за електроенергію. Т. 1 20 серпня 1918 р. - 20 грудня 1918 р.
890 Справа Київського окружного суду про розгляд скарги Товариства домовласників м. Києва. Т. 2 30 липня 1918 р. - 28 жовтня 1918 р.
891 Справа Київського окружного суду про розгляд скарги Г. В. Демченка, Є. О. Мармора, Т. І. Крижановського, Ф. Л. Фальберга. Т. 3 2 серпня 1918 р.
892 Справа про розгляд скарги Бердичівської повітової народної управи на ухвалу Київського окружного суду у справі оскарження Погребищенським, Туровським та іншими цукровими заводами постанови управи про повернення власникам цукрових заводів переборів земських зборів. Т. 1 6 липня 1918 р. - 9 грудня 1918 р.
893 Справа Київського окружного суду про розгляд скарги Погребищенського, Туровського, Юзефсько-Миколаївського, Дзюнковецького, Спичинського, Новогребельського, Бродського цукрових заводів. Т. 2 30 вересня 1917 р. - 25 вересня 1918 р.
894 Справа про розгляд скарг Товариства власників театрів та кінематографів м. Одеси та Одеської міської управи на ухвалу Одеського окружного суду у справі оскарження товариством постанови Одеської міської думи про встановлення міського збору з розважальних закладів. Т. 1 23 жовтня 1918 р. - 25 грудня 1918 р.
895 Справа Одеського окружного суду про розгляд скарги Товариства власників театрів та кінематоргафів м. Одеси. Т. 2 23 травня 1918 р. - 26 листопада 1918 р.
896 Справа про розгляд скарг Й. А. Моргуліса, Б. Ш. Переля та Одеської міської управи на ухвалу Одеського окружного суду у справі оскарження ними постанови Одеської міської думи. Т. 1 23 жовтня 1918 р. - 25 грудня 1918 р.
897 Справа Одеського окружного суду про розгляд скарги Й. А. Моргуліса, Б. Ш. Переля. Т. 2 5 липня 1918 р. - 13 листопада 1918 р.
898 Справа про розгляд скарги М. З. Аснеса на ухвалу Кам'янець-Подільського окружного суду у справі оскарження ним постанови Кам'янець-Подільської міської думи про оподаткування податком на прибуток місцевих підприємців. Т. 1 17 жовтня 1918 р. - 27 грудня 1918 р.
899 Справа Кам'янець-­ Подільського окружного суду про розгляд скарги М. З. Аснеса. Т. 2 20 липня 1918 р. - 6 листопада 1918 р.
900 Справа про розгляд скарги Ш. Ш. Зіньковського на ухвалу Кам'янець-Подільського окружного суду у справі оскарження ним постанови Кам'янець-Подільської міської думи про оподаткування податком на прибуток місцевих підприємців. Т. 1 17 жовтня 1918 р. - 27 грудня 1918 р.
901 Справа Кам'янець-­ Подільського окружного суду про розгляд скарги Ш. Ш. Зіньковського. Т. 2 20 липня 1918 р. - 6 листопада 1918 р.
902 Справа про розгляд скарги І.-Г. Г. Квасніка на ухвалу Кам'янець-Подільського окружного суду у справі оскарження ним постанови Кам'янець-Подільської міської думи про оподаткування податком на прибуток місцевих підприємців. Т. 1 17 жовтня 1918 р. - 27 грудня 1918 р.
903 Справа Кам'янець-­ Подільського окружного суду про розгляд скарги Г. Г. Квасніка. Т. 2 18 липня 1918 р. - 6 листопада 1918 р.
904 Справа про розгляд скарги Ф. П. Альтер, Є. П. Пістрак, О. П. та О. П. Хомських на ухвалу Кам'янець-Подільського окружного суду у справі оскарження ними постанови Кам'янець-Подільської міської думи про оподаткування податком на прибуток місцевих підприємців. Т. 1 17 жовтня 1918 р. - 27 грудня 1918 р.
905 Справа Кам'янець-­ Подільського окружного суду про розгляд скарги Ф. П. Альтер, Є. П. Пістрак, О. П. та О. П. Хомських. Т. 2 18 липня 1918 р. - 2 листопада 1918 р.
906 Справа про розгляд скарги Ф. Г. Шейнберга на ухвалу Кам'янець-Подільського окружного суду у справі оскарження ним постанови Кам'янець-Подільської міської думи про оподаткування податком на прибуток місцевих підприємців. Т. 1 17 жовтня 1918 р. - 27 грудня 1918 р.
907 Справа Кам'янець-­ Подільського окружного суду про розгляд скарги Ф. Г. Шейнберга. Т. 2 20 липня 1918 р. - 6 листопада 1918 р.
908 Справа про розгляд скарги І. М. Архіпова на ухвалу Кам'янець-Подільського окружного суду у справі оскарження ним постанови Кам'янець-Подільської міської думи про оподаткування податком на прибуток місцевих підприємців. Т. 1 17 жовтня 1918 р. - 27 грудня 1918 р.
909 Справа Кам'янець-­ Подільського окружного суду про розгляд скарги І. М. Архіпова. Т. 2 20 липня 1918 р. - 2 листопада 1918 р.
910 Справа про розгляд скарги С. Й. Балицького на ухвалу Кам'янець-Подільського окружного суду у справі оскарження ним постанови Кам'янець-Подільської міської думи про оподаткування податком на прибуток місцевих підприємців. Т. 1 17 жовтня 1918 р. - 27 грудня 1918 р.
911 Справа Кам'янець-­ Подільського окружного суду про розгляд скарги С. Й. Балицького. Т. 2 20 липня 1918 р. - 6 листопада 1918 р.
912 Справа про розгляд скарги А. Л. Махлаха на ухвалу Кам'янець-Подільського окружного суду у справі оскарження ним постанови Кам'янець-Подільської міської думи про оподаткування податком на прибуток місцевих підприємців. Т. 1 17 жовтня 1918 р. - 27 грудня 1918 р.
913 Справа Кам'янець-­ Подільського окружного суду про розгляд скарги А. Л. Махлаха. Т. 2 20 липня 1918 р. - 6 листопада 1918 р.
914 Справа про розгляд скарги Б. Я. Блікштейна на ухвалу Кам'янець-Подільського окружного суду у справі оскарження ним постанови Кам'янець-Подільської міської думи про оподаткування податком на прибуток місцевих підприємців. Т. 1 17 жовтня 1918 р. - 27 грудня 1918 р.
915 Справа Кам'янець-­ Подільського окружного суду про розгляд скарги Б. Я. Блікштейна. Т. 2 20 липня 1918 р. - 6 листопада 1918 р.
916 Справа про розгляд скарги Р. М. Блехман на ухвалу Кам'янець-Подільського окружного суду у справі оскарження ним постанови Кам'янець-Подільської міської думи про оподаткування податком на прибуток місцевих підприємців. Т. 1 17 жовтня 1918 р. - 27 грудня 1918 р.
917 Справа Кам'янець-­ Подільського окружного суду про розгляд скарги Р. М. Блехман. Т. 2 20 липня 1918 р. - 6 листопада 1918 р.
918 Справа про розгляд скарги І. Л. Коєна на ухвалу Кам'янець-Подільського окружного суду у справі оскарження ним постанови Кам'янець-Подільської міської думи про оподаткування податком на прибуток місцевих підприємців. Т. 1 17 жовтня 1918 р. - 27 грудня 1918 р.
919 Справа Кам'янець-­ Подільського окружного суду про розгляд скарги І. Л. Коєна. Т. 2 20 липня 1918 р. - 2 листопада 1918 р.
920 Справа про розгляд скарги Д. М. Блох на ухвалу Кам'янець-Подільського окружного суду у справі оскарження ним постанови Кам'янець-Подільської міської думи про оподаткування податком на прибуток місцевих підприємців. Т. 1 17 жовтня 1918 р. - 27 грудня 1918 р.
921 Справа Кам'янець-­ Подільського окружного суду про розгляд скарги Д. М. Блох. Т. 2 20 липня 1918 р. - 6 листопада 1918 р.
922 Справа про розгляд скарги М. І. Авербуха на ухвалу Кам'янець-Подільського окружного суду у справі оскарження ним постанови Кам'янець-Подільської міської думи про оподаткування податком на прибуток місцевих підприємців. Т. 1 17 жовтня 1918 р. - 27 грудня 1918 р.
923 Справа Кам'янець-­ Подільського окружного суду про розгляд скарги М. І. Авербуха. Т. 2 20 липня 1918 р. - 6 листопада 1918 р.
924 Справа про розгляд скарги Криворізького сільського товариства на ухвалу Херсонського окружного суду у справі про оподаткування землі громади з покладами руди. Т. 1 28 листопада 1918 р. - 11 січня 1919 р.
925 Справа Херсонського окружного суду про розгляд скарги Криворізького сільського товариства. Т. 2 18 жовтня 1918 р. - 29 листопада 1918 р.
926 Справа про розгляд скарги С. Л. Вдовиеті на ухвалу Кам'янець-Подільського окружного суду у справі оскарження ним постанови Кам'янець-Подільської міської думи про оподаткування податком на прибуток місцевих підприємців. Т. 1 19 жовтня 1918 р. - 11 січня 1919 р.
927 Справа Кам'янець-­ Подільського окружного суду про розгляд скарги М. І. Авербуха. Т. 2 18 липня 1918 р. - 18 листопада 1918 р.
928 Справа про розгляд скарги Г. М. Д. Кройтмана на ухвалу Кам'янець-Подільського окружного суду у справі оскарження ним постанови Кам'янець-Подільської міської думи про оподаткування податком на прибуток місцевих підприємців. Т. 1 19 жовтня 1918 р. - 11 січня 1919 р.
929 Справа Кам'янець-­ Подільського окружного суду про розгляд скарги Г. М. Д. Кройтмана. Т. 2 20 липня 1918 р. - 6 листопада 1918 р.
930 Справа про розгляд скарги Н.-Х. Я. Шильмовера на ухвалу Кам'янець-Подільського окружного суду у справі оскарження ним постанови Кам'янець-Подільської міської думи про оподаткування податком на прибуток місцевих підприємців. Т. 1 19 жовтня 1918 р. - 11 січня 1919 р.
931 Справа Кам'янець-­ Подільського окружного суду про розгляд скарги Н. Х. Я. Шильмовера. Т. 2 19 липня 1918 р. - 2 листопада 1918 р.
932 Справа про розгляд скарги З. Й. Гітлера на ухвалу Кам'янець-Подільського окружного суду у справі оскарження ним постанови Кам'янець-Подільської міської думи про оподаткування податком на прибуток місцевих підприємців. Т. 1 19 жовтня 1918 р. - 11 січня 1919 р.
933 Справа Кам'янець-­ Подільського окружного суду про розгляд скарги З. Й. Гітлера. Т. 2 19 липня 1918 р. - 6 листопада 1918 р.
934 Справа про розгляд скарги Г. М. Харжевської на ухвалу Кам'янець-Подільського окружного суду у справі оскарження нею постанови Кам'янець-Подільської міської думи про оподаткування податком на прибуток місцевих підприємців. Т. 1 19 жовтня 1918 р. - 11 січня 1919 р.
935 Справа Кам'янець-­ Подільського окружного суду про розгляд скарги Г. М. Харжевської. Т. 2 19 липня 1918 р. - 6 листопада 1918 р.
936 Справа про розгляд скарги Г. В. Пастухова на ухвалу Кам'янець-Подільського окружного суду у справі оскарження ним постанови Кам'янець-Подільської міської думи про оподаткування податком на прибуток місцевих підприємців. Т. 1 19 жовтня 1918 р. - 11 січня 1919 р.
937 Справа Кам'янець-­ Подільського окружного суду про розгляд скарги Г. В. Пастухова. Т. 2 19 липня 1918 р. - 6 листопада 1918 р.
938 Справа про розгляд скарги Г. С. Вайнбаума на ухвалу Кам'янець-Подільського окружного суду у справі оскарження ним постанови Кам'янець-Подільської міської думи про оподаткування податком на прибуток місцевих підприємців. Т. 1 19 жовтня 1918 р. - 11 січня 1919 р.
939 Справа Кам'янець-­ Подільського окружного суду про розгляд скарги Г. С. Вайбаума. Т. 2 20 липня 1918 р. - 6 листопада 1918 р.
940 Справа про розгляд скарги М. І. Гойхмана на ухвалу Кам'янець-Подільського окружного суду у справі оскарження ним постанови Кам'янець-Подільської міської думи про оподаткування податком на прибуток місцевих підприємців. Т. 1 19 жовтня 1918 р. - 11 січня 1919 р.
941 Справа Кам'янець-­ Подільського окружного суду про розгляд скарги М. І. Гойхмана. Т. 2 19 липня 1918 р. - 2 листопада 1918 р.
942 Справа про розгляд скарги З. А. Несиса на ухвалу Кам'янець-Подільського окружного суду у справі оскарження ним постанови Кам'янець-Подільської міської думи про оподаткування податком на прибуток місцевих підприємців. Т. 1 19 жовтня 1918 р. - 11 січня 1919 р.
943 Справа Кам'янець-­ Подільського окружного суду про розгляд скарги З. А. Несиса. Т. 2 19 липня 1918 р. - 2 листопада 1918 р.
944 Справа про розгляд скарги Д. С. Веретніка на ухвалу Кам'янець-Подільського окружного суду у справі оскарження ним постанови Кам'янець-Подільської міської думи про оподаткування податком на прибуток місцевих підприємців. Т. 1 19 жовтня 1918 р. - 11 січня 1919 р.
945 Справа Кам'янець-­ Подільського окружного суду про розгляд скарги Д. С. Веретніка. Т. 2 19 липня 1918 р. - 6 листопада 1918 р.
946 Справа Чернігівського окружного суду про розгляд скарги повіреного графа О. О. Коновніцина на незаконну реквізицію його маєтку Остерським повітовим земельним комітетом 13 січня 1918 р. - 23 червня 1918 р.
947 Справа про розгляд скарги Х. С. Ровках на ухвалу Кам'янець-Подільського окружного суду у справі оскарження нею постанови Кам'янець-Подільської міської думи про оподаткування податком на прибуток місцевих підприємців. Т. 1 19 жовтня 1918 р. - 11 січня 1919 р.
948 Справа Кам'янець-­ Подільського окружного суду про розгляд скарги Х.-С. Ровках. Т. 2 20 липня 1918 р. - 6 листопада 1918 р.
949 Справа про розгляд скарги Б. Г. Фрідмана на ухвалу Кам'янець-Подільського окружного суду у справі оскарження ним постанови Кам'янець-Подільської міської думи про оподаткування податком на прибуток місцевих підприємців. Т. 1 19 жовтня 1918 р. - 11 січня 1919 р.
950 Справа Кам'янець-­ Подільського окружного суду про розгляд скарги Б. Г. Фрідмана. Т. 2 19 липня 1918 р. - 18 листопада 1918 р.
951 Справа про розгляд скарги С. Х. Нудельмана на ухвалу Кам'янець-Подільського окружного суду у справі оскарження ним постанови Кам'янець-Подільської міської думи про оподаткування податком на прибуток місцевих підприємців. Т. 1 19 жовтня 1918 р. - 11 січня 1919 р.
952 Справа Кам'янець-­ Подільського окружного суду про розгляд скарги С. Х. Нудельмана. Т. 2 24 липня 1918 р. - 18 листопада 1918 р.
953 Справа про розгляд скарги Я. Л. Кіжнера на ухвалу Кам'янець-Подільського окружного суду у справі оскарження ним постанови Кам'янець-Подільської міської думи про оподаткування податком на прибуток місцевих підприємців 19 жовтня 1918 р. - 11 січня 1919 р.
954 Справа про розгляд скарги А. С. Гольдштейна. Т. 1 19 жовтня 1918 р. - 11 січня 1919 р.
955 Справа Кам'янець-­ Подільського окружного суду про розгляд скарги А. С. Гольдштейна. Т. 2 20 липня 1918 р. - 18 листопада 1918 р.
956 Справа про розгляд скарги Я. М.-Л. Маргуліса на ухвалу Кам'янець-Подільського окружного суду у справі оскарження ним постанови Кам'янець-Подільської міської думи про оподаткування податком на прибуток місцевих підприємців. Т. 1 19 жовтня 1918 р. - 11 січня 1919 р.
957 Справа Кам'янець-­ Подільського окружного суду про розгляд скарги Я. М.-Л. Маргуліса. Т. 2 19 липня 1918 р. - 18 листопада 1918 р.
958 Справа про розгляд скарги Р. Ш. Кердимун на ухвалу Кам'янець-Подільського окружного суду у справі оскарження нею постанови Кам'янець-Подільської міської думи про оподаткування податком на прибуток місцевих підприємців. Т. 1 19 жовтня 1918 р. - 11 січня 1919 р.
959 Справа Кам'янець-­ Подільського окружного суду про розгляд скарги Р. Ш. Кердимун. Т. 2 20 липня 1918 р. - 6 листопада 1918 р.
960 Справа про розгляд скарги Х. Б. Моверман на ухвалу Кам'янець-Подільського окружного суду у справі оскарження нею постанови Кам'янець-Подільської міської думи про оподаткування податком на прибуток місцевих підприємців. Т. 1 19 жовтня 1918 р. - 11 січня 1919 р.
961 Справа Кам'янець-­ Подільського окружного суду про розгляд скарги Х. Б. Моверман. Т. 2 20 липня 1918 р. - 31 жовтня 1918 р.
962 Справа про розгляд скарги Р. Ш. Дреслер на ухвалу Кам'янець-Подільського окружного суду у справі оскарження нею постанови Кам'янець-Подільської міської думи про оподаткування податком на прибуток місцевих підприємців. Т. 1 21 жовтня 1918 р. - 11 січня 1919 р.
963 Справа Кам'янець-­ Подільського окружного суду про розгляд скарги Р. Ш. Дреслер. Т. 2 9 серпня 1918 р. - 18 листопада 1918 р.
964 Справа про розгляд скарги Ш.-Г. Юриста на ухвалу Кам'янець-Подільського окружного суду у справі оскарження ним постанови Кам'янець-Подільської міської думи про оподаткування податком на прибуток місцевих підприємців. Т. 1 28 жовтня 1918 р. - 11 січня 1919 р.
965 Справа Кам'янець-­ Подільського окружного суду про розгляд скарги Ш.-Г. Юриста. Т. 2 2 серпня 1918 р. - 18 листопада 1918 р.
966 Справа про розгляд скарги Ф. А. Л. Басса на ухвалу Кам'янець-Подільського окружного суду у справі оскарження ним постанови Кам'янець-Подільської міської думи про оподаткування податком на прибуток місцевих підприємців. Т. 1 19 жовтня 1918 р. - 11 січня 1919 р.
967 Справа Кам'янець-­Подільського окружного суду про розгляд скарги Ф. А. Л. Басса. Т. 2 20 липня 1918 р. - 6 листопада 1918 р.
968 Справа про розгляд скарги С. Л. Комарницької на ухвалу Кам'янець-Подільського окружного суду у справі оскарження нею постанови Кам'янець-Подільської міської думи про оподаткування податком на прибуток місцевих підприємців. Т. 1 19 жовтня 1918 р. - 11 січня 1919 р.
969 Справа Кам'янець-­ Подільського окружного суду про розгляд скарги С. Л. Комарницької. Т. 2 20 липня 1918 р. - 6 листопада 1918 р.
970 Справа про розгляд скарги Ш. Ш. Зіньковського, Д. М. Вугмана на ухвалу Кам'янець-Подільського окружного суду у справі оскарження ними постанови Кам'янець-Подільської міської думи про оподаткування податком на прибуток місцевих підприємців. Т. 1 28 жовтня 1918 р. - 11 січня 1919 р.
971 Справа Кам'янець-­ Подільського окружного суду про розгляд скарги Ш. Ш. Зіньковського, Д. М. Вугмана. Т. 2 20 липня 1918 р. - 6 листопада 1918 р.
972 Справа про розгляд скарги І. М.-В. Лісоводера на ухвалу Кам'янець-Подільського окружного суду у справі оскарження ним постанови Кам'янець-Подільської міської думи про оподаткування податком на прибуток місцевих підприємців. Т. 1 19 жовтня 1918 р. - 11 січня 1919 р.
973 Справа Кам'янець-­ Подільського окружного суду про розгляд скарги І. М.-В. Лісоводера. Т. 2 20 липня 1918 р. - 2 листопада 1918 р.
974 Справа про розгляд скарги Ф. Ф. Ундерка на ухвалу Кам'янець-Подільського окружного суду у справі оскарження ним постанови Кам'янець-Подільської міської думи про оподаткування податком на прибуток місцевих підприємців. Т. 1 19 жовтня 1918 р. - 11 січня 1919 р.
975 Справа Кам'янець-­ Подільського окружного суду про розгляд скарги Ф. Ф. Ундерка. Т. 2 24 липня 1918 р. - 6 листопада 1918 р.
976 Справа про розгляд скарги С. А. Цинмана на ухвалу Кам'янець-Подільського окружного суду у справі оскарження ним постанови Кам'янець-Подільської міської думи про оподаткування податком на прибуток місцевих підприємців. Т. 1 19 жовтня 1918 р. - 11 січня 1919 р.
977 Справа Кам'янець-­ Подільського окружного суду про розгляд скарги С. А. Цинмана. Т. 2 20 липня 1918 р. - 18 листопада 1918 р.
978 Справа про розгляд скарги А. С. Шрага на ухвалу Кам'янець-Подільського окружного суду у справі оскарження ним постанови Кам'янець-Подільської міської думи про оподаткування податком на прибуток місцевих підприємців. Т. 1 19 жовтня 1918 р. - 11 січня 1919 р.
979 Справа Кам'янець-­ Подільського окружного суду про розгляд скарги А. С. Шрага. Т. 2 20 липня 1918 р. - 2 листопада 1918 р.
980 Справа про оголошення правил про готівкові розрахунки за гербові збори з документів правління Товариства Стодольської суконної фабрики В. Баришникова та синів 30 вересня 1918 р. - 16 жовтня 1918 р.
981 Пропозиція міністра юстиції про присвоєння Гетьманом Антонові, усиновленому П. В. Мороховцем, прізвища Мороховець 7 листопада 1918 р. - 16 листопада 1918 р.
982 Те саме про надання Гетьманом Н. Г. Сидоренковій дозволу на зміну прізвища на Ласс та ім'я по батькові на Всеволодівна 7 листопада 1918 р. - 16 листопада 1918 р.
983 Те саме про надання Гетьманом О. І. Ко­робцовій та К. Г. Коробцову дозволу на зміну прізвища на Константинові-Коробцові 7 листопада 1918 р. - 16 листопада 1918 р.
984 Те саме про надання Гетьманом О. Нарушевичу дозволу на зміну прізвища на Пржевлоцький 7 листопада 1918 р. - 16 листопада 1918 р.
985 Те саме про надання Гетьманом Г. І. Золднеру дозволу на зміну прізвища на Радченко 7 листопада 1918 р. - 16 листопада 1918 р.
986 Те саме про надання Гетьманом С. П. Івановій дозволу на зміну прізвища на Арцибашева 7 листопада 1918 р. - 16 листопада 1918 р.
987 Пропозиція міністра юстиції про надання Гетьманом Г. П. Гребінник дозволу на зміну прізвища та ім'я по батькові на Цезарівна-Карлівна Вітковська 7 листопада 1918 р. - 16 листопада 1918 р.
988 Те саме про надання Гетьманом Н. Гіберман дозволу на зміну прізвища на Шаргей 7 листопада 1918 р. - 16 листопада 1918 р.
989 Те саме про надання Гетьманом помилування О. В. Черкасовій (Арцибашевої) 14 листопада 1918 р. - 21 листопада 1918 р.
990 Те саме про надання Гетьманом помилування В. О. Сушкову 14 листопада 1918 р. - 21 листопада 1918 р.
991 Те саме про відміну Гетьманом постанови Загального зібрання департаментів Київського окружного суду про виключення М. О. Колесникова зі складу присяжних адвокатів 7 листопада 1918 р. - 22 листопада 1918 р.
992 Те саме про усунення Гетьманом Г. Є. Мачуговського з посади 14 листопада 1918 р. - 27 листопада 1918 р.
993 Те саме про надання Гетьманом П. В., О. П. та Я. П. Здунам дозволу на зміну прізвища на Гарненькі 14 листопада 1918 р. - 27 листопада 1918 р.
994 Те саме про надання Гетьманом С. О. Павлову дозволу на зміну прізвища на Остроградський 14 листопада 1918 р. - 27 листопада 1918 р.
995 Пропозиція міністра юстиції про надання Гетьманом генеральному хорунжому О. С. Астаф'єву дозволу на зміну прізвища на Остапура 14 листопада 1918 р. - 27 листопада 1918 р.
996 Теж саме про надання Гетьманом Г. В. Касьяну дозволу на зміну прізвища на Касьянів 14 листопада 1918 р. - 27 листопада 1918 р.
997 Те саме про надання Гетьманом М. Я. Гуляйполець-Бику дозволу на зміну прізвища на Гуляйполе 14 листопада 1918 р. - 27 листопада 1918 р.
998 Те саме про надання Гетьманом О.-Д. С. Ісаковичу дозволу на зміну прізвища на Ель-Дор 14 листопада 1918 р. - 27 листопада 1918 р.
999 Те саме про надання Гетьманом В. М. Воробйову дозволу на зміну прізвища на Воробйов-Устимович 16 листопада 1918 р. - 27 листопада 1918 р.
1000 Те саме про надання Гетьманом М. К. Воронову дозволу на зміну прізвища на Вороний 18 листопада 1918 р. - 27 листопада 1918 р.
1001 Те саме про надання Гетьманом М. Ю. Струкові дозволу на зміну прізвища на Опотович та ім'я по батькові на Михайлович 18 листопада 1918 р. - 27 листопада 1918 р.
1002 Те саме про надання Гетьманом М. І., С. Л., С. С. Поросьонковим дозволу на зміну прізвища на Мельникови 21 листопада 1918 р. - 29 листопада 1918 р.
1003 Пропозиція міністра юстиції про надання Гетьманом І. М. Жеребцеві дозволу на зміну прізвища на Максименко 21 листопада 1918 р. - 29 листопада 1918 р.
1004 Те саме про повернення Гетьманом вдові Є. І. Фрейман дівочого прізвища Виноградська 21 листопада 1918 р. - 29 листопада 1918 р.
1005 Те саме про надання Гетьманом дозволу на присвоєння Олені, усиновленій Є. А. Михайловою, прізвища Михайлова 21 листопада 1918 р. - 29 листопада 1918 р.
1006 Те саме про надання Гетьманом В. Бондаренкові дозволу на зміну прізвища на Соколов та ім'я по-батькові на Васильович 21 листопада 1918 р. - 29 листопада 1918 р.
1007 Те саме про надання Гетьманом Ю. Я. Богатирьову дозволу на зміну прізвища на Богатиревський 21 листопада 1918 р. - 29 листопада 1918 р.
1008 Те саме про надання Гетьманом Г. Ф. Мокрому дозволу на зміну прізвища на Виноградський 21 листопада 1918 р. - 29 листопада 1918 р.
1009 Те саме про надання Гетьманом В. А. Депо дозволу на зміну прізвища на Деповський 21 листопада 1918 р. - 29 листопада 1918 р.
1010 Те саме про надання Гетьманом П. С. Перфілліву дозволу на зміну прізвища на Ісаєвич 10 грудня 1918 р. - 20 грудня 1918 р.
1011 Пропозиція міністра юстиції про надання Гетьманом П. О., М. О., С. О. Гуменюкам дозволу на зміну прізвища на Колб-Селецькі 10 грудня 1918 р. - 20 грудня 1918 р.
1012 Те саме про надання Гетьманом Н. О., К. О., О. О., О. І. Сметані дозволу на зміну прізвища на Павловські 10 грудня 1918 р. - 24 грудня 1918 р.
1013 Те саме про надання Гетьманом О. І. Нефедову дозволу на зміну прізвища на Куликовський 10 грудня 1918 р. - 24 грудня 1918 р.
1014 Справа про розгляд скарги Волинської губернської земської управи на ухвалу Житомирського окружного суду у справі протесту Волинського губернського комісара на відмову управи скликати надзвичайні губернські земські збори у визначений термін 7 грудня 1917 р. - 6 червня 1918 р.
1015 Те саме Острозької міської управи на вирок Житомирського окружного суду 30 вересня 1918 р.
1016 Те саме Острозької міської управи на ухвалу Житомирського окружного суду у справі оскарження Волинським губернським комісаром постанови управи про реквізицію електростанції Товариства Клюрфайна і Вайса 18 березня 1918 р. - 9 серпня 1918 р.
1017 Справа про розгляд скарги Миколаївської міської управи на ухвалу Херсонського окружного суду у справі оскарження товариством “Взаємодопомога” постанови управи про реквізицію майна товариства 8 січня 1918 р. - 27 вересня 1918 р.
1018 Те саме А. Г. Данилевського на ухвалу Чернігівського окружного суду у справі оскарження ним постанови Чернігівської міської управи про реквізицію його муки 1 грудня 1917 р. - 6 червня 1918 р.
1019 Те саме Головноуповноваженого з закупівель продовольства для Сербської армії на ухвалу Одеського окружного суду у справі оскарження ним постанови Одеського продовольчого комітету про реквізицію вівса 30 грудня 1917 р. - 27 червня 1918 р.
1020 Справа про розгляд протесту Волинського губернського комісара на рішення Житомирського окружного суду у справі опротестування комісаром постанови Староконстянтинівської міської думи про передавання міського коробкового збору до господарського управління 19 листопада 1917 р. - 6 червня 1918 р.
1021 Справа про розгляд пропозиції прокурора Адміністративного генерального суду про подання до Державного сенату справ з усіма необхідними документами. Рапорти та листування про обрання, звільнення, надання відпусток мировим суддям 5 грудня 1918 р. - 20 грудня 1918 р.
1022 Справа про звільнення мирового судді Олександрівської судово-мирової округи М. О. Тихомирова 20 листопада 1918 р. - 10 грудня 1918 р.
1023 Пояснення Х. І. Канделіса, М. Ц. Склян­ського, Л. І.-Р. Хацкевича, Ф. М. Ельгарта у справі оскарження ними постанови Житомирської міської думи про стягнення з них збору на утримання міліції 29 липня 1918 р. - 23 серпня 1918 р.
1024 Пояснення Н. М. Маслянікової у справі скасування постанови Київської міської думи 26 листопада 1918 р. - 29 листопада 1918 р.
1025 Пояснення Я. А. Каплера у справі скасування постанови Київської міської думи про встановлення оціночного збору з нерухомого майна 29 листопада 1918 р.
1026 Те саме Я. С. Іващенка 2 - 3 грудня 1918 р.
1027 Пояснення Б. Бронфмана у справі оскарження ним та І. Працьким (Пратським) постанови Житомирської міської управи про стягнення плати за передання права користування землею 25 листопада 1918 р. - 6 грудня 1918 р.
1028 Пояснення А. І. та О. О. Піскунових у справі скасування постанови Київської міської думи про встановлення оціночного збору з нерухомого майна 12 серпня 1918 р. - 14 вересня 1918 р.
1029 Дипломи, посвідчення, формулярні списки мирових суддів Кременчуцької судово-мирової округи Ш. Л. Драбкіна, Ф. Е. Пабста, Б. К. Черницького та інших 6 червня 1908 р. - 3 липня 1918 р.
1030 Список звільнених мирових суддів, штатний розклад посад дільничних суддів по губерніях, реєстр та розклад засідань Адміністративного департаменту, чернетки журналу реєстрації та списків завершених і незавершених судових справ 10 липня 1918 р. - жовтень 1918 р.
1031 Розклади слухання справ на відкритих засіданнях Адміністративного департаменту на 10-15 серпня 1918 р. 26 червня 1918 р. - 10 липня 1918 р.
1032 Список справ про затвердження виборів мирових суддів, слухання по яких призначені на 9 грудня 1918 р. Без дати
1033 Лист та повідомлення про слухання справ 16 листопада 1918 р.
1034 Списки вирішених та призначених до розгляду справ, копії судових постанов [Листопад - грудень 1918 р.]
1035 Повідомлення про слухання справ в Адміністративному генеральному суді 5 грудня 1918 р. - 21 січня 1919 р.
1036 Каталог книг I експедиції; список осіб, які надіслали пояснення у судових справах 1918 р.`
1037 Справа про розгляд скарги Успенського позичково-ощадного товариства на постанову Херсонського губернського присутствія з промислового податку про накладання на товариство штрафу за несвоєчасне подання річного звіту 23 січня 1918 р. - 25 листопада 1918 р.
1038 Справа про розгляд рапорту міністра фінансів про скасування постанов Херсонської казенної палати про нарахування податку на зріст прибутків торгово-промислових підприємств 30 серпня 1918 р. - 25 листопада 1918 р.
1039 Справа про розгляд скарги О. З. Табацького на постанову Херсонського губернського присутствія з військової повинності щодо призначення йому пенсії 28 серпня 1918 р. - 21 січня 1919 р.
1040 Лист про надіслання скарги Г. Гольдрея до Київської губернської з податку на прибуток присутності 18 вересня 1918 р.
1041 Справа про розгляд скарги Полтавської казенної палати на ухвалу Полтавського окружного суду про неправильне нарахування гербового штрафу на О. Білецького, П. Старицьку, К. Горянова 27 липня 1918 р. - 25 листопада 1918 р.
1042 Справа про розгляд скарги О. Х. Саліковського про усунення його з посади Київського губернського комісара 6 серпня 1918 р. - 3 грудня 1918 р.
1043 Те саме І. Д. Варця на постанову Херсонського губернського присутствія з військової повинності щодо призначення йому пенсії 28 лютого 1918 р. - 3 грудня 1918 р.
1044 Те саме К. П. Алейника на постанову Херсонського губернського присутствія з військової повинності щодо призначення йому пенсії 14 грудня 1917 р. - 3 грудня 1918 р.
1045 Те саме Л. К. Байдюка на постанову Вінницького повітового присутствія з військової повинності щодо призначення йому пенсії вищого розряду 15 березня 1918 р. - 3 грудня 1918 р.
1046 Те саме Д. К. Бондаренка на постанову Харківського губернського присутствія з військової повинності щодо призначення йому пенсії 4 липня 1918 р. - 3 грудня 1918 р.
1047 Справа про розгляд протесту Полтавської казенної палати на постанову Полтавського губернського присутствія з військової повинності про призначення пенсії П. М. Чмихалу 13 листопада 1917 р. - 25 листопада 1918 р.
1048 Справа про розгляд скарги С. І. Алексієнка на постанову Полтавського губернського присутствія з військової повинності про призначення йому добового утримання 24 жовтня 1917 р. - 17 грудня 1918 р.
1049 Те саме Г. А. Насвіта на постанову Полтавського губернського присутствія з військової повинності про призначення йому пенсії 17 серпня 1918 р. - 25 листопада 1918 р.
1050 Те саме С. Біляєва на постанову Харківського губернського присутствія з військової повинності про призначення йому пенсії 30 вересня 1918 р. - 3 грудня 1918 р.
1051 Те саме помічника начальника Харківської міської державної варти В. М. Ковалевського на постанову міністра фінансів УД про відміну конфіскації імпортних товарів у товариства “Бр. А. и Я. Альшванг”, В. К. Кирило­вої, М. П. Більченка та Л. І. Вітухновського. Т. 1 25 липня 1918 р. - 13 лютого 1919 р.
1052 Справа Харківської митниці про конфіскацію товару в магазині В. К. Кирилової. Т. 2 11 червня 1918 р. - 1 серпня 1918 р.
1053 Те саме про конфіскацію товару в Л. І. Вітухновського. Т. 3 10 червня 1918 р. - 3 вересня 1918 р.
1054 Справа Харківської митниці про конфіскацію товару в магазині М. П. Більченка. Т. 4 10 червня 1918 р. - 10 серпня 1918 р.
1055 Те саме “Бр. А. и Я. Альшванг”. Т. 5 10 червня 1918 р. - 13 серпня 1918 р.
1056 Те саме. Т. 6 10 червня 1918 р. - 5 серпня 1918 р.
1057 Справа про розгляд скарги І. О. Біляя на постанову Харківського губернського присутствія з військової повинності про призначення йому допомоги 9 жовтня 1917 р. - 23 вересня 1918 р.
1058 Справа про розгляд рапорту міністра фінансів про правомірність правил про тимчасову додаткову допомогу вільнонайманим службовцям на військовій службі 25 вересня 1918 р. - 1 жовтня 1918 р.
1059 Те саме про оплату державою видатків на проїзд службовців у відрядженнях 11жовтня 1918 р. - 21 листопада 1918 р.
1060 Справа про розгляд скарги ревізора Державного контролю О. М. Крижановського про видання йому “підйомних грошей” на переїзд 13 липня 1918 р. - 16 січня 1919 р.
1061 Справа про розгляд скарги В. Я. Климова на постанову Харківського губернського присутствія з військової повинності про призначення йому пенсії 28 жовтня 1918 р. - 17 грудня 1918 р.
1062 Те саме І. С. Файнберга на постанову Катеринославського губернського присутствія з прибуткового податку про вирахування прибутку І. С. Файнберга та нарахування податку 21 червня 1918 р. - 9 листопада 1918 р.
1063 Справа Катеринославського губернського присутствія з прибуткового податку про розгляд скарги І. С. Файнберга. Т. 2 13 жовтня 1917 р. - 21 січня 1919 р.
1064 Справа про розгляд рапорту Державного контролера про роз'яснення законів про виплату добових грошей В. Лінчевському 16 серпня 1918 р. - 16 листопада 1918 р.
1065 Справа про розгляд скарги Г. Н.-В. Гольдрея на постанову Київського губернського присутствія з прибуткового податку про відмову зменшити податок 2 вересня 1918 р. - 16 листопада 1918 р.
1066 Те саме К. І. Ігнатюка на постанову Харківського губернського присутствія з військової повинності про призначення йому пенсії 26 жовтня 1918 р. - 24 грудня 1918 р.
1067 Рапорт міністра внутрішніх справ УД про надання дозволу на повернення з Державного казначейства коштів, внесених Російським товариством з виготовлення припасів та снарядів, Г. Шишкіною та Морозівською сільською громадою на утримання поліцейських посад 10 грудня 1915 р. - 24 грудня 1918 р.
1068 Справа про розгляд скарги М. Т. Лучка на постанову Харківського губернського присутствія з військової повинності про призначення йому пенсії 18 січня 1918 р. - 5 грудня 1918 р.
1069 Те саме А. В. Вайсмана, А. Б. Корхова та інших на постанову міністра фінансів про заборону видавати та сплачувати мито за конфіскований у них товар. Т. 1 4 жовтня 1918 р. - 5 грудня 1918 р.
1070 Справа Волочиської митниці про затримання галантерейного товару. Т. 2 8 червня 1918 р. - 8 листопада 1918 р.
1071 Справа про розгляд скарги Ш. Г. Фрейнкеля на постанову Полтавського губернського присутствія з промислового податку про стягнення з нього податку на приріст прибутку 18 січня 1918 р. - 6 грудня 1918 р.
1072 Те саме П. І. Карякіна на постанову Полтавського губернського присутствія про відмову йому видати продовольчу допомогу 22 січня 1918 р. - 9 грудня 1918 р.
1073 Справа Полтавського губернського присутствія про розгляд скарги Г. П. І. Карякіна. Т. 2 5 вересня 1917 р. - 20 січня 1918 р.
1074 Справа Прилуцького повітового опікунства Полтавської губернії про розгляд прохання Г. П. І. Карякіна. Т. 3 9 лютого 1915 р. - 9 вересня 1917 р.
1075 Справа про розгляд прохання Зільберштейна про скасування постанови міністра фінансів та надання дозволу на отримання конфіскованого товару 11 червня 1918 р. - 7 грудня 1918 р.
1076 Справа про розгляд рапорту державного контролера про оплату державою видатків на проїзд службовців у відрядженнях 3 грудня 1918 р. - 20 грудня 1918 р.
1077 Копія ухвали Державного сенату у справі про скасування продажу нерухомого майна С. Бершадського, І. Шермана, К. Громацкіса. Т. 1 Без дати
1078 Справа про скасування продажу нерухомого майна С. Бершадського, І. Шермана, К. Громацкіса. Т. 2 8 листопада 1918 р.- 30 листопада 1918 р.
1079 Справа про розгляд скарги Я. Шистермана на конфіскацію у нього керосину для Радзивилівської митниці 28 квітня 1918 р. - 26 грудня 1918 р.
1080 Теж саме М. Г.-Н. Баренбліта на конфіскацію у нього керосину для Радзивилівської митниці 11 травня 1918 р. - 27 грудня 1918 р.
1081 Журнали засідань Адміністраційного генерального суду 12 листопада 1918 р. - 17 грудня 1918 р.
1082 Укази (копії) Державного сенату, зразки указів Правительствуючого сенату 15 серпня 1918 р. - 7 грудня 1918 р.
1083 Копії наказів про поділ Адміністративного генерального суду на експедиції та розподіл працівників по них, листів канцелярії про надіслання видань законів, наказів тощо, повернення скарг та з ін. питань. Реєстр слухання справ на 12, 19 листопада 1918 р. 3 жовтня 1918 р. - 3 грудня 1918 р.
1084 Журнал реєстрації справ Адміністративного генерального суду за 1918 р.
1085 Журнали реєстрації вихідних документів II експедиції Адміністративного генерального суду за вересень- грудень 1918 р.
1086 Справа про розгляд скарги уповноваженого Особливої наради з палива на постанову Особливої присутності у справах державної монополії на торгівлю мінеральним паливом Донецького басейну. Т. 1 28 лютого 1918 р. - 8 червня 1918 р.
1087 Справа Особливої присутності у справах державної монополії на торгівлю мінеральним паливом Донецького басейну про розгляд заяви акціонерного товариства Брянських кам'яновугільних копалень. Т. 2 13 листопада 1917 р. - 18 травня 1918 р.
1088 Справа про розгляд питання про продаж нерухомого майна О. І. Сушицького 11 лютого 1918 р. - 20 грудня 1918 р.
1089 Справа про надання опікунці О. Ф. Кікот дозволу на продаж майна О. І. Кікота 30 січня 1918 р. - 15 листопада 1918 р.
1090 Справа про надання опікунці Ю. Й. Островській дозволу на продаж майна М., Х., І., Ю. Островських 26 квітня 1918 р. - 25 липня 1918 р.
1091 Справа про надання опікунці М. І. Пуга дозволу на продаж майна А. Пуга 22 квітня 1918 р. - 22 листопада 1918 р.
1092 Справа про надання опікунці Г. А. Новосельській дозволу на продаж майна О. Г. та М. Г. Новосельських. Т. 1 20 квітня 1918 р. - 26 листопада 1918 р.
1093 Справа Катеринославського сирітського суду про опіку над майном Г. Новосельського та його дітей. Т. 2 7 травня 1910 р. - 20 квітня 1918 р.
1094 Справа про надання опікунам А. М. та І. В. Лященкам дозволу на продаж майна О. О. Лященка 8 січня 1918 р. - 22 серпня 1918 р.
1095 Справа про надання опікуну Г. Д. Жукову дозволу на продаж майна Н. Є. та Л. Є. Жукових 24 травня 1918 р. - 5 серпня 1918 р.
1096 Справа Катеринославського сирітського суду про опіку над майном Є. Жукова та його дітей. Т. 2 5 травня 1915 р. - 13 грудня 1918 р.
1097 Справа про визнання Д. Г. Барбовського божевільним та встановлення опіки над ним і його майном 7 березня 1918 р. - 8 листопада 1918 р.
1098 Справа про ліквідацію майна німецького підданого Е. Ю. Яккерта (Екерт). Т. 1 30 квітня 1918 р. - 29 липня 1918 р.
1099 Те саме Подільського губернського правління. Т. 2 21 квітня 1915 р. - 31 серпня 1916 р.
1100 Справа про ліквідацію майна австрійського підданого М. Л. Гута 14 квітня 1916 р. - 27 квітня 1918 р.
1101 Справа про надання дозволу на продаж майна М. Смірнова 8 червня 1918 р. - 10 січня 1919 р.
1102 Справа про розгляд скарги М. П. Гріпарі на постанову Подільського губернського присутствія про відмову видати йому викупних грошей за землю 18 вересня 1917 р. - 22 листопада 1918 р.
1103 Справа про визнання В. М. Миронова божевільним та встановлення опіки над ним і його майном 18 червня 1918 р. - 15 листопада 1918 р.
1104 Справа про надання опікунам Г. Гороховій та М. Соколовій дозволу на продаж майна Л. Ієвлєва 14 червня 1918 р. - 22 листопада 1918 р.
1105 Справа про надання опікунці Н. Зезіній дозволу на продаж майна Л. Зезіної та Н. Бергрюм 27 червня 1918 р. - 22 листопада 1918 р.
1106 Справа про надання опікунці М. М. Трясоруковій дозволу на продаж майна М. І. Безносенка 8 червня 1918 р. - 25 липня 1918 р.
1107 Справа Харківського міського сирітського суду про опіку над М. І. Безносенком. Т. 2 27 листопада 1909 р. - 19 червня 1917 р.
1108 Справа про надання опікуну М. Г. Лещенку дозволу на продаж майна П. Т., К. Т., Г. Т. Пасічникових 25 липня 1918 р. - 3 жовтня 1918 р.
1109 Справа Богодухівського сирітського суду про опіку над майном П. Т., К. Т., Г. Т. Пасічникових. Т. 2 16 червня 1917 р. - 5 липня 1918 р.
1110 Справа про надання опікуну В. О. Кривоходкіну дозволу на продаж майна А. В. Кривоходкіна. Т. 1 1 червня 1918 р. - 6 серпня 1918 р.
1111 Справа Одеського міського сирітського суду про опіку над майном М. В., В. В., К. В., Є. В., А. В. Кривоходкіних. Т. 2 31 серпня 1906 р. - 5 травня 1916 р.
1112 Теж саме. Т. 3 6 червня 1911 р. - 18 червня 1918 р.
1113 Справа про надання опікунці С. А. Менхіс дозволу на продаж майна А. Є. Менхіса 13 серпня 1916 р. - 25 липня 1918 р.
1114 Справа про надання Київському політехнічному інституту дозволу на продаж лісу без проведення торгів 11 липня 1918 р. - 20 грудня 1918 р.
1115 Справа про визнання Ф. І. Платса божевільним та встановлення опіки над ним і його майном 31 липня 1918 р. - 28 листопада 1918 р.
1116 Справа про надання опікунам О. В. Хмиленко та Г. П. Волнянській дозволу на продаж майна А. К., З. К., О. К., М. К., А. К., О. К., Д. К. Волнянських 1 липня 1918 р. - 10 жовтня 1918 р.
1117 Справа про надання опікунці Г. І. Тіц дозволу на продаж нерухомого майна Л. П., Г. П. Тіц. Т. 1 25 серпня 1918 р. - 28 листопада 1918 р.
1118 Справа Охтирського сирітського суду про опіку над майном Л. П., Г. П. Тіц. Т. 2 1 квітня 1913 р. - 20 липня 1918 р.
1119 Справа про розгляд скарги М. Я. Васильєва, А. М. Ямпольського, Й. Ш. Шапіро та ін. на постанову Головноуповноваженого з управління та ліквідації установ та організацій військового часу про не затвердження торгів. Т. 1 6 серпня 1918 р. - 4 вересня 1918 р.
1120 Протокол, постанова, торговий лист про продаж майна з Білоцерківського базисного інтендантського речового складу. Т. 2 3 червня 1918 р. - 27 липня 1918 р.
1121 Справа про визнання божевільним А. А. Біскупа та встановлення опіки над ним і його майном. Т. 1 3 вересня 1918 р. - 15 жовтня 1918 р.
1122 Справа Київського губернського правління з того ж питання. Т. 2 16 вересня 1917 р. - 23 серпня 1918 р.
1123 Справа про надання опікуну І. Ф. Кокошинському дозволу на продаж майна С. В. Жуковського 5 вересня 1918 р. - 26 листопада 1918 р.
1124 Справа про надання опікуну І. І. Поповичу дозволу на продаж нерухомого майна Г. Г. і О. Г. Поповичів. Т. 1 18 травня 1917 р. - 25 листопада 1918 р.
1125 Справа Березнеговато-Висунської посадської думи про встановлення опіки над майном Г. Г. і О. Г. Поповичів. Т. 2 24 вересня 1913 р. - 24 серпня 1918 р.
1126 Справа про надання дозволу на продаж нерухомого майна О. та С. Осипових 13 червня 1918 р. - 15 жовтня 1918 р.
1127 Справа про надання опікуну П. О. Голубніченку дозволу на продаж майна В. П., О. П. Голубніченків. Т. 1 20 серпня 1918 р. - 15 листопада 1918 р.
1128 Справа Харківської дворянської опіки про продаж будинку В. П., О. П. Голубніченків. Т. 2 3 липня 1918 р. - 5 серпня 1918 р.
1129 Справа про розгляд рапорту міністра народного здоров'я й опікування про відміну постанови лікарського відділу Полтавського губернського правління про надання дозволу на відкриття в м. Яготині сільської аптеки. Т. 1 13-14 вересня 1918 р.
1130 Справа Полтавського губернського правління про реорганізацію в м. Яготині нормальної аптеки в сільську. Т. 2 10 жовтня 1911 р. - 10 лютого 1916 р.
1131 Справа про надання опікуну І. Бліднєву дозволу на продаж нерухомого майна Л. Гіньковської 16 листопада 1917 р. - 15 жовтня 1918 р.
1132 Справа про розгляд скарги К. А. Мочкаля на постанову земського старшини про визнання права власності П. Вітрової на частину його садиби 30 квітня 1918 р. - 21 жовтня 1918 р.
1133 Справа про надання опікунці О. П. Ксенженковій дозволу на продаж майна О. і В. Картавих 15 червня 1918 р. - 26 листопада 1918 р.
1134 Справа про розгляд скарги Г. Рокомоненка на постанову Київського губернського пристуствія по селянських справах про право власності на землю. Т. 1 3 червня 1918 р. - 19 вересня 1918 р.
1135 Справа Київського губернського пристуствія по селянських справах про розгляд скарги І. Г. Мітеля. Т. 2 23 травня 1914 р. - 27 червня 1918 р.
1136 Справа про надання опікунці А. П. Романовій дозволу на продаж нерухомого майна О. Г., Л. Г., О. Г., В. Г., В. Г. Рома­нових. Т. 1 6 вересня 1918 р. - 31жовтня 1918 р.
1137 Справа Кам'янець-Подільського сирітського суду про встановлення опіки над майном О. Г., Л. Г., О. Г., В. Г., В. Г.  Романових. Т. 2 29 лютого 1916 р. - 30 серпня 1918 р.
1138 Справа про надання опікунці Д. О. Фоменко дозволу на продаж майна З. М., І. М., А. М., М. М. Фоменків 7 червня 1918 р. - 23 вересня 1918 р.
1139 Справа про визнання божевільним Д. Л. Файнбрауна та встановлення опіки над ним і його майном 5 липня 1918 р. - 20 жовтня 1918 р.
1140 Справа про розгляд скарги Ф. М., П. М., А.Я., М. Т. Бровиченків, О. Т. Артеменкова на постанову Київського губернського присутствія по селянських справах щодо визнання їх права власності на надільну землю. Т. 1 6 березня 1916 р. - 28 вересня 1918 р.
1141 Справа Київського губернського присутствія по селянських справах про розгляд скарги Ф. М., П. М., А. Я., М. Т. Бровиченків, О. Т. Артеменкова на постанову Києво-Радомишльського з'їзду мирових суддів. Т. 2 12 грудня 1916 р. - 21 серпня 1918 р.
1142 Справа Києво-Радомишльського з'їзду мирових суддів про розгляд скарги М. Т. Бровиченко. Т. 3 3 серпня 1916 р. - 11 червня 1917 р.
1143 Справа про розгляд скарги повірених громади селян с. Рашева Річицького повіту Мінської губернії на постанову Мінського губернського присутствія про розмежування землі селян 12 серпня 1918 р. - 28 вересня 1918 р.
1144 Справа про визнання божевільним З. І. Фойницької та встанов­лення опіки над нею та її майном 1 липня 1918 р. - 14 жовтня 1918 р.
1145 Справа про надання опікунам Й. та Ф. Офенгенденам дозволу на продаж майна Д. Офенгендена 1 серпня 1918 р. - 30 вересня 1918 р.
1146 Справа про розгляд скарги директора Сабліно-Знаменського цукрового заводу М. Д. Баренбурга на розпорядження Міністерства земельних справ про заборону вирубки лісу Серпень 1918 р. - 12 листопада 1918 р.
1147 Те саме Криво-Різької сільської громади на постанову Херсонського губернського присутствія про відмову видати депозит громади. Т. 1 4 червня 1918 р. - 9 листопада 1918 р.
1148 Справа Херсонського губернського присутствія з цього питання. Т. 2 3 вересня 1917 р. - 1 березня 1918 р.
1149 Справа про надання опікуну А. Феськову дозволу на продаж майна Д. Т. Стоянова. Т. 1 15 жовтня 1918 р. - 28 листопада 1918 р.
1150 Справа Харківського міського сирітського суду про опіку над майном М. Т., В. Т., Д. Т. Стоянових. Т. 2 14 січня 1917 р. - 23 серпня 1918 р.
1151 Справа про розгляд скарги С. І. Симиренко на рішення Комісії з розгляду справ про права на врожай 1918 р. про передачу Росенському цукровому заводу врожаю цукрових буряків 9 серпня 1918 р. - 25 листопада 1918 р.
1152 Справа про надання дозволу опікунці Є.-Н. В. Куріс на продаж майна С. О. Куріса 7 вересня 1918 р. - 18 жовтня 1918 р.
1153 Справа про надання опікунам К. і П. Корбе дозволу на продаж майна А. Ф. та Б. Ф. Корбе 21 вересня 1918 р. - 26 листопада 1918 р.
1154 Справа про розгляд скарги провізора В. Я. Вольмана на постанову Київського губернського лікувального управління про перенесення його аптеки 17 жовтня 1918 р. - 28 жовтня 1918 р.
1155 Справа про встановлення опіки над маєтками М. М., В. М., С. М., В. М. Комстадіус 18 вересня 1918 р. - 30 жовтня 1918 р.
1156 Справа про розгляд прохання чиншовиків с. Олива Радомишльського повіту Київської губернії про визнання їхніх чиншових прав на земельні ділянки у маєтку П. М. Сокольникова. Т. 1 28 жовтня 1918 р. - 14 листопада 1918 р.
1157 Справа Київського губернського присутствія по селянських справах про викуп чиншової землі Ф. В., Л. І., С. І. Боруховськими. Т. 2 21 червня 1895 р. - 18 березня 1896 р.
1158 Те саме М. К. Попроцькою, Л. Л., П. Л., С. Л., Г. Л., А. Л. Метелицькими. Т. 3 21 червня 1895 р. - 23 червня 1909 р.
1159 Те саме В. В. та Л. В. Пюро. Т. 4 21 червня 1895 р. - 10 листопада 1895 р.
1160 Справа про надання опікуну М. Ф. Кушерову дозволу на заставляння нерухомого майна Ф. М., М. М., К. М., М. М., П. М. Кушнерових 13 вересня 1918 р. - 9 грудня 1918 р.
1161 Справа про надання опікунці О. Т. Кудряновській дозволу на продаж майна Г. П., О. П. Кудряновських 1 серпня 1918 р. - 30 жовтня 1918 р.
1162 Справа про надання опікуну І. І. Мітрофанову дозволу на переведення боргу К. І. та К. І. Мітрофанових до Київського товариства взаємного кредиту 13 вересня 1918 р. - 28 жовтня 1918 р.
1163 Справа про надання опікуну В. М. Лівентанту дозволу на продаж майна Б., Є., Т. Поліщуків 26 вересня 1918 р. - 31жовтня 1918 р.
1164 Справа про надання опікунам Г. М. Тілік та М. І. Головні дозволу на продаж майна А. М., Ю. М. Тіліків 10 серпня 1918 р. - 2 грудня 1918 р.
1165 Справа про надання опікунам М. Ф. Литвиненко та М. Т. Ліозіну дозволу на продаж майна О. В. Литвиненко 24 липня 1918 р. - 2 грудня 1918 р.
1166 Справа про надання Б.-Г. Ф. Лейшке дозволу на продаж майна З. Ф., Л. Ф. і Т. Ф. Лейшке. Т. 1 2 жовтня 1917 р. - 26 листопада 1918 р.
1167 Справа Одеського міського сирітського суду про встановлення опіки над майном М. Ф., З. Ф., Л. Ф. і Т. Ф. Лейшке. Т. 2 31 травня 1914 р. - 28 червня 1918 р.
1168 Справа про розгляд скарги Ф. І., Д., К., М., К., Є., А. Камберів на постанови Херсонської губернської та Одеської повітової землевпорядних комісій про затвердження проекту розверстки землі біля хутора Ранжево Одеського повіту Херсонської губернії 4 лютого 1917 р. - 8 листопада 1918 р.
1169 Справа про скасування постанови Чернігівського губернського правління про затвердження торгів за право на відкупне утримання коробкового збору у м. Острі та Остерському повіті 29 жовтня 1918 р. - 8 листопада 1918 р.
1170 Справа про розгляд прохання С. Закопайла щодо оскарження постанови Київського губернського присутствія по селянських справах про затвердження люстраційного акта на садову землю селян с. Нестерівки. Т. 1 3 травня 1918 р. - 9 листопада 1918 р.
1171 Справа Київського губернського по селянських справах присутствія про складання люстраційного акта на садову землю селян с. Нестерівки. Т. 2 10 жовтня 1903 р. - 22 жовтня 1917 р.
1172 Справа про виділення землі домовласникам у селищі Ново­Воронцовка Херсонського повіту і губернії. Т. 1 2 листопада 1918 р. - 8 листопада 1918 р.
1173 Справа про розгляд скарги Х. А. Гаврющенка на постанову Херсонської губернської землевпорядної комісії про виділення землі домовласникам у селищі  Ново ­-Воронцовка. Т. 2 7 червня 1914 р. - 2 грудня 1915 р.
1174 Справа про надання опікунці Н. С. Іваненко дозволу на продаж майна М. М. Іваненко. Т. 1 2 листопада 1918 р. - 11 листопада 1918 р.
1175 Справа Харківської дворянської опіки про опіку над майном М. М. Іваненко. Т. 2 25 червня 1918 р. - 25 жовтня 1918 р.
1176 Справа про надання опікунці Л. Л. Єфименко дозволу на продаж майна І. О. Єфименка 17 жовтня 1918 р. - 26 листопада 1918 р.
1177 Справа про надання опікунці М. Г. Фірсовій дозволу на продаж майна К. О. і О. О. Фірсових. Т. 1 18 липня 1917 р. - 20 листопада 1918 р.
1178 Справа Харківського міського суду про опіку над майном К. О. і О. О. Фірсових. Т. 2 12 вересня 1908 р. - 7 жовтня 1918 р.
1179 Справа про надання опікунці Л. Г. Левін дозволу на продаж майна І. Г. Левицької 17 травня 1918 р. - 29 листопада 1918 р.
1180 Справа про надання опікунці Н. В. Хмур дозволу на продаж майна М. І, І. І., П. І., С. І. Хмур. Т. 1 7 листопада 1918 р. - 20 листопада 1918 р.
1181 Справа Харківського міського сирітського суду про опіку над майном І. І., П. І., С. І. Хмур. Т. 2 22 серпня 1911 р. - 2 вересня 1918 р.
1182 Справа про надання дозволу на відчуження землі для будівництва залізничної колії між станціями Згурівка, Кобижчі, Мановка для Новобиківської цукроварні 15 жовтня 1918 р.- 20 листопада 1918 р.
1183 Справа про надання опікуну Я.-Н. Д.-Й. Витягайловському дозволу на продаж нерухомого майна П. і Г. Витягайловських 18 серпня 1918 р. - 21 листопада 1918 р.
1184 Справа про надання опікунці М. С. Козаченко дозволу на продаж майна Г. і В. Козаченків 24 жовтня 1918 р. - 21 листопада 1918 р.
1185 Справа про надання опікунці Т. А. Айзенштадт дозволу на отримання позики під заставу майна В. І. Айзенштадта 31 жовтня 1918 р. - 21 листопада 1918 р.
1186 Справа про розгляд скарги уповноваженого Узінської волосної громади на постанову Київського губернського присутствія по селянських справах про відміну земських зборів на будівництво та утримання будинку Узінського волосного правління. Т. 1 29 вересня 1918 р. - 21 листопада 1918 р.
1187 Справа Київського губернського присутствія по селянських справах про розгляд скарги уповноваженого Узінської волосної громади. Т. 2 7 травня 1918 р. - 8 жовтня 1918 р.
1188 Справа про надання опікунам Є. В. Лободюк, Г. П. Санжаревському, І. А. Бурлуюку дозволу на продаж майна М. М., В. М., К. М. Лободюків. Т. 1 8 листопада 1918 р. - 28 листопада 1918 р.
1189 Справа Лебединського міського суду про опіку над майном М. М., В. М., К. М. Лободюків. Т. 2 20 червня 1918 р. - 1 жовтня 1918 р.
1190 Справа про надання опікунці О. О. Поповій дозволу на продаж майна Г. М. Рюміна. Т. 1 14 листопада 1918 р. - 25 листопада 1918 р.
1191 Справа Харківського міського сирітського суду про опіку над майном Г. М. Рюміна, Є. М. Бурьянової. Т. 2 25 липня 1918 р. - 25 жовтня 1918 р.
1192 Справа про надання опікунці У. М. Хоружій дозволу на продаж майна Т. І. Хоружої. Т. 1 12 листопада 1918 р. - 25 листопада 1918 р.
1193 Справа Слов'янського міського сирітського суду про опіку над майном Т. І. Хоружої. Т. 2 16 серпня 1917 р. - 7 серпня 1918 р.
1194 Справа про надання опікунці Д. П. Базилевич дозволу на продаж майна Є. Т., П. Т., І. Т. Базилевичів. Т. 1 14 листопада 1918 р. - 28 листопада 1918 р.
1195 Справа Харківського міського сирітського суду про опіку над майном Є. Т., П. Т., Л. Т., І. Т. Базилевичів. Т. 2 4 червня 1916 р. - 7 жовтня 1918 р.
1196 Прохання М. З. Педашенко про прискорення розгляду його скарги на постанову Полтавського з'їзду мирових суддів про визнання його марнотратним та призначення опіки над майном 12 листопада 1918 р. - 28 листопада 1918 р.
1197 Справа про обстеження психічного стану І. О. Ярмака для скасування опіки над ним 1 листопада 1918 р. - 29 листопада 1918 р.
1198 Справа про надання опікуну В. М. Булгакову дозволу на продаж майна С. Г. Сіоницького 14 листопада 1917 р. - 29 листопада 1918 р.
1199 Справа про розгляд скарги М. С. Антоненка на постанову Харківського губернського присутствія з військової повинності про відмову звільнити А. М. Антоненка від військової служби 4 серпня 1918 р. - 3 грудня 1918 р.
1200 Теж саме А. Т. Ільченка на постанову Харківського губернського присутствія з військової повинності про відмову повернути І. А. Ільченка з військової служби 2 серпня 1918 р. - 3 грудня 1918 р.
1201 Справа про розгляд скарги М. Г. Андрющенка на постанову Харківського губернського присутствія з військової повинності про відмову повернути М. М. Андрющенка з військової служби 3 серпня 1918 р. - 3 грудня 1918 р.
1202 Справа про надання опікунці М. М. Ганенко-Мамоновій дозволу на продаж майна В., Л. Ганенко-Мамонових 26 червня 1918 р. - 5 грудня 1918 р.
1203 Справа про надання опікуну О. Наумову дозволу на продаж майна В. О. Наумова 18 серпня 1918 р. - 7 грудня 1918 р.
1204 Справа про надання опікуну М. М. Носенку дозволу на продаж майна П. М. і С. М. Носенків 10 серпня 1918 р. - 7 грудня 1918 р.
1205 Справа про надання опікуну Л. П. Оршаво-Орачевському дозволу на продаж майна психічно хворого М. П. Дублянського 6 липня 1916 р. - 7 грудня 1918 р.
1206 Справа про визнання К. І. Тичини божевільним та встановлення опіки над ним та його майном 30 жовтня 1918 р. - 7 грудня 1918 р.
1207 Справа про надання опікунці О. В. Головко дозволу на продаж майна психічно хворого С. О. Вертипороху 19 жовтня 1918 р. - 9 грудня 1918 р.
1208 Справа про надання опікунці Р. О. Ребізовій дозволу на заставляння майна А. С. Ребізової 25 листопада 1918 р. - 25 грудня 1918 р.
1209 Справа про надання опікунам М. Мерзону та Р. Львовій дозволу на заставляння нерухомого майна М. Я., Б. Я., А. Я. Львовів 18 листопада 1918 р. - 11 грудня 1918 р.
1210 Справа про надання опікуну С. І. Варпеховському дозволу на перезаставу майна С. Шанявського 31 жовтня 1918 р. - 16 грудня 1918 р.
1211 Справа про надання опікунам В. Д. та О. О. Кривошеєвим дозволу на продаж майна О. К., М. К., А. К. Кривошеєвих 14 липня 1918 р. - 18 грудня 1918 р.
1212 Справа про надання опікуну В. М. Фірсовському дозволу на продаж майна М. М. Фірсовського 26 жовтня 1918 р. - 16 грудня 1918 р.
1213 Справа про надання опікунці Є. І. Кішковській дозволу на заставляння майна С. Г. Кішковського 21 листопада 1918 р. - 18 грудня 1918 р.
1214 Справа про надання дозволу на продаж землі Л. Г. та К. Г. Панченків 10 грудня 1918 р. - 24 грудня 1918 р.
1215 Справа про надання опікуну М. І. Шпаковському дозволу на продаж майна Д. М., В. М., М. М. Шпаковських 17 листопада 1918 р. - 10 січня 1919 р.
1216 Справа про надання опікуну А. В. Чеховичу дозволу на продаж майна Г. Л., Л. Л. Скадовських 15 липня 1918 р. - 10 січня 1919 р.
1217 Справа про надання опікунам О. П. та Г. Д. Іващенкам дозволу на продаж майна В. А., В. А. Іващенків 25 жовтня 1918 р. - 10 січня 1919 р.
1218 Справа про надання опікунам В. М. та Н. Г. Туриковим дозволу на продаж майна Г. В. Турикова 7 листопада 1915 р. - 10 січня 1919 р.
1219 Справа про надання опікунці О. І. Рибаловій дозволу на продаж майна О. П., А. П., П. П., К. П., П. П. Рибалових 28 жовтня 1918 р. - 20 грудня 1918 р.
1220 Справа про розгляд скарги А. А. Брунштейна на постанову Херсонського окружного суду у справі оскарження ним дій Херсонської губернської продовольчої управи 1 лютого 1918 р. - 27 червня 1918 р.
1221 Справа про розгляд скарги Київської губернської земельної управи на постанову Київського окружного суду у справі оскарження Ю. К. Варварським постанови управи про заборону йому продавати маєток “Гримово” 15 грудня 1917 р. - 6 червня 1918 р.
1222 Справа про розгляд скарги Т. І. Потоцького на постанову Київського окружного суду у справі оскарження ним постанови Сквирської продовольчої управи 3 листопада 1917 р. - 6 червня 1918 р.
1223 Справа про звільнення від опису та продажу майна австрійського підданого К. Ф. Копійчука 20 липня 1916 р. - 25 липня 1918 р.
1224 Справа про надання опікунам О. І. Соколову та Г. С. Сікачеву дозволу на перезаставу нерухомого майна В. В. Серебрякової 22 жовтня 1918 р. - 20 грудня 1918 р.
1225 Листи департаменту про повернення прохання В. М. Шеленберга про відшкодування збитків 9 липня 1918 р. - 6 серпня 1918 р.
1226 Справа про надання опікунці О. Ігнатіщевій дозволу на продаж майна І. М. Ігантіщевої 3 вересня 1918 р. - 15 листопада 1918 р.
1227 Справа про надання опікунам Є. С. Павленко-Богушевській, П. А. Тенєвич-Корнельовському дозволу на продаж майна М.С. та О. С. Павленко-Богушевських 13 листопада 1917 р. - 25 липня 1918 р.
1228 Справа про надання опікуну С. В. Гупалову дозволу на продаж майна Д.C., О. С., Д. С., О. С. Гупалових 30 січня 1918 р. - 22 листопада 1918 р.
1229 Справа про надання опікуну М. Зайцеву дозволу на продаж майна О. К., М. К., А. К. Степанових 30 січня 1918 р. - 15 листопада 1918 р.
1230 Справа про розгляд скарги Ф. А. Потіхи на постанову Київського губернського присутствія по селянських справах про внесення в посімейний список А. Т. Потіхи його позашлюбних дітей. Т. 1 24 травня 1918 р. - 20 грудня 1918 р.
1231 Справа Київського губернського присутствія по селянських справах про розгляд скарги Ф. А. Потіхи. Т. 2 25 липня 1916 р. - 5 липня 1918 р.
1232 Справа про надання опікуну П. Я. Ільяшевичу дозволу на продаж майна психічно хворої Є. В. фон Шельтинг 29 січня 1918 р. - 15 листопада 1918 р.
1233 Справа про надання опікуну Г. Е. Мінкіну дозволу на продаж майна Б. Г. Мінкіна 26 січня 1918 р. - 22 листопада 1918 р.
1234 Справа про надання опікунці Н. Г. Островерх дозволу на продаж майна О. К., М. К. Островерхів 25 жовтня 1918 р. - 22 листопада 1918 р.
1235 Справа про розгляд скарги М. С. Шевченко на постанову Київського губернського присутствія по селянських справах про право власності на землю. Т. 1 11 вересня 1917 р. - 6 грудня 1918 р.
1236 Справа Київського губернського присутствія по селянських справах про розгляд скарги М. С. Шевченко. Т. 2 2 вересня 1915 р. - 29 січня 1918 р.
1237 Справа про надання опікуну М. Лозінському дозволу на продаж майна П. М. Лозінського 31 січня 1918 р. - 15 листопада 1918 р.
1238 Справа про надання опікунці Л. Шабельниковій дозволу на продаж майна М. С. Шабельникова 25 травня 1917 р. - 16 серпня 1918 р.
1239 Справа про розгляд скарги М. Вірича на постанову Київського губернського присутствія по селянських справах про скасування усиновлення О. М. та К. М. Віричів. Т. 1 7 липня 1918 р. - 30 жовтня 1918 р.
1240 Справа Київського губернського присутствія по селянських справах про розгляд скарги М. Вірича. Т. 2 29 березня 1914 р. - 17 червня 1918 р.
1241 Справа про надання опікуну О. Й. Яцевичу дозволу на продаж майна О. О. Стукалової 31 січня 1918 р. - 15 листопада 1918 р.
1242 Справа про надання опікуну О. І. Євстафієву дозволу на продаж майна Д. О. та Н. О. Євстафієвих 22 квітня 1918 р. - 15 листопада 1918 р.
1243 Справа про розгляд скарги П. О. Лященка на постанову Київського губернського присутствія по селянських справах про видавання О. Лященку акта на надільну землю. Т. 1 4 грудня 1917 р. - 6 грудня 1918 р.
1244 Справа Київського губернського присутствія по селянських справах про розгляд скарги П. О. Лященка. Т. 2 8 лютого 1911 р. - 22 липня 1918 р.
1245 Справа про надання опікунці А. Д. Слюсаренко дозволу на продаж майна І. Г., М. Г., Ф. Г. Слюсаренків 22 квітня 1918 р. - 15 листопада 1918 р.
1246 Справа про надання опікунам Є. П. Малеванській та М. Є. Костилєву дозволу на продаж майна психічно хворого В. П. Малеванського 17 квітня 1918 р. - 15 серпня 1918 р.
1247 Справа про визнання Н. М. фон Грейфентур божевільною та встановлення опіки над нею та її майном 24 вересня 1918 р. - 15 листопада 1918 р.
1248 Справа про надання опікунці М. С. Козаченко дозволу на перезаставу та продаж майна Г. і В. Козаченків 15 травня 1918 р. - 20 серпня 1918 р.
1249 Справа про розгляд прохання К. М. Жукова щодо надання Л. К. Прогунову прізвища Жуков 14 липня 1915 р. - 10 липня 1918 р.
1250 Справа про надання опікунам П. М. Тарасевичу, Б. І. Чернову дозволу на продаж майна О. Д. та І. Д. Чернових 30 квітня 1918 р. - 22 листопада 1918 р.
1251 Справа про надання опікунці Т. Бухман дозволу на заставляння майна К. Н. та І. Н. Бухман 16 травня 1918 р. - 22 листопада 1918 р.
1252 Справа про надання опікунці К. Михальській дозволу на продаж майна К. В., В. В., Л. В. і Ю. В. Михальских 24 серпня 1918 р. - 15 листопада 1918 р.
1253 Справа про надання опікунам К. О. та І. О. Данкевам дозволу на продаж майна Я. С., Н. С. Данкевих. Т. 1 1 липня 1918 р. - 20 грудня 1918 р.
1254 Справа Луганського міського сирітського суду про опіку над майном М. С., Я. С., Н. С. Данкевих. Т. 2 22 серпня 1914 р. - 11 липня 1918 р.
1255 Справа про надання опікунам Є. М. Лейшке та Ю. М. Старицькому дозволу на продаж майна Ю. І. Лейшке 14 грудня 1917 р. - 20 серпня 1918 р.
1256 Справа про надання опікуну Й. Т. Кулакову дозволу на продаж майна Є. Т., Г. Т., А. Т., О. Т., О. Т. Кулакових 20 травня 1918 р. - 15 листопада 1918 р.
1257 Справа про надання опікунці А. В. Горичовій дозволу на продаж майна Ф. І. Горичова 21 травня 1918 р. - 15 листопада 1918 р.
1258 Справа про розгляд скарги А. Бількот на постанову Подільського губернського присутсвія по селянських справах про обмін землі. Т. 1 17 серпня 1916 р. - 6 грудня 1918 р.
1259 Справа мирового посередника Проскурівського повіту Подільської губернії про розгляд скарги А. Бількот. Т. 2 10 липня 1915 р. - 17 травня 1916 р.
1260 Справа про надання опікунам О. і Д. Плотниковим дозволу на продаж майна Г. М., А.-П. М., М.-С. М. Бармасових 18 травня 1918 р. - 15 листопада 1918 р.
1261 Справа про надання опікунці О. Г. Виноградовій дозволу на продаж майна Г. І., К. І., М. І. Виноградових 14 травня 1918 р. - 15 листопада 1918 р.
1262 Справа про надання опікунам Ю. та М. Серьогіним дозволу на продаж майна М. П. і С. П. Серьогіних 14 травня 1918 р. - 15 листопада 1918 р.
1263 Справа про надання опікуну Д.-К. М. Гуревичу дозволу на продаж коштовностей О. Глуйберзон 26 травня 1918 р. - 22 листопада 1918 р.
1264 Справа про надання дозволу на продаж майна О., Н., Є., М. Горбань 15 листопада 1918 р.
1265 Справа про надання опікуну С. Ф. Диннікову дозволу на продаж майна Н. С. Диннікової 15 травня 1918 р. - 15 листопада 1918 р.
1266 Справа про визнання В. К. Піотровського божевільним і встановлення опіки над ним і його майном 11 квітня 1918 р. - 25 липня 1918 р.
1267 Те саме Т. Д. Черняхова 26 квітня 1918 р. - 26 липня 1918 р.
1268 Справа про визнання Т. Середюка божевільним і встановлення опіки над ним і його майном 25 квітня 1918 р. - 10 липня 1918 р.
1269 Справа про визнання Т. Г. Вітушенка глухонімим і встановлення опіки над ним і його майном 10 липня 1918 р.
1270 Справа про надання опікунці К. І. Каміонській дозволу на продаж майна І. О. Каміонського 10 червня 1918 р.- 20 серпня 1918 р.
1271 Справа про визнання О. М. Колосова божевільним і встановлення опіки над ним і його майном 4 червня 1918 р. - 10 липня 1918 р.
1272 Те саме О. П. Грача 4 червня 1918 р. - 26 липня 1918 р.
1273 Те саме П. Л. Васильова 4 червня 1918 р. - 25 липня 1918 р.
1274 Те саме М. О. Куєта 4 червня 1918 р. - 26 липня 1918 р.
1275 Те саме Л. А. Савчук 29 травня 1918 р. - 10 липня 1918 р.
1276 Справа про надання опікунці П. К. Андреєвій дозволу на продаж майна С. К. Рогозінського 27 травня 1918 р. - 10 липня 1918 р.
1277 Справа про надання опікунам Т. В. Заленському та В. В. Кетлінському дозволу на продаж майна В. В., Ч. В. Кетлінських 27 травня 1918 р. - 10 липня 1918 р.
1278 Справа про надання опікунам О. В. та К. П. Кіяшко дозволу на продаж майна С. В., В. В., М. В., Є. В. Кіяшко 17 червня 1918 р. - 15 серпня 1918 р.
1279 Справа про надання опікунці О. В. Щавінській дозволу на продаж майна В. М. і В. М. Щавінських 12 червня 1918 р. - 22 листопада 1918 р.
1280 Справа про надання опікунці Е. Е. Сенько-Поповській дозволу на продаж майна Г.-В., Б.-Е. Сенько-Поповських 20 травня 1918 р. - 10 липня 1918 р.
1281 Справа про визнання О. Ф. Мізерової божевільною і встановлення опіки над нею і її майном 10 липня 1918 р.
1282 Те саме Я. Г. Мокрицького 10 липня 1918 р.
1283 Справа про надання опікунці С. Ляховій дозволу на продаж майна М. І. Ляхова 12 червня 1918 р. - 15 листопада 1918 р.
1284 Справа про надання опікуну Ф. П. Лобенку дозволу на продаж майна В. Ф. Лобенка 17 червня 1918 р. - 7 вересня 1918 р.
1285 Справа про надання опікунці Г. К. Михайловій дозволу на продаж майна Г. П. Михайлової 30 травня 1918 р. - 20 серпня 1918 р.
1286 Справа про визнання І. М. Колчигіна божевільним і встановлення опіки над ним і його майном 20 червня 1918 р. - 26 липня 1918 р.
1287 Справа про надання опікунці П. А. Алешко дозволу на продаж майна М. Т., С. Т., В. Т. Алешків 8 жовтня 1918 р. - 6 грудня 1918 р.
1288 Справа про визнання Ф. В. Перліса божевільним та встановлення опіки над ним і його майном. Т. 1 20 червня 1918 р. - 22 листопада 1918 р.
1289 Справа Київського губернського правління з того ж питання. Т. 2 21 квітня 1918 р. - 12 червня 1918 р.
1290 Справа про визнання В. Ф. Шереметьєва божевільним та встановлення опіки над ним і його майном 18 червня 1918 р. - 22 листопада 1918 р.
1291 Те саме І. М. Холодініна 18 червня 1918 р. - 22 листопада 1918 р.
1292 Справа про визнання М. В. Баканової божевільною та встановлення опіки над нею і її майном 20 червня 1918 р. - 20 грудня 1918 р.
1293 Справа про надання опікуну О. М. Трипольському дозволу на продаж майна О. М. Трипольської 21 червня 1918 р. - 6 грудня 1918 р.
1294 Справа про надання дозволу на продаж майна О. П. Пишненко 9 липня 1918 р.
1295 Справа про надання опікунці З. Бройтман дозволу на заставляння майна Л., Л., Є. Бройтманів 25 червня 1918 р. - 22 листопада 1918 р.
1296 Справа про надання опікунам О. Носковій та Я. Торопову дозволу на продаж майна Г. В., О. В. Носкових 25 червня 1918 р. - 6 грудня 1918 р.
1297 Справа про надання опікунці Н. Бондаренко дозволу на продаж майна Г. С., Г. С. Бондаренків 25 червня 1918 р. - 22 листопада 1918 р.
1298 Справа про надання опікуну І. С. Главче дозволу на продаж майна О. М. Аснаш 23 квітня 1918 р. - 20 грудня 1918 р.
1299 Справа про визнання М. Н. Кузнецова божевільним та встановлення опіки над ним і його майном 25 червня 1918 р. - 15 листопада 1918 р.
1300 Те саме П. Д. Комакова 25 червня 1918 р. - 15 листопада 1918 р.
1301 Справа про надання опікуну О. Укше дозволу на продаж майна О. Укше 29 червня 1918 р. - 22 листопада 1918 р.
1302 Справа про визнання В. Ф. Ходаковського божевільним та встановлення опіки над ним і його майном 29 червня 1918 р. - 15 листопада 1918 р.
1303 Те саме М. В. Чиркіної 29 червня 1918 р. - 22 листопада 1918 р.
1304 Те саме С. М. Балашова 31 жовтня 1918 р. - 20 грудня 1918 р.
1305 Те саме Г. В. Батюшкова 29 червня 1918 р. - 15 листопада 1918 р.
1306 Справа про надання опікунці У. Кожемякіній дозволу на продаж майна З. К. Кожемякіної 11 липня 1918 р. - 15 листопада 1918 р.
1307 Справа про надання опікунці К. І. Крижановській дозволу на продаж майна В.Ф., М. Ф. Крижановських 11 липня 1918 р. - 7 вересня 1918 р.
1308 Справа про визнання Ф. В. Ніколаєнка божевільним та встановлення опіки над ним і його майном 9 липня 1918 р. - 22 листопада 1918 р.
1309 Справа про надання опікунці Є. Зеленовій дозволу на продаж майна М. Ф., Н. Ф., М. Ф., Л. Ф. Зеленових 8 липня 1918 р. - 22 листопада 1918 р.
1310 Справа про надання опікунці М. А. Абакумовій дозволу на продаж майна В. М. Абакумова 8 липня 1918 р. - 22 листопада 1918 р.
1311 Справа про надання опікуну М. І. Кожуховському дозволу на продаж майна Н. М. Кожуховської 11 липня 1918 р. - 6 грудня 1918 р.
1312 Справа про надання опікунці Х. І. Розумовській дозволу на видання векселя під заставу майна В. Х. Розумовської 13 липня 1918 р. - 6 грудня 1918 р.
1313 Справа про надання опікунці М. І. Веретельниковій дозволу на продаж майна Д. І. Логвінової 13 липня 1918 р. - 15 листопада 1918 р.
1314 Справа про надання опікуну Г. К. Акостелову дозволу на продаж майна А. П. Акостелової 13 липня 1918 р. - 15 листопада 1918 р.
1315 Справа про визнання Е. А. Зельвіна божевільним та встановлення опіки над ним і його майном 15 липня 1918 р. - 15 серпня 1918 р.
1316 Справа про розгляд скарги Я. Боксера, Б. Склянського, Ш. та І. Шерешевських на постанови Головної медико-санітарної управи та Міністерства народного здоров'я 22 липня 1918 р. - 13 грудня 1918 р.
1317 Справа про надання опікуну П. І. Старостіну дозволу на продаж майна М. П., В. П. Старостіних 24 липня 1918 р. - 22 листопада 1918 р.
1318 Справа про надання опікунці П. І. Бугріменко дозволу на продаж майна Ф. П., І. П., Л. П., Н. П. Бугріменків 29 липня 1918 р. - 13 грудня 1918 р.
1319 Справа про визнання П. О. Кірілова божевільним та встановлення опіки над ним і його майном 24 липня 1918 р. - 22 листопада 1918 р.
1320 Те саме А. І. Юрченка 24 липня 1918 р. - 13 грудня 1918 р.
1321 Справа про надання опікунці Н. В. Сізоновій дозволу на продаж майна О. Т., Г. Т., В. Т. Сізонових 30 липня 1918 р. - 15 листопада 1918 р.
1322 Справа про надання опікунці В. М. Полчакі дозволу на продаж майна М. І, С. І., М. І. Полчаків 25 липня 1918 р. - 22 листопада 1918 р.
1323 Справа про надання опікунці Є. А. Радишевській дозволу на продаж майна В. М., М. М. Радишевських 19 вересня 1918 р. - 6 грудня 1918 р.
1324 Справа про визнання Я. К. Швець-Швецова божевільним та встановлення опіки над ним і його майном 31 липня 1918 р. - 6 грудня 1918 р.
1325 Справа про надання опікунці Г. З. Неймарк дозволу на продаж майна Т. Л. Неймарк 9 липня 1918 р. - 15 листопада 1918 р.
1326 Справа про надання дозволу на продаж майна В., Г. Бєдіних 1 серпня 1918 р. - 13 грудня 1918 р.
1327 Справа про визнання М. О. Пашинського божевільним та встановлення опіки над ним і його майном 3 серпня 1918 р. - 15 листопада 1918 р.
1328 Справа про надання дозволу на продаж майна П. О. Ханикова 31 липня 1918 р. - 6 грудня 1918 р.
1329 Справа про визнання Й. К. Ордовського божевільним та встановлення опіки над ним і його майном 20 липня 1918 р. - 13 грудня 1918 р.
1330 Те саме Г. І. Слюсаревського 30 липня 1918 р. - 22 листопада 1918 р.
1331 Те саме А. Валінського 30 липня 1918 р. - 13 грудня 1918 р.
1332 Справа про надання опікуну Ю. Зволинському дозволу на продаж майна С.-Т. С., В.-Л. С. Люблінських 7 серпня 1918 р. - 12 січня 1919 р.
1333 Справа про надання опікунці О. Хіжняковій дозволу на продаж майна Г. С. Хіжнякова 12 серпня 1918 р. - 6 грудня 1918 р.
1334 Справа про надання опікунці Г. Е. Самойлович дозволу на продаж майна Ю. М., Я. М., Г. М. Самойловичів 13 серпня 1918 р. - 15 листопада 1918 р.
1335 Справа про надання опікунці А. І. Невяровській дозволу на продаж майна С. Л., Б. Л. Невяровських 2 вересня 1918 р. - 6 грудня 1918 р.
1336 Справа про визнання А. А. Лісового божевільним та встановлення опіки над ним і його майном 3 вересня 1918 р. - 22 листопада 1918 р.
1337 Те саме А. А. Матковського 3 вересня 1918 р. - 15 листопада 1918 р.
1338 Справа про надання опікунці О. В. Тимофєєвій дозволу на продаж майна Є. Ф. Степанової 30 серпня 1918 р. - 15 листопада 1918 р.
1339 Справа про надання опікунці З.-Є. А. Рабінович дозволу на продаж майна С. І., Т.  Рабіновичів 3 вересня 1918 р. - 15 листопада 1918 р.
1340 Справа про надання опікуну К. П. Григорович-Барському дозволу на заміну векселів під заставу майна О. П. Штакельберг 15 липня 1918 р. - 20 грудня 1918 р.
1341 Справа про надання опікуну П. П. Юріцину дозволу на продаж майна І. О., Т. О. Юріциних 20 серпня 1918 р. - 15 листопада 1918 р.
1342 Справа про надання опікуну П. Г. Іванову дозволу на продаж майна І. Г. Іванова 14 листопада 1917 р. - 20 грудня 1918 р.
1343 Справа про надання опікунці Т. Й. Воронова дозволу на продаж І. Воронова 7 вересня 1918 р. - 13 грудня 1918 р.
1344 Справа про надання опікунці Д. В. Деміній дозволу на продаж майна Т. Б. Гебенштрейт 21 серпня 1918 р. - 6 грудня 1918 р.
1345 Справа про визнання Г. Бойка божевільним та встановлення опіки над ним і його майном 21 серпня 1918 р. - 15 листопада 1918 р.
1346 Справа про надання опікунці Є. Ігнатовій дозволу на продаж майна М. М. Ігнатова 21 серпня 1918 р. - 13 грудня 1918 р.
1347 Справа про надання опікунці М. Н. Кириловій дозволу на продаж О. Я., З. Я., Г. Я., Є. Я. Кирилових 23 серпня 1918 р. - 22 листопада 1918 р.
1348 Справа про визнання М. І. Черченко божевільною та встановлення опіки над нею та її майном 12 вересня 1918 р. - 6 грудня 1918 р.
1349 Справа про визнання В. В. Міончковської божевільною та встановлення опіки над нею та її майном 12 вересня 1918 р. - 13 грудня 1918 р.
1350 Те саме М. О. Сірого божевільним та встановлення опіки над ним та його майном 11 вересня 1918 р. - 13 грудня 1918 р.
1351 Те саме О. А. Пономарьова 11 вересня 1918 р. - 10 січня 1919 р.
1352 Те саме К. А. Пукалової божевільною та встановлення опіки над нею та її майном 20 вересня 1918 р. - 13 грудня 1918 р.
1353 Справа про скасування тимчасової заповідності маєтку О. М. Орлай де Карва у с. Користівка Олександрійського повіту Херсонської губернії 20 вересня 1918 р. - 20 грудня 1918 р.
1354 Справа про надання опікуну Ц. Ф. Ріле дозволу на продаж майна М. Фейхт 23 вересня 1918 р. - 6 грудня 1918 р.
1355 Справа про визнання Х. Ф. Чечко божевільною та встановлення опіки над нею та її майном 24 вересня 1918 р. - 13 грудня 1918 р.
1356 Те саме Г. М. Долженка 24 вересня 1918 р. - 6 грудня 1918 р.
1357 Справа про розгляд скарги акціонерного товариства “Лесопром” на дії начальника Холмсько-Волинського управління землеробства та державного майна 9 вересня 1917 р. - 25 липня 1918 р.
1358 Справа про скасування опіки над А.-Р.-А. М. Горватом та його майном 24 вересня 1918 р. - 22 листопада 1918 р.
1359 Справа про надання опікуну М. Комарницькому дозволу на продаж майна Н. А. Антонової 1 жовтня 1918 р. - 6 грудня 1918 р.
1360 Справа про надання опікунці А. Т. Мартиновій дозволу на продаж майна С. І, С. І., М. І. Мартинових 28 вересня 1918 р. - 13 грудня 1918 р.
1361 Справа про надання опікунам Є. А. Сільман та К. І. Левіну дозволу на продаж майна О. І., Т. І. Сільманів 2 жовтня 1918 р. - 13 грудня 1918 р.
1362 Указ Державного сенату у справі оскарження Харківською міською продовольчою управою постанови Харківського окружного суду 14 вересня 1918 р.
1363 Справа про надання опікунці Є. Лісовській дозволу на продаж майна Є. Г., М. Г. Лісовських 11 липня 1918 р. - 15 листопада 1918 р.
1364 Справа про надання опікунці М. О. Світополк-Мірській дозволу на продаж майна А. В. Святополк-Мірського 23 листопада 1918 р. - 20 грудня 1918 р.
1365 Справа про надання опікуну К. І. Панченко-Романенко дозволу на продаж майна А. К., З. К. Панченків-Романенків 16 листопада 1918 р. - 20 грудня 1918 р.
1366 Справа про надання опікунці М. І. Жутник дозволу на продаж майна Г. П, П. П., М. П. Жутників 8 листопада 1918 р. - 20 грудня 1918 р.
1367 Справа про надання дозволу на продаж майна С., Г. Якса-Биковських 25 жовтня 1918 р. - 20 грудня 1918 р.
1368 Справа про надання опікунці З. Горошковій дозволу на продаж майна Д. А. Моторного 3 липня 1918 р. - 15 листопада 1918 р.
1369 Лист до Київського столичного отамана про пересилання документів справи Е. Каменіра 11 грудня 1918 р.
1370 Справа про надання опікунці Г. Я. Шличковій дозволу на продаж майна Г. Б., Є. Б., Є. Б., Л. Б., Є. Б., К. Б. Шличкових 25 червня 1918 р. - 15 листопада 1918 р.
1371 Листи до начальника дер­жавної варти Старокиївського району та В. Е. Брунста про повернення його прохання 8 жовтня 1918 р.
1372 Справа про надання Г. М. Зубову та його нащадкам права користуватися графським титулом в Україні 11 серпня 1918 р. - 13 грудня 1918 р.
1373 Справа Констянтиноградського з'їзду мирових суддів про оскарження В. Ф. Шпіталенком рішення мирового суді у справі його позову до Г. Т. Бермана про виселення з квартири. Т. 1 11 червня 1918 р. - 19 листопада 1918 р.
1374 Справа мирового судді Констяниноградського судово-мирового округу про розгляд позову В. Ф. Шпіталенка. Т. 2 7 травня 1918 р. - 6 червня 1918 р.
1375 Справа про надання опікунам М. К. Францевичу, В. І. Богуславській дозволу на продаж майна О., Н., Є., М. Горбанів 30 травня 1918 р. - 30 вересня 1918 р.
1376 Копії наказів про організацію роботи III експедиції; листи до місцевих державних установ, сенаторів про повернення скарг, призначення судових засідань та ін. питання; списки судових справ експедиції 1 жовтня 1918 р. - 20 грудня 1918 р.`
1377 Журнал засідання III експедиції про розгляд судових справ 15 листопада 1918 р.
1378 Журнали засідань III експедиції про розгляд судових справ, списки працівників та судових справ III експедиції, розпис посад дільничних суддів у губерніях України 22 листопада 1918 р. - 20 грудня 1918 р.
1379 Листування з Київським губернським старостою про надіслання скарги О. Степаненка 12 жовтня 1918 р. - 20 листопада 1918 р.
1380 Відомості про надходження та розгляд судових справ у III експедиції, діяльність працівників експедиції 2 грудня 1918 р.
1381 Зошит реєстрації судових справ за вересень-грудень 1918 р.
1382 Журнал реєстрації судових справ III експедиції за березень-грудень 1918 р.
1383 Журнал реєстрації вхідних документів III експедиції за вересень-жовтень 1918 р.
1384 Журнал реєстрації вхідних документів Адміністративного генерального суду за вересень-жовтень 1918 р.
1385 Журнал реєстрації вихідних документів III експедиції за вересень-жовтень 1918 р.
1386 Документи про затвердження законопроекту про відновлення смертної кари (закон, постанова, доповіді, законопроект, відомості, листи) 16 вересня 1918 р. - 26 листопада 1918 р.
1387 Універсал П. Скоропадського до українського народу, копії та витяги законів, законопроект про встановлення кримінальної відповідальності за спекуляцію та пояснювальна записка до нього; чернетка закону про тимчасовий державний устрій України 10 червня 1918 р. - 16 жовтня 1918 р.`
1388 Документи про надання доказів для обвинувачення в наклепі (копії судових вироків, роз'яснення законів, записки) 23 серпня 1918 р.
1389 Документи про військових присяжних у військових окружних та корпусних судах (записки, витяги з Військового уставу, листи) 7 грудня 1918 р. - 12 грудня 1918 р.
1390 Копії документів про обвинувачення П. А. Парадовського за самовільне залишення посту днювального (вироки, доповіді, витяги із Військового судового уставу) 5 серпня 1918 р. - 10 вересня 1918 р.
1391 Документи про роз'яснення Закону про заходи з охорони державного та громадського спокою у зв'язку з постановою Тимчасового уряду про відміну смертної кари (протокол, подання, листи) 19 жовтня 1918 р. - 14 листопада 1918 р.
1392 Справа про розгляд скарги Ю. С. Єремєєвої на постанову Радомишльського з'їзду мирових суддів про обвинувачення її за ст. 1535 “Уложения о наказаниях” за наклеп на С. М. Авдієва. Т. 1 3 вересня 1918 р. - 25 листопада 1918 р.
1393 Справи Радомишльського з'їзду мирових суддів та мирового судді з того самого питання. Т. 2 14 серпня 1917 р. - 24 вересня 1918 р.
1394 Справа про розгляд скарги М. У. Лутерштейна на вирок Одеської судової палати про обвинувачення його за ст. 913, ч. 43 ст. 1180 “Уложения о наказаниях” за спекуляцію. Т. 1 28 жовтня 1918 р. - 29 січня 1919 р.
1395 Справа Одеської судової палати про обвинувачення М. У. Лутерштейна за ст. 913, ч. 43 ст. 1180 “Уложения о наказаниях” за спекуляцію. Т. 2 17 грудня 1917 р. - 2 листопада 1918 р.
1396 Те саме Вінницького окружного суду. Т. 3 28 червня 1917 р. - 18 грудня 1918 р.
1397 Те саме судового слідчого Вінницького окружного суду. Т. 4 25 березня 1916 р. - 12 жовтня 1916 р.
1398 Те саме. Т. 5 21 жовтня 1916 р. - 30 травня 1917 р.
1399 Копії постанов Карного генерального суду та тимчасової інструкції його канцелярії, довідка про вирішені судові справи департаменту 20 травня 1918 р. - 13 вересня 1918 р.
1400 Листи, телеграми прокурорів Державного сенату, голови Радомишльського з'їзду мирових суддів та ін. чиновників про арешт мирового судді І. А. Скуратовського 10 жовтня 1918 р. - 13 січня 1919 р.
1401 Справа про розгляд скарги І. М. Луценка на незаконний арешт 5 листопада 1918 р. - 27 листопада 1918 р.
1402 Справа про оскарження дій комісара Херсонщини, Таврії та Катеринославщини Коморного та завідувача цивільного відділу при комісарі Стрижевського у зв'язку з арештом П. В. та Д. В. Новицьких. Копії листів про призначення прокураторів Карного департаменту Надвищого суду УНР. 8 червня 1918 р. - 1 лютого 1919 р.
1403 Копії вироків Карного департаменту Генерального суду 27 квітня 1918 р. - 29 червня 1918 р.
1404 Копії постанов Карного генерального суду та тимчасової інструкції його канцелярії; довідка про вирішенні судові справи департаменту, описи справ департаменту 20 травня 1918 р. - 13 вересня 1918 р.`
1405 Справа про обвинувачення колишнього міського судді с. Юзівка Бахмутського повіту К. М. Покровського за ст. 411 “Уложения о наказаниях” за незадовільне ведення судових справ. Т. 1 23 травня 1918 р. - 16 жовтня 1918 р.
1406 Те саме. Т. 2 21 жовтня 1918 р.
1407 Справа про розгляд скарги Ф. Ф. фон дер Лауніца на дії судового слідчого м. Харкова Златинського 18 грудня 1917 р. - 21 жовтня 1918 р.
1408 Записки про рапорт Ізюмського з'їзду мирових суддів про передання справи М. Каганова до іншого з'їзду [Не раніше жовтня 1918 р.]
1409 Справа про розгляд рапорту, доповідної записки, скарги на дії колишнього голови штабного суду 8-ої пішої дивізії Арендта 10 серпня 1918 р. - 16 січня 1919 р.
1410 Справа про розгляд прохання щодо перенесення слухання справи про розгляд скарги З.-Ф. Дінєвича на грудень 1918 р. 16 вересня 1918 р. - 20 грудня 1918 р.
1411 Прохання І. А. Пожарського 1 червня 1918 р. - 21 жовтня 1918 р.
1412 Справа про розгляд прохання Г. А. Стоцького про знищення векселів 18 вересня 1918 р. - 21 жовтня 1918 р.
1413 Справа про розгляд скарги В. С. Лукасєвича на вирок військово-польового суду 155-ої австрійської дивізії про засудження його за придбання речей у солдат 18 вересня 1918 р. - 3 січня 1919 р.
1414 Справа про розгляд прохання С. Ф. Кучеровського засудженого за ст. 1609 “Уложения о наказаниях” на каторжні роботи 1 жовтня 1918 р. - 17 жовтня 1918 р.
1415 Справа про розгляд прохання О. П. Савєльєва про перенесення слухання справи Г. О. Савєльєва до іншого суду 26 жовтня 1918 р. - 6 листопада 1918 р.
1416 Справа про розгляд прохання Д. В. Слєпакова про звільнення його з в'язниці 25 вересня 1918 р. - 30 жовтня 1918 р.
1417 Справа про розгляд скарги військово-судового слідчого судді В. Н. Фертова на постанову Катеринославського вищого військового суду про призначення дисциплінарного розслідування його діяльності 1 жовтня 1918 р. - 21 жовтня 1918 р.
1418 Записка про передавання документів судової справи щодо роз'яснення доповнення закону УД про тимчасові заходи з охорони державного порядку та громадського спокою Без дати
1419 Рапорт голови Ніжинського окружного суду про складання списків присяжних та з проханням повідомити розклад судових засідань Державного сенату, лист сенату з цих питань 6 листопада 1918 р. - 17 листопада 1918 р.
1420 Лист та довідка у справі оскарження П. П. Даником постанови Роменського з'їзду мирових суддів 2 грудня 1918 р.
1421 Справа про передання справи В. Ковалєва до іншого судово-мирового округу 10 грудня 1918 р.
1422 Доповідь голови Могилів-Подільського з'їзду мирових суддів про надіслання справи про обвинувачення К. А. Шкалеревича 21 листопада 1918 р. - 24 грудня 1918 р.
1423 Те саме О. Присяжнюк, І., Г. Приймак-Приймачевських 21 листопада 1918 р. - 24 грудня 1918 р.
1424 Справа про розгляд скарги Є. Усикової, О. і О. Рудих на вирок Уманського з'їзду мирових суддів про обвинувачення їх за ст. 142 “Устава о наказаниях” 7 листопада 1917 р. - 2 грудня 1918 р.
1425 Справа про розгляд скарги О. Р. Чайки на вирок Київського міського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 142 “Устава о наказаниях” 12 квітня 1918 р. - 6 грудня 1918 р.
1426 Те саме Київського міського продовольчого комітету на вирок Київського міського з'їзду мирових суддів про обвинувачення Я. В. Хандроса за ст. 29 “Устава о наказаниях” 19 березня 1918 р. - 6 грудня 1918 р.
1427 Те саме Л. Прокопенкової на вирок Уманського з'їзду миро­вих суддів про обвинувачення її за ст. 169 “Устава о наказаниях” 3 січня 1918 р. - 6 грудня 1918 р.
1428 Те саме С. Яковенка на вирок Уманського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ч. 2 ст. 1483 “Уложения о наказаниях” 7 листопада 1917 р. - 6 грудня 1918 р.
1429 Те саме Є. Й. Деркачьової на вирок Сосницького з'їзду мирових суддів про обвинуваченню її за ст. 169 “Устава о наказаниях” за крадіжку 15 листопада 1917 р. - 2 грудня 1918 р.
1430 Те саме З. Л. Зайця на вирок Сосницького з'їзду мирових суддів про обвинувачення М. З. Зайця за ч. 2 ст. 1483 “Уложения о наказаниях” 4 січня 1918 р. - 2 грудня 1918 р.
1431 Те саме О. М. Боборикіна на вирок Київської судової палати про обвинувачення його за ст. 410 і 466 “Уложения о наказаниях” 2 січня 1918 р. - 31 грудня 1918 р.
1432 Справа про розгляд скарги А., В., К. Степанюків на вирок Ізяславського з'їзду мирових суддів про обвинувачення їх за ст. 1482, ч. 2 ст. 1483 та ст. 1492 “Уложения о наказаниях” 19 квітня 1918 р. - 6 грудня 1918 р.
1433 Те саме О. С. Рєпки на вирок Борзен­ського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 169 “Устава о наказаниях” 9 грудня 1917 р. - 29 жовтня 1918 р.
1434 Справа про розгляд скарги К. Усінського на вирок Борзенського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ч. 2 ст. 1483 “Уложения о наказаниях” 9 грудня 1917 р. - 23 грудня 1918 р.
1435 Те саме Ю. Цюри на вирок Радомишльського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 135 “Устава о наказаниях” 18 квітня 1918 р. - 5 грудня 1918 р.
1436 Те саме Д. Ф. Пічкура на вирок Черкаського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 11 і 135 “Устава о наказаниях” 12 квітня 1918 р. - 2 грудня 1918 р.
1437 Те саме М. Нарінського на вирок Черкаського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 29 “Устава о наказаниях” 13 травня 1918 р. - 2 грудня 1918 р.
1438 Те саме 13 травня 1918 р. - 23 грудня 1918 р.
1439 Справа про розгляд скарги Є. А. і Ф. С. Богачових на вирок Черкаського з'їзду мирових суддів про обвинувачення їх за ст. 142 “Устава о наказаниях” 1 грудня 1917 р. - 2 грудня 1918 р.
1440 Те саме А. П. Корженка на вирок Черкаського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 32 “Устава о наказаниях” 5 грудня 1917 р. - 2 грудня 1918 р.
1441 Те саме П. Капіноса на вирок Черкаського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ч. 2 ст. 1483 “Уложения о наказаниях” 16 травня 1918 р. - 2 грудня 1918 р.
1442 Те саме Ю. В. Петренка на вирок Київського міського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ч. 2 ст. 1483 “Уложения о наказаниях” 29 жовтня 1917 р. - 2 грудня 1918 р.
1443 Те саме Б. М. Варченка на вирок Київського повітового з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ч. 2 ст. 1483 “Уложения о наказаниях” 26 квітня 1918 р. - 2 грудня 1918 р.
1444 Те саме Л. Гольдесмана на постанову Вінницького з'їзду мирових суддів про припинен­ня справи про обвинувачення С. Колачковського за ст. 180 “Устава о наказаниях” 24 травня 1918 р. - 23 грудня 1918 р.
1445 Те саме І. Козорєза на вирок Вінницько­го з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 131 і 142 “Устава о наказаниях” 3 березня 1918 р. - 2 грудня 1918 р.
1446 Справа про розгляд скарги Ф. Чумакової на вирок Вінницького з'їзду мирових суддів про обвинувачення її за ч. 2 ст. 1483 “Уложения о наказаниях” 4 квітня 1918 р. - 2 грудня 1918 р.
1447 Те саме С. Х-З. Ламбурської на вирок Київського повітового з'їзду мирових суддів про обвинувачення її за ст. 29 “Уложения о наказаниях” 4 листопада 1917 р. - 23 грудня 1918 р.
1448 Те саме І. А. Гурмана на вирок Уманського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 131, 135, 140 “Устава о наказаниях” 6 лютого 1918 р. - 2 грудня 1918 р.
1449 Те саме М. і К. Череватих (Соколюк) на вирок Уманського з'їзду мирових суддів про обвинувачення їх за ст. 169 “Устава о наказаниях” 7 грудня 1917 р. - 23 грудня 1918 р.
1450 Справа про розгляд протесту прокурора Луцького окружного суду на вирок Житомирського окружного суду про обвинувачення Т. І. Іщука за ст. 1681 “Уложения о наказаниях” 13 травня 1918 р. - 2 грудня 1918 р.
1451 Справа про розгляд скарги Ю. А. Шпекторова на вирок Кролевецького з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 142 “Устава о наказаниях” 5 грудня 1917 р. - 2 грудня 1918 р.
1452 Справа про розгляд скарги В. В. Попова на вирок Київського міського з'їзду мирових суддів про обвинувачення К. Мєнського і О. Сирейщикової за ст. 131 “Устава о наказаниях” 26 травня 1918 р. - 23 грудня 1918 р.
1453 Те саме М. Ю. Корецького на вирок Кролевецького з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 29 “Устава о наказаниях” 8 листопада 1917 р. - 6 грудня 1918 р.
1454 Те саме М. Г. Кусенка та П. Я. Кочура на вирок Кролевецького з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 29 “Устава о наказаниях” 8 грудня 1917 р. - 29 грудня 1918 р.
1455 Те саме М. і А. Бобровницьких на вирок Житомирського з'їзду мирових суддів про обвинувачення їх за ст. 169, ч. 2 ст. 170 “Устава о наказаниях” 20 квітня 1918 р. - 6 грудня 1918 р.
1456 Те саме М. М. Янковської на вирок Житомирського з'їзду мирових суддів про обвинувачення її за ст. 177 “Устава о наказаниях” 27 квітня 1918 р. - 23 грудня 1918 р.
1457 Те саме П. І. Кравченка на вирок Чернігівського з'їзду мирових суддів про обвинувачення В. Воєдила та М. Савенка за ст. 142 “Устава о наказаниях” 7 грудня 1917 р. - 21 грудня 1918 р.
1458 Справа про розгляд скарги І. М. та Є. Л. Борисенюків на вирок Чернігівського з'їзду мирових суддів про обвинувачення їх за ч. 2 ст. 1483 “Устава о наказаниях” 3 січня 1918 р. - 6 грудня 1918 р.
1459 Те саме Є. Л. Бек на вирок Чернігівського з'їзду мирових суддів про обвинувачення її за ст. 131 “Устава о наказаниях” 5 грудня 1917 р. - 2 грудня 1918 р.
1460 Те саме А. К. Мельникової на вирок Житомирського з'їзду мирових суддів про обвинувачення її за ст. 142 “Устава о наказаниях” 26 березня 1918 р. - 29 грудня 1918 р.
1461 Те саме А. Л. Горінштейна на вирок Житомирського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 142 “Устава о наказаниях” 30 квітня 1918 р. - 6 грудня 1918 р.
1462 Те саме Р. І. Моргуліс та М. М. Гройсман на вирок Київського повітового з'їзду мирових суддів про обвинувачення їх за ст. 29 “Устава о наказаниях” 11 грудня 1917 р. - 6 грудня 1918 р.
1463 Те саме І. П. Булавіна на вирок Чернігівського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 169 “Устава о наказаниях” 2 січня 1918 р. - 21 грудня 1918 р.
1464 Те саме М. Є. Карповського на вирок Чернігівського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 121 “Устава о наказаниях” 23 березня 1918 р. - 6 грудня 1918 р.
1465 Справа про розгляд скарги О. З. Байрака на вирок Чернігівського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 142 “Устава о наказаниях” 30 березня 1918 р. - 29 грудня 1918 р.
1466 Те саме С. С. Гереля на вирок Чернігівського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 174 і 176 “Устава о наказаниях”, ст. 1416 “Уложения о наказаниях” 4 жовтня 1917 р. - 6 грудня 1918 р.
1467 Те саме Х. З. Вєсьолой на вирок Чернігівського з'їзду мирових суддів про обвинувачення її за ст. 142 “Устава о наказаниях” 7 грудня 1917 р. - 31 грудня 1918 р.
1468 Те саме М. І. Галушко на вирок Чернігівського з'їзду мирових суддів про обвинувачення її за ст. 169 “Устава о наказаниях” 4 грудня 1917 р. - 21 листопада 1918 р.
1469 Те саме В. Ю. Гребенки (Ребенки) на вирок Чернігівського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ч. 2, ст. 1483 “Устава о наказаниях” 5 грудня 1917 р. - 6 грудня 1918 р.
1470 Те саме Т. Кудряшова на вирок Київського міського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 131, 142, 169 “Устава о наказаниях” 3 червня 1918 р. - 6 грудня 1918 р.
1471 Те саме І. М. Відиша на вирок Чернігівського з'їзду мирових суддів про обвинувачення О. Д. Переварка за ч. 2 ст. 1483 “Уложения о наказаниях” 2 січня 1918 р. - 6 грудня 1918 р.
1472 Справа про розгляд скарги С. Ф. Литвинчука на вирок Бердичівського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 169 “Устава о наказаниях” 18 січня 1918 р. - 29 жовтня 1918 р.
1473 Те саме Г. Л. Аксімовича на вирок Бердичівського з'їзду мирових суддів про обвинувачення Б. Валявського за ч. 2 ст. 287 “Уложения о наказаниях” 9 травня 1918 р. - 23 грудня 1918 р.
1474 Те саме Г. Мельничук на вирок Бердичівського з'їзду мирових суддів про обвинувачення її за ст. 29 “Устава о наказаниях” 13 травня 1918 р. - 6 грудня 1918 р.
1475 Те саме А. С. Юрца на вирок Сосницького з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ч. 2 ст. 1483 “Уложения о наказаниях” 21 травня 1918 р. - 6 грудня 1918 р.
1476 Те саме О. Д. Рафальської на вирок Житомирського з'їзду мирових суддів про обвинувачення її за ст. 142 “Устава о наказаниях” 13 травня 1918 р. - 21 листопада 1918 р.
1477 Те саме А. Н. Фельда на вирок Житомирського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його та Х. А. Фельд за ст. 169 і 172 “Устава о наказаниях” 12 квітня 1918 р. - 2 грудня 1918 р.
1478 Те саме С. Ф. Кучеровського на вирок Житомирського окружного суду про обвинувачення його за ч. 2 і 5 ст. 1609 “Уложения о наказаниях” 17 червня 1918 р. - 15 жовтня 1918 р.
1479 Справа про розгляд скарги П. К. Прищепи на вирок Житомирського окружного суду про обвинувачення його за ч. 1 ст. 1647 і ч. 3 ст. 1655 “Уложения о наказаниях” 4 червня 1918 р. - 15 жовтня 1918 р.
1480 Документи про перегляд справи про обвинувачення М. Ф. Єфименко у крадіжці за ст. 169 і 170 “Устава о наказаниях” (представлення, записка та ін.) 6 серпня 1918 р. - 15 жовтня 1918 р.
1481 Те саме Є. Д. Борисенко на вирок Черкаського з'їзду мирових суддів про обвинувачення її за ст. 29 “Устава о наказаниях” 13 грудня 1917 р. - 22 листопада 1918 р.
1482 Те саме І. Вейсова та Д. П. Озіран на вирок Черкаського з'їзду мирових суддів про обвинувачення Д. П. Озіран за ст. 131 “Устава о наказаниях” 29 жовтня 1917 р. - 29 жовтня 1918 р.
1483 Те саме І. Кучеренка на вирок Уманського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 130 “Устава о наказаниях” 15 травня 1918 р. - 6 грудня 1918 р.
113а Справа про обвинувачення мирового судді Городнянського судово-мирового округу М. М. Могилянського за ст. 279 “Уложения о наказаниях” за складення протесту проти службовців Міністерства юстиції 27 травня 1914 р.
1483а Старий опис № 2, т. 1 за 1918 р.
1484 Справа про розгляд скарги Н. І. Зиздюка на вирок Уманського окружного суду про обвинувачення його за ч. 2 ст. 282 “Уложения о наказаниях” 2 червня 1918 р. - 20 червня 1918 р.
1485 Те саме А. Г. Кільмана на вирок Уманського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 29 “Устава о наказаниях” 28 травня 1918 р. - 22 листопада 1918 р.
1486 Те саме Г. Мочалки, Н. Ливинюка, І. Кучая 25 травня 1918 р. - 22 листопада 1918 р.
1487 Те саме М. Титарчукової на вирок Сквирського з'їзду мирових суддів про обвинуваченню її за ст. 169 “Устава о наказаниях” 7 червня 1918 р. - 22 листопада 1918 р.
1488 Справа про розгляд скарги Е. А. Альперіна на вирок Чернігівського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 136 і 142 “Устава о наказаниях” 2 березня 1918 р. - 6 грудня 1918 р.
1489 Те саме М. Ф. Перелог та Ф. П. Терещенка на вирок Остерського з'їзду мирових суддів про обвинувачення їх за ст. 169 і 172 “Устава о наказаниях” 22 травня 1918 р. - 21 листопада 1918 р.
1490 Те саме К. М. Мурашки на вирок Глухівського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 169 “Устава о наказаниях” 23 грудня 1917 р. - 22 листопада 1918 р.
1491 Те саме І. Нагорнюка на вирок Луцького з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 142 “Устава о наказаниях” 14 червня 1918 р. - 6 грудня 1918 р.
1492 Те саме Ф. Вакуленко на вирок Черкаського з'їзду мирових суддів про обвинувачення її за ст. 136 “Устава о наказаниях” 25 квітня 1918 р. - 23 грудня 1918 р.
1493 Те саме Г. І. Шпіца на вирок Жито­мир­ського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за п. 6 ст. 170 “Устава о наказаниях” 30 березня 1918 р. - 21 листопада 1918 р.
1494 Те саме Р. Б. Лейтес на вирок Ново­зибківського з'їзду мирових суддів про обвинувачення її з ст. 142 “Устава о наказаниях” 27 листопада 1917 р. - 6 грудня 1918 р.
1495 Справа про розгляд скарги П. Т. Бовгіра на вирок Ровенського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 135 “Устава о наказаниях” 4 листопада 1917 р. - 21 листопада 1918 р.
1496 Те саме Я. Ю. Бармана на вирок Ровенського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ч. 1 ст. 178 “Устава о наказаниях” 14 листопада 1917 р. - 31 грудня 1918 р.
1497 Те саме К. Й. Зарембського на вирок Новоградволинського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 142 “Устава о наказаниях” 28 грудня 1917 р. - 21 листопада 1918 р.
1498 Те саме Ф. Л. Кирійчука на вирок Ровенського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ч. 2 ст. 1483 “Уложения о наказаниях” 20 листопада 1917 р. - 21 листопада 1918 р.
1499 Те саме Р. І. Монджієвського Новоградволинського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ч. 2 ст. 1483 “Уложения о наказаниях” 5 лютого 1918 р. - 6 грудня 1918 р.
1500 Те саме М. Козака на вирок Новоград­волинського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 136 “Устава о наказаниях” 15 травня 1918 р. - 23 грудня 1918 р.
1501 Справа про розгляд скарги Я. Д. Дуброви на вирок Новоградволинського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 13, 1651 “Уложения о наказаниях” 12 квітня 1918 р. - 31 січня 1919 р.
1502 Те саме С. П. Туркевич на вирок Вінницького окружного суду про обвинувачення її за ч. 1 ст. 1462 “Уложения о наказаниях” 23 червня 1918 р. - 22 листопада 1918 р.
1503 Те саме А. Факторовича на вирок Київського міського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 131, 139 “Устава о наказаниях” 18 червня 1918 р. - 21 листопада 1918 р.
1504 Те саме Н. Боголюбової на вирок Київського міського з'їзду мирових суддів про обвинувачення її за ст. 136 “Устава о наказаниях” 25 червня 1918 р. - 21 листопада 1918 р.
1505 Те саме А. М. Шиндерук на вирок Вінницького з'їзду мирових суддів про обвинувачення І. І. Черняковської за ст. 136 “Устава о наказаниях” 4 червня 1918 р. - 22 листопада 1918 р.
1506 Те саме П. Т. Бовгіра на вирок Рівненського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 135, 140, 142 “Устава о наказаниях” 4 листопада 1917 р. - 21 листопада 1918 р.
1507 Те саме Ш. Іойриш на вирок Острозького з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 29 “Устава о наказаниях” 14 червня 1918 р. - 21 листопада 1918 р.
1508 Справа про розгляд скарги П. К. Лимана на вирок Борзенського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 169 “Устава о наказаниях” 20 квітня 1918 р. - 21 листопада 1918 р.
1509 Те саме В. Ш. Полонського на вирок Черкаського окружного суду про обвинувачення його за ст. 13, ч. 3 ст. 1655, ч. 1 ст. 1647, п. 5 ст. 1659 “Устава о наказаниях” 3 травня 1918 р. - 6 грудня 1918 р.
1510 Те саме Є. Ф. Жабровця на вирок Новоградволинського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 169 “Устава о наказаниях” 30 травня 1918 р. - 21 листопада 1918 р.
1511 Те саме І. О. Подкаури на вирок Новоградволинського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 29 “Устава о наказаниях” 11 червня 1918 р. - 20 листопада 1918 р.
1512 Те саме А. Ф. Подкаури на вирок Новоградволинського з'їзду мирових суддів про обвинувачення її за ст. 31 “Устава о наказаниях” 11 червня 1918 р. - 20 листопада 1918 р.
1513 Те саме Г. Юзефка, І. Копача, К. Телеги на вирок Новоградволинського з'їзду мирових суддів про обвинувачення їх за ст. 169 “Устава о наказаниях” 28 травня 1918 р. - 6 грудня 1918 р.
1514 Те саме Ф. Т. Ружицького на вирок Київського окружного суду про обвинуваченню його за ч. 2 ст. 1484 “Уложения о наказаниях” 3 липня 1918 р. - 20 листопада 1918 р.
1515 Справа про розгляд скарги В. П. Серафимовича, М. П., В. І., С. П. Климовичів, А. К. і В. Г. Галковських на вирок Гомельського з'їзду мирових суддів про обвинувачення їх за ст. 142 “Устава о наказаниях” 5 червня 1918 р. - 21 листопада 1918 р.
1516 Те саме Х.-Г. Флексер на вирок Гомельського з'їзду мирових суддів про обвинувачення її за ст. 130 “Устава о наказаниях” 6 березня 1918 р. - 20 листопада 1918 р.
1517 Те саме Я. В. Малінковича на вирок Гомельського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 180 “Устава о наказаниях” 13 червня 1918 р. - 21 листопада 1918 р.
1518 Те саме А. Перліна на вирок Гомельського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 124 і 128 “Устава о наказаниях” 2 квітня 1918 р. - 20 листопада 1918 р.
1519 Те саме С. П. Ніколайчука на вирок Радомишльського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ч. 2 ст. 170 “Устава о наказаниях” 4 червня 1918 р. - 21 листопада 1918 р.
1520 Те саме М. Ф. Проніної на вирок Гомельського з'їзду мирових суддів про обвинувачення М. та О. Шимковичів за ст. 142 і 169 “Устава о наказаниях” 5 червня 1918 р. - 21 листопада 1918 р.
1521 Те саме І. Я. Шиллінга на вирок Гомельського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 131 “Устава о наказаниях” 2 червня 1918 р. - 21 листопада 1918 р.
1522 Справа про розгляд скарги Р. Л. Лєвітіна на вирок Гомельського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 135 “Устава о наказаниях” 7 березня 1918 р. - 21 листопада 1918 р.
1523 Те саме Л. Ш. Марголіна на вирок Гомельського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 135 “Устава о наказаниях” 6 червня 1918 р. - 21 листопада 1918 р.
1524 Те саме А. Г. Цирюльникової на вирок Гомельського з'їзду мирових суддів про обвинувачення її за ст. 13, 180 “Устава о наказаниях” 3 квітня 1918 р. - 21 листопада 1918 р.
1525 Те саме І. М. Сурвіло на вирок Гомельського з'їзду мирових суддів про обвинувачення її за ст. 130 “Устава о наказаниях” 3 квітня 1918 р. - 21 листопада 1918 р.
1526 Те саме Г. М. Голубкової на вирок Гомельського з'їзду мирових суддів про обвинувачення її за ст. 135 “Устава о наказаниях” 1 червня 1918 р. - 21 листопада 1918 р.
1527 Те саме І. К. Клименка на вирок Чигиринського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 142 “Устава о наказаниях” 21 червня 1918 р. - 21 листопада 1918 р.
1528 Те саме К. і О. Кожурових на вирок Уманського з'їзду мирових суддів про обвинувачення їх за ст. 177 “Устава о наказаниях” 13 червня 1918 р. - 21 листопада 1918 р.
1529 Справа про розгляд скарги Т. А. Цюрупи на вирок Черкаського окружного суду про обвинувачення його за ч. 1 ст. 1654 “Уложения о наказаниях” 28 травня 1918 р. - 23 грудня 1918 р.
1530 Те саме Є. Мєдвєдєвої на вирок Київського міського з'їзду мирових суддів про обвинувачення К. Сірцова 28 червня 1918 р. - 23 грудня 1918 р.
1531 Справа про розгляд протесту прокурора Київського апеляційного суду на вирок цього суду про обвинувачення А. М. Акулова за ст. 343 “Уложения о наказаниях”. Т. 1 20 червня 1918 р. - 19 жовтня 1918 р.
1532 Справа Київського апеляційного суду про обвинувачення А. М. Акулова. Т. 2 19 серпня 1917 р. - 21 червня 1918 р.
1533 Справа Київського губернського присутствія по селянських справах про розгляд скарг Ф. С. Рябчука на постанову мирового посередника А. М. Акулова. Т. 3 4 липня 1915 р. - 27 липня 1916 р.
1534 Справа про розгляд скарги А. Дубсона на вирок Гомельського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 29 “Устава о наказаниях” 2 червня 1918 р. - 21 листопада 1918 р.
1535 Те саме А. Ніпокульчицької на вирок Ізяславського з'їзду мирових суддів про обвинувачення її за ст. 135 “Устава о наказаниях” 26 червня 1918 р. - 31 грудня 1918 р.
1536 Справа про розгляд скарги Ю. і С. Бабаків на вирок Ізяславського з'їзду мирових суддів про обвинувачення їх за ст. 134, 140, 142 “Устава о наказаниях” 26 червня 1918 р. - 21 листопада 1918 р.
1537 Те саме М. Бронштейна на вирок Ізяславського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 142 “Устава о наказаниях” 29 червня 1918 р. - 31 грудня 1918 р.
1538 Те саме Х. Й. Ганізи на вирок Київської судової палати про обвинувачення його за ч. 3 ст. 1180 “Уложения о наказаниях” 1 травня 1918 р. - 31 грудня 1918 р.
1539 Те саме Д. Д. Тимченка, К. І. Чирика на вирок Борзенського з'їзду мирових суддів про обвинувачення їх за ст. 172 “Устава о наказаниях” 1 червня 1918 р. - 31 грудня 1918 р.
1540 Справа про розгляд скарг Є. А. Костенка на вирок Уманського окружного суду про обвинуваченню його за ст. 1489 “Уложения о наказаниях” 28 червня 1918 р. - 31 грудня 1918 р.
1541 Те саме П. Шульженко на вирок Київського з'їзду мирових суддів про обвинувачення її за ст. 169 “Устава о наказаниях” 15 липня 1918 р. - 31 грудня 1918 р.
1542 Справа про розгляд протесту товариша прокурора Київського окружного суду на вирок Васильківського з'їзду мирових суддів про обвинувачення Т. Винарського, Р. Кривенка за порушення закону про заходи для скорочення споживання м'яса 16 серпня 1917 р. - 31 грудня 1918 р.
1543 Справа про розгляд скарги І. Горенштейна на вирок Київського міського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 136 “Устава о наказаниях” 15 липня 1918 р. - 31 грудня 1918 р.
1544 Те саме В. Н. Лисіна на вирок Київського міського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 38 “Устава о наказаниях” 9 липня 1918 р. - 31 грудня 1918 р.
1545 Те саме О. М. Пахалович на вирок Васильківського з'їзду мирових суддів про обвинувачення її за ст. 131 “Устава о наказаниях” 28 лютого 1917 р. - 21 листопада 1918 р.
1546 Те саме І. І. Черненка на вирок Васильківського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 142 “Устава о наказаниях” 9 листопада 1917 р. - 31 грудня 1918 р.
1547 Те саме Х. і Ф. Лабуньських на вирок Радомишльського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 53 квартирного закону від 5 серпня 1917 р. 19 червня 1918 р. - 31 грудня 1918 р.
1548 Справа про розгляд скарги М. Райхера на вирок Київського міського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 142 “Устава о наказаниях” 26 липня 1918 р. - 31 грудня 1918 р.
1549 Те саме С. С. Кені на вирок Городнянського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 155 “Устава о наказаниях” 11 липня 1918 р. - 21 листопада 1918 р.
1550 Те саме М. Сугака на вирок Київського міського з'їзду мирових суддів про обвинувачення М. Біляєва за ч. 1 ст. 1536 “Уложения о наказаниях” 12 липня 1918 р. - 23 грудня 1918 р.
1551 Те саме начальника Холмсько-Волинського управління землеробства та державного майна на постанову Житомирського з'їзду мирових суддів про закриття справи про обвинувачення К. і К. Пилипюків за самовільну вирубку лісу 16 липня 1918 р. - 31 грудня 1918 р.
1552 Те саме С. і Л. Микитюків 16 липня 1918 р. - 31 грудня 1918 р.
1553 Те саме Ф. і М. Іващенків на вирок Черкаського окружного суду про обвинувачення їх за ч. 2 і 9 ст. 1455 “Уложения о наказаниях” 20 червня 1918 р. - 21 листопада 1918 р.
1554 Справа про розгляд скарги К. Шукалюка і К. Пеньковського на вирок Житомирського з'їзду мирових суддів про обвинувачення їх за ч. 1 ст. 1485 “Уложения о наказаниях” 5 липня 1918 р. - 31 грудня 1918 р.
1555 Те саме начальника Холмсько-Волинського управління землеробства та державного майна на постанову Житомирського з'їзду мирових суддів про закриття справи про обвинувачення Д. Грицюка за самовільну вирубку лісу 16 липня 1918 р. - 31 грудня 1918 р.
1556 Те саме Г. С. Семенюка 16 липня 1918 р. - 31 грудня 1918 р.
1557 Те саме М. Тишкевича, Т. Соботницького 16 липня 1918 р. - 31 грудня 1918 р.
1558 Те саме Й. Холодзинського на вирок Староконстянтинівського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 122, 130, 142 “Устава о наказаниях” 17 липня 1918 р. - 21 листопада 1918 р.
1559 Те саме начальника Холмсько-Волинського управління землеробства та державного майна на постанову Житомирського з'їзду мирових суддів про закриття справи про обвинувачення П. І. Авріса за самовільну вирубку лісу 16 липня 1918 р. - 31 грудня 1918 р.
1560 Справа про розгляд скарги Г. Сахновича, С.-Д. Ганущинера на вирок Черкаського окружного суду про обвинувачення їх за ст. 172 “Устава о наказаниях” 29 червня 1918 р. - 21 листопада 1918 р.
1561 Те саме Ш. С. Рабіновича на вирок Гомельського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 129 “Устава о наказаниях” 8 липня 1918 р. - 27 листопада 1918 р.
1562 Те саме М. І. Терещенка на вирок Черкаського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 29 “Устава о наказаниях” 10 липня 1918 р. - 27 листопада 1918 р.
1563 Те саме К. Т. Тіторенка на вирок Васильківського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ч. 1 ст. 1535 “Уложения о наказаниях” 12 червня 1918 р. - 31 грудня 1918 р.
1564 Те саме М. В. Скаржинського на вирок Черкаського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 135, 142 “Устава о наказаниях” 24 липня 1918 р. - 31 грудня 1918 р.
1565 Те саме І. П. Гаркуша на вирок Сквирсько­го з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ч. 2 ст. 1483 “Уложения о наказаниях” 14 червня 1918 р. - 21 листопада 1918 р.
1566 Те саме Н. Кудрика 22 грудня 1917 р. - 21 листопада 1918 р.
1567 Справа про розгляд скарги Х. С. Демидка на вирок Конотопського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 29 “Устава о наказаниях” 16 липня 1918 р. - 31 грудня 1918 р.
1568 Рапорт голови Рівненського з'їзду мирових суддів про надіслання справи про обвинувачення О. Дембовської за ст. 172 “Устава о наказаниях” 2 серпня 1918 р. - 23 грудня 1918 р.
1569 Справа про розгляд скарги Н. А. і С. А. Ступаків на вирок Кроле­вецького з'їзду мирових суддів про обвинувачення їх за ст. 169 “Устава о наказаниях” 8 червня 1918 р. - 21 листопада 1918 р.
1570 Те саме П. П. Тараленка на вирок Сосницького з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 287 “Устава о наказаниях” 30 липня 1918 р. - 21 листопада 1918 р.
1571 Те саме Ф. Й. Суліковського на вирок Рівненського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ч. 2 ст. 1483 “Уложения о наказаниях” 2 липня 1918 р. - 20 січня 1919 р.
1572 Те саме О. Вішталенка на вирок Уманського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 169 “Устава о наказаниях” 27 липня 1918 р. - 21 листопада 1918 р.
1573 Те саме О. Погорілого 31 липня 1918 р. - 21 листопада 1918 р.
1574 Справа про розгляд скарги Г. Коробченка, Н. Коваля 27 липня 1918 р. - 31 грудня 1918 р.
1575 Те саме Ф. Гапонюка на вирок Уманського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 29 “Устава о наказаниях” 26 липня 1918 р. - 20 січня 1919 р.
1576 Те саме О. І. Слєпця на вирок Борзенського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 169 “Устава о наказаниях” 28 червня 1918 р. - 20 січня 1919 р.
1577 Те саме О. Нестеренкової на вирок Уманського з'їзду мирових суддів про обвинувачення її за ст. 169 “Устава о наказаниях” 25 липня 1918 р. - 21 листопада 1918 р.
1578 Те саме К. Р. Курбаля на вирок Уманського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ч. 2 ст. 1483 “Уложения о наказаниях” 26 липня 1918 р. - 20 січня 1919 р.
1579 Те саме К. М. Кіслейко на вирок Уманського з'їзду мирових суддів про обвинувачення її за ст. 142 “Устава о наказаниях” 31 липня 1918 р. - 31 грудня 1918 р.
1580 Те саме П. Горошка на вирок Київського міського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 115 “Устава о наказаниях” 28 травня 1918 р. - 31 грудня 1918 р.
1581 Те саме Є. О. Мармора на вирок Київського міського з'їзду мирових суддів про обвинувачення Й. Б. Вішеневського за ст. 136 “Устава о наказаниях” 23 липня 1918 р. - 31 грудня 1918 р.
1582 Справа про розгляд скарги Ю. Б. Бондара на вирок Рівненського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 169 “Устава о наказаниях” 4 серпня 1918 р. - 21 листопада 1918 р.
1583 Те саме М. В. Рибальченко на вирок Житомирського з'їзду мирових суддів про обвинувачення її за ст. 29 “Устава о наказаниях” 29 липня 1918 р. - 31 грудня 1918 р.
1584 Те саме М. Й., О. П., П. М., Є. М. Пара­хонюків на вирок Овруцького з'їзду мирових суддів про обвинувачення їх за ст. 13 і 142 “Устава о наказаниях” 12 серпня 1918 р. - 21 листопада 1918 р.
1585 Те саме К. Герасименка на вирок Київського міського з'їзду мирових суддів про обвинувачення І. Котова за ст. 142 “Уложения о наказаниях” 9 серпня 1918 р. - 21 листопада 1918 р.
1586 Те саме начальника Холмсько-Волинського управління землеробства та державного майна на постанову Житомирського з'їзду мирових суддів про закриття справи про обвинувачення К. Радчука, О. Матвіюк за самовільну вирубку лісу 16 липня 1918 р. - 20 січня 1919 р.
1587 Те саме М. І. Колесника, Я. І. Журавля, М. Шевеля на вирок Ніжинського з'їзду мирових суддів про обвинувачення їх за ст. 142 “Устава о наказаниях” 9 листопада 1917 р. - 27 листопада 1918 р.
1588 Справа про розгляд скарги Г. Вівчаренка на вирок Черкаського окружного суду про обвинувачення його за ч. 1 ст. 362 “Уложения о наказаниях” 23 червня 1918 р. - 31 грудня 1918 р.
1589 Те саме Г. К. Іщука, В. Горака на вирок Житомирського окружного суду про обвинувачення їх за ч.1 ст. 1647 “Уложения о наказаниях” 25 червня 1918 р. - 23 жовтня 1918 р.
1590 Те саме М. Романюка-Свинки на вирок Новоград-Волинського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 135 і 147 “Устава о наказаниях” 25 квітня 1918 р. - 20 січня 1919 р.
1591 Те саме Т. П. Литвякова на вирок Стародубського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 136 “Устава о наказаниях” 28 липня 1918 р. - 31 січня 1919 р.
1592 Те саме Г. В. Ніколюк на вирок Новоград-Волинського з'їзду мирових суддів про обвинувачення її за ч. 2 ст. 1483 “Уложения о наказаниях” 11 травня 1918 р. - 20 січня 1919 р.
1593 Те саме О. Проценко на вирок Уманського з'їзду мирових суддів про обвинувачення її за ч. 2 ст. 1483 “Уложения о наказаниях” 30 липня 1918 р. - 31 січня 1919 р.
1594 Те саме Є. Малеваного на вирок Черкаського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 142 “Устава о наказаниях” 19 червня 1918 р. - 20 січня 1919 р.
1595 Справа про розгляд скарги Г. С. Батури на вирок Київського міського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 132 “Устава о наказаниях” 17 серпня 1918 р. - 31 січня 1919 р.
1596 Те саме Я. К. Косьяненка на вирок Сосницького з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ч. 2 ст. 1483 “Уложения о наказаниях” 3 серпня 1918 р. - 31 грудня 1918 р.
1597 Те саме С. С. Дахнової на вирок Київської судової палати про обвинувачення її за ч. 2 ст. 1460 “Уложения о наказаниях” 11 грудня 1917 р. - 20 січня 1919 р.
1598 Те саме А. Крупеніна на вирок Київського міського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 142 “Устава о наказаниях” 21 серпня 1918 р. - 31 грудня 1918 р.
1599 Те саме А. В. Шапіро на вирок Конотопського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 1483 “Уложения о наказаниях” 14 серпня 1918 р. - 20 січня 1919 р.
1600 Те саме Д. Г. і П. І. Грибачів, П. Ф. Федченка на вирок Кролевецького з'їзду мирових суддів про обвинувачення їх за ст. 142 “Устава о наказаниях” 8 серпня 1918 р. - 31 грудня 1918 р.
1601 Те саме В. Непомнящого на вирок Глухівського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 180 “Устава о наказаниях” 11 серпня 1918 р. - 27 листопада 1918 р.
1602 Справа про розгляд скарги М. Я. Вороніної (Слободенкової) на вирок Глухівського з'їзду мирових суддів про обвинувачення її за ст. 169 “Устава о наказаниях” 25 серпня 1918 р. - 27 листопада 1918 р.
1603 Те саме Г. І. Ольденбурга на вирок Борзенського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 136 “Устава о наказаниях” 17 серпня 1918 р. - 27 листопада 1918 р.
1604 Те саме Є. Козлової на вирок Київського міського з'їзду мирових суддів про обвинувачення її за ст. 136 “Устава о наказаниях” 22 серпня 1918 р. - 31 грудня 1918 р.
1605 Те саме П. Авдєєва на вирок Острозького з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 131 “Устава о наказаниях” 17 червня 1918 р. - 31 грудня 1918 р.
1606 Те саме П. В., Ф. В., С. В. Кольчевських на вирок Кролевецького з'їзду мирових суддів про обвинувачення їх за ст. 142 “Устава о наказаниях” 8 серпня 1918 р. - 31 грудня 1918 р.
1607 Те саме А. Й. Паперно на вирок Київського окружного суду про обвинувачення його за п. 1 ч. 1 ст. 1647, ч. 2 ст. 1655 “Уложения о наказаниях” 27 серпня 1918 р. - 26 жовтня 1918 р.
1608 Те саме Е. А. Марчевського на Васильківського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 38, 135 “Устава о наказаниях” 3 серпня 1918 р. - 20 січня 1919 р.
1609 Справа про розгляд скарги Б. А. Горенштейна на вирок Васильківського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 29, 55, 111, 115 “Устава о наказаниях” 4 червня 1918 р. - 31 грудня 1918 р.
1610 Те саме М. Котлярського на вирок Радомишльського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 136 “Устава о наказаниях” 24 липня 1918 р. - 27 листопада 1918 р.
1611 Те саме К. Литвиненка на вирок Радомишльського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 169 “Устава о наказаниях” 24 липня 1918 р. - 31 грудня 1918 р.
1612 Те саме Д. Т. Бойченка на вирок Радомишльського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 142 “Устава о наказаниях” 30 липня 1918 р. - 31 грудня 1918 р.
1613 Те саме Ц. Р. Хербіх на вирок Радомишльського з'їзду мирових суддів про обвинувачення її за ст. 131, 136 “Устава о наказаниях” 3 серпня 1918 р. - 31 грудня 1918 р.
1614 Те саме 15 серпня 1918 р. - 31 грудня 1918 р.
1615 Те саме І. Т. Луткова на вирок Стародубського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 142 “Устава о наказаниях” 3 липня 1918 р. - 20 січня 1919 р.
1616 Справа про розгляд скарги Ф. Ф. Апановича на вирок Бердичівського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 29 “Устава о наказаниях” 10 вересня 1918 р. - 20 січня 1919 р.
1617 Те саме Л. Авербуха на вирок Сквирського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 142 “Устава о наказаниях” 1 липня 1918 р. - 28 листопада 1918 р.
1618 Те саме М. Л. Корзунова на вирок Київського окружного суду про обвинувачення його за ч. 2 ст. 1655 “Уложения о наказаниях” 10 вересня 1918 р. - 26 жовтня 1918 р.
1619 Те саме А. І. Кубаря на вирок Київського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ч. 2 ст. 1483 “Уложения о наказаниях” 18 липня 1918 р. - 28 листопада 1918 р.
1620 Те саме Б. Хайновського на вирок Звенигородського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ч. 2 ст. 1483 “Уложения о наказаниях” 24 липня 1916 р. - 27 листопада 1918 р.
1621 Те саме М. Т. Козачек на вирок Новоград-Волинського з'їзду мирових суддів про обвинувачення її за ст. 135 “Устава о наказаниях” 12 вересня 1918 р. - 28 листопада 1918 р.
1622 Те саме Ш. Штільмана на вирок Новоград-Волинського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 29 “Устава о наказаниях” 10 вересня 1918 р. - 28 листопада 1918 р.
1623 Справа про розгляд скарги М. Гапанюка на вирок Новоград-Волинського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ч. 2 ст. 1483 “Уложения о наказаниях” 9 вересня 1918 р. - 31 грудня 1918 р.
1624 Те саме Т. І. Дадакова, О. К. Ляшенка, І. В. Латки та інших на вирок Глухівського з'їзду мирових суддів про обвинувачення їх за ст. 142 “Устава о наказаниях” 6 вересня 1918 р. - 30 січня 1919 р.
1625 Те саме А.-Я.-Г. Фукса на вирок Бердичівського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 1535 “Уложения о наказаниях” 12 вересня 1918 р. - 30 січня 1919 р.
1626 Те саме А. і С. Малишко, К. і Є. Хомукових на вирок Луцького з'їзду мирових суддів про обвинувачення їх за ст. 142 “Устава о наказаниях” 11 червня 1918 р. - 21 листопада 1918 р.
1627 Те саме С. Мльєвської на вирок Черкаського з'їзду мирових суддів про обвинувачення її за ст. 528 “Устава уголовного судопроизводства” 23 серпня 1918 р. - 31 грудня 1918 р.
1628 Те саме І. А. Барабаша на вирок Черкаського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ч. 2 ст. 1483 “Уложения о наказаниях” 3 липня 1918 р. - 20 січня 1919 р.
1629 Справа про розгляд скарги Київського міського правління на вирок Київського міського з'їзду мирових суддів про обвинувачення М. І. Тойба за ст. 29, 53 “Устава о наказаниях” 16 вересня 1918 р. - 20 січня 1919 р.
1630 Те саме П. Потієнко на вирок Київського міського з'їзду мирових суддів про обвинувачення її за ст. 131, 142 “Устава о наказаниях” 7 вересня 1918 р. - 31 грудня 1918 р.
1631 Те саме І. Д. Климовича на вирок Київського міського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 142 “Устава о наказаниях” 9 вересня 1918 р. - 31 грудня 1918 р.
1632 Те саме Г. і Н. Піньзякових, О. А. і Є. Предаченкових на вирок Чигиринського з'їзду мирових суддів про обвинувачення їх за ст. 169, 170 “Устава о наказаниях” 11 вересня 1918 р. - 21 листопада 1918 р.
1633 Те саме М. і М. Нікітюків на вирок Бердичівського з'їзду мирових суддів про обвинувачення їх за ст. 142 “Устава о наказаниях” 20 вересня 1918 р. - 31 грудня 1918 р.
1634 Те саме Ф. К. Черненка на вирок Васильківського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 169 і п. 2 ст. 170 “Устава о наказаниях” 25 серпня 1918 р. - 21 листопада 1918 р.
1635 Те саме Ф. Грищенка на вирок Конотопського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за п. 2 ст. 1483 “Устава о наказаниях” 23 вересня 1918 р. - 30 вересня 1918 р.
1636 Справа про розгляд скарги І. І. та М. І. Дудків на вирок Остерського з'їзду мирових суддів про обвинувачення їх за ст. 169 “Устава о наказаниях” 2 вересня 1918 р. - 27 листопада 1918 р.
1637 Те саме В. М. Руфа на вирок Київського міського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 142 “Устава о наказаниях” 20 вересня 1918 р. - 28 листопада 1918 р.
1638 Те саме М. О. Пруд на вирок Річицького з'їзду мирових суддів про обвинувачення її за ст. 134 “Устава о наказаниях” 2 вересня 1918 р. - 28 листопада 1918 р.
1639 Те саме М. Р. і Р. Б. Гантманів, Х. Уріса на вирок Річицького з'їзду мирових суддів про обвинувачення їх за ч. 2 ст. 1483 “Уложения о наказаниях” та ст. 135 “Устава о наказаниях” 9 серпня 1918 р. - 27 листопада 1918 р.
1640 Те саме М. Г. Гармоненка на вирок Річицького з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ч. 2 ст. 1483 “Уложения о наказаниях” 3 вересня 1918 р. - 27 листопада 1918 р.
1641 Те саме П. П. Шафоренка, Х. М. Смоляна на вирок Річицького з'їзду мирових суддів про обвинувачення їх за ст. 170 “Устава о наказаниях” 12 серпня 1918 р. - 28 листопада 1918 р.
1642 Те саме М. Козак на вирок Луцького з'їзду мирових суддів про обвинувачення її за ч. 2 ст. 1483 “Уложения о наказаниях” 18 вересня 1918 р. - 20 січня 1919 р.
1643 Справа про розгляд скарги І. Рихтовського, Т. Домбровської-Рихтовської на вирок Луцького з'їзду мирових суддів про обвинувачення їх за ст. 136 “Устава о наказаниях” 12 вересня 1918 р. - 31 грудня 1918 р.
1644 Те саме О. М. Добрянського на вирок Новозибківського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 91, 98 “Устава о наказаниях” 29 вересня 1918 р. - 28 листопада 1918 р.
1645 Те саме М. Д. Федченка на вирок Кролевецького з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 169 “Устава о наказаниях” 4 серпня 1918 р. - 20 січня 1919 р.
1646 Те саме О. Черешнюка на вирок Житомирського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 134 “Устава о наказаниях” 6 вересня 1918 р. - 20 січня 1919 р.
1647 Те саме М. П. Котляр на вирок Новозибківського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 135 “Устава о наказаниях” 29 вересня 1918 р. - 31 грудня 1918 р.
1648 Те саме С. і О. Чекедових на вирок Новозибківського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 169 “Устава о наказаниях” 26 серпня 1918 р. - 21 листопада 1918 р.
1649 Те саме З. О. Романенко на постанову Київського міського з'їзду мирових суддів про обвинувачення Я. А. Цайт за ст. 29 “Устава о наказаниях” 28 вересня 1918 р. - 30 січня 1919 р.
1650 Справа про розгляд скарги К. Рейдалової на вирок Звенигородського з'їзду мирових суддів про обвинувачення її за ст. 169 “Устава о наказаниях” 20 серпня 1918 р. - 31 грудня 1918 р.
1651 Те саме С. І. Варпеховського на вирок Київського міського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 29 “Устава о наказаниях” 25 вересня 1918 р. - 20 січня 1919 р.
1652 Те саме І. С. Рибака на вирок Овруцького з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ч. 1 ст. 1485 “Уложения о наказаниях” 6 жовтня 1918 р. - 30 січня 1919 р.
1653 Те саме Х. Ю. Макарова на вирок Новозибківського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 135 “Устава о наказаниях” 30 жовтня 1918 р. - 20 січня 1919 р.
1654 Те саме М. І. Незнанської на вирок Новозибківського з'їзду мирових суддів про обвинувачення її за ст. 173 “Устава о наказаниях” 2 жовтня 1918 р. - 30 січня 1919 р.
1655 Те саме Д. Т. Кравчука на вирок Овруцького з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ч. 2 ст. 177 “Устава о наказаниях” 29 серпня 1918 р. - 30 січня 1919 р.
1656 Те саме М. Жибрах (Хортик) на вирок Уманського з'їзду мирових суддів про обвинувачення Б. Жибраха за ст. 142 “Устава о наказаниях” 20 вересня 1918 р. - 28 листопада 1918 р.
1657 Справа про розгляд скарги І. Бардакової на вирок Уманського з'їзду мирових суддів про обвинувачення її за ч. 2 ст. 1483 “Уложения о наказаниях” 18 вересня 1918 р. - 30 січня 1919 р.
1658 Те саме Л. Гофмана, Й. Паха, А. Горбатого, М. Циммермана, М. Шойхета на вирок Уманського з'їзду мирових суддів про обвинувачення їх за ч. 2 ст. 1483 “Уложения о наказаниях” 20 вересня 1918 р. - 30 січня 1919 р.
1659 Те саме Н. У. Щербака на вирок Уманського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 180 “Устава о наказаниях” 20 вересня 1918 р. - 30 січня 1919 р.
1660 Те саме О. Поліщука на вирок Уманського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 170, 172 “Устава о наказаниях” 17 вересня 1918 р. - 30 січня 1919 р.
1661 Те саме Т. і С. Шидловських на вирок Луцького з'їзду мирових суддів про обвинувачення їх за ст. 142 “Устава о наказаниях” 9 жовтня 1918 р. - 6 грудня 1918 р.
1662 Те саме С. Я. і П. С. Лотохів на вирок Київського з'їзду мирових суддів про обвинувачення їх за ч. 2 ст. 1483 “Уложения о наказаниях” 26 вересня 1918 р. - 30 січня 1919 р.
1663 Те саме М. К. Горбенко на вирок Черкаського з'їзду мирових суддів про обвинувачення її за ст. 131 “Устава о наказаниях” 9 жовтня 1918 р. - 30 січня 1919 р.
1664 Справа про розгляд скарги А. С. Лісового на вирок Ніжинського окружного суду про обвинувачення його за ч. 2 ст. 1484 “Уложения о наказаниях” 8 жовтня 1918 р. - 30 січня 1919 р.
1665 Те саме М. і В. Вириченків на вирок Канівського з'їзду мирових суддів про обвинувачення їх за ст. 169 “Устава о наказаниях” 19 лютого 1918 р. - 21 листопада 1918 р.
1666 Те саме П. І. Науменка на вирок Річицького з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 142 “Устава о наказаниях” 1 вересня 1918 р. - 21 листопада 1918 р.
1667 Те саме Л. Е. Тишкевича на вирок Річицького з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 31 “Устава о наказаниях” 3 вересня 1918 р. - 21 листопада 1918 р.
1668 Те саме С. Лозовіцького на вирок Новоград-Волинського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 142 “Устава о наказаниях” 6 вересня 1918 р. - 30 січня 1919 р.
1669 Те саме Т. Пращура на вирок Новоград-Волинського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 169 і п. 2 ст. 170 “Устава о наказаниях” 11 жовтня 1918 р. - 20 січня 1919 р.
1670 Те саме П. П. Гузєва на вирок Новоград-Волинського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 169 і п. 2 ст. 170 “Устава о наказаниях” 13 жовтня 1918 р. - 30 січня 1919 р.
1671 Справа про розгляд скарги Д. Гайдая на вирок Черкаського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 169 “Устава о наказаниях” 1 жовтня 1918 р. - 30 січня 1919 р.
1672 Те саме О. М. Давиденка на вирок Уманського окружного суду про обвинувачення його за ч. 2 ст. 1455 “Уложения о наказаниях” 24 вересня 1918 р. - 25 листопада 1918 р.
1673 Те саме М. О. Кобилінського на вирок Житомирського окружного суду про обвинувачення його за ч. 3 ст. 1688 “Уложения о наказаниях” 26 вересня 1917 р. - 30 січня 1919 р.
1674 Те саме І. І. Сєрого на вирок Сосницького з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 169 “Устава о наказаниях” 30 вересня 1918 р. - 11 грудня 1918 р.
1675 Те саме Г. Є. Бортницького на вирок Васильківського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 31, ч. 1 ст. 38, ст. 42 “Устава о наказаниях” 3 жовтня 1918 р. - 11 грудня 1918 р.
1676 Те саме Г. Д. Протівень на вирок Бердичівського з'їзду мирових суддів про обвинувачення її за ст. 135 “Устава о наказаниях” 17 жовтня 1918 р. - 30 січня 1919 р.
1677 Те саме Ф. З. Гуглі на вирок Глухівського з'їзду мирових суддів про обвинувачення А. В. Новикова за ст. 142 “Устава о наказаниях” 12 жовтня 1918 р. - 30 січня 1919 р.
1678 Справа про розгляд скарги Ф. Цаліхіна на вирок Гомельського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 135 “Устава о наказаниях” 7 жовтня 1918 р. - 11 грудня 1918 р.
1679 Те саме М. А. Петровича на вирок Київської судової палати про обвинувачення його за ст. 1039 “Уложения о наказаниях” 18 жовтня 1918 р. - 30 січня 1919 р.
1680 Те саме В. Г. Куликова на вирок Київського міського з'їзду мирових суддів про обвинувачення С. Шморгунової, Г. Трещинської за ст. 130 “Устава о наказаниях” 21 жовтня 1918 р. - 30 січня 1919 р.
1681 Те саме В. Дащенка на вирок Звенигородського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 142 “Устава о наказаниях” 12 вересня 1918 р. - 30 січня 1919 р.
1682 Те саме Т. П. Грошки-Гроха на вирок Житомирського окружного суду про обвинувачення його за ч. 1 ст. 1647 “Уложения о наказаниях” 16 червня 1918 р. - 25 листопада 1918 р.
1683 Те саме А. В. Владімірова на вирок Київського окружного суду про обвинувачення його за ч. 2 ст. 1655 “Уложения о наказаниях” 1 жовтня 1918 р. - 10 грудня 1918 р.
1684 Те саме А. Л. Кормулєвой на вирок Чернігівського з'їзду мирових суддів про обвинувачення її за ст. 169 “Устава о наказаниях” 1 жовтня 1918 р. - 30 січня 1919 р.
1685 Справа про розгляд скарги Ф.-Я. Л. Цадика на вирок Чернігівського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ч. 2 ст. 287 “Уложения о наказаниях” 30 вересня 1918 р. - 31 січня 1919 р.
1686 Те саме С. М. Гусакова на вирок Стародубського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 134, 139 “Устава о наказаниях” 2 жовтня 1918 р. - 31 січня 1919 р.
1687 Те саме М. К. Радченка на вирок Борзенського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 172 “Устава о наказаниях” 15 жовтня 1918 р. - 31 січня 1919 р.
1688 Те саме М. Сахненко на вирок Київського міського з'їзду мирових суддів про обвинувачення її за ст. 169 “Устава о наказаниях” 28 жовтня 1918 р. - 31 січня 1919 р.
1689 Те саме Р. Й. Рахштейна на вирок Уманського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 102 “Устава о наказаниях”. Т. 1 26 жовтня 1918 р. - 28 січня 1919 р.
1690 Справа Уманського з'їзду мирових суддів про обвинувачення Р. Й. Рахштейна за ст. 29 “Устава о наказаниях”. Т. 2 5 серпня 1918 р. - 26 жовтня 1918 р.
1691 Справа про розгляд скарги В. та А. Гутових на вирок Уманського з'їзду мирових суддів про обвинувачення їх за ст. 169 “Устава о наказаниях” 24 серпня 1918 р. - 31 січня 1919 р.
1692 Справа про розгляд скарги М. К. Яроцької на вирок Уманського з'їзду мирових суддів про обвинувачення її за ч. 2 ст. 1483 “Уложения о наказаниях” 25 жовтня 1918 р. - 31 січня 1919 р.
1693 Те саме І. К. Бірюкова, О. В. Топонарової на вирок Уманського з'їзду мирових суддів про обвинувачення їх за ст. 29 “Устава о наказаниях” 22 жовтня 1918 р. - 31 січня 1919 р.
1694 Те саме М. В. Борботько на вирок Стародубського з'їзду мирових суддів про обвинувачення їх за ст. 136 “Устава о наказаниях” 1 жовтня 1918 р. - 31 січня 1919 р.
1695 Те саме В. і М. Злоїчів на вирок Уманського з'їзду мирових суддів про о обвинувачення їх за ст. 142 “Устава о наказаниях” 26 жовтня 1918 р. - 31 січня 1919 р.
1696 Те саме М. Котенко на вирок Уманського з'їзду мирових суддів про обвинувачення її за ст. 169 “Устава о наказаниях” 24 жовтня 1918 р. - 31 січня 1919 р.
1697 Те саме Ш. Горенштейна на вирок Уманського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 102 “Устава о наказаниях” 25 жовтня 1918 р. - 31 січня 1919 р.
1698 Те саме М. Р. Ткаченка на вирок Уманського з'їзду мирових суддів про о обвинувачення його за ст. 38 “Устава о наказаниях” 23 жовтня 1918 р. - 31 січня 1919 р.
1699 Справа про розгяд скарги Д. А. Безлюдного на вирок Уманського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 169 “Устава о наказаниях” 22 жовтня 1918 р. - 31 січня 1919 р.
1700 Те саме А. Шевчука на вирок Уманського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 153 “Устава о наказаниях” 22 жовтня 1918 р. - 31 січня 1919 р.
1701 Те саме Д. Капрова на вирок Уманського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 29, 55, 102 “Устава о наказаниях” 22 жовтня 1918 р. - 31 січня 1919 р.
1702 Те саме Ф. В. Дзєви на вирок Уманського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 29 “Устава о наказаниях”. Т. 1 23 жовтня 1918 р. - січень 1919 р.
1703 Справа Уманського з'їзду мирових суддів про обвинувачення Ф. В. Дзєви за ст. 29, 142 “Устава о наказаниях”. Т. 2 28 жовтня 1917 р. - 23 жовтня 1918 р.
1704 Справа про розгляд скарги Е. Вайсбурда на вирок Уманського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 172 “Устава о наказаниях”. Т. 1 24 жовтня 1918 р. - 28 січня 1919 р.
1705 Справа Уманського з'їзду мирових суддів про обвинувачення Е. Вайсбурда за ст. 172 “Устава о наказаниях”. Т. 2 15 грудня 1917 р. - 24 жовтня 1918 р.
1706 Справа про розгляд скарги Є. Є. Нечипоренка на вирок Уманського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 142 “Устава о наказаниях”. Т. 1 24 жовтня 1918 р. - 28 січня 1919 р.
1707 Справа Уманського з'їзду мирових суддів про обвинувачення Є. Є. Нечипоренка за ст. 142 “Устава о наказаниях”. Т. 2 26 липня 1917 р. - 24 жовтня 1918 р.
1708 Справа про розгляд скарги Р., Ф., М. Зрайченків на вирок Уманського з'їзду мирових суддів про обвинувачення їх за ст. 142 “Устава о наказаниях” 24 жовтня 1918 р. - 31 січня 1919 р.
1709 Те саме М. Т. Гаркавенка на вирок Умансього з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ч. 2 ст. 1483 “Уложения о наказаниях”. Т. 1 22 жовтня 1918 р. - 28 січня 1919 р.
1710 Справа Уманського з'їзду мирових суддів про обвинувачення М. Т. Гаркавенка за ч. 2 ст. 1483 “Уложения о наказаниях”. Т. 2 1 липня 1918 р. - 25 жовтня 1918 р.
1711 Справа про розгляд скарги П. Добровольського на вирок Уманського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 169 і 170 “Устава о наказаниях” 26 жовтня 1918 р. - 31 січня 1919 р.
1712 Те саме А. Рябінової та У. Корєнної на вирок Уманського з'їзду мирових суддів про їх за ст. 135 “Устава о наказаниях” 25 жовтня 1918 р. - 31 січня 1919 р.
1713 Справа про розгляд скарги Х. І. Зеленюка на вирок Уманського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ч. 2 ст. 1483 “Уложения о наказаниях”. Т. 1 25 жовтня 1918 р. - 28 січня 1919 р.
1714 Справа Уманського з'їзду мирових суддів про обвинувачення Х. І. Зеленюказа ч. 1 ст. 31 та ч. 2 ст. 1483 “Уложения о наказаниях”. Т. 2 5 грудня 1917 р. - 26 жовтня 1918 р.
1715 Справа про розгляд скарг Н. Самотуги, М. Андрухи, К. Побережного, М. Смілянця на вирок Уманського з'їзду мирових суддів про обвинувачення їх за ст. 142 “Устава о наказаниях”. Т. 1 25 жовтня 1918 р. - січень 1919 р.
1716 Справа Уманського з'їзду мирових суддів про обвинувачення Н. Самотуги, М. Андрухи, К. Побережного, М. Смілянця за ст. 142 “Устава о наказаниях”. Т. 2 1 червня 1917 р. - 25 жовтня 1918 р.
1717 Справа про розгляд скарг Ф. І. Іваненка, Ф. Р. Кривицького на вирок Уманського з'їзду мирових суддів про обвинувачення їх їх за ст. 169 “Устава о наказаниях” 20 жовтня 1918 р. - 31 січня 1919 р.
1718 Те саме А. Кривоноса на вирок Уманського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 29 “Устава о наказаниях” . Т. 1 24 жовтня 1918 р. - 28 січня 1919 р.
1719 Справа Уманського з'їзду мирових суддів про обвинувачення А Кривоноса за ст. 29 “Устава о наказаниях” . Т. 2 16 липня 1917 р. - 24 жовтня 1918 р.
1720 Справа про розгляд скарги М.-Р. Дорфмана на вирок Уманського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 135 “Устава о наказаниях” . Т. 1 26 жовтня 1918 р. - 28 січня 1919 р.
1721 Справа Уманського з'їзду мирових суддів про обвинувачення М.-Р. Дорфмана за ст. 135 “Устава о наказаниях” . Т. 2 20 березня 1918 р. - 25 жовтня 1918 р.
1722 Справа про розгляд скарги А. В. Ялижка на вирок Ніжинського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 1449 “Уложения о наказаниях” 31 вересня 1918 р. - 11 грудня 1918 р.
1723 Те саме М., В., Ф. Грищенкових на вирок Гомельського з'їзду мирових суддів про обвинувачення їх за ст. 131, 135, 140 “Устава о наказаниях” 6 жовтня 1918 р. - 31 січня 1919 р.
1724 Те саме М. М. Левентовича на вирок Кролевецького з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ч. 2 ст. 1483 “Уложения о наказаниях” 25 жовтня 1918 р. - 31 січня 1919 р.
1725 Справа про розгляд скарги Н. І. Шостака на вирок Кролевецького з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 148 “Устава о наказаниях”. Т. 1 8 жовтня 1918 р. - 28 січня 1919 р.
1726 Справа Кролевецького з'їзду мирових суддів про обвинувачення Н. І. Шостака за випас худоби на засіяній землі. Т. 2 25 травня 1917 р. - 12 жовтня 1918 р.
1727 Справа про розгляд скарги П. Ю. Скрипниченка на вирок Чигиринського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 145 “Устава о наказаниях”. Т. 1 21 жовтня 1918 р. - 28 січня 1919 р.
1728 Справа Чигиринського з'їзду мирових суддів про обвинувачення П. Ю. Скрипниченка за ст. 145 “Устава о наказаниях”. Т. 2 5 липня 1918 р. - 29 жовтня 1918 р.
1729 Справа про розгляд скарги Б. Д. Тростянецького на вирок Бердичівського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 104 “Устава о наказаниях” 5 листопада 1918 р. - 31 січня 1919 р.
1730 Справа про розгляд прохання М. І. Подкопаєва про відновлення справи про обвинувачення Л. М. Подкопаєва за ч. 1 ст. 1454 “Уложения о наказаниях” 3 липня 1918 р. - 15 листопада 1918 р.
1731 Справа про розгляд скарги Д. М. Барановського на вирок Житомирського окружного суду про обвинувачення його за ст. 1534 “Уложения о наказаниях” 2 жовтня 1918 р. - 11 грудня 1918 р.
1732 Те саме О. М. Саядова, І. А. Тарнавського на вирок Житомирського окружного суду про обвинувачення їх за ст. 1630, 1632 “Уложения о наказаниях” 30 вересня 1918 р. - 11 грудня 1918 р.
1733 Те саме І. Є. Брея на вирок Чернігівського з'їзду мирових суддів про обвинувачення П. М. Черевка за ч. 2 ст. 1483 “Уложения о наказаниях”. Т. 1 4 жовтня 1918 р. - 28 січня 1919 р.
1734 Справа Чернігівського з'їзду мирових суддів про обвинувачення П. М. Черевка за ч. 2 ст. 1483 “Уложения о наказаниях”. Т. 2 6 липня 1918 р. - 20 вересня 1918 р.
1735 Справа мирового судді про обвинувачення П. М. Черевка за ч. 2 ст. 1483 “Уложения о наказаниях”. Т. 3 7 жовтня 1914 р. - 23 червня 1918 р.
1736 Справа про розгляд скарги О. Ю. Бейнара на вирок Сосницького з'їзду мирових суддів про обвинувачення Є. М. Фіалковського за ст. 142 “Устава о наказаниях”. Т. 1 31 жовтня 1918 р. - 28 січня 1919 р.
1737 Справи Сосницького з'їзду мирових суддів та мирового судді про обвинувачення Є. М. Фіалковського за ст. 140 і 142 “Устава о наказаниях”. Т. 2 19 березня 1918 р. - 21 жовтня 1918 р.
1738 Справа про розгляд скарги В. А. Мачусського на вирок Уманського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 29 “Устава о наказаниях”. Т. 1 19 вересня 1918 р. - січень 1919 р.
1739 Справи Уманського з'їзду мирових суддів та мирового судді про о обвинувачення В. А. Мачусського за ст. 29 “Устава о наказаниях”. Т. 2 5 серпня 1917 р. - 19 вересня 1918 р.
1740 Справа про розгляд скарги Є. Н. Орлова на вирок Черкаського окружного суду про обвинувачення його за ст. 1458 “Уложения о наказаниях” 6 жовтня 1918 р. - 11 грудня 1918 р.
1741 Теж саме В. Т. Васюри на вирок Черкаського окружного суду про обвинувачення його за ст. 1480 “Уложения о наказаниях”. Т. 1 7 жовтня 1918 р. - січень 1919 р.
1742 Справа Черкаського окружного суду про обвинувачення В. Т. Васюри за ст. 1480 “Уложения о наказаниях”. Т. 2 1 листопада 1916 р. - 1 листопада 1918 р.
1743 Справа судового слідчого про побиття О. М. Гребенюка (Грібенюка). Т. 3 27 травня 1916 р. - 15 вересня 1916 р.
1744 Справа про розгляд скарги М. К. Вінча на вирок Гомельського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 121 і 128 “Устава о наказаниях” 2 листопада 1918 р. - 31 січня 1919 р.
1745 Справа про розгляд скарги Я. М. Блюмовича на вирок Сосницького з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 135 “Устава о наказаниях” 31 жовтня 1918 р. - 31 січня 1919 р.
1746 Те саме Е.-Х. А. Поляка на вирок Бердичівського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 152 “Устава о наказаниях”. Т. 1 30 вересня 1918 р. - 19 листопада 1918 р.
1747 Справи Бердичівського з'їзду мирових суддів та мирового судді про обвинувачення Е.-Х. А. Поляка за ст. 152 “Устава о наказаниях”. Т. 2 12 серпня 1917 р. - 13 листопада 1918 р.
1748 Справа про розгляд скарги Г. О. Кулеша на вирок Житомирського окружного суду про обвинувачення його за ч. 2 ст. 1455 “Уложения о наказаниях” 26 грудня 1918 р. - 9 листопада 1918 р.
1749 Те саме С. М. Білошицького, Я. С. Лисуненка на вирок Житомирського окружного суду про обвинувачення їх за ст. 1629 і 1632 “Уложения о наказаниях” 23 вересня 1918 р. - 26 грудня 1918 р.
1750 Справа про розгляд касаційного протесту товариша прокурора Житомирського окружного суду на постанову суду про обвинувачення Г. М. Дикуна за ст. 1614 “Уложения о наказаниях” 26 жовтня 1918 р. - 26 грудня 1918 р.
1751 Справа про розгляд скарги О. І. Ковалєва на вирок Гомельського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за п. 2 ст. 170 “Устава о наказаниях” 31 жовтня 1918 р. - 31 січня 1919 р.
1752 Те саме М. Т. Будзиловського на вирок Чернігівського з'їзду мирових суддів про обвинувачення А. Р. Гончарова за ч. 2 ст. 1483 “Уложения о наказаниях” 2 вересня 1918 р. - 31 січня 1919 р.
1753 Те саме О. Ф. Сапона на вирок Чернігівського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 142 “Устава о наказаниях”. Т. 1 8 листопада 1918 р. - 2 грудня 1918 р.
1754 Справа Чернігівського з'їзду мирових суддів про обвинувачення О. Ф. Сапона за ст. 142 “Устава о наказаниях”. Т. 2 19 вересня 1918 р. - 25 жовтня 1918 р.
1755 Справа мирового судді про обвинувачення О. Ф. Сапона за ст. 142 “Устава о наказаниях”. Т. 3 20 травня 1918 р. - 3 вересня 1918 р.
1756 Справа про розгляд скарги Б. Б. Певзнера на вирок Сосницького з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 287 “Уложения о наказаниях” 23 жовтня 1918 р. - 31 січня 1919 р.
1757 Те саме П. О. Бойко на вирок Черкаського з'їзду мирових суддів про обвинувачення її за ст. 130, 142 “Устава о наказаниях”. Т. 1 19 вересня 1918 р. - січень 1919 р.
1758 Справи Черкаського з'їзду мирових суддів та мирового судді про обвинувачення П. О. Бойко за ст. 130, 142 “Устава о наказаниях”. Т. 2 10 квітня 1918 р. - 10 листопада 1918 р.
1759 Справа про розгляд скарги А. С. Сиверенчука на вирок Київського повітового з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 142 “Устава о наказаниях” 28 квітня 1918 р. - 31 січня 1919 р.
1760 Те саме Ф. Д. Копєйки на вирок Київського міського з'їзду мирових суддів про обвинувачення її за ст. 169 “Устава о наказаниях” 5 жовтня 1918 р. - 25 липня 1919 р.
1761 Те саме І. Н. Масалика на вирок Мозирського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 169 “Устава о наказаниях” 26 червня 1918 р. - 31 січня 1919 р.
1762 Те саме С. Я. Бродського на вирок Київського міського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 29 “Устава о наказаниях” 11 листопада 1918 р. - 25 липня 1919 р.
1763 Те саме П. Брязкалова на вирок Київського міського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 135 “Устава о наказаниях” 25 квітня 1918 р. - 2 грудня 1918 р.
1764 Те саме Г. Б.-Л. Плотника на вирок Ровенського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 142 “Устава о наказаниях”. Т. 1 11 листопада 1918 р. - 3 грудня 1918 р.
1765 Справи Ровенського з'їзду мирових суддів та мирового судді про обвинувачення Г. Б.-Л. Плотника за ст. 142 “Устава о наказаниях”. Т. 2 8 липня 1917 р. - 11 листопада 1918 р.
1766 Справа про розгляд скарги В. Ф. Монтицького на вирок Радомишльського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 142 “Устава о наказаниях”. Т. 1 6 жовтня 1918 р. - 5 грудня 1918 р.
1767 Справа Радомишльського з'їзду мирових суддів про обвинувачення В. Ф. Монтицького за ст. 142 “Устава о наказаниях”. Т. 2 25 травня 1917 р. - 13 листопада 1918 р.
1768 Справа мирового судді про обвинувачення В. Ф. Монтицького за ст. 142 “Устава о наказаниях”. Т. 3 24 квітня 1917 р. - 13 травня 1917 р.
1769 Справа про розгляд скарги К. І. Власюка на вирок Луцького окружного суду про обвинувачення його за ч. 1 ст. 1654 “Уложения о наказаниях”. Т. 1 7 жовтня 1918 р. - 7 грудня 1918 р.
1770 Справа Житомирського окружного суду про обвинувачення К. І. Власюка за ч. 1 ст. 1654 “Уложения о наказаниях”. Т. 2 14 березня 1918 р. - 5 листопада 1918 р.
1771 Справа судового слідчого про розслідування крадіжки бичка Ю. К. Мельничукової. Т. 3 22 жовтня 1917 р. - 5 лютого 1918 р.
1772 Справа про розгляд скарги Т. М. Губки на вирок Чернігівського окружного суду про обвинувачення його за ст. 1545 “Уложения о наказаниях”. Т. 1 5 листопада 1918 р. - 12 грудня 1918 р.
1773 Справа Чернігівського окружного суду про обвинувачення Т. М. Губки за ст. 1545 “Уложения о наказаниях”. Т. 2 12 грудня 1917 р. - 12 листопада 1918 р.
1774 Справа судового слідчого про обвинувачення Т. М. Губки за ст. 1545 “Уложения о наказаниях”. Т. 3 30 вересня 1917 р. - 26 листопада 1917 р.
1775 Справа про розгляд скарги С. Ю. Лашука на вирок Чернігівського окружного суду про обвинувачення його за ст. 9 і 1454 “Уложения о наказаниях”. Т. 1 18 жовтня 1918 р. - 12 грудня 1918 р.
1776 Справа Чернігівського окружного суду про обвинувачення С. Ю. Лашука за ст. 1454 “Уложения о наказаниях”. Т. 2 10 червня 1918 р. - 12 листопада 1918 р.
1777 Справа судового слідчого про розслідування вбивства Й. Мозоля. Т. 3 4 квітня 1918 р. - 28 травня 1918 р.
1778 Справа про розгляд скарги І. Н. Ходича на вирок Борзенського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 169 і 170 “Устава о наказаниях”. Т. 1 18 листопада 1918 р. - 14 грудня 1918 р.
1779 Справа Борзенського з'їзду мирових суддів про обвинувачення І. Н. Ходича за крадіжку хліба та муки. Т. 2 20 серпня 1918 р. - 26 листопада 1918 р.
1780 Справа мирового судді про обвинувачення І. Н. Ходича за крадіжку хліба та муки. Т. 3 1 травня 1918 р. - 22 серпня 1918 р.
1781 Справа про розгляд скарги К. Ф. Хміля на вирок Борзенського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 136 “Устава о наказаниях”. Т. 1 19 листопада 1918 р. - 14 грудня 1918 р.
1782 Справа Борзенського з'їзду мирових суддів про обвинувачення К. Ф. Хміля за ст. 136 “Устава о наказаниях”. Т. 2 2 червня 1914 р. - 26 листопада 1918 р.
1783 Справа мирового суддів про обвинувачення К. Ф. Хміля за ст. 136 “Устава о наказаниях”. Т. 3 2 січня 1913 р. - 17 травня 1914 р.
1784 Справа про розгляд скарги Р. Х. Глоби на вирок Борзенського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 142 “Устава о наказаниях”. Т. 1 17 листопада 1918 р. - 14 грудня 1918 р.
1785 Справа Борзенського з'їзду мирових суддів про обвинувачення Р. Х. Глоби за ст. 142 “Устава о наказаниях”. Т. 2 1 липня 1918 р. - 26 листопада 1918 р.
1786 Справа мирового судді про обвинувачення Р. Х. Глоби за ст. 142 “Устава о наказаниях”. Т. 3 17 серпня 1917 р. - 30 вересня 1917 р.
1787 Справа про розгляд скарги Г. А. Кравченка на вирок Борзенського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 169 “Устава о наказаниях” 14 листопада 1918 р. - 31 січня 1919 р.
1788 Те саме Г. С. Ковальця і Д. О. Войтенка на вирок Борзенського з'їзду мирових суддів про обвинувачення їх за ст. 169 “Устава о наказаниях”. Т. 1 19 листопада 1918 р. - 14 грудня 1918 р.
1789 Справа Борзенського з'їзду мирових суддів про обвинувачення Г. С. Ковальця і Д. О. Войтенка за ст. 169 “Устава о наказаниях”. Т. 2 5 серпня 1918 р. - 26 листопада 1918 р.
1790 Справа мирового суддів про обвинувачення Г. С. Ковальця і Д. О. Войтенка за ст. 169 “Устава о наказаниях”. Т. 3 16 вересня 1917 р. - 30 липня 1918 р.
1791 Справа про розгляд скарги І. А. Сидоренка на вирок Борзенського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 169 “Устава о наказаниях”. Т. 1 20 листопада 1918 р. - 14 грудня 1918 р.
1792 Справа Борзенського з'їзду мирових суддів про обвинувачення І. А. Сидоренка за ст. 169 “Устава о наказаниях”. Т. 2 30 червня 1918 р. - 24 листопада 1918 р.
1793 Справа мирового судді про обвинувачення І. А. Сидоренка за ст. 169 “Устава о наказаниях”. Т. 3 30 квітня 1918 р. - 27 червня 1918 р.
1794 Справа судового слідчого про розслідування крадіжки цукрових буряків з плантації Х. Л. Наровлянського. Т. 4 14 листопада 1917 р. - 30 квітня 1918 р.
1795 Справа про розгляд скарги Я. Н. Примака на вирок Чернігівського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 31, 38, 42 “Устава о наказаниях”. Т. 1 24 жовтня 1918 р. - 14 грудня 1918 р.
1796 Справи Чернігівського з'їзду мирових суддів та мирового судді про обвинувачення я Я. Н. Примака за ст. 31, 38, 42 “Устава о наказаниях”. Т. 2 30 червня 1918 р. - 23 жовтня 1918 р.
1797 Справа про розгляд скарги М. М. Ільюшка на вирок Чернігівського окружного суду про обвинувачення його за п. 5 ст. 1655 “Уложения о наказаниях” 28 жовтня 1918 р. - 31 січня 1919 р.
1798 Те саме С. А. Шаповалова на вирок Київського окружного суду про обвинувачення його за ст. 1629 і 1632 “Уложения о наказаниях” 13 листопада 1918 р. - 23 грудня 1918 р.
1799 Те саме З. І. Замараєва на вирок Київського міського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 136 “Устава о наказаниях” 31 травня 1918 р. - 20 грудня 1918 р.
1800 Справа про розгляд скарги П. Ф. Суганяка на вирок Київського міського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 31, 38 “Устава о наказаниях” 2 грудня 1918 р. - 31 січня 1919 р.
1801 Те саме Т. В. Голушева на вирок Київського міського з'їзду мирових суддів про обвинувачення А. Д. Мальцевої за ст. 138 “Устава о наказаниях”. Т. 1 4 липня 1918 р. - 5 вересня 1918 р.
1802 Справа Київського міського з'їзду мирових суддів про обвинувачення А. Д. Мальцевої за образу Т. В. Голушева. Т. 2 2 вересня 1918 р. - 5 вересня 1918 р.
1803 Справа мирового судді про обвинувачення Т. В. Голушева за образу А. Д. Мальцевої. Т. 3 11 липня 1918 р. - 20 грудня 1918 р.
1804 Справа про розгляд скарги М. А. Кондака на вирок Київського міського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 135 “Устава о наказаниях” 28 листопада 1917 р. - 20 грудня 1918 р.
1805 Те саме М. А. Урчика на вирок Київського міського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 134 і 142 “Устава о наказаниях” 25 березня 1918 р. - 20 грудня 1918 р.
1806 Те саме І. Михайлової на вирок Київського міського з'їзду мирових суддів про обвинувачення її за ст. 169 “Устава о наказаниях”. Т. 1 28 серпня 1917 р. - 12 листопада 1918 р.
1807 Справа мирового судді про обвинувачення І. Михайлової за крадіжку. Т. 2 14 липня 1919 р. - 9 вересня 1919 р.
1808 Справа про розгляд скарги І. Е. Спектора на вирок Київського міського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 287 “Уложения о наказаниях” 24 травня 1918 р. - 20 грудня 1918 р.
1809 Те саме І. С. Месбурга на вирок Київського міського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 131 і 135 “Устава о наказаниях” 14 травня 1918 р. - 20 грудня 1918 р.
1810 Те саме І. Булачева на вирок Київського міського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 142 “Устава о наказаниях” 25 вересня 1918 р. - 31 січня 1919 р.
1811 Те саме Б. Х. Степанського на вирок Уманського окружного суду про обвинувачення його за ч. 1 ст. 372 “Уложения о наказаниях” 16 жовтня 1918 р. - 31 січня 1919 р.
1812 Те саме О. П. Ігнатенка на вирок Городонянського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 169 “Устава о наказаниях”. Т. 1 18 вересня 1918 р. - 21 грудня 1918 р.
1813 Справа мирового судді про обвинувачення О. П. Ігнатенка за ст. 169 “Устава о наказаниях”. Т. 2 10 вересня 1917 р. - 13 листопада 1918 р.
1814 Справа про розгляд скарги Г. М. Шестаковського на вирок Гомельського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 177 “Устава о наказаниях” 26 листопада 1918 р. - 31 січня 1919 р.
1815 Те саме І. М. Гурського на вирок Київської судової палати про обвинувачення його за ч. 2 ст. 1085 “Уложения о наказаниях” 27 листопада 1918 р. - 31 січня 1919 р.
1816 Те саме Б. М. Розіна, О. Ф. Мурашка на вирок Річицького з'їзду мирових суддів про обвинувачення їх за ст. 135, 138 “Устава о наказаниях” 5 листопада 1918 р. - 31 січня 1919 р.
1817 Те саме Й. М. Вайсберга на вирок Липовецького з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 29 “Устава о наказаниях”. Т. 1 11 квітня 1918 р. - 24 грудня 1918 р.
1818 Справа Липовецького з'їзду мирових суддів про обвинувачення Й. М. Вайсберга за ст. 29 “Устава о наказаниях”. Т. 2 12 липня 1917 р. - 17 серпня 1918 р.
1819 Справа мирового судді про обвинувачення Й. М. Вайсберга за ст. 29 “Устава о наказаниях”. Т. 3 28 червня 1917 р. - 2 липня 1917 р.
1820 Справа про розгляд скарги К. А. Ігнатенка на вирок Ніжинського окружного суду про обвинувачення його за п. 9, 1 і ч. 1 ст. 1647 “Уложения о наказаниях” 30 листопада 1918 р. - 31 січня 1919 р.
1821 Справа про розгляд скарги І. Маташа на вирок Сквирського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 143 “Устава о наказаниях” 2 листопада 1918 р. - 31 січня 1919 р.
1822 Те саме А. Й. Паперного на вирок Київського окружного суду про обвинувачення його за п. 1, 13, ч. 1 ст. 1647, ч. 2 ст. 1655 “Уложения о наказаниях” 3 жовтня 1918 р. - 26 жовтня 1918 р.
1823 Документи про закриття справи про обвинувачення С. Б. Каганом М. Котлярського за ст. 136 “Устава о наказаниях” (прохання, рапорт, довідки) 18 жовтня 1918 р. - 26 жовтня 1918 р.
1824 Те саме про обвинувачення С. Устенкової , М. Л. Корзунова, П. Прищепи 15 жовтня 1918 р. - 6 грудня 1918 р.
1825 Відношення до голови Одеської судової палати про надіслання указу у справі Полютіна Без дати
1826 Оригінали резолюцій судових засідань Державного сенату по справах Карного генерального суду, протокол засідання цього суду 25 листопада 1918 р. - 23 грудня 1918 р.
1827 Укази (копії) Державного сенату Січень 1919 р.
1828 Оригінали резолюцій судових засідань Державного сенату по справах Карного генерального суду, протокол засідання цього суду 23 грудня 1918 р.
1829 Оригінали резолюцій судових засідань Державного сенату по справах Карного генерального суду 18 листопада 1918 р.
1830 Оригінали резолюцій судових засідань Державного сенату по справах Карного генерального суду, протокол засідання цього суду 7 жовтня 1918 р.
1831 Те саме 15 жовтня 1918 р.
1832 Те саме 21 жовтня 1918 р.
1833 Те саме 28 жовтня 1918 р.
1834 Справа про розгляд скарги А. П. Чепіжки на вирок Катеринослав­ського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 169 “Устава о наказаниях”. Т. 1 14 лютого 1918 р. - 9 листопада 1918 р.
1835 Те саме. Т. 2 Без дати
1836 Справа про розгляд скарги Х. К. Дуброва на вирок Катеринославського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 131, 142 “Устава о наказаниях”. Т. 1 28 січня 1918 р. - 9 грудня 1918 р.
1837 Те саме. Т. 2 Без дати
1838 Справа про розгляд скарги І. О. Горбенка на вирок Миргородського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст 1535 “Уложения о наказаниях” 31 жовтня 1917 р. - 9 грудня 1918 р.
1839 Теж саме А. Ф. Волошина на вирок Верхньодніпровського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 135 “Устава о наказаниях” 29 грудня 1917 р. - 9 грудня 1918 р.
1840 Те саме П. К. Сальника 21 листопада 1917 р. - 9 грудня 1918 р.
1841 Те саме Я. І. Серліна на вирок Полтавського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 173 “Устава о наказаниях” 11 грудня 1917 р. - 24 жовтня 1918 р.
1842 Те саме О. Ф. Кривогуза на вирок Полтавського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 29 “Устава о наказаниях” 12 грудня 1917 р. - 24 жовтня 1918 р.
1843 Те саме Л.-Ш. Е. Фішермана 11 грудня 1917 р. - 24 жовтня 1918 р.
1844 Те саме Л. З. Міньковського на вирок Полтавського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 136 “Устава о наказаниях” 11 грудня 1917 р. - 9 грудня 1918 р.
1845 Справа про рзгляд скарги М. П. Кравцова, М. Т. Шерешевського, К. Г. Шпельта, К. С. Руденка на ухвалу Харківської судової палати про обвинувачення їх за ст. 51 і ч. 2 ст. 114 “Уголовного уложения” 29 листопада 1917 р. - 9 листопада 1918 р.
1846 Те саме О. В. Гречулевича на вирок Полтавського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 136 “Устава о наказаниях” 24 грудня 1917 р. - 9 грудня 1918 р.
1847 Те саме Р. Г. і Х. Б. Басіних на вирок Полтавського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 142 “Устава о наказаниях” 3 січня 1918 р. - 24 жовтня 1918 р.
1848 Те саме Л. П. Ревуцької на вирок Переяславського з'їзду мирових суддів про обвинувачення її за ст. 136 “Устава о наказаниях” 19 грудня 1917 р. - 12 листопада 1918 р.
1849 Те саме К., В., П. Колядіних, А. Грищенка, М. Савченка, І. Діденка на вирок Валківського з'їзду мирових суддів про обвинувачення їх за ст. 38 “Устава о наказаниях” 22 грудня 1917 р. - 24 жовтня 1918 р.
1850 Те саме Р. Крічевської на вирок Полтавського з'їзду мирових суддів про обвинувачення М. Крученецького за ст. 142 “Устава о наказаниях” 11 грудня 1917 р. - 12 листопада 1918 р.
1851 Справа про розгляд скарги М. М. Шміголєвої на вирок Полтавського з'їзду мирових суддів про обвинувачення її за ст. 136 “Устава о наказаниях” 12 грудня 1917 р. - 12 листопада 1918 р.
1852 Те саме П. Ф. Цимбалевої на вирок Сумського з'їзду мирових суддів про обвинувачення її за ст. 130 “Устава о наказаниях” 26 січня 1918 р. - 31 грудня 1918 р.
1853 Те саме А. П. Шевченко на вирок Сумського з'їзду мирових суддів про обвинувачення її за ст. 131 і 142 “Устава о наказаниях” 22 грудня 1917 р. - 24 жовтня 1918 р.
1854 Те саме О. А. Укше і С. В. Карнєва на ухвали Харківської судової палати у справі обвинувачення М. М. Парманіна за ч. 1 ст. 1535 “Уложения о наказаниях” 22 травня 1918 р. - 24 жовтня 1918 р.
1855 Те саме У. С. Бабенкової на вирок Прилуцького з'їзду мирових суддів про обвинувачення її за ст. 180 “Устава о наказаниях” 25 квітня 1918 р. - 12 листопада 1918 р.
1856 Те саме В. С. Шевеля на вирок Прилуцького з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 169 “Устава о наказаниях”. Т. 1 26 квітня 1918 р. - 10 серпня 1918 р.
1857 Те саме. Т. 2 26 квітня 1918 р. - 8 листопада 1918 р.
1858 Справа про розгляд скарги М. П. Стеценка на вирок Прилуцького з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 38, 135 “Устава о наказаниях” 22 грудня 1917 р. - 24 жовтня 1918 р.
1859 Те саме Г. С. Давиденка на вирок Харківського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 169 “Устава о наказаниях”. Т. 1 20 грудня 1917 р. - 24 жовтня 1918 р.
1860 Те саме. Т. 2 1918 р.
1861 Справа про розгляд скарги У. С. Бабенкової на вирок Прилуцького з'їзду мирових суддів про обвинувачення її ч. 1 ст. 180 “Устава о наказаниях” 14 лютого 1918 р. - 9 грудня 1918 р.
1862 Те саме А. П. Кубрака на вирок Харківського з'їзду мирових суддів про відмову відновити справу про обвинувачення А. П. Кубрака за ст. 142 “Устава о наказаниях” 14 грудня 1917 р. - 24 жовтня 1918 р.
1863 Те саме І. О. Бондаренка на вирок Лубенського окружного суду про обвинувачення його за ч. 1 ст. 294 “Уложения о наказаниях” 30 листопада 1917 р. - 23 вересня 1918 р.
1864 Те саме Г. Ф. Ковшарової на вирок Харківського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ч. 1 ст. 1535 “Уложения о наказаниях” 19 грудня 1917 р. - 24 жовтня 1918 р.
1865 Справа про розгляд скарги О. С. Капіталіної на вирок Катеринославського міського з'їзду мирових суддів про обвинувачення її за ст. 131 “Устава о наказаниях” 21 грудня 1917 р. - 23 вересня 1918 р.
1866 Те саме А. Ю. Прочухана 25 лютого 1918 р. - 24 жовтня 1918 р.
1867 Те саме О. та І. Бурсановських, В., Д. і А. Ліскіних на вирок Катеринославського міського з'їзду мирових суддів про обвинувачення їх за ст. 142 “Устава о наказаниях” 6 листопада 1917 р. - 9 грудня 1918 р.
1868 Те саме О. П. Кравченка на вирок Новомосковського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ч. 2 ст. 1483 “Уложения о наказаниях” 30 жовтня 1917 р. - 16 жовтня 1918 р.
1869 Те саме Т. Л. Ціозди на вирок Катеринославського з'їзду мирових суддів про обвинувачення її за ст. 31 “Устава о наказаниях” 21 січня 1918 р. - 24 жовтня 1918 р.
1870 Те саме Р. А. Ломазової на вирок Лубенського з'їзду мирових суддів про обвинувачення її за ч. 2 ст. 304, ст. 305 “Уложения о наказаниях” 27 грудня 1917 р. - 24 жовтня 1918 р.
1871 Те саме І. П. Дергаліна на вирок Бахмутського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 172 “Устава о наказаниях” 23 листопада 1917 р. - 16 жовтня 1918 р.
1872 Справа про розгляд скарги В. Є. Гавріліна на вирок Бахмутського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 172 “Устава о наказаниях” 4 листопада 1917 р. - 16 жовтня 1918 р.
1873 Те саме Д. І. Дзєх на вирок Констянтиноградського з'їзду мирових суддів про обвинувачення Я. Друцького за ст. 136 “Устава о наказаниях” 13 грудня 1917 р. - 24 жовтня 1918 р.
1874 Те саме Х. Штеріна на вирок Кам'янецького з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 55 “Устава о наказаниях” 30 грудня 1917 р. - 24 жовтня 1918 р.
1875 Те саме Є. Л. Лупіни на вирок Полтавського окружного суду про обвинувачення його за ст. 169, 170 “Устава о наказаниях” 21 грудня 1917 р. - 24 жовтня 1918 р.
1876 Те саме М. Є. Кантора на на вирок Полтавського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 131, 136 “Устава о наказаниях” 2 січня 1918 р. - 24 жовтня 1918 р.
1877 Те саме Ф. Г. Собакарьової на вирок Полтавського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 142 “Устава о наказаниях” 3 січня 1918 р. - 9 грудня 1918 р.
1878 Те саме К. С. Ворошила, І. С. Галагана на вирок Маріупольського з'їзду мирових суддів про обвинувачення їх за ст. 42 “Устава о наказаниях” 9 листопада 1917 р. - 16 жовтня 1918 р.
1879 Справа про розгляд скарги І. Д. Пельца на вирок Маріупольського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 172 “Устава о наказаниях” 8 грудня 1917 р. - 16 жовтня 1918 р.
1880 Те саме К. В. Бійца на вирок Маріупольського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 136 “Устава о наказаниях” 2 січня 1918 р. - 16 жовтня 1918 р.
1881 Те саме Г. В. Шкітька на вирок Олександрівського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 288 “Уложения о наказаниях” 1 грудня 1917 р. - 16 жовтня 1918 р.
1882 Те саме М. Ф. Денісєвича на вирок Олександрівського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 131, 142 “Устава о наказаниях” 30 жовтня 1917 р. - 9 грудня 1918 р.
1883 Те саме П. А. Ожахович на вирок Олександрівського з'їзду мирових суддів про обвинувачення її за ст. 131, 135 “Устава о наказаниях” 7 червня 1918 р. - 16 жовтня 1918 р.
1884 Те саме Ш. З. Левіна на вирок Пирятинського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 115 “Устава о наказаниях” 2 січня 1918 р. - 16 жовтня 1918 р.
1885 Те саме Й. К. Сосновського на вирок Київського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 142 “Устава о наказаниях” 2 червня 1917 р. - 20 грудня 1918 р.
1886 Справа про розгляд скарги М. М, І. М., К. І. Лаврикових на вирок Полтавського з'їзду мирових суддів про обвинувачення їх за ст. 136 “Устава о наказаниях” 7 червня 1918 р. - 9 грудня 1918 р.
1887 Те саме Й. М. Дольникова на вирок Лубенського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 135 “Устава о наказаниях” 11 червня 1918 р. - 9 грудня 1918 р.
1888 Те саме Т. Г. Гарькуші на вирок Новомосковського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 142 “Устава о наказаниях” 14 червня 1918 р. - 16 жовтня 1918 р.
1889 Те саме Х. С. Гофнер на вирок Бахмутського з'їзду мирових суддів про обвинувачення її за ст. 142 “Устава о наказаниях” 10 листопада 1917 р. - 9 грудня 1918 р.
1890 Те саме П. М. Мар'янова на вирок Миргородського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 142 “Устава о наказаниях” 1 червня 1918 р. - 9 грудня 1918 р.
1891 Те саме К. М. Слюсаря на вирок Переяславського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 169 “Устава о наказаниях” 25 травня 1918 р. - 23 вересня 1918 р.
1892 Те саме Є. В. Піцика на вирок Верхньодніпровського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ч. 2 ст. 1483 “Уложения о наказаниях” 20 листопада 1917 р. - 23 вересня 1918 р.
1893 Справа про розгляд скарги З. К. Сошнєвої на вирок Катеринославського з'їзду мирових суддів про обвинувачення її за ст. 142 “Устава о наказаниях” 6 червня 1918 р. - 24 жовтня 1918 р.
1894 Те саме Ф. К. Кірюхіна на вирок Новомосковського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 169 “Устава о наказаниях” 18 червня 1918 р. - 23 вересня 1918 р.
1895 Те саме В. Щербакової на вирок Сумського з'їзду мирових суддів про обвинувачення її за ст. 169 “Устава о наказаниях” 25 квітня 1918 р. - 16 жовтня 1918 р.
1896 Те саме Б. Б. Брагілєвського на вирок Кобеляцького з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 134, 140, 142 “Устава о наказаниях” 20 грудня 1917 р. - 24 жовтня 1918 р.
1897 Те саме за ст. 38 “Устава о наказаниях” 20 грудня 1917 р. - 23 вересня 1918 р.
1898 Справа про розгляд скарги М. А. Марченка на вирок Миргородського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 142 “Устава о наказаниях” 22 травня 1918 р. - 24 жовтня 1918 р.
1899 Те саме М. С. Стефанович на вирок Кобеляцького з'їзду мирових суддів про обвинувачення її за ст. 142 “Устава о наказаниях” 8 грудня 1917 р. - 24 жовтня 1918 р.
1900 Справа про розгляд скарги С. Гросберга на вирок Полтавського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 135 “Устава о наказаниях” 10 червня 1918 р. - 9 грудня 1918 р.
1901 Те саме Г. І. Хіліменка на вирок Полтавського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 38 “Устава о наказаниях” 14 червня 1918 р. - 9 грудня 1918 р.
1902 Те саме ієродиякона Амвросія (А. Бєдного) на вирок Полтавського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 142 “Устава о наказаниях” 14 червня 1918 р. - 9 грудня 1918 р.
1903 Те саме О. І. Воробйової на вирок Катеринославського з'їзду мирових суддів про обвинувачення її за ст. 152 “Устава о наказаниях” 14 червня 1918 р. - 16 жовтня 1918 р.
1904 Те саме Є. Ч. Перевязка на вирок Кременчуцького з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 169 “Устава о наказаниях” 18 червня 1918 р. - 23 вересня 1918 р.
1905 Те саме Ш. С.-Л. Крумецадика на вирок Кременчуцького з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 142 “Устава о наказаниях” 19 червня 1918 р. - 24 жовтня 1918 р.
1906 Те саме С. Й. Красноносової на вирок Гадяцького з'їзду мирових суддів про обвинувачення її за ст. 135 “Устава о наказаниях” 22 червня 1918 р. - 24 жовтня 1918 р.
1907 Справа про розгляд скарги Ш. Н. Краснера на постанову Одеської судової палати про обвинувачення його за ст. 1068 “Устава об акцизних зборів” 8 червня 1918 р. - 14 листопада 1918 р.
1908 Те саме Л. В. Лещинської на вирок Павлоградського з'їзду мирових суддів про обвинувачення її за ст. 142 “Устава о наказаниях” 24 листопада 1917 р. - 20 грудня 1918 р.
1909 Те саме І. Н. Коновалова 28 грудня 1917 р. - 16 жовтня 1918 р.
1910 Справа про розгляд скарги П. Н. Стогнія на вирок Кобеляцького з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ч. 2 ст. 1483 “Уложения о наказаниях” 29 червня 1918 р. - 16 жовтня 1918 р.
1911 Те саме Є. Дробязко на вирок Верхньодніпровського з'їзду мирових суддів про обвинувачення її за ст. 131 “Устава о наказаниях” 6 червня 1918 р. - 16 жовтня 1918 р.
1912 Те саме П. С. Пелипченка на вирок Роменського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 142 “Устава о наказаниях” 29 грудня 1916 р. - 14 листопада 1918 р.
1913 Те саме Й. М. Александрова на вирок Полтавського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 136 “Устава о наказаниях” 5 липня 1918 р. - 14 листопада 1918 р.
1914 Справа про розгляд скарги П. Д. Верьовки на вирок Зіньківського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 136 “Устава о наказаниях” 19 червня 1918 р. - 16 жовтня 1918 р.
1915 Те саме П. Я. Коваленка на вирок Верхньодніпровського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 42 “Устава о наказаниях” 2 червня 1918 р. - 8 листопада 1918 р.
1916 Те саме М. С. Шульги на вирок Роменського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ч. 2 ст. 1483 “Уложения о наказаниях” 25 червня 1918 р. - 16 жовтня 1918 р.
1917 Те саме Д. К. Бєлоцерковця на вирок Сумського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 169 “Устава о наказаниях” та ч. 2 ст. 170 “Уложения о наказаниях” 31 березня 1918 р. - 20 грудня 1918 р.
1918 Те саме В. І. Панченка на вирок Лубенського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ч. 2 ст. 1483 “Уложения о наказаниях” 8 червня 1918 р. - 15 липня 1918 р.
1919 Те саме В. П. Кривошеєва на вирок Харківського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 136 “Устава о наказаниях” 13 грудня 1917 р. - 16 жовтня 1918 р.
1920 Те саме Л. М. Лемента на вирок Харківського окружного суду про обвинувачення його за ч. 1 ст. 1160 “Уложения о наказаниях” 7 червня 1918 р. - 16 жовтня 1918 р.
1921 Справа про розгляд скарги П. Т. Алексєєвой на вирок Харківського з'їзду мирових суддів про обвинувачення її за ст. 135 “Устава о наказаниях” 2 грудня 1917 р. - 20 грудня 1918 р.
1922 Те саме У. С. Бабенкової на вирок Прилуцького з'їзду мирових суддів про обвинувачення її за ст. 180 “Устава о наказаниях” 18 червня 1918 р. - 12 листопада 1918 р.
1923 Те саме А. Г. Співакової на вирок Прилуцького з'їзду мирових суддів про обвинувачення її за ст. 136 “Устава о наказаниях” 21 липня 1918 р. - 31 грудня 1918 р.
1924 Те саме Д. П. Юрченка на вирок Зіньковецького з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 153 “Устава о наказаниях” 1 липня 1918 р. - 12 листопада 1918 р.
1925 Те саме С. О. Колесника на вирок Прилуцького з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 169 “Устава о наказаниях” 3 липня 1918 р. - 9 грудня 1918 р.
1926 Те саме К., П., В. Колядіних, А. Гриценка, І. Діденка на вирок Валиківського з'їзду мирових суддів про обвинувачення їх за ст. 142 “Устава о наказаниях” 6 липня 1918 р. - 12 листопада 1918 р.
1927 Те саме А. В. Дворецького на вирок Ніжинського окружного суду про обвинувачення його за ст. 940 “Уложения о наказаниях” 25 жовтня 1917 р. - 9 листопада 1918 р.
1928 Справа про розгляд скарги Т. М. Зінченкової на вирок Лубенського з'їзду мирових суддів про обвинувачення М. Луценкової за ст. 136 “Устава о наказаниях” 11 липня 1918 р. - 20 грудня 1918 р.
1929 Те саме В. Ф. Щетіна на вирок Лебединського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ч. 2 ст. 1483 “Уложения о наказаниях” 30 червня 1918 р. - 8 листопада 1918 р.
1930 Те саме Л. С. Ковтуна на вирок Лохвицького з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 142 “Устава о наказаниях” 27 червня 1918 р. - 17 січня 1919 р.
1931 Те саме З. Ц. Шульгіна на вирок Лохвицького з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 142 “Устава о наказаниях” 5 грудня 1917 р. - 12 листопада 1918 р.
1932 Те саме М. Р. Пліс на вирок Лохвицького з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 169 “Устава о наказаниях” 23 січня 1918 р. - 20 грудня 1918 р.
1933 Те саме Ф. С. Ємця, Д. С. Гагіна на вирок Лохвицького з'їзду мирових суддів про обвинувачення їх за ст. 142 “Устава о наказаниях” 18 грудня 1917 р. - 12 листопада 1918 р.
1934 Те саме В. К. Ільїна на вирок Лубенського з'їзду мирових суддів про обвинувачення О. і О. Чьорноусенків за ст. 142 “Устава о наказаниях” 10 липня 1918 р. - 12 листопада 1918 р.
1935 Справа про розгляд скарги У. С. Дзюбиної, Г. О. Кролівця на вирок Лохвицького з'їзду мирових суддів про обвинувачення їх за ст. 169 “Устава о наказаниях” 2 червня 1918 р. - 12 листопада 1918 р.
1936 Те саме А. Т. Зрібнякової на вирок Лохвицького з'їзду мирових суддів про обвинувачення її за ст. 142 “Устава о наказаниях” 15 червня 1918 р. - 20 грудня 1918 р.
1937 Те саме Н. М. Бодика на вирок Лохвицького з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 29, 111 “Устава о наказаниях” 18 червня 1918 р. - 20 грудня 1918 р.
1938 Те саме Г. О. Погребняка на вирок Гадяцького з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 135 “Устава о наказаниях” 29 червня 1918 р. - 20 грудня 1918 р.
1939 Те саме М. С., М. П., Ю. М. Сененків, Є. М. Калайдіної на вирок Гадяцького з'їзду мирових суддів про обвинувачення їх за ст. 142 “Устава о наказаниях” 4 липня 1918 р. - 20 грудня 1918 р.
1940 Те саме Г. І., С. Г. Крєвсунів на вирок Гадяцького з'їзду мирових суддів про обвинувачення їх за ст. 142 “Устава о наказаниях” 19 липня 1918 р. - 20 грудня 1918 р.
1941 Те саме І. І. Дагаєва на вирок Харківського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 134 “Устава о наказаниях” 10 липня 1918 р. - 12 листопада 1918 р.
1942 Справа про розгляд скарги А. Н. Матюхи на вирок Сумського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 134 “Устава о наказаниях” 23 червня 1918 р. - 14 листопада 1918 р.
1943 Те саме Ф. М. Сінеока на вирок Гадяцького з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ч. 2 ст. 1483 “Уложения о наказаниях” 18 липня 1918 р. - 20 грудня 1918 р.
1944 Те саме Ю. Б. Брудно на вирок Полтавського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 177 “Устава о наказаниях” 10 липня 1918 р. - 20 грудня 1918 р.
1945 Те саме Я. І. Устименка на вирок Слов'яносербського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ч. 2 ст. 1483 “Уложения о наказаниях” 17 листопада 1917 р. - 8 листопада 1918 р.
1946 Те саме С. Ф. Івановського на ухвалу Харківської судової палати про закриття справи про обвинувачення Д. Г. Фігуровського за ст. 411 “Уложения о наказаниях” 15 липня 1918 р. - 14 листопада 1918 р.
1947 Те саме М. Майоренка, С. Говорушко, М. Шевченко на вирок Верхньдніпровського з'їзду мирових суддів про обвинувачення їх за ст. 38 “Устава о наказаниях” 23 червня 1918 р. - 20 грудня 1918 р.
1948 Справа про розгляд скарги М. О. Хаблової, М. В. Крижанівської на вирок Черкаського окружного суду про обвинувачення його за ст. 13, п. 1 ч. 1 ст. 1647 “Уложения о наказаниях” 13 травня 1918 р. - 14 листопада 1918 р.
1949 Те саме Г. Т. Лященкової на вирок Лубенського з'їзду мирових суддів про обвинувачення її за ст. 169 “Устава о наказаниях” 27 серпня 1918 р. - 27 січня 1919 р.
1950 Те саме Е. Р. Ратнер на вирок Новомосковського з'їзду мирових суддів про обвинувачення її за ст. 136 “Устава о наказаниях” 25 жовтня 1918 р. - 27 січня 1919 р.
1951 Те саме М. Г. Дудника на вирок Кременчуцького з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 135, 140 “Устава о наказаниях” 24 жовтня 1918 р. - 25 січня 1919 р.
1952 Те саме П. П. Шила на вирок Охтирського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ч. 2 ст. 1483 “Уложения о наказаниях” 3 жовтня 1918 р. - 25 січня 1919 р.
1953 Те саме П. П. Забійворота на вирок Охтирського з'їзду мирових суддів про обвинувачення М. М. Калюжного за ст. 180 “Устава о наказаниях” 26 серпня 1918 р. - 27 січня 1919 р.
1954 Справа про розгляд скарги П. Ф. Найденка на вирок Охтирського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його та М. Ю. Найденко за ст. 135, 142 “Устава о наказаниях” 31 серпня 1918 р. - 27 січня 1919 р.
1955 Те саме Д. Л. Лежненкової на вирок Охтирського з'їзду мирових суддів про обвинувачення її за ст. 135 “Устава о наказаниях” 3 вересня 1918 р. - 27 січня 1919 р.
1956 Те саме Т. Я. Колокольцева на вирок Охтирського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 132, 139 “Устава о наказаниях” 3 жовтня 1918 р. - 27 січня 1919 р.
1957 Те саме Д. Ю. Панченка на вирок Охтирського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 135 “Устава о наказаниях” 30 вересня 1918 р. - 28 листопада 1918 р.
1958 Те саме Ф. М. Воронкової на вирок Охтирського з'їзду мирових суддів про виправдання П. Сопотова та О. Різниченка, обвинувачення за ст. 135 “Устава о наказаниях” 4 вересня 1918 р. - 31 січня 1919 р.
1959 Те саме О. М. Косьміна на вирок Сумського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 169 “Устава о наказаниях” 7 жовтня 1918 р. - 28 листопада 1918 р.
1960 Те саме К. О. Сіробаби, М. В. Смахтіна на вирок Сумського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 174 “Устава о наказаниях” 4 вересня 1918 р. - 31 січня 1919 р.
1961 Справа про розгляд скарги М. В. Костіна на вирок Маріупольського з'їзду мирових суддів про обвинувачення її за ст. 169 “Устава о наказаниях” 13 вересня 1918 р. - 28 листопада 1918 р.
1962 Те саме І. В. Вірича на вирок Катеринославського окружного суду про обвинувачення його за ст. 1489 “Уложения о наказаниях” 9 жовтня 1918 р. - 30 листопада 1918 р.
1963 Те саме І. Ф. Обрусника, П. Я. Смілянського на вирок Сумського окружного суду про обвинувачення їх за ч. 2 ст. 1455, ч. 1 ст. 1454 “Уложения о наказаниях” 3 жовтня 1918 р. - 30 листопада 1918 р.
1964 Те саме М. Є. Савіна, І. Т. Базалія на вирок Полтавського окружного суду про обвинувачення їх за ч. 2 ст. 14, ч. 3 ст. 1655, п. 2 і 5 ст. 1659, п. 3 ст. 1659 “Уложения о наказаниях” 16 жовтня 1918 р. - 30 листопада 1918 р.
1965 Те саме Х. і М. Фрайфельдів на вирок Констянтиноградського з'їзду мирових суддів про обвинувачення їх за ст. 940, 1204 “Устава об акцизних зборах” 11 жовтня 1918 р. - 16 січня 1919 р.
1966 Те саме за ст. 936 “Устава об акцизних зборах” 11 жовтня 1918 р. - 16 січня 1919 р.
1967 Справа про розгляд скарги О. Є. Абакумцева на вирок Старобільського з'їзду мирових суддів про обвинувачення Д. і Д. Горбанєвих за ч. 2 ст. 276 “Уложения о наказаниях”. Т. 1 Без дати
1968 Те саме. Т. 2 21 вересня 1918 р. - 16 січня 1919 р.
1969 Справа про розгляд скарги С. П. Бацмана, С. С. Бідника на вирок Лохвицького з'їзду мирових суддів про обвинувачення їх за ст. 170 “Устава о наказаниях” 2 серпня 1918 р. - 28 листопада 1918 р.
1970 Те саме П. Кустінської на вирок Дніпровського з'їзду мирових суддів про обвинувачення її за ст. 131, 136 “Устава о наказаниях”, ч. 2 ст. 1483 “Уложения о наказаниях” 8 червня 1918 р.- 31 січня 1919 р.
1971 Те саме Г. С. Горбика на вирок Дніпровського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ч. 2 ст. 1483 “Уложения о наказаниях” 21 червня 1918 р. - 31 січня 1919 р.
1972 Те саме Г. Д. Тітаренка на вирок Катеринославського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 288 “Уложения о наказаниях” 6 листопада 1918 р. - 31 січня 1919 р.
1973 Справа про розгляд скарги А. В. Кістріної на вирок Миргородського з'їзду мирових суддів про обвинувачення її за ст. 136 “Устава о наказаниях” 16 вересня 1918 р. - 31 січня 1919 р.
1974 Те саме Х. А. Архіпенка на вирок Лебединського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 169 “Устава о наказаниях” 17 жовтня 1918 р. - 31 січня 1919 р.
1975 Те саме С. Й. Кононека на вирок Харківського окружного суду про обвинувачення його за ч. 1 ст. 1483 “Уложения о наказаниях” 3 жовтня 1918 р. - 17 грудня 1918 р.
1976 Те саме О. Г. Тарандушка на вирок Лубенського окружного суду про обвинувачення його за ч. 2 ст. 1484 “Уложения о наказаниях” 3 жовтня 1918 р. - 6 грудня 1918 р.
1977 Те саме Є. і Х. Бондаренків на вирок Дніпровського з'їзду мирових суддів про обвинувачення їх за ч. 2 ст. 1483 “Уложения о наказаниях” 14 червня 1918 р. - 28 листопада 1918 р.
1978 Те саме А. П. Гнідикова на вирок Олександрійського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 170 “Устава о наказаниях” 4 листопада 1918 р. - 15 січня 1919 р.
1979 Те саме П. Ярового, П. Чікрішева, С. Кравченка на вирок Олександрійського з'їзду мирових суддів про обвинувачення їх за ст. 38, 42 “Устава о наказаниях” 4 листопада 1918 р. - 16 січня 1919 р.
1980 Справа про розгляд скарги М. Є. та М. О. Макашових на вирок Зміївського з'їзду мирових суддів про обвинувачення їх за ст. 142 “Устава о наказаниях” 29 жовтня 1918 р. - 28 листопада 1918 р.
1981 Те саме М. Є. Свіріпи на вирок Катеринославського окружного суду про обвинувачення його за ч. 1 ст. 1483, ст. 360 та 1480 “Уложения о наказаниях”. Т. 1 5 листопада 1918 р. - 19 листопада 1918 р.
1982 Справа Катеринославського окружного суду про обвинувачення М. Є. Свіріпи за ч. 1 ст. 1483, ст. 360 та 1480 “Уложения о наказаниях”. Т. 2 8 липня 1917 р. - 9 листопада 1918 р.
1983 Те саме судового слідчого Катеринославського окружного суду. Т. 3 7 серпня 1916 р. - 30 листопада 1916 р.
1984 Те саме Харківської судової палати. Т. 4 8 лютого 1917 р. - 25 жовтня 1918 р.
1985 Справа про розглдя скарги К. С. Михайловської на вирок Хакрівського окружного суду про обвинувачення її за ч. 3 ст. 1655 “Уложения о наказаниях” 16 жовтня 1918 р. - 28 листопада 1918 р.
1986 Те саме А. Я. Жеребнякова на вирок Гадяцького з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 63 “Устава о наказаниях”. Т. 1 Без дати
1987 Справа про розгляд скарги А. Я. Жеребнякова. Т. 2 7 листопада 1918 р. - 15 січня 1919 р.
1988 Те саме М. М. Сороки на вирок Зміївського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 169 “Устава о наказаниях” 30 жовтня 1918 р. - 31 січня 1919 р.
1989 Те саме М. і М. Лебедєвих на вирок Верхньодніпровського з'їзду мирових суддів про обвинувачення їх за ч. 2 ст. 1483 “Уложения о наказаниях” 2 червня 1917 р. - 31 січня 1919 р.
1990 Те саме Д. Є. Житла на вирок Купянського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 142 “Устава о наказаниях” 1 листопада 1918 р. - 31 січня 1919 р.
1991 Те саме З. О. Петренкової на вирок Купянського з'їзду мирових суддів про обвинувачення її за ст. 135 “Устава о наказаниях” 1 листопада 1918 р. - 31 січня 1919 р.
1992 Те саме Т. Я. Кокаленка на вирок Сумського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 169 “Устава о наказаниях” 29 вересня 1918 р. - 31 січня 1919 р.
1993 Те саме А. П. Онищенка на вирок Лубенського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 135 “Устава о наказаниях” 27 жовтня 1918 р. - 13 листопада 1918 р.
1994 Те саме М. Ю. Коваля на вирок Охтирського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 131, 142 «Устава о наказаниях» 24 серпня 1918 р. - 15 січня 1919 р.
1995 Справа про розгляд скарги О. П. Троцька на вирок Полтавського окружного суду про обвинувачення його за п. 2 ч. 3 ст. 354 “Уложения о наказаниях” 7 листопада 1918 р. - 17 грудня 1918 р.
1996 Те саме І. Д. Чуба на вирок Полтавського окружного суду про обвинувачення його за ст. 1525, п. 1 ст. 1526 “Уложения о наказаниях” 6 листопада 1918 р. - 17 грудня 1918 р.
1997 Те саме Д. І. Ярмак на вирок Прилуцького з'їзду мирових суддів про обвинувачення її за ст. 169 “Устава о наказаниях” 18 жовтня 1918 р. - 13 листопада 1918 р.
1998 Те саме І. Я. та Л. І. Алейнерових на вирок Прилуцького з'їзду мирових суддів про обвинувачення їх за ст. 135 “Устава о наказаниях” 4 листопада 1918 р. - 13 грудня 1918 р.
1999 Те саме І. Ю. Іценка на вирок Прилуцького з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 171 “Устава о наказаниях” 1 листопада 1918 р. - 13 грудня 1918 р.
2000 Те саме П. Сорокіної на вирок Олександрівського з'їзду мирових суддів про обвинувачення її за ст. 136 “Устава о наказаниях” 12 листопада 1918 р. - 31 січня 1919 р.
2001 Те саме М. Х. Штейн-Беренштейн на вирок Катеринославського міського з'їзду мирових суддів про обвинувачення її за ст. 124, 128 “Устава о наказаниях” 6 листопада 1918 р. - 13 грудня 1918 р.
2002 Справа про розгляд скарги О. і Д. Бичкових на вирок Олександрівського з'їзду мирових суддів про обвинувачення їх за ст. 131, 135 “Устава о наказаниях” 3 листопада 1918 р. - 31 січня 1919 р.
2003 Те саме Ф. І. Рвача на вирок Миргородського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 136 “Устава о наказаниях” 3 жовтня 1918 р. - 31 січня 1919 р.
2004 Те саме А. О. Раупшика на вирок Харківського окржуного суду про обвинувачення його за ст. 1629, 1632 “Уложения о наказаниях” 30 вересня 1918 р. - 2 грудня 1918 р.
2005 Те саме Є. С. Жеваженкової на вирок Вовчанського з'їзду мирових суддів про обвинувачення її за ст. 169 “Устава о наказаниях” 10 жовтня 1918 р. - 31 січня 1919 р.
2006 Те саме О. І. Лісковського на вирок Богодухівського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 1535 “Уложения о наказаниях” 5 листопада 1918 р. - 31 січня 1919 р.
2007 Те саме Є. С. Чеперіса на вирок Лебединського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 169 “Устава о наказаниях” 7 листопада 1918 р. - 14 лютого 1919 р.
2008 Те саме С. В. Козія на вирок Лебединського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ч. 2 ст. 287 “Уложения о наказаниях” 10 листопада 1918 р. - 31 січня 1919 р.
2009 Справа про розгляд скарги А. В. Жуліда на вирок Лебединського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 140 “Устава о наказаниях” 9 листопада 1918 р. - 31 січня 1919 р.
2010 Те саме Г. І. Луста на вирок Охтирського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 169 “Устава о наказаниях” 30 серпня 1918 р. - 15 січня 1919 р.
2011 Те саме Є. Ф. Бойкової на вирок Ізюмського з'їзду мирових суддів про обвинувачення її за ст. 169 “Устава о наказаниях” 13 листопада 1918 р. - 31 січня 1919 р.
2012 Те саме К. Й. Котека на вирок Ольгопільського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 142 “Устава о наказаниях” 17 жовтня 1918 р. - 15 січня 1919 р.
2013 Те саме Т. О. Крікунова, С. В. Ліницького, М. О. Амлешевої на вирок Харківського окружного суду про обвинувачення їх за ст. 282 “Уложения о наказаниях” 11 листопада 1918 р. - 31 січня 1919 р.
2014 Те саме О. М. Поддубного на вирок Старобільського з'їзду мирових суддів про обвинувачення О. М. Піддубного за ст. 131 “Устава о наказаниях” 8 листопада 1918 р. - 17 грудня 1918 р.
2015 Те саме Р. Н. Попова на вирок Сумського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ч. 2 ст. 1483 “Уложения о наказаниях” 4 листопада 1918 р. - 13 грудня 1918 р.
2016 Справа про розгляд скарги П.Т. і В. П. Буряковських на вирок Харківського з'їзду мирових суддів про обвинувачення їх за ст. 142 “Устава о наказаниях” 31 жовтня 1918 р. - 31 січня 1919 р.
2017 Те саме Я. І. Трістана вирок Катеринослав­ського міського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 142 “Устава о наказаниях” 31 жовтня 1918 р. - 14 лютого 1919 р.
2018 Те саме П. А. Джури та І. Ю. Скляра вирок Золотоніського з'їзду мирових суддів про обвинувачення їх за ст. 169 “Устава о наказаниях” 10 листопада 1918 р. - 13 грудня 1918 р.
2019 Те саме Ц. Раєвої на ухвалу Роменського з'їзду мирових суддів у справі про обвинувачення О. М., Г., О. Шкурдодів за ст. 172 “Устава о наказаниях” 5 листопада 1917 р. - 26 грудня 1918 р.
2020 Те саме С. К. Жолонка на ухвалу Полтавського окружного суду про обвинувачення його за ст. 1160 “Уложения о наказаниях” 10 листопада 1918 р. - 26 грудня 1918 р.
2021 Те саме А. Істоміна на вирок Полтавського окружного суду про обвинувачення його за ст. 1609 “Уложения о наказаниях” 12 листопада 1918 р. - 31 січня 1919 р.
2022 Те саме М. К. Ващенко на вирок Зміївського з'їзду мирових суддів про обвинувачення її за ст. 180 “Устава о наказаниях” 6 листопада 1918 р. - 14 лютого 1919 р.
2023 Справа М. Я. Руссен на вирок Полтавського з'їзду мирових суддів про обвинувачення її за ст. 130, 131, 136 “Устава о наказаниях” 7 листопада 1918 р. - 14 лютого 1919 р.
2024 Те саме А. В. Колодія на вирок Полтавського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 142 “Устава о наказаниях” 5 листопада 1918 р. - 14 лютого 1919 р.
2025 Те саме Л. М. Кузьменка на вирок Полтавського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 172 “Устава о наказаниях” 6 листопада 1918 р. - 13 грудня 1918 р.
2026 Те саме Т. С. Оливка, Є. І. Кіприча, П. П. Скряги, С. Ф. Паляниці на вирок Полтавського з'їзду мирових суддів про обвинувачення їх за ст. 134, 142 “Устава о наказаниях” 5 листопада 1918 р. - 14 лютого 1919 р.
2027 Те саме О., А. П., П. П. Богушевих, обвинувачених за ст. 135, 142 “Устава о наказаниях”, на вирок Гадяцького з'їзду мирових суддів про перегляд їхньої судової справи 13 листопада 1918 р. - 17 грудня 1918 р.
2028 Те саме М. Новосада на вирок Уманського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 29 “Устава о наказаниях” 24 жовтня 1918 р. - 17 грудня 1918 р.
2029 Справа про розгляд скарги Ф. І. Довгопола, Г. Т. Вишкварка на вирок Полтавського окружного суду про обвинувачення їх за ч. 1 ст. 1451, ч. 1 ст. 1454 “Уложения о наказаниях” 7 листопада 1918 р. - 28 грудня 1918 р.
2030 Те саме С. Г. Насвєтової на вирок Полтавського з'їзду мирових суддів про обвинувачення її за ст. 136 “Устава о наказаниях” 7 листопада 1918 р. - 14 лютого 1919 р.
2031 Те саме Н. Ф. Дранкіної на вирок Полтавського з'їзду мирових суддів про обвинувачення її за ст. 169 “Устава о наказаниях” 6 листопада 1918 р. - 26 грудня 1918 р.
2032 Те саме Д. Дофнер на вирок Олександрівського з'їзду мирових суддів про обвинувачення її за ст. 136 “Устава о наказаниях” 11 листопада 1918 р. - 26 грудня 1918 р.
2033 Те саме П. Перкуна на вирок Олександрівського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 130, 136 “Устава о наказаниях” 13 листопада 1918 р. - 14 лютого 1919 р.
2034 Те саме М. В. Іванової на вирок Олександрівського з'їзду мирових суддів про обвинувачення її за ст. 140 “Устава о наказаниях” 13 листопада 1918 р. - 14 лютого 1919 р.
2035 Те саме І. М. Мілоша на вирок Харківського окружного суду про обвинувачення його за ч. 1 ст. 1455 “Уложения о наказаниях” 24 листопада 1918 р. - 26 грудня 1918 р.
2036 Справа про розгляд скарги Ф. С. Ремиги, М. Н. Гірченка на вирок Полтавського окружного суду про обвинувачення їх за ст. 13, 14, ч. 2 ст. 1455 “Уложения о наказаниях” 28 жовтня 1918 р. - 28 грудня 1918 р.
2037 Те саме В. П. Грущенка на вирок Харківського окружного суду про обвинувачення його за ст. 13, ч. 1 ст. 1654 “Уложения о наказаниях” 22 листопада 1918 р. - 26 грудня 1918 р.
2038 Те саме М. І. Бабича, В. Я. Зайця, П. Ю. та С. К. Зеленських на вирок Сумського окружного суду про обвинувачення їх за ст. 1489, ч. 2 ст. 1490 “Уложения о наказаниях” 7 листопада 1918 р. - 26 грудня 1918 р.
2039 Те саме М. М. Яценкової на вирок Бахмутського з'їзду мирових суддів про обвинувачення її за ст. 142 “Устава о наказаниях”. Т. 1 14 листопада 1918 р. - 14 грудня 1918 р.
2040 Справа Бахмутського з'їзду мирових суддів про обвинувачення М. М. Яценкової за ст. 142 “Устава о наказаниях”. Т. 2 18 травня 1917 р. - 13 листопада 1918 р.
2041 Справа мирового судді про обвинувачення М. М. Яценкової за ст. 142 “Устава о наказаниях”. Т. 3 3 травня 1917 р. - 10 травня 1917 р.
2042 Справа про розгляд скарги Є. Я. Лисенка на вирок Бахмутського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 169 “Устава о наказаниях”. Т. 1 16 жовтня 1918 р. - 14 грудня 1918 р.
2043 Справа Бахмутського з'їзду мирових суддів про обвинувачення Є. Я. Лисенка за ст. 169 “Устава о наказаниях”. Т. 2 30 квітня 1917 р. - 3 жовтня 1918 р.
2044 Справа мирового судді про обвинувачення Є. Я. Лисенка за ст. 169 “Устава о наказаниях”. Т. 3 24 березня 1917 р. - 26 квітня 1917 р.
2045 Справа про розгляд скарги А. П. Бєлоуса на вирок Старобільського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 90 “Устава о наказаниях” 25 листопада 1918 р. - 31 грудня 1918 р.
2046 Те саме Ю. Н. Обода на вирок Сумського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ч. 1 ст. 1484 “Уложения о наказаниях”. Т. 1 30 жовтня 1918 р. - 16 грудня 1918 р.
2047 Справа Сумського окружного суду про обвинувачення Ю. Н. Обода за ч. 1 ст. 1484 “Уложения о наказаниях”. Т. 2 7 березня 1917 р. - 16 листопада 1918 р.
2048 Справа судового слідчого про розслідування загибелі О. П. Коротенка. Т. 3 16 грудня 1916 р. - 31 січня 1917 р.
2049 Справа про розгляд скарги О. І. Мірошниченка на вирок Валуйського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 172 “Устава о наказаниях”. Т. 1 5 листопада 1918 р. - 14 грудня 1918 р.
2050 Справа Валуйського з'їзду мирових суддів про обвинувачення О. І. Мірошниченка за ст. 172 “Устава о наказаниях”. Т. 2 30 листопада 1917 р. - 9 листопада 1918 р.
2051 Справа мирового судді про обвинувачення О. І. Мірошниченка за ст. 172 “Устава о наказаниях”. Т. 3 9 листопада 1917 р. - 23 листопада 1917 р.
2052 Справа про розгляд скарги В. Д. Дерев'янка на вирок Ізюмського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 142 “Устава о наказаниях”. Т. 1 21 листопада 1918 р. - 14 грудня 1918 р.
2053 Справа Ізюмського з'їзду мирових суддів про обвинувачення В. Д. Дерев'янка за ст. 142 “Устава о наказаниях”. Т. 2 14 жовтня 1917 р. - 9 листопада 1918 р.
2054 Справа про розгляд скарги В. М. Черниша на вирок Валківського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ч. 2 ст. 1483 “Уложения о наказаниях”. Т. 1 5 грудня 1918 р. - 20 грудня 1918 р.
2055 Справа Валківського з'їзду мирових суддів про обвинувачення В. М. Черниша за ч. 2 ст. 1483 “Уложения о наказаниях”. Т. 2 27 березня 1914 р. - 17 березня 1914 р.
2056 Справа про розгляд скарги Є. П. Трипольської на вирок Охтирського з'їзду мирових суддів про обвинувачення її за ч. 2 ст. 1483 “Уложения о наказаниях” 4 листопада 1918 р. - 28 грудня 1918 р.
2057 Те саме С. і В. Сакалів на вирок Полтавського окружного суду про обвинувачення їх за ст. 142 “Устава о наказаниях”. Т. 1 12 листопада 1918 р. - 21 січня 1919 р.
2058 Справа Полтавського з'їзду мирових суддів про обвинувачення С. і В. С. Сакалів за ст. 142 “Устава о наказаниях”. Т. 2 11 червня 1918 р. - 30 листопада 1918 р.
2059 Справа мирового судді про обвинувачення С. і В. С. Сакалів за ст. 142 “Устава о наказаниях”. Т. 3 4 січня 1918 р. - 7 червня 1918 р.
2060 Справа про розгляд скарги М. С. Боєва на вирок Бахмутського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 169 “Устава о наказаниях”. Т. 1 12 листопада 1918 р. - 20 грудня 1918 р.
2061 Справа Бахмутського з'їзду мирових суддів про обвинувачення М. С. Боєва за ст. 169 “Устава о наказаниях”. Т. 2 30 жовтня 1917 р. - 7 листопада 1918 р.
2062 Справа мирового судді про обвинувачення М. С. Боєва за ст. 169 “Устава о наказаниях”. Т. 3 1 вересня 1917 р. - 27 жовтня 1917 р.
2063 Справа про розгляд скарги П. Т. Прокопенка на вирок Полтавського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 136 “Устава о наказаниях”. Т. 1 29 листопада 1918 р. - 21 грудня 1918 р.
2064 Справа Полтавського з'їзду мирових суддів про обвинувачення П. Т. Прокопенка за ст. 136 “Устава о наказаниях”. Т. 2 16 серпня 1918 р. - 23 листопада 1918 р.
2065 Справа мирового судді про обвинувачення П. Т. Прокопенка за ст. 136 “Устава о наказаниях”. Т. 3 16 липня 1918 р. - 2 серпня 1918 р.
2066 Справа про розгляд скарги М. Ф. Колотія на вирок Полтавського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 142 “Устава о наказаниях”. Т. 1 14 листопада 1918 р. - 21 грудня 1918 р.
2067 Справа Полтавського з'їзду мирових суддів про обвинувачення М. Ф. Колотія за ст. 142 “Устава о наказаниях”. Т. 2 6 серпня 1918 р. - 14 листопада 1918 р.
2068 Справа мирового судді про обвинувачення М. Ф. Колотія за ст. 142 “Устава о наказаниях” за завдання тілесних ушкоджень. Т. 3 14 травня 1918 р. - 28 липня 1918 р.
2069 Справа про розгляд скарги С. Ю. Погребицького на вирок Грайворонського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 170 “Устава о наказаниях” 3 листопада 1918 р. - 21 грудня 1918 р.
2070 Справа про розгляд скарги М. А. Гнідого на вирок Грайворонського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 169 “Устава о наказаниях” 3 листопада 1918 р. - 21 грудня 1918 р.
2071 Те саме І. Т. Одоненка на вирок Грайворонського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 135 “Устава о наказаниях” 4 листопада 1918 р. - 21 грудня 1918 р.
2072 Те саме Й. Т. Денисенка на вирок Грайворонського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ч. 1 ст. 1483 “Уложения о наказаниях”. Т. 1 28 жовтня 1918 р. - 23 грудня 1918 р.
2073 Справа Катеринославського окружного суду про обвинувачення Й. Т. Денисенка за ч. 1 ст. 1483 “Уложения о наказаниях”. Т. 2 31 травня 1915 р. - 13листопада 1918 р.
2074 Справа судового слідчого про попереднє розслідування нападу на Т. Л. Скачка. Т. 3 27 травня 1914 р. - листопад 1918 р.
2075 Справа про розгляд скарги У. П. Федотової на вирок Бердянського з'їзду мирових суддів про обвинувачення її за ст. 169 “Устава о наказаниях” 9 жовтня 1918 р. - 31 грудня 1918 р.
2076 Те саме Я. Фоменка, Ф. О. Рибальченкової на вирок Сумського з'їзду мирових суддів про обвинувачення їх за ст. 170, 172 “Устава о наказаниях” 29 вересня 1918 р. - 31 грудня 1918 р.
2077 Справа про розгляд скарги Г. І. Андрієнка на вирок Сумського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 142 “Устава о наказаниях”. Т. 1 20 жовтня 1918 р. - 23 грудня 1918 р.
2078 Справа Сумського з'їзду мирових суддів про обвинувачення Г. І. Андрієнка за ст. 142 “Устава о наказаниях”. Т. 2 6 липня 1918 р. - 18 листопада 1918 р.
2079 Справа мирового судді про обвинувачення Г. І. Андрієнка за ст. 142 “Устава о наказаниях”. Т. 3 26 червня 1917 р. - 28 червня 1918 р.
2080 Вирок Київської судової палати у справі обвинувачення Г. Б. І. Мільруда за ст. 943 “Уложения о наказаниях” 30 січня 1913 р.
2081 Справа про розгляд скарги М. П. Зільберштейн на постанову Одеського міського з'їзду мирових суддів про віднесення її справи до загального судочинства 1 листопада 1918 р. - 21 грудня 1918 р.
2082 Те саме С. К. Бєлоуса на вирок Валківського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 142 “Устава о наказаниях”. Т. 1 5 серпня 1918 р. - 20 січня 1919 р.
2083 Справа мирового судді про обвинувачення С. К. Бєлоуса за ст. 142 “Устава о наказаниях”. Т. 2 28 травня 1917 р. - 24 липня 1917 р.
2084 Журнали розпорядчих засідань №1-25 Карного генерального суду 17 вересня 1918 р. - 31 грудня 1918 р.
2085 Укази Державного сенату, протоколи судових засідань Карного генерального суду 8 жовтня 1918 р. - січень 1919 р.
2086 Оригінали резолюцій судових засідань Державного сенату по справах Карного генерального суду 8 жовтня 1918 р.
2087 Те саме 22 жовтня 1918 р.
2088 Те саме 29 жовтня 1918 р.
2089 Те саме 5 листопада 1918 р.
2090 Те саме 12 листопада 1918 р.
2091 Те саме 19 листопада 1918 р.
2092 Те саме 26 листопада 1918 р.
2093 Справа про розгляд скарги І. та М. Сойферов на вирок Ушицького з'їзду мирових суддів про обвинувачення їх за ст. 29 “Устава о наказаниях”. Т. 1 7 березня 1918 р. - 21 грудня 1918 р.
2094 Справа Ушицького з'їзду мирових суддів про обвинувачення І. та М. Сойферов за ст. 29 “Устава о наказаниях”. Т. 2 12 травня 1917 р. - 23 лютого 1918 р.
2095 Справа про розгляд скарги М. Я. Шапіро на вирок Ольгопільського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 29 “Устава о наказаниях”. Т. 1 18 жовтня 1918 р. - 11 грудня 1918 р.
2096 Справи Ольгопільського з'їзду мирових суддів та мирового судді про обвинувачення М. Я. Шапіро за ст. 29 “Устава о наказаниях”. Т. 2 13 травня 1917 р. - 24 липня 1918 р.
2097 Справа про розгляд скарги Управляючого акцизними зборами Чернігівської губернії на вирок Глухівського з'їзду мирових суддів про обвинувачення Л. Д. Чернякова за ст. 1200 “Устава об акцизных сборах”. Т. 1 9 листопада 1918 р. - 17 грудня 1918 р.
2098 Справа мирового судді про обвинувачення Л. Д. Чернякова за ст. 1200 “Устава об акцизных сборах”. Т. 2 2 січня 1914 р. - 30 червня 1914 р.
2099 Справа з'їзду мирових суддів про обвинувачення Л. Д. Чернякова за ст. 1200 “Устава об акцизных сборах”. Т. 3 14 червня 1914 р. - 23 листопада 1918 р.
2100 Справа про розгляд скарги М. Г. Горобця на вирок Одеського міського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 1209 “Устава об акцизных сборах”. Т. 1 23 вересня 1918 р. - 21 грудня 1918 р.
2101 Справа Одеського міського з'їзду мирових суддів про обвинувачення М. Г. Горобця за ст. 1209 “Устава об акцизных сборах”. Т. 2 28 липня 1918 р. - 22 жовтня 1918 р.
2102 Справа мирового судді про обвинувачення М. Г. Горобця за ст. 1209 “Устава об акцизных сборах”. Т. 3 13 липня 1917 р. - 18 липня 1918 р.
2103 Справа про розгляд скарги І. Є. Шендрової на вирок Одеського міського з'їзду мирових суддів про обвинувачення її за ст. 29 “Устава о наказаниях”. Т. 1 10 листопада 1918 р. - 21 грудня 1918 р.
2104 Справи Одеського міського з'їзду мирових суддів та мирового судді про обвинувачення І. Шендрової за ст. 29 “Устава о наказаниях”. Т. 2 21 лютого 1918 р. - 29 жовтня 1918 р.
2105 Справа про розгляд скарги І., П. та Є. Кропивницьких на вирок Одеського міського з'їзду мирових суддів про обвинувачення їх за ст. 136 “Устава о наказаниях”. Т. 1 7 листопада 1918 р. - 21 грудня 1918 р.
2106 Справа Одеського міського з'їзду мирових суддів про обвинувачення І., П. та Є. Кропивницьких, К. Алексєєвої за ст. 136 “Устава о наказаниях”. Т. 2 7 червня 1913 р. - 31 жовтня 1918 р.
2107 Справа мирового судді про обвинувачення І., П. та Є. Кропивницьких, К. Алексєєвої за ст. 136 “Устава о наказаниях”. Т. 3 20 березня 1913 р. - 24 травня 1913 р.
2108 Справа про розгляд скарги О. Ф. Щелкової на вирок Одеського окружного суду про обвинувачення її за ст. 13 та ч. 1 ст. 1647 “Уложения о наказаниях”. Т. 1 9 жовтня 1918 р. - 21 грудня 1918 р.
2109 Справа Одеського окружного суду про обвинувачення О. Ф. Щелкової за ст. 13 та ч. 1 ст. 1647 “Уложения о наказаниях” та справа судового слідчого про розслідування крадіжки. Т. 2 14 червня 1916 р. - 28листопада 1918 р.
2110 Справа про розгляд скарги І. Олейниченка на вирок Могилів-Подільського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 135 і 142 “Устава о наказаниях”. Т. 1 10 жовтня 1918 р. - 23 грудня 1918 р.
2111 Справа Могилів-Подільського з'їзду мирових суддів про обвинувачення І. Г. Олейниченка за ст. 135 і 142 “Устава о наказаниях”. Т. 2 2 липня 1918 р. - 17 жовтня 1918 р.
2112 Справа мирового судді про обвинувачення І. Г. Олейниченка за ст. 135 і 142 “Устава о наказаниях”. Т. 3 1 січня 1918 р. - 27 червня 1918 р.
2113 Справа про розгляд скарги Ш. М. Орентліха на вирок Летичівського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 142 “Устава о наказаниях”. Т. 1 27 жовтня 1918 р. - 23 грудня 1918 р.
2114 Справа Летичівського з'їзду мирових суддів про обвинувачення Ш. М. Орентліха за ст. 142 “Устава о наказаниях”. Т. 2 18 червня 1918 р. - 26 жовтня 1918 р.
2115 Справа мирового суду 8 дільниці Летичівського повіту про обвинувачення Ш. М. Орентліха за ст. 142 “Устава о наказаниях”. Т. 3 6 червня 1918 р. - 10 червня 1918 р.
2116 Справа про розгляд скарги Є. М. Самборського на вирок Могилів-Подільського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за 3 п. ст. 38 та ст. 42 “Устава о наказаниях”. Т. 1 15 листопада 1918 р. - 21 грудня 1918 р.
2117 Справа Могилів-Подільського з'їзду мирових суддів про обвинувачення Є. М. Самборського за 3 п. ст. 38 та ст. 42 “Устава о наказаниях”. Т. 2 9 вересня 1917 р. - 5 листопада 1918 р.
2118 Справа мирового судді про о обвинувачення Є. М. Самборського за 3 п. ст. 38 та ст. 42 “Устава о наказаниях”. Т. 3 2 червня 1917 р. - 7 вересня 1917 р.
2119 Справа про розгляд скарги управляючого акцизними зборами в Київській губернії на вирок Липовецького з'їзду мирових суддів про обвинувачення Ф. А. Солодара за ст. 1113 “Устава об акцизных сборах”. Т. 1 16 вересня 1918 р. - 20 грудня 1918 р.
2120 Справа Липовецького з'їзду мирових суддів про обвинувачення Ф. А. Солодара за ст. 1113 “Устава об акцизных сборах”. Т. 2 18 липня 1912 р. - 11 листопада 1918 р.
2121 Справа мирового судді про обвинувачення Ф. А. Солодара за ст. 1113 “Устава об акцизных сборах”. Т. 3 4 листопада 1911 р. - 14 червня 1912 р.
2122 Справа про розгляд скарги З. І. Удода на вирок Летичівського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 29 і ч. 2 ст. 31 “Устава о наказаниях”. Т. 1 18 листопада 1918 р. - 26 грудня 1918 р.
2123 Справа Летичівського з'їзду мирових суддів про обвинувачення З. І. Удода за ст. 29 і ч. 2 ст. 31 “Устава о наказаниях”. Т. 2 25 травня 1918 р. - 18 листопада 1918 р.
2124 Справа мирового судді про обвинувачення З. І. Удода за ст. 29 і ч. 2 ст. 31 “Устава о наказаниях”. Т. 3 20 січня 1918 р. - 28 травня 1918 р.
2125 Справа про розгляд скарги Ш. В. Блата на вирок Бердянського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 1202 “Устава об акцизных сборах”. Т. 1 16 листопада 1918 р. - 26 грудня 1918 р.
2126 Справа Бердянського з'їзду мирових суддів про обвинувачення Ш. В. Блата за ст. 1202 “Устава об акцизных сборах”. Т. 2 20 вересня 1918 р. - 6 листопада 1918 р.
2127 Справа мирового судді про обвинувачення Ш. В. Блата за ст. 1202 “Устава об акцизных сборах”. Т. 3 19 серпня 1917 р. - 20 вересня 1918 р.
2128 Справа про розгляд скарги Л. З. Воронової на вирок Катеринославського міського з'їзду мирових суддів про обвинувачення її за ст. 1202 “Устава об акцизных сборах”. Т. 1 26 листопада 1918 р. - 26 грудня 1918 р.
2129 Справи Катеринославського міського з'їзду мирових суддів та мирового судді про обвинувачення Л. З. Воронової за ст. 1202 “Устава об акцизных сборах”. Т. 2 22 березня 1918 р. - 30 листопада 1918 р.
2130 Справа про розгляд скарги К. Г. Дубини на вирок Вінницького окружного суду про обвинувачення його за ч. 2 і 3 ст. 1455 “Уложения о наказаниях”. Т. 1 31 жовтня 1918 р. - 26 грудня 1918 р.
2131 Справа Вінницького окружного суду про обвинувачення К. Г. Дубини за ч. 2 і 3 ст. 1455 “Уложения о наказаниях”. Т. 2 11 листопада 1917 р. - 14 листопада 1918 р.
2132 Справа про розгляд скарги Є. Ф. Щербіної на вирок Херсонського окружного суду про обвинувачення її за ч. 1 ст. 1462 “Уложения о наказаниях”. Т. 1 2 листопада 1918 р. - 26 грудня 1918 р.
2133 Справа Херсонського окружного суду про обвинувачення Є. Ф. Щербіної за ч. 1 ст. 1462 “Уложения о наказаниях”. Т. 2 28 грудня 1917 р. - 26 листопада1918 р.
2134 Справа судового слідчого про обвинувачення Є. Ф. Щербіної за ч. 1 ст. 1462 “Уложения о наказаниях”. Т. 3 21 квітня 1917 р. - 11 грудня 1917 р.
2135 Справа Кам'янець-Подільського окружного суду про обвинувачення О. М. (А.) Присяжного за ч. 1 ст. 1483 “Уложения о наказаниях” та указ Державного сенату про розгляд скарги обвинуваченого. Т. 1 11 липня 1917 р. - 28 січня 1919 р.
2136 Справа судового слідчого про обвинувачення О. М. (А.) Присяжного за ч. 1 ст. 1483 “Уложения о наказаниях”. Т. 2 17 серпня 1916 р. - 31 травня 1917 р.
2137 Справа Кам'янець-Подільського окружного суду про обвинувачення І. Ф. Сараненка за ч. 2 ст. 823, 285, 1480 “Уложения о наказаниях” та указ Державного сенату про розгляд протесту товариша прокурора суду по цій справі. Т. 1 15 березня 1917 р. - 28 січня 1919 р.
2138 Справа судового слідчого про обвинувачення І. Ф. Сараненка за ч. 2 ст. 823, 285, 1480 “Уложения о наказаниях”. Т. 2 3 листопада 1916 р. - 26 вересня 1918 р.
2139 Справа Кам'янець-Подільського окружного суду про обвинувачення В. М. Тростінського за ч. 1 ст. 1483 “Уложения о наказаниях” та указ Державного сенату про розгляд скарги обвинуваченого. Т. 1 29 жовтня 1916 р. - 28 січня 1919 р.
2140 Справа судового слідчого про обвинувачення В. М. Тростінського за ч. 1 ст. 1483 “Уложения о наказаниях” за поранення Й. П. Клімика. Т. 2 27 червня 1916 р. - 24 вересня 1916 р.
2141 Справа Кам'янець-Подільського окружного суду про обвинувачення А. І. Степанчука за ст. 1654 “Уложения о наказаниях” та указ Державного сенату про розгляд скарги обвинуваченого. Т. 1 13 березня 1918 р. - 28 січня 1919 р.
2142 Справа судового слідчого про обвинувачення А. І. Степанчука за ст. 1654 “Уложения о наказаниях” за викрадення корови у М. Гройсмана. Т. 2 9 листопада 1917 р. - 19 квітня 1918 р.
2143 Справа Кам'янець-Подільського окружного суду про обвинувачення П. Й. Криштофорова за ст. 1657 “Уложения о наказаниях” та указ Державного сенату про розгляд скарги обвинуваченого. Т. 1 24 січня 1917 р. - 21 січня 1919 р.
2144 Справа судового слідчого про обвинува­чен­ня П. Й. Криштофорова за ст. 1657 “Уложения о наказаниях” за крадіжку грошей та векселя. Т. 2 30 травня 1915 р. - 31 грудня 1916 р.
2145 Справа Ніжинського окружного суду про обвину­ва­чен­ня А. С. Лісового за ст. 1489 і ч. 2 ст. 1490 “Уложения о наказаниях” та указ Державного сенату про розгляд скарги обвинуваченого. Т. 1 24 липня 1917 р. - 24 січня [1919 р.]
2146 Справа судового слідчого про розслідування загибелі Х. О. Лісової та обвину­ва­чен­ня А. С. Лісового за ст. 1489 і ч. 2 ст. 1490 “Уложения о наказаниях”. Т. 2 13 лютого 1917 р. - 30 червня 1917 р.
2147 Справа Ніжинського окружного суду про обвину­ва­чен­ня К. А. Ігнатенка за ст. 9 і п. 1 ч. 1 ст. 1647 “Уложения о наказаниях” та указ Державного сенату про розгляд скарги обвинуваченого. Т. 1 11 грудня 1917 р. - 18 листопада 1918 р.
2148 Справа судового слідчого про розслідування замаху на пограбування П. І. Лелюшка. Т. 2 21 вересня 1917 р. - 31 грудня 1917 р.
2149 Справа про обвинувачення П. Т. Бойка та П. І. Прокоповича за ст. 120, 1640, 1643 “Уложения о наказаниях” та постанова Державного сенату про відміну вироку військового суду у цій справі 6 жовтня 1917 р. - 20 листопада 1918 р.
2150 Справа про розгляд прохання П. А. Лужанської про звільнення з під арешту її чоловіка Н. І. Лужанського 31 травня 1918 р. - 15 жовтня 1918 р.
2151 Справа про розгляд скарги М. І. Чудникова на вирок Єлисаветградського окружного суду про обвину­ва­чен­ня його за ч. 1 ст. 1455 “Уложения о наказаниях” 25 травня 1918 р. - 15 серпня 1918 р.
2152 Те саме Д. В. Сліпокова на вирок Вінницького окружного суду про обвину­ва­чен­ня його за ст. 1654 “Уложения о наказаниях” 27 травня 1918 р. - 15 серпня 1918 р.
2153 Справа про помилування Д. К. Курочки 11 липня 1918 р. - 29 липня 1918 р.
2154 Справа про зменшення строку ув'язнення Ф. С. Солодовникової та Г. П. Гноєвої 23 липня 1918 р. - 31 липня 1918 р.
2155 Справа про розгляд скарги Р. Т. та Д. Плис на вирок Житомирського окружного суду про обвину­ва­чен­ня їх за ч. 2 ст. 1655 “Уложения о наказаниях” та ст. 169, 170 “Устава о наказаниях” 5 липня 1918 р. - 20 серпня 1918 р.
2156 Справа Одеського окружного суду про обвину­ва­чен­ня А. М. Звіржиховського за ч. 2 ст. 1455 “Уложения о наказаниях” та указ Державного сенату про розгляд протесту прокурора у цій справі. Т. 1 22 червня 1918 р. - 23 січня 1919 р.
2157 Справа особливої слідчої комісії сенатора Трегубова про розслідування вбивства О. О. Мацкова. Т. 2 17 березня 1918 р. - 19 червня 1918 р.
2158 Справа судового слідчого про розслідування вбивства О. О. Мацкова. Т. 3 15 січня 1918 р. - 19 червня 1918 р.
2159 Справа Єлисаветградського окружного суду про обвинувачення А. Х., П. А., П. Х., Ю. П. Слюсаренків за ст. 1489, 1490 “Уложения о наказаниях” та указ Державного сенату про розгляд скарги обвинувачених. Т. 1 31 травня 1918 р. - 21 січня 1919 р.
2160 Справа судового слідчого про розслідування побиття М. П. Олейника. Т. 2 30 квітня 1918 р. - 30 травня 1918 р.
2161 Постанова Цивільного департаменту Генерального суду у справі обвинува­чен­ня голови Золотоніської земської управи Д. І. Тоцького та Ш. С. Гілевича за ст. 13, 338, 339, 341, 354, 362, 485, 1666, 1671 “Уложения о наказаниях” 22 червня 1918 р. - 20 липня 1918 р.
2162 Постанова Цивільного департа­менту Генерального суду у справі обвинува­чен­ня земсько­го начальника Констянтино­град­ського повіту В. О. Добровольського за п. 1 ч. 3 ст. 354 “Уложения о наказаниях” 27 червня 1918 р. - 20 липня 1918 р.
2163 Справа про розгляд скарги О. А. Укше на ухвалу Харківської судової палати про відмову розслідувати діяльність працівників харківської адміністрації. Т. 1 7 червня 1918 р. - 28 листопада 1918 р.
2164 Справа Харківської судової палати про розгляд скарги О. А. Укше на ухвалу прокурора палати про відмову розслідувати діяльність працівників харківської адміністрації. Т. 2 31 травня 1918 р. - 12 червня 1918 р.
2165 Справа про розгляд скарги І. Ф. Пастеля на рішення Олександрійського з'їзду мирових суддів у справі позову до нього Г. І. Анісімової про виселення з квартири 20 квітня 1918 р. - 27 липня 1918 р.
2166 Справа про розгляд скарги О. І. Киричинського на рішення Київського міського з'їзду мирових суддів у справі позову до нього М. А. Кри­жанов­ської про виселення з квартири 8 квітня 1918 р. - 15 серпня 1918 р.
2167 Те саме У. І. Орлової на рішення Київського міського з'їзду мирових суддів у справі позову до неї Х. А. Гітельмахера про виселення з квартири 14 грудня 1917 р. - 15 серпня 1918 р.
2168 Те саме Ф. Ф. Будилової на рішення Олександрійського з'їзду мирових суддів у справі позову до неї М. Є. Федорової 15 лютого 1918 р. - 15 серпня 1918 р.
2169 Те саме С. П. Манєвського на рішення Катеринославського з'їзду мирових суддів у справі його позову до Новокайдацької сільської громади та П. В. Тютікова про право власності на садибу 19 лютого 1918 р. - 25 липня 1918 р.
2170 Те саме В. Я. Безшкуркової на постанову Харківської судової палати у справі її позову до О. М. Коритіна про сплату відшкодування за угодою 20 жовтня 1917 р. - 25 липня 1918 р.
2171 Те саме Б. А. Файнштейна на рішення Уманського з'їзду мирових суддів у справі позову до нього Л. О. Завелейської про виселення з квартири 8 грудня 1917 р. - 15 серпня 1918 р.
2172 Справа про розгляд скарги А. І. Лучинського та Товариства одеських кінно-залізничних доріг на рішення Одеської судової палати у справі його позову до товариства про стягнення відшкодування за каліцтво 21 грудня 1917 р. - 28 липня 1918 р.
2173 Те саме О. П. Пінчука на рішення Пирятинського з'їзду мирових суддів у справі позову до нього П. П. Козачкової про сплату утримання на дитину 26 січня 1918 р. - 15 серпня 1918 р.
2174 Те саме С. О. Кршемінського на рішення Кам'янецького з'їзду мирових суддів у справі його позову до Я. А., Й. та А. А. Шнай­дерманів про виселення з квартир 21 лютого 1917 р. - 26 липня 1918 р.
2175 Повідомлення Цивільного департаменту про залишення прохання Н. Малиновської без розгляду та лист з цього питання 30 серпня 1918 р. - 24 вересня 1918 р.
2176 Справа про розгляд прохання К. Є. Маріїнського про вирішення його судових справ та відміну рішень земельного комітету 10 червня 1918 р. - 7 серпня 1918 р.
2177 Справа про розгляд скарги К. П. Хунунц (Бульон) на рішення Київської судової палати у справі її позову до П. С. Крутикова про сплату рахунків та зустрічного позову 26 квітня 1918 р. - 15 серпня 1918 р.
2178 Справа про розгляд скарги С. П. і М. С. Казакових на рішення Новозибківського з'їзду мирових суддів у справі позову до них О. І. Савостенка про право власності на землю 13 червня 1918 р. - 15 серпня 1918 р.
2179 Повідомлення про залишення прохання С. І. Імшенецької без розгляду та листи з цього питання 25 липня 1918 р. - 8 жовтня 1918 р.
2180 Справа про розгляд скарги Й. М. Зацерковного на рішення Одеської судової палати у справі позову до нього М. М. Лісової 30 серпня 1918 р. - 17 жовтня 1918 р.
2181 Повідомлення про залишення прохання А. Сухолата без розгляду та листування з цього питання 30 серпня 1918 р. - 8 жовтня 1918 р.
2182 Справа про розгляд скарги М. Мєдвєдя на рішення Уманського з'їзду мирових суддів про у справі його позову до М. Бондарчука про право власності на землю 16 липня 1917 р. - 8 серпня 1918 р.
2183 Журнали судового та розпорядчого засідань Цивільного генерального суду 28 грудня 1918 р. - 23 січня 1919 р.
2184 Проекти про створення Державного сенату міністра судових справ та Особливої комісії Ради Міністрів УД; лист президента сенату про відкриття сенату; розподіл відділів між сенаторами, списки сенаторів та товаришів прокурора Адміністративного генерального суду 24 серпня 1918 р. - 22 листопада 1918 р.`
2185 Листи Цивільного департаменту про надіслання повідомлень, повернення скарг, судових справ та інших документів 14 травня 1918 р. - 21 січня 1919 р.
2186 Наказ, розклад судових засідань Цивільного генерального суду на січень - листопад 1918 р., списки сенаторів цього суду, список цивільних справ колишнього Верховного суду у Чернігівському округу, відомості про розгляд справ у Цивільному департаменті 29 липня 1918 р. - 1 вересня 1918 р.
2187 Журнал реєстрації вихідних документів за червень - вересень [1918 р.]
2188 Чорнові записи для розгляду судових справ на засіданні 17 грудня [1918 р.] Без дат
2189 Журнал реєстрації карних справ Цивільного департаменту Генерального суду за червень - жовтень 1918 р.
2190 Настільний реєстр справ Цивільного департаменту Генерального суду УНР та Цивільного генерального суду Державного сенату УД 10 січня 1918 р. - 23 серпня 1918 р.
2191 Журнал реєстрації вхідних документів Цивільного генерального суду Державного сенату УД 2 вересня 1918 р. - 13 грудня 1918 р.
2192 Журнал реєстрації вхідних документів Цивільного генерального суду Державного сенату УД та Надвищого суду УНР 9 листопада 1918 р. - 17 лютого 1919 р.
2193 Журнал реєстрації вихідних документів Цивільного генерального суду Державного сенату УД 12 вересня 1918 р. - 27 грудня 1918 р.
2194 Справа про розгляд скарги А. Г. та Л. Г. Вишневських на рішення Ніжинського з'їзду мирових суддів у справі їхнього позову до Товариства Московсько-Києво-Воронезької залізниці 5 грудня 1917 р. - 18 листопада 1918 р.
2195 Те саме А. Г. Вишневського та Б. Д. Хайкіна на рішення Ніжинського з'їзду мирових суддів у справі їхнього позову до Товариства Московсько-Києво-Воронезької залізниці. Т. 1 5 грудня 1917 р. - 21 грудня 1918 р.
2196 Справа Ніжинського з'їзду мирових суддів про розгляд скарги Товариства Московсько-Києво-Воронезької залізниці на рішення мирового судді по позову А. Г. Вишневського та Б. Д. Хайкіна. Т. 2 19 квітня 1917 р. - 4 жовтня 1917 р.
2197 Справа мирового судді про позов А. Г. Вишневського та Б. Д. Хайкіна. Т. 3 14 січня 1917 р. - 25 травня 1917 р.
2198 Справа про розгляд скарги управління Московсько-Києво-Воронезької залізниці на рішення Чернігівського з'їзду мирових суддів у справі позову І. Б. Зака до залізниці. Т. 1 15 вересня 1917 р. - 26 грудня 1918 р.
2199 Справа мирового судді про позов І. Б. Зака. Т. 2 1 березня 1917 р. - 27 квітня 1917 р.
2200 Справа з'їзду Чернігівського з'їзду мирових суддів про позов І. Б. Зака. Т. 3 25 травня 1917 р. - 17 липня 1917 р.
2201 Справа про розгляд скарги І. А. Долгіна на рішення Прилуцького з'їзду мирових суддів у справі його позову до управління Московсько-Києво-Воронезької залізниці 23 січня 1918 р. - 18 листопада 1918 р.
2202 Теж саме управління Південно-західної залізниці на рішення Одеського міського з'їзду мирових суддів у справі позову Ф. М. Зельдовича до залізниці. Т. 1 30 січня 1918 р. - 21 грудня 1918 р.
2203 Справа Одеського міського з'їзду мирових суддів про позов Ф. М. Зельдовича. Т. 2 15 квітня 1917 р. - 15 грудня 1917 р.
2204 Справа мирового судді про позов Ф. М. Зельдовича. Т. 3 19 грудня 1916 р. - 19 квітня 1917 р.
2205 Справа про розгляд скарги управління Катерининської залізниці на рішення Катеринославського міського з'їзду мирових суддів у справі позову Д. І. Володарського до залізниці. Т. 1 11 квітня 1918 р. - 21 грудня 1918 р.
2206 Справа Катеринославського міського з'їзду мирових суддів про позов Д. І. Володарського. Т. 2 1 серпня 1917 р. - 12 травня 1918 р.
2207 Справа мирового судді про позов Д. І. Володарського. Т. 3 9 червня 1916 р. - 12 липня 1917 р.
2208 Справа про розгляд скарги управління Катерининської залізниці на рішення Катеринославського міського з'їзду мирових суддів у справі позову Е. Г. Володарського і Г. К. Во­роновського до залізниці. Т. 1 10 травня 1918 р. - 21 грудня 1918 р.
2209 Справа Катеринославського міського з'їзду мирових суддів про позов Е. Г. Володарського і Г. К. Во­роновського. Т. 2 3 липня 1917 р. - 8 квітня 1918 р.
2210 Справа мирового судді про позов Е. Г. Володарського і Г. К. Во­роновського. Т. 3 12 січня 1917 р. - 30 червня 1917 р.
2211 Справа про розгляд скарги управління Катерининської залізниці на рішення Катеринославського міського з'їзду мирових суддів у справі позову С. Б. Рапопорта до залізниці. Т. 1 1 квітня 1918 р. - 26 грудня 1918 р.
2212 Справа Катеринославського міського з'їзду мирових суддів про позов С. Б. Рапопорта. Т. 2 23 липня 1915 р. - 19 квітня 1918 р.
2213 Справа мирового судді про позов С. Б. Рапопорта. Т. 3 4 жовтня 1914 р. - 1 липня 1915 р.
2214 Справа про розгляд скарги управління Південно-західної залізниці на рішення Одеського міського з'їзду мирових судді у справі позову управління до А. Л. Мроста. Т. 1 15 квітня 1918 р. - 24 січня 1919 р.
2215 Справа Одеського міського з'їзду мирових суддів про позов управління Південно-західної залізниці. Т. 2 18 квітня 1911 р. - 17 березня 1917 р.
2216 Справа мирового судді про позов управління Південно-західної залізниці. Т. 3 5 квітня 1907 р. - 18 березня 1911 р.
2217 Справа про розгляд скарги управління Південно-західної залізниці на рішення Одеського міського з'їзду мирових суддів у справі позову Ж.-Б.-М.-А. А. Буве до залізниці. Т. 1 24 листопада 1917 р. - 24 січня 1919 р.
2218 Справа Одеського міського з'їзду мирових суддів про позов Ж.-Б.-М.-А. А. Буве. Т. 2 6 лютого 1917 р. - 13 жовтня 1917 р.
2219 Справа мирового судді про позов Ж.-Б.-М.-А. А. Буве. Т. 3 25 жовтня 1916 р. - 17 березня 1917 р.
2220 Справа про розгляд скарги управління Катерининської залізниці на рішення Катеринославського міського з'їзду мирових суддів у справі позову С. С. та Р. Я. Тульчинських до залізниці. Т. 1 9 березня 1918 р. - 24 січня 1919 р.
2221 Справа Кате­рино­славського міського з'їзду мирових суддів про позов С. С. Тульчинської. Т. 2 30 травня 1917 р. - 25 квітня 1918 р.
2222 Справа мирового судді про позов С. С. та Р. Я. Тульчинських. Т. 3 7 липня 1915 р. - 2 березня 1916 р.
2223 Справа мирового судді про допит А. Ц. Гольдберга. Т. 4 19 січня 1916 р. - 8 червня 1917 р.
2224 Справа про розгляд скарги управління Катерининської залізниці на рішення Катеринославського міського з'їзду мирових суддів у справі позову Товари­ства російських трубо­прокатних заводів до залізниці 17 лютого 1918 р. - 18 листопада 1918 р.
2225 Те саме управління Південно-західної залізниці на рішення Київської судової палати у справі позову Г.-Г. Ш. Татарчука до залізниці 15 травня 1918 р. - 18 листопада 1918 р.
2226 Те саме управління Південно-західної залізниці на рішення Проскурів­ського з'їзду мирових суддів у справі позову Л. Фіша до залізниці 28 вересня 1916 р. - 18 листопада 1918 р.
2227 Те саме 28 вересня 1916 р. - 18 листопада 1918 р.
2228 Те саме 28 вересня 1916 р. - 18 листопада 1918 р.
2229 Те саме 28 вересня 1916 р. - 18 листопада 1918 р.
2230 Те саме 28 вересня 1916 р. - 18 листопада 1918 р.
2231 Справа про розгляд скарги управління Південно-західної залізниці на рішення Проскурів­ського з'їзду мирових суддів у справі позову Л. Фіша до залізниці 28 вересня 1916 р. - 18 листопада 1918 р.
2232 Те саме 28 вересня 1916 р. - 18 листопада 1918 р.
2233 Справа про розгляд скарги управління Південно-західної залізниці на рішення Проскурівського з'їзду мирових суддів у справі позову Ш. Фіша до залізниці. Т. 1 25 листопада 1916 р. - 4 січня 1919 р.
2234 Справа мирового судді про позов Ш. Фіша. Т. 2 30 вересня 1906 р. - 5 січня 1917 р.
2235 Справа про розгляд скарги управління Південно-західної залізниці на рішення Проскурівського з'їзду мирових суддів у справі позову Л. Фіша до залізниці 28 вересня 1916 р. - 18 листопада 1918 р.
2236 Те саме Ш. Фіша до залізниці. Т. 1 4 травня 1916 р. - 4 січня 1919 р.
2237 Справа Проскурівського з'їзду мирових суддів про позов Ш. Фіша. Т. 2 21 вересня 1906 р. - 31 жовтня 1917р.
2238 Справа про розгляд скарги Південно-західної залізниці на рішення Проскурів­ського з'їзду мирових суддів у справі позову Ш. Фіша до залізниці. Т. 1 8 червня 1916 р. - 4 січня 1919 р.
2239 Справи Проскурівського з'їзду мирових суддів та мирового судді про позов Ш. Фіша. Т. 2 4 грудня 1906 р. - 17 липня 1917 р.
2240 Справа про розгляд скарги Південно-західної залізниці на рішення Проскурів­ського з'їзду мирових суддів у справі позову Ш. Фіша до залізниці. Т. 1 8 червня 1916 р. - 24 січня 1919 р.
2241 Справа Проскурівського з'їзду мирових суддів про позов Ш. Фіша. Т. 2 4 грудня 1906 р. - 17 липня 1917 р.
2242 Справа про розгляд скарги М. Грінберга на рішення Одеського міського з'їзду мирових суддів у справі його позову до управління Південно-західної залізниці 2 січня 1918 р. - 18 листопада 1918 р.
2243 Те саме управління Катерининської залізниці на рішення Катеринославського міського з'їзду мирових суддів у справі позову Е. Г. Володарського до залізниці. Т. 1 14 лютого 1918 р. - 24 січня 1919 р.
2244 Справа Катеринославського міського з'їзду мирових суддів про позов Е. Г. Володарського. Т. 2 13 квітня 1915 р. - 15 квітня 1918 р.
2245 Справа мирового судді про позов Е. Г. Володарського. Т. 3 2 червня 1914 р. - 25 лютого 1915 р.
2246 Справа про розгляд скарги управління Катерининської залізниці на рішення Катеринославського міського з'їзду мирових суддів у справі позову Й. М. Ка­галовського та Р. Я. Тульчинської до залізниці. Т. 1 25 січня 1918 р. - 21 грудня 1918 р.
2247 Справа Катеринославського міського з'їзду мирових суддів про позов Й. М. Ка­галовського та Р. Я. Тульчинської. Т. 2 4 квітня 1915 р. - 25 квітня 1918 р.
2248 Справа мирового судді про позов Й. М. Ка­галовського та Р. Я. Тульчинської. Т. 3 2 грудня 1910 р. - 11 березня 1915 р.
2249 Справа про розгляд скарги управління Катерининської залізниці на рішення Катеринославського міського з'їзду мирових суддів у справі позову Е. Г. Володарського та Д. Г. Ка­галовського до залізниці. Т. 1 17 лютого 1918 р. - 24 січня 1919 р.
2250 Справа Катеринославського міського з'їзду мирових суддів про позов Е. Г. Володарського та Д. Г. Ка­галовського. Т. 2 17 жовтня 1916 р. - 25 квітня 1918 р.
2251 Справа мирового судді про позов Е. Г. Володарського та Д. Г. Ка­галовського. Т. 3 23 листопада 1915 р. - 22 вересня 1916 р.
2252 Справа про розгляд скарги Катерининської залізниці на рішення Катеринославського міського з'їзду мирових суддів у справі позову К. М. Івенської до залізниці. Т. 1 6 квітня 1918 р. - 24 січня 1919 р.
2253 Справа Катеринославського міського з'їзду мирових суддів про позов К. М. Івенської. Т. 2 17 грудня 1915 р. - 25 травня 1918 р.
2254 Справа мирового судді про позов К. М. Івенської. Т. 3 12 серпня 1914 р. - 2 грудня 1915 р.
2255 Справа про розгляд скарги управління Катерининської залізниці на рішення Катеринославського міського з'їзду мирових суддів у справі позову Н. І. Зінгермана та Е. Ш. Ра­по­порт до залізниці. Т. 1 17 січня 1918 р. - 24 січня 1919 р.
2256 Справа Катеринославського з'їзду мирових суддів про позов Н. І. Зінгермана та Е. Ш. Рапопорт. Т. 2 28 березня 1915 р. - 25 квітня 1918 р.
2257 Справа мирового судді про позов Н. І. Зінгермана та Е. Ш. Рапопорт. Т. 3 6 жовтня 1914 р. - 28 березня 1915 р.
2258 Справа про розгляд касаційної скарги А. Богопольського на рішення Одеського міського з'їзду мирових суддів у справі його позову до управління Південно-західної залізниці. Т. 1 13 травня 1918 р. - 24 січня 1919 р.
2259 Справи Одеського міського з'їзду мирових суддів та мирового судді про позов А. Богопольського. Т. 2 5 травня 1914 р. - 21 грудня 1918 р.
2260 Справа про розгляд скарги управління Катерининської залізниці на рішення Катеринославського міського з'їзду мирових суддів у справі позову Е. Г. Володарського та М. Б. Крас­новського до залізниці. Т. 1 5 лютого 1918 р. - 24 січня 1919 р.
2261 Справа Катерино­славського міського з'їзду мирових суддів про позов Е. Г. Володарського та М. Б. Крас­новського. Т. 2 5 липня 1917 р. - 25 травня 1918 р.
2262 Справа мирового судді про позов Е. Г. Володарського та М. Б. Крас­новського. Т. 3 26 березня 1916 р. - 1 липня 1917 р.
2263 Справа про розгляд скарги Е. Г. Володарського на рішення Катеринославського міського з'їзду мирових суддів у справі позову його та І. В. Окуня до управління Катерининської залізниці 31 січня 1918 р. - 18 листопада 1918 р.
2264 Те саме управління Кате­ринин­ської залізниці на рішення Катерино­славського міського з'їзду мирових суддів у справі позову Р. М. Земоля до залізниці. Т. 1 8 січня 1918 р. - 24 січня 1919 р.
2265 Справа Катеринославського з'їзду мирових суддів про позов Р. М. Земоля. Т. 2 23 лютого 1915 р. - 25 травня 1918 р.
2266 Справа мирового судді про позов Р. М. Земоля. Т. 3 20 травня 1914 р. - 13 березня 1915 р.
2267 Справа про розгляд скарги управління Катерининської залізниці на рішення Катеринославського міського з'їзду мирових суддів у справі позову Е. Г. Володарського та Г. К. Чертока до залізниці. Т. 1 17 лютого 1918 р. - 26 грудня 1918 р.
2268 Справа Катеринославського міського з'їзду мирових суддів про позов Е. Г. Володарського та Г. К. Чертока. Т. 2 22 березня 1916 р. - 15 квітня 1918 р.
2269 Справа мирового судді про позов Е. Г. Володарського та Г. К. Чертока. Т. 3 9 червня 1915 р. - 25 лютого 1916 р.
2270 Справа про розгляд скарги І. Б. та М. Б. Заків на рішення Чернігівського з'їзду мирових суддів у справі їхнього позову до управління Московсько-Києво-Воронезької залізниці. Т. 1 19 жовтня 1917 р. - 24 січня 1919 р.
2271 Справа Чернігівського з'їзду мирових суддів про позов І. Б. та М. Б. Заків. Т. 2 25 серпня 1914 р. - 15 лютого 1915 р.
2272 Справа мирового судді про допит свідків Н. Б. Факторовича, Я. Х. Плоскіна. Т. 3 12 березня 1915 р. - 23 вересня 1916 р.
2273 Справа додаткового мирового суддів про допит свідка Г. П. Зайця. Т. 4 23 травня 1916 р. - 19 серпня 1917 р.
2274 Справа про розгляд скарги І. Л. Вургафта на рішення Бердичівського з'їзду мирових суддів у справі його позову до управління Першого товариства під'їзних шляхів в Росії. Т. 1 30 грудня 1917 р. - 24 січня 1919 р.
2275 Справи Бердичівського з'їзду мирових суддів та мирового судді про позов І. Л. Вургафта. Т. 2 5 червня 1915 р. - 26 червня 1916 р.
2276 Справа мирового судді про проведення експертизи накладних на перевезення вантажу. Т. 3 4 березня 1916 р. - 6 червня 1918 р.
2277 Справа про розгляд скарги управління Південно-західної залізниці на рішення Бердичівського з'їзду мирових суддів у справі позову Х.-Я. Л. Тененбойма до залізниці 7 грудня 1917 р. - 18 листопада 1918 р.
2278 Те саме А.-Г. Фукса на рішення Бердичівського з'їзду мирових суддів у справі його позову до управління Південно-західної залізниці. Т. 1 31 грудня 1917 р. - 24 січня 1919 р.
2279 Справи Бердичівського з'їзду мирових суддів та мирового судді про позов А.-Г. Фукса. Т. 2 12 січня 1917 р. - 6 червня 1918 р.
2280 Справа про розгляд скарги Товариства Ялтушковського цукрового заводу на рішення Київської судової палати у справі позову товариства до управління Південно-західної залізниці. Т. 1 8 січня 1918 р. - 21 грудня 1918 р.
2281 Справа Київської судової палати про позов Товариства Ялтушковського цукрового заводу. Т. 2 20 січня 1914 р. - 24 квітня 1918 р.
2282 Справа Київського окружного суду про позов Товариства Ялтуш­ков­ського цукрового заводу. Т. 3 29 березня 1913 р. - 4 грудня 1917 р.
2283 Справа про розгляд скарги управління Південно-західної залізниці на рішення Проскурівського з'їзду мирових суддів у справі позову Л. М. Фіша до залізниці 28 вересня 1916 р. - 18 листопада 1918 р.
2284 Те саме управління Південно-західної залізниці на рішення Бердичівського з'їзду мирових суддів у справі позову А.-Г. Фукса до залізниці. Т. 1 3 квітня 1918 р. - 24 січня 1919 р.
2285 Справа мирового судді про позов А.-Г. Фукса. Т. 2 29 січня 1916 р. - 8 червня 1918 р.
2286 Справа про розгляд скарги управління Південно-західної залізниці на рішення Бердичів­ського з'їзду мирових суддів у справі позову А.-Л. Таршиша до залізниці. Т. 1 3 квітня 1918 р. - 21 грудня 1918 р.
2287 Справа мирового судді про позов А.-Л. Таршиша. Т. 2 10 серпня 1916 р. - 8 червня 1918 р.
2288 Справа про розгляд скарги управління Південно-західної залізниці на рішення Бердичівського з'їзду мирових суддів у справі позову І. Л. Вургафта до залізниці 3 квітня 1918 р. - 18 листопада 1918 р.
2289 Те саме А.-Г. Фукса до залізниці. Т. 1 3 квітня 1918 р. - 21 грудня 1918 р.
2290 Справа Бердичівського з'їзду мирових суддів про позов А.-Г. Фукса. Т. 2 31 травня 1916 р. - 8 червня 1918 р.
2291 Справа про розгляд скарги управління Південно-західної залізниці на рішення Бердичів­ського з'їзду мирових суддів у справі позову М. Л. Шмушкіна до залізниці 3 квітня 1918 р. - 18 листопада 1918 р.
2292 Те саме торгового дому “І. Ю. Розенберг і сини” на рішення Одеського міського з'їзду мирових суддів у справі позову торгового дому до управління Південно-західної залізниці. Т. 1 13 травня 1918 р. - 21 грудня 1918 р.
2293 Справа Одеського міського з'їзду мирових суддів про позов торго­вого дому “І. Ю. Розенберг і сини”. Т. 2 12 серпня 1916 р. - 23 квітня 1918 р.
2294 Справа мирового судді про позов торгового дому “І. Ю. Розенберг і сини”. Т. 3 9 липня 1912 р. - 13 липня 1916 р.
2295 Справа про розгляд скарги Л. Б. і А.-Г. Фукса на рішення Київської палати у справі їхнього позову до управління Південно-західної залізниці. Т. 1 1 вересня 1917 р. - 26 грудня 1918 р.
2296 Справа Київської судової палати про позов Л. Б. і А.-Г. Фукса. Т. 2 4 червня 1913 р. - 8 січня 1918 р.
2297 Справа Київського окружного суду про позов Л. Б. і А.-Г. Фукса. Т. 3 14 червня 1911 р. - 16 лютого 1917 р.
2298 Справа про розгляд скарги управління Південної залізниці на рішення Одеської судової палати у справі позову Л. Д. Фіха до залізниці 4 листопада 1917 р. - 18 листопада 1918 р.
2299 Те саме Індо-Європейського телеграфу на рішення Одеського міського з'їзду мирових суддів у справі позову телеграфу до управління Південно-західної залізниці. Т. 1 30 травня 1918 р. - 21 грудня 1918 р.
2300 Справи Одеського міського з'їзду мирових суддів та мирового судді про позов Індо-Європейського телеграфу. Т. 2 20 липня 1909 р. - 16 травня 1918 р.
2301 Справа про розгляд скарги управління Південно-західної залізниці на рішення Бердичівського з'їзду мирових суддів у справі позову Х. Я. Тененбойма до залізниці. Т. 1 3 квітня 1918 р. - 21 грудня 1918 р.
2302 Справа мирового судді про позов Х. Я. Тененбойма. Т. 2 23 січня 1914 р. - 4 лютого 1914 р.
2303 Те саме. Т. 3 31 січня 1914 р. - 9 лютого 1914 р.
2304 Те саме. Т. 4 20 січня 1914 р. - 13 лютого 1914 р.
2305 Те саме. Т. 5 6 грудня 1913 р. - 12 лютого 1916 р.
2306 Те саме. Т. 6 14 березня 1916 р. - 8 червня 1918 р.
2307 Справа про розгляд скарги управління Південно-західної залізниці на рішення Бердичівського з'їзду мирових суддів у справі позову Х.-Я. Тененбойма до залізниці. Т. 1 3 квітня 1918 р. - 21 грудня 1918 р.
2308 Справа Бердичівського з'їзду мирових суддів про позов Х.-Я. Тененбойма. Т. 2 4 серпня 1911 р. - 30 березня 1916 р.
2309 Справа мирового судді про позов Х.-Я. Тененбойма. Т. 3 30 квітня 1916 р. - 8 червня 1918 р.
2310 Справа про розгляд скарги управління Південно-західної залізниці на рішення Київського міського з'їзду мирових суддів у справі позову Д. Я. Моргуліса до залізниці 4 листопада 1917 р. - 18 листопада 1918 р.
2311 Те саме у справі позову Г. Рейм до залізниці. Т. 1 12 грудня 1917 р. - 21 грудня 1918 р.
2312 Справа Київського міського з'їзду мирових суддів про позов Г. Рейм. Т. 2 26 травня 1909 р. - 28 травня 1918 р.
2313 Справа про розгляд скарги Ш. В. Вайсера та М. Ш. Ципенюка на рішення Київського міського з'їзду мирових суддів у справі їхнього позову до управлін­ня Південно-західної залізниці. Т. 1 20 квітня 1917 р. - 21 грудня 1918 р.
2314 Справа Київського міського з'їзду мирових суддів про позов Ш. В. Вайсера та М. Ш. Ципенюка. Т. 2 10 червня 1914 р. - 1 травня 1918 р.
2315 Справа про розгляд скарги управління Південно-західної залізниці на рішення Київського міського з'їзду мирових суддів у справі позову Ш. Носкіна до залізниці 11 травня 1918 р. - 18 листопада 1918 р.
2316 Те саме Л. Г. Донського на ухвалу Київського міського з'їзду мирових суддів у справі його позову до Товариства Московсько-Києво-Воронезької залізниці 14 січня 1918 р. - 18 листопада 1918 р.
2317 Те саме управління Південно-західної залізниці на рішення Київського міського з'їзду мирових суддів у справі позову Ш. М. Паїна і Н. Е. Рубіна до залізниці. Т. 1 2 січня 1918 р. - 21 грудня 1918 р.
2318 Справа Київського міського з'їзду мирових суддів про позов Ш. М. Паїна і Н. Е. Рубіна. Т. 2 13 грудня 1908 р. - 20 березня 1918 р.
2319 Справа про розгляд скарги управління Південно-західної залізниці на рішення Київського міського з'їзду мирових суддів у справі позову Ш. Носкіна до залізниці. Т. 1 23 травня 1918 р. - 21 грудня 1918 р.
2320 Справа Київського міського з'їзду мирових суддів про позов Ш. Носкіна. Т. 2 9 серпня 1905 р. - 21 травня 1918 р.
2321 Справа про розгляд скарги управління Південно-західної залізниці на рішення Київського міського з'їзду мирових суддів у справі позову Ц. Г. Зільберман і С. К. Шульмана до залізниці. Т. 1 19 квітня 1918 р. - 21 грудня 1918 р.
2322 Справа Київського міського з'їзду мирових суддів про позов Ц. Г. Зільберман і С. К. Шульмана. Т. 2 29 серпня 1908 р. - 25 квітня 1918 р.
2323 Справа про розгляд скарги Товариства Північно-Донецької залізниці на рішення Ізюмського з'їзду мирових суддів у справі позову К. Я. Курочки до товариства 24 травня 1917 р. - 18 листопада 1918 р.
2324 Те саме управління Південної залізниці на рішення Бахмутського з'їзду мирових суддів у справі позову С. Б. Рапопорта до залізниці. Т. 1 13 вересня 1917 р. - 21 грудня 1918 р.
2325 Справи Катеринославського окружного суду, Бахмутського з'їзду мирових суддів та мирового судді про позов С. Б. Рапопорта. Т. 2 6 березня 1912 р. - 7 грудня 1917 р.
2326 Справа мирового судді про позов С. Б. Рапопорта. Т. 3 18 грудня 1915 р. - 16 березня 1916 р.
2327 Справа про розгляд скарги Я. С. Ципріса на рішення Київ­ської судової палати у справі його позову до управління Південно-західної залізниці 5 грудня 1917 р. - 18 листопада 1918 р.
2328 Справа про розгляд скарги управління Кате­рининської залізниці на рішення Катеринославського міського з'їзду мирових суддів у справі позову торгового дому “Брати Меркульєви і Кенін” до залізниці. Т. 1 10 березня 1918 р. - 21 грудня 1918 р.
2329 Справа Катеринославського міського з'їзду мирових суддів про позов торгового дому “Брати Меркульєви і Кенін”. Т. 2 12 жовтня 1915 р. - 19 червня 1918 р.
2330 Справа мирового судді про позов торгового дому “Брати Меркульєви і Кенін”. Т. 3 31 жовтня 1911 р. - 17 лютого 1915 р.
2331 Те саме. Т. 4 2 квітня 1915 р. - 18 вересня 1915 р.
2332 Справа про розгляд скарги управління Катерининської залізниці на рішення Катеринославського міського з'їзду мирових суддів у справі позову І. А. Мазе і Г. Д. Гоухберга до залізниці. Т. 1 28 березня 1918 р. - 21 грудня 1918 р.
2333 Справа Катерино­славського міського з'їзду мирових суддів про позов І. А. Мазе і Г. Д. Гоухберга. Т. 2 29 вересня 1914 р. - 19 червня 1918 р.
2334 Те саме. Т. 3 12 листопада 1913 р. - 4 вересня 1914 р.
2335 Справа про розгляд скарги І. Х. Кременчуцького на рішення Катеринославського міського з'їзду мирових суддів у справі його позову до управління Катерининської залізниці. Т. 1 24 грудня 1917 р. - 24 січня 1919 р.
2336 Справа Катеринославського міського з'їзду мирових суддів про позов І. Х. Кременчуцького. Т. 2 3 листопада 1915 р. - 19 червня 1918 р.
2337 Справа мирового судді про позов І. Х. Кременчуцького. Т. 3 2 червня 1915 р. - 7 листопада 1915 р.
2338 Справа про розгляд скарги управління Катерининської залізниці на рішення Катеринославського міського з'їзду мирових суддів у справі позову М. Й. Кагаловського до залізниці. Т. 1 14 березня 1918 р. - 26 грудня 1918 р.
2339 Справа Катерино­славського міського з'їзду мирових суддів про позов М. Й. Кагаловського. Т. 2 14 жовтня 1916 р. - 19 червня 1918 р.
2340 Справа мирового судді про позов М. Й. Кагаловського. Т. 3 22 грудня 1915 р. - 20 вересня 1916 р.
2341 Справа про розгляд скарги управління Катерининської залізниці на рішення Катеринославського міського з'їзду мирових суддів у справі позову І. А. Мазе до залізниці. Т. 1 9 січня 1918 р. - 21 грудня 1918 р.
2342 Справа Катеринославського міського з'їзду мирових суддів про позов І. А. Мазе. Т. 2 22 березня 1916 р. - 19 червня 1918 р.
2343 Справа мирового судді про позов І. А. Мазе. Т. 3 10 листопада 1915 р. - 25 лютого 1916 р.
2344 Справа про розгляд скарги управління Лібаво-Роменської залізниці на рішення Київської судової палати у справі позову Товариства Корюковського цукрово-рафінадного заводу до залізниці. Т. 1 31 серпня 1917 р. - 26 грудня 1918 р.
2345 Справа Київської судової палати про позов Товариства Корюковського цукрово-рафінадного заводу. Т. 2 23 червня 1915 р. - 31 жовтня 1917 р.
2346 Справа Чернігівського окружного суду про позов Товариства Корюковського цукрово-рафінадного заводу. Т. 3 10 червня 1911 р. - 11 серпня 1915 р.
2347 Справа про розгляд скарги Товариства південно-російської кам'яновугільної промисловості на рішення Харківської судової палати у справі позову товари­ства до управління Катерининської залізниці. Т. 1 19 липня 1917 р. - 24 січня 1919 р.
2348 Справа Харківської судової палати про позов Товариства південно-російської кам'яно­вугільної промисловості. Т. 2 16 травня 1916 р. - 8 грудня 1917 р.
2349 Справа Катеринославського окружного суду про позов Товариства південно-російської кам'яно­вугільної промисловості. Т. 3 25 жовтня 1911 р. - 27 червня 1917 р.
2350 Справа про розгляд скарги Й. А. Золотарьова на рішення Бахмутського з'їзду мирових суддів у справі його позову до управління Катерининської залізниці. Т. 1 20 жовтня 1917 р. - 24 січня 1919 р.
2351 Справа Бахмутсього з'їзду мирових суддів про позов Й. А. Золотарьова. Т. 2 8 листопада 1916 р. - 8 червня 1918 р.
2352 Справа мирового судді про позов Й. А. Золотарьова. Т. 3 9 вересня 1916 р. - 15 листопада 1916 р.
2353 Справа про розгляд скарги управління Південно-західної залізниці на рішення Київської судової палати у справі позову С. Г. та Г. Г. Фуксів до залізниці. Т. 1 2 січня 1918 р. - 24 січня 1919 р.
2354 Справа Київського апеляційного суду про позов С. Г. та Г. Г. Фуксів. Т. 2 30 грудня 1916 р. - 27 червня 1918 р.
2355 Справа Київської судової палати про позов С. Г. та Г. Г. Фуксів. Т. 3 24 листопада 1911 р. - 1 вересня 1916 р.
2356 Справа Київського окружного суду про позов С. Г. та Г. Г. Фуксів. Т. 4 7 червня 1911 р. - 3 листопада 1917 р.
2357 Справа про розгляд скарги управління Південно-західної залізниці на рішення Київської судової палати у справі позову А. Б. Березіна до залізниці 20 лютого 1918 р. - 23 грудня 1918 р.
2358 Те саме у справі позову Ц. Б. Пінес до залізниці 3 січня 1918 р. - 18 листопада 1918 р.
2359 Те саме Південної залізниці на рішення Херсонського з'їзду мирових суддів у справі позову Г. А. Ладона до залізниці. Т. 1 29 травня 1918 р. - 24 січня 1919 р.
2360 Справи Херсонського з'їзду мирових суддів та мирового судді про позов Г. А. Ладона. Т. 2 28 листопада 1916 р. - 20 червня 1918 р.
2361 Справа про розгляд скарги Товариства Московсько-Києво-Воронезької залізниці на рішення Ніжинського з'їзду мирових суддів у справі позову З. М. Слонімського до залізниці. Т. 1 7 квітня 1918 р. - 21 грудня 1918 р.
2362 Справа Ніжинського з'їзду мирових суддів про позов З. М. Слонімського. Т. 2 15 червня 1915 р. - 2 грудня 1917 р.
2363 Справа мирового судді про позов З. М. Слонімського. Т. 3 16 серпня 1911 р. - 19 травня 1915 р.
2364 Справа про розгляд скарги управління Південної залізниці на рішення Одеської судової палати у справі позову Одесько­го міського управління до залізниці. Т. 1 13 січня 1918 р. - 24 січня 1919 р.
2365 Справа Одеської судової палати про позов Одесько­го міського управління. Т. 2 28 січня 1917 р. - 20 червня 1918 р.
2366 Справа Херсонського окружного суду про позов Одесько­го міського управління. Т. 3 31 липня 1916 р. - 7 березня 1918 р.
2367 Справа про розгляд скарги управління Південної залізниці на рішення Гадяцького з'їзду мирових суддів у справі позову Ш. М. Вайншеля до залізниці. Т. 1 16 лютого 1918 р. - 24 січня 1919 р.
2368 Справа Гадяцького з'їзду мирових суддів про позов Ш. М. Вайншеля. Т. 2 8 лютого 1917 р. - 20 січня 1917 р.
2369 Справа про розгляд скарги управління Південної залізниці на рішення Гадяцького з'їзду мирових суддів у справі позову Н. Е. З. Дінобурга до залізниці. Т. 1 16 лютого 1918 р. - 22 грудня 1917 р.
2370 Справа Гадяцького з'їзду мирових суддів про позов Н. Е. З. Дінобурга. Т. 2 25 червня 1917 р. - 18 серпня 1917 р.
2371 Справа про розгляд скарги управління Південно-західної залізниці на рішення Київської судової палати у справі позову Л. М. Фіша до залізниці. Т. 1 8 січня 1918 р. - 24 січня 1919 р.
2372 Справа Київського окружного суду про позов Л. М. Фіша. Т. 2 11 грудня 1909 р. - 20 листопада 1917 р.
2373 Справа Київської судової палати про позов Л. М. Фіша. Т. 3 9 червня 1916 р. - 29 березня 1918 р.
2374 Справа про розгляд скарги управління Південно-західної залізниці на рішення Київської судової палати у справі позову Г. Г. Фукса, І. В. Вайсера до залізниці. Т. 1 13 грудня 1917 р. - 24 січня 1919 р.
2375 Справа Київського апеляційного суду про позов Г. Г. Фукса, І. В. Вайсера. Т. 2 31 березня 1912 р. - 27 червня 1918 р.
2376 Справа Київської судової палати про позов Г. Г. Фукса, І. В. Вайсера. Т. 3 12 березня 1910 р. - 30 квітня 1911 р.
2377 Справа Київського окружного суду про позов Г. Г. Фукса, І. В. Вайсера. Т. 4 12 жовтня 1909 р. - 17 жовтня 1917 р.
2378 Справа про розгляд скарги управління Південно-західної залізниці на рішення Київської судової палати у справі позову Д. Л. Гінзбурга до залізниці. Т. 1 7 січня 1918 р. - 26 грудня 1918 р.
2379 Справа Київського апеляційного суду про позов Д. Л. Гінзбурга. Т. 2 2 листопада 1912 р. - 29 квітня 1918 р.
2380 Справа Київської судової палати про позов Д. Л. Гінзбурга. Т. 3 12 червня 1910 р. - 27 жовтня 1911 р.
2381 Справа Київського окружного суду позов Д. Л. Гінзбурга. Т. 4 30 червня 1908 р. - 8 листопада 1917 р.
2382 Справа про розгляд скарги управління Південно-західної залізниці на рішення Київської судової палати у справі позов Б.-М. А. Рабіновича, М.-А. Г. та Г. Г. Фуксів, І. В. Вайсера до залізниці. Т. 1 27 квітня 1918 р. - 8 липня 1918 р.
2383 Справа Київського апеляційного суду про позов Б.-М. А. Рабіновича, М.-А. Г. та Г. Г. Фуксів, І. В. Вайсера. Т. 2 22 травня 1912 р. - 3 червня 1918 р.
2384 Справа Київської судової палати про позов Б.-М. А. Рабіновича, М.-А. Г. та Г. Г. Фуксів, І. В. Вайсера. Т. 3 29 березня 1910 р. - 5 квітня 1911 р.
2385 Справа Київського окружного суду про позов Б.-М. А. Рабіновича, М.-А. Г. та Г. Г. Фуксів, І. В. Вайсера. Т. 4 2 жовтня 1908 р. - 15 січня 1918 р.
2386 Справа про розгляд скарги С. С. Тульчинської, С. Б. Рапопорта на ухвалу Катеринославського міського з'їзду мирових суддів у справі їхнього позову до управління Катерининської залізниці. Т. 1 26 лютого 1918 р. - 24 січня 1919 р.
2387 Справа Катеринославського міського з'їзду мирових суддів про позов С. С. Тульчинської, С. Б. Рапопорта. Т. 2 31 жовтня 1917 р. - 28 червня 1918 р.
2388 Справа мирового судді про позов С. С. Тульчинської, С. Б. Рапопорта. Т. 3 29 травня 1915 р. - 11 жовтня 1917 р.
2389 Справа про розгляд скарги управління Катерининської залізниці на рішення Катеринославського міського з'їзду мирових суддів у справі позову Б. Г. Івенського до залізниці. Т. 1 10 березня 1918 р. - 9 липня 1918 р.
2390 Справа Катерино­славського міського з'їзду мирових суддів про позов Б. Г. Івенського. Т. 2 8 серпня 1917 р. - 29 червня 1918 р.
2391 Справа мирового судді про позов Б. Г. Івенського. Т. 3 30 червня 1916 р. - 19 липня 1917 р.
2392 Справа про розгляд скарги управління Катерининської залізниці на рішення Катеринославського міського з'їзду мирових суддів у справі позову Е. Г. Володарського до залізниці. Т. 1 6 квітня 1918 р. - 21 грудня 1918 р.
2393 Справа Катеринославського міського з'їзду мирових суддів про позов Е. Г. Володарського. Т. 2 22 липня 1917 р. - 29 червня 1918 р.
2394 Справа мирового судді про позов Е. Г. Володарського. Т. 3 9 червня 1916 р. - 30 червня 1917 р.
2395 Справа про розгляд скарги управління Катерининської залізниці на рішення Катеринославського міського з'їзду мирових суддів у справі позову В. З. Есманського, Ш. Л. Якоб­сона, М. Я. Гордона до залізниці. Т. 1 13 червня 1918 р. - 21 грудня 1918 р.
2396 Справа Катеринославського міського з'їзду мирових суддів про позов В. З. Есманського, Ш. Л. Якоб­сона, М. Я. Гордона до залізниці. Т. 2 13 квітня 1915 р. - 28 червня 1918 р.
2397 Справа мирового судді про позов В. З. Есманського, Ш. Л. Якоб­сона, М. Я. Гордона до залізниці. Т. 3 16 березня 1911 р. - 17 березня 1915 р.
2398 Справа про розгляд скарги управління Катерининської залізниці на рішення Катеринославського з'їзду мирових суддів у справі позову М. Я. Гордона, Ш.-С. Ю. Бакшта, А. Л. Каданера до залізниці. Т. 1 29 травня 1918 р. - 21 грудня 1918 р.
2399 Справа Катеринославського з з'їзду мирових суддів про позов М. Я. Гордона, Ш.-С. Ю. Бакшта, А. Л. Каданера до залізниці. Т. 2 15 березня 1916 р. - 29 червня 1918 р.
2400 Справа мирового судді М. Я. Гордона, Ш.-С. Ю. Бакшта, А. Л. Каданера до залізниці. Т. 3 21 жовтня 1914 р. - 23 лютого 1916 р.
2401 Справа про розгляд скарги управління Південно-західної залізниці на рішення Одеського міського з'їзду мирових суддів у справі позову М. Грінберга до залізниці. Т. 1 5 червня 1918 р. - 21 грудня 1918 р.
2402 Справа Одеського міського з'їзду мирових суддів про позов М. Грінберга. Т. 2 16 квітня 1916 р. - 15 травня 1918 р.
2403 Справа мирового судді про позов М. Грінберга. Т. 3 30 жовтня 1915 р. - 7 березня 1917 р.
2404 Те саме. Т. 4 4 жовтня 1916 р. - 9 грудня 1916 р.
2405 Справа про розгляд скарги управління Лібаво-Роменської залізниці на рішення Роменського з'їзду мирових суддів у справі позову М.-Ш. Х. Ножницького до залізниці. Т. 1 15 листопада 1917 р. - 21 грудня 1918 р.
2406 Справа Роменського з'їзду мирових суддів про позов М.-Ш. Х. Ножницького. Т. 2 30 серпня 1917 р. - 2 грудня 1917 р.
2407 Справа мирового судді про позов М.-Ш. Х. Ножницького. Т. 3 17 квітня 1917 р. - 14 серпня 1917 р.
2408 Справа про розгляд скарги Південно-західної залізниці на рішення Васильківського з'їзду мирових суддів у справі позову Ш. Носкіна до залізниці 9 лютого 1917 р. - 18 листопада 1918 р.
2409 Теж саме Катерининської залізниці на рішення Катеринославського з'їзду мирових суддів у справі позову Ш. Уланов­сько­го, Х. Мєтта, М. Я. Гордона до залізниці. Т. 1 11 квітня 1918 р. - 26 грудня 1918 р.
2410 Справа Катерино­славського з'їзду мирових суддів про позов Ш. Уланов­сько­го, Х. Мєтта, М. Я. Гордона. Т. 2 8 липня 1915 р. - 13 лютого 1917 р.
2411 Справа мирового судді про допит свідків. Т. 3 12 липня 1916 р. - 27 червня 1918 р.
2412 Справа мирового судді про позов Ш. Р. Уланов­сько­го, Х. Метта, М. Я. Гордона. Т. 4 22 березня 1913 р. - 18 червня 1915 р.
2413 Справа про розгляд скарги управління Південно-західної залізниці на постанову Васильків­ського з'їзду мирових суддів у справі позову Я. М. Крупника до залізниці. Т. 1 21 серпня 1917 р. - 20 липня 1918 р.
2414 Справи Василь­ків­ського з'їзду мирових суддів та мирового судді про позов Я. М. Крупника. Т. 2 30 грудня 1911 р. - 20 травня 1918 р.
2415 Справа про розгляд скарги управління Південно-західної залізниці на постанову Васильків­ського з'їзду мирових суддів у справі позову Я. Крупника та Я. Гохфельда до залізниці. Т. 1 31 серпня 1917 р. - 20 липня 1918 р.
2416 Справи Василь­ків­ського з'їзду мирових суддів та мирового судді про позов Я. Крупника та Я. Гохфельда. Т. 2 24 січня 1911 р. - 20 травня 1918 р.
2417 Справа про розгляд скарги управління Катерининської залізниці на рішення Катеринослав­ського з'їзду мирових суддів у справі позову С. Рапопорта та З. Тульчинської до залізниці 11 січня 1918 р. - 18 листопада 1918 р.
2418 Справа мирового судді управління Південно-західної залізниці на рішення Київського міського з'їзду мирових суддів у справі позову залізниці до К. М. Ніколаєва 8 березня 1917 р. - 18 листопада 1918 р.
2419 Те саме Катерининської залізниці на рішення Катеринослав­сько­го окружного суду у справі позову М. Я. Гордона, Р. Л.-І. Бєєлопольського, Д.-В. Н. Короткого до залізниці. Т. 1 30 вересня 1917 р. - 24 січня 1919 р.
2420 Справа Катеринослав­ського окружного суду про позов М. Я. Гордона, Р. Л.-І. Бєло­поль­ського, Д.-В. Н. Короткого. Т. 2 14 січня 1912 р. - 9 жовтня 1917 р.
2421 Справа повітового члена Катеринослав­ського окружного суду про позов М. Я. Гордона, Р. Л.-І. Бєло­поль­ського, Д.-В. Н. Короткого. Т. 3 26 березня 1911 р. - 1 лютого 1912 р.
2422 Справа про розгляд скарги М. І. Феймана, М. Л. Руцкіна на рішення Київської судової палати у справі їхнього позову до Поліської залізниці. Т. 1 18 травня 1917 р. - 17 жовтня 1918 р.
2423 Справа Київської судової палати про позов М. І. Феймана, М. Л. Руцкіна. Т. 2 25 квітня 1914 р. - 1 жовтня 1918 р.
2424 Справа Стародубського окружного суду про позов М. І. Феймана, М. Л. Руцкіна. Т. 3 16 листопада 1910 р. - 28 червня 1917 р.
2425 Справа про розгляд скарги управління Південно-західної залізниці на постанову Київської судової палати у справі позову Г. З. Лірнера до залізниці 31 липня 1917 р. - 18 листопада 1918 р.
2426 Те саме у справі позову М. Ш. Зарницького до залізниці 19 березня 1918 р. - 18 листопада 1918 р.
2427 Те саме на рішення Олександрівського з'їзду мирових суддів у справі позову Г. І. Файнберга та Р. Ю. Варшавської до залізниці. Т. 1 21 квітня 1917 р. - 17 липня 1918 р.
2428 Справа Олександрівського з'їзду мирових суддів про позов Г. І. Фай­нберга та Р. Ю. Варшавської. Т. 2 20 серпня 1916 р. - 20 березня 1917 р.
2429 Справа мирового судді про позов Г. І. Файнберга та Р. Ю. Вар­шав­ської. Т. 3 9 лютого 1914 р. - 24 серпня 1916 р.
2430 Справа про розгляд скарги управління Катерининської залізниці на рішення Харківської судової палати у справі позову анонімного товариства “Русский Провиданс” до залізниці. Т. 1 27 листопада 1917 р. - 29 січня 1919 р.
2431 Справа Харків­ської судової палати про позов анонімного товариства “Русский Провиданс”. Т. 2 11 лютого 1909 р. - 16 липня 1918 р.
2432 Справа Катерино­слав­сько­го окружного суду про позов анонімного товариства “Русский Провиданс”. Т. 3 25 серпня 1905 р. - 24 жовтня 1917 р.
2433 Справа про розгляд скарги управління Катерининської залізниці на рішення Катеринославського міського з'їзду мирових суддів у справі позову Е. Г. Володарського, Й. І. Лу­бенського до залізниці. Т. 1 12 лютого 1918 р. - 5 липня 1918 р.
2434 Справа Катерино­слав­сько­го міського з'їзду мирових суддів про позов Е. Г. Володарського, Й. І. Лу­бенського до залізниці. Т. 2 17 квітня 1915 р. - 29 червня 1918 р.
2435 Справа мирового судді про позов Е. Г. Володарського, Й. І. Лу­бенського до залізниці. Т. 3 23 жовтня 1914 р. - 30 березня 1915 р.
2436 Справа про розгляд скарги управління Катерининської залізниці на рішення Катеринослав­ського міського з'їзду мирових суддів у справі позову С. Б. Рапопорта до залізниці. Т. 1 5 квітня 1918 р. - 5 липня 1918 р.
2437 Справа Кате­рино­слав­ського міського з'їзду мирових суддів про позов С. Б. Рапопорта. Т. 2 8 липня 1916 р. - 28 червня 1918 р.
2438 Справа мирового судді про позов С. Б. Рапопорта. Т. 3 4 вересня 1913 р. - 20 червня 1916 р.
2439 Справа про розгляд скарги Х. Х. Рибака на рішення Уманського з'їзду мирових суддів у справі його позову до управлін­ня Південно-західної залізниці. Т. 1 7 травня 1917 р. - 24 січня 1919 р.
2440 Справи Уманського з'їзду мирових суддів та мирового судді про позов Х. Х. Рибака. Т. 2 27 лютого 1916 р. - 8 листопада 1917 р.
2441 Справа про розгляд скарги управління Південно-західної залізниці на рішення Київської судової палати у справі позову Ш. А. Гросберга до залізниці 14 травня 1918 р. - 18 листопада 1918 р.
2442 Те саме у справі позову Н. М.-Д. Поляка до залізниці 18 лютого 1918 р. - 18 листопада 1918 р.
2443 Те саме на рішення Єлисаветградського з'їзду мирових суддів у справі позову Л. Д. Фіха до залізниці 23 березня 1918 р. - 18 листопада 1918 р.
2444 Те саме. Т. 1 23 березня 1918 р. - 9 серпня 1918 р.
2445 Справа Єлисавет­градського з'їзду мирових суддів про позов Л. Д. Фіха. Т. 2 6 вересня 1917 р. - 4 липня 1918 р.
2446 Справа мирового судді про позов Л. Д. Фіха. Т. 3 19 травня 1917 р. - 31 липня 1917 р.
2447 Справа про розгляд скарги Ш. Грін­банда на рішення Одесько­го міського з'їзду мирових суддів у справі його позову до управління Південно-західної залізниці. Т. 1 6 липня 1918 р. - 24 січня 1919 р.
2448 Справа Одесько­го міського з'їзду мирових суддів про позов Ш. Грінбанда. Т. 2 4 червня 1914 р. - 22 червня 1918 р.
2449 Справа мирового судді про позов Ш. Грінбанда. Т. 3 24 квітня 1912 р. - 30 квітня 1914 р.
2450 Справа про розгляд скарги управління Південно-західної залізниці на рішення Київської судової палати у справі позову М.-І. А. Штернберга до залізниці. Т. 1 31 липня 1918 р. - 26 грудня 1918 р.
2451 Справа Київського апеляційного суду про позов М.-І. А. Штернберга. Т. 2 6 квітня 1916 р. - 27 квітня 1918 р.
2452 Справа Київського окружного суду про позов М.-І. А. Штернберга. Т. 3 19 вересня 1915 р. - 3 січня 1918 р.
2453 Справа про розгляд скарги управління Південно-західної залізниці на рішення Київської судової палати у справі позову Г.-Г. Татарчука до залізниці. Т. 1 20 березня 1918 р. - 16 січня 1919 р.
2454 Справа Київського апеляційного суду про позов Г.-Г. Татарчука. Т. 2 18 грудня 1914 р. - 19 квітня 1918 р.
2455 Справа Київського окружного суду про позов Г. Г. Татарчука. Т. 3 19 жовтня 1912 р. - 22 грудня 1917 р.
2456 Справа про розгляд скарги Ш. Носкіна на рішення Київського міського з'їзду мирових суддів у справі його позову до управління Південно-західної залізниці. Т. 1 31 січня 1918 р. - 24 січня 1919 р.
2457 Справа мирового судді про позов Ш. Носкіна. Т. 2 15 жовтня 1905 р. - 6 лютого 1916 р.
2458 Справа управління Південно-західної залізниці про позов Ш. Носкіна. Т. 3 4 квітня 1905 р. - 20 травня 1918 р.
2459 Справа про розгляд скарги М. Г. Куржніра на рішення Київського міського з'їзду мирових суддів у справі його позову до управління Південно-західної залізниці. Т. 1 27 квітня 1917 р. - 13 серпня 1918 р.
2460 Справи Київського міського з'їзду мирових суддів та мирового судді про позов М. Г. Куржніра. Т. 2 6 листопада 1913 р. - 17 червня 1918 р.
2461 Справа про розгляд скарги управління Південно-західної залізниці на рішення Київського міського з'їзду мирових суддів у справі позову Товариства Ходорковського цукрово-рафінадного заводу до залізниці. Т. 1 13 травня 1918 р. - 13 серпня 1918 р.
2462 Справи Київського з'їзду мирових суддів та мирового судді про позов Товариства Ходор­ков­ського цукрово-рафінадного заводу. Т. 2 25 жовтня 1907 р. - 26 червня 1918 р.
2463 Справа про розгляд скарги Х. Я. Гузовича на рішення Київського міського з'їзду мирових суддів у справі його позову до управління Південно-західної залізниці. Т. 1 24 травня 1917 р. - 24 січня 1919 р.
2464 Справи Київського міського з'їзду мирових суддів та мирового судді про позов Х. Я. Гу­зо­вича. Т. 2 23 січня 1912 р. - 11 червня 1918 р.
2465 Справа про розгляд скарги Товариства Московсько-Києво-Воронезької дороги на рішення Київського міського з'їзду мирових суддів у справі позову Н. М.-Д. Поляка до залізниці. Т. 1 30 травня 1918 р. - 13 серпня 1918 р.
2466 Справи Київського з'їзду мирових суддів та мирового судді про позов Н. М.-Д. Поляка. Т. 2 25 квітня 1911 р. - 11 червня 1918 р.
2467 Справа про розгляд скарги Е. Г. Зільбермана на рішення Київського міського з'їзду мирових суддів у справі його та М. Л. Жуковського позову до управління Південно-західної залізниці. Т. 1 12 липня 1918 р. - 13 серпня 1918 р.
2468 Справи Київського з'їзду мирових суддів та мирового судді про позов Е. Г. Зільбермана та М. Л. Жуковського. Т. 2 5 липня 1908 р. - 2 липня 1918 р.
2469 Справа про розгляд скарги управління Південно-західної залізниці на рішення Київського міського з'їзду мирових суддів у справі позову Г. Г. Фукса та І. Розенблята до залізниці. Т. 1 13 серпня 1918 р. - 21 квітня 1918 р.
2470 Справи Київського з'їзду мирових суддів та мирового судді про позов Г. Г. Фукса та І. Розенблята. Т. 2 17 березня 1908 р. - 17 червня 1918 р.
2471 Справа про розгляд скарги Ш. Паїна і Г. Орлова на рішення Київського міського з'їзду мирових суддів у справі їхнього позову до управління Південно-західної залізниці. Т. 1 15 липня 1918 р. - 18 листопада 1918 р.
2472 Те саме управління Південно-західної залізниці на рішення Київського міського з'їзду мирових суддів у справі позову Товариства Ходорковського цукрово-рафінадного заводу до залізниці. Т. 1 22 квітня 1918 р. - 24 січня 1919 р.
2473 Справа мирового судді про позов Товариства Ходорков­ського цукрово-рафінадного заводу. Т. 2 22 листопада 1911 р. - 31 травня 1918 р.
2474 Справа про розгляд скарги управління Південно-західної залізниці на рішення Київського міського з'їзду мирових суддів у справі позову Російського транспортного і страхового товариства до залізниці 26 лютого 1918 р. - 18 листопада 1918 р.
2475 Те саме у справі позову Я. Крупника та Я. Гохфельда до залізниці 11 травня 1918 р. - 18 листопада 1918 р.
2476 Справа про розгляд скарги Ш. М. Носкіна на рішення Київського міського з'їзду мирових суддів у справі його позову до управління Південно-західної залізниці. Т. 1 15 липня 1918 р. - 13 серпня 1918 р.
2477 Справи Київського міського з'їзду мирових суддів та мирового судді про позов Ш. М. Носкіна. Т. 2 9 жовтня 1912 р. - 28 травня 1918 р.
2478 Справа про розгляд скарги управління Південно-західної залізниці на рішення Київського міського з'їзду мирових суддів у справі позову Р. Ходорова та І. Лернера до залізниці. Т. 1 16 лютого 1918 р. - 24 січня 1919 р.
2479 Справа мирового судді про позов Р. Ходорова та І. Лернера. Т. 2 25 лютого 1913 р. - 3 червня 1918 р.
2480 Справа про розгляд скарги управління Південно-західної залізниці на рішення Київського міського з'їзду мирових суддів у справі позову Р. Ходорова та І. Лернера до залізниці. Т. 1 16 лютого 1918 р. - 24 січня 1919 р.
2481 Справи Київського міського з'їзду мирових суддів та мирового судді про позов Р. Ходорова та І. Лернера. Т. 2 26 лютого 1913 р. - 3 червня 1918 р.
2482 Справа про розгляд скарги управління Південно-західної залізниці на рішення Київського міського з'їзду мирових суддів у справі позову Ш. Г. Бурмана та І. Лернера до залізниці. Т. 1 18 травня 1918 р. - 13 серпня 1918 р.
2483 Справи Київського міського з'їзду мирових суддів та мирового судді про позов Ш. Г. Бурмана та І. Лернера. Т. 2 29 вересня 1910 р. - 17 червня 1918 р.
2484 Справа про розгляд скарги управління Південно-західної залізниці на рішення Київського міського з'їзду мирових суддів у справі позову М. Беккера до залізниці. Т. 1 13 квітня 1918 р. - 13 серпня 1918 р.
2485 Справи Київського міського з'їзду мирових суддів та мирового судді про позов М. Беккера. Т. 2 10 листопада 1907 р. - 11 травня 1918 р.
2486 Справа про розгляд скарги І. Вайсера на рішення Київського міського з'їзду мирових суддів у справі його позову до управління Південно-західної залізниці. Т. 1 28 травня 1918 р. - 13 серпня 1918 р.
2487 Справи Київського міського з'їзду мирових суддів та мирового судді про позов І. Вайсера. Т. 2 26 червня 1907 р. - 20 червня 1918 р.
2488 Справа про розгляд скарги управління Південно-західної залізниці на рішення Київського міського з'їзду мирових суддів у справі позову Ш. Носкіна до залізниці. Т. 1 21 травня 1918 р. - 13 серпня 1918 р.
2489 Справи Київського міського з'їзду мирових суддів та мирового судді про позов Ш. Носкіна. Т. 2 24 травня 1910 р. -  лютого 1916 р.
2490 Справа мирового судді про допит свідків. Т. 3 27 березня 1915 р. - 31 грудня 1915 р.
2491 Те саме. Т. 4 11 грудня 1913 р. - 5 серпня 1917 р.
2492 Те саме. Т. 5 14 січня 1917 р. - 27 травня 1918 р.
2493 Справа про розгляд скарги управління Південно-західної залізниці на рішення Київського міського з'їзду мирових суддів у справі позову Б. М. Шафаренко до залізниці. Т. 1 22 квітня 1918 р. - 13 серпня 1918 р.
2494 Справа мирового судді про позов Б. М. Шафаренко. Т. 2 20 липня 1915 р. - 3 червня 1918 р.
2495 Справа про розгляд скарги управління Південно-західної залізниці на рішення Київського міського з'їзду мирових суддів у справі позову Д. Я. Моргуліса дозалізниці 4 листопада 1917 р. - 18 листопада 1918 р.
2496 Справа про розгляд скарг А. Скловського, Ф. Тетієвської, управління Південно-західної залізниці на рішення Київського міського з'їзду мирових суддів у справі позову А. Скловського і С. Дівінської до залізниці. Т. 1 20 грудня 1917 р. - 13 серпня 1918 р.
2497 Справи Київського міського з'їзду мирових суддів та мирового судді про позов А. Склов­ського і С. Дівінської. Т. 2 10 вересня 1910 р. - 2 жовтня 1915 р.
2498 Справа мирового судді про позов Я. Унікеля, М. Тетієвського, А. Склов­ського С. Дівінської. Т. 3 10 червня 1910 р. - 12 червня 1918 р.
2499 Справа про розгляд скарги управління Південно-західної залізниці на рішення Бахмутського з'їзду мирових суддів у справі позову Д. Ф. Львова до залізниці 3 січня 1918 р. - 18 листопада 1918 р.
2500 Справа про розгляд скарги управління Південно-західної залізниці на рішення Київської судової палати у справі позову Х. Н.-З. Шнеєр­сона і С. А. Лернера до залізниці. Т. 1 13 березня 1918 р. - 16 серпня 1918 р.
2501 Справа Київського апеляційного суду про позов Х. Н.-З. Шнеєр­сона і С. А. Лернера. Т. 2 16 листопада 1915 р. - 16 квітня 1918 р.
2502 Справа Київського окружного суду про позов Х. Н.-З. Шнеєр­сона та С. А. Лернера. Т. 3 25 червня 1915 р. - 22 грудня 1917 р.
2503 Накладні на перевезення вантажів Першим товариством під'їзних залізничних шляхів в Росії. Т. 4 30 листопада 1913 р. - 28 грудня 1913 р.
2504 Справа про розгляд скарги управління Південно-західної залізниці на рішення Васильківського з'їзду мирових суддів у справі позову М. Зарикова до залізниці. Т. 1 21 серпня 1917 р. - 17 серпня 1918 р.
2505 Справи Васильків­ського з'їзду мирових суддів та мирового судді про позов М. Зарикова. Т. 2 12 вересня 1912 р. - 16 травня 1918 р.
2506 Справа про розгляд скарги управління Катерининської залізниці на рішення Харківської судової палати у справі позову М. та Г. Руденків до залізниці. Т. 1 21 грудня 1917 р. - 20 серпня 1918 р.
2507 Справа Харків­ської судової палати про позов М. К. та Г. Є. Руденків. Т. 2 12 грудня 1915 р. - 29 червня 1918 р.
2508 Справа Катерино­слав­сько­го окружного суду про позов М. К. та Г. Є. Руденків. Т. 2 10 серпня 1907 р. - 6 листопада 1917 р.
2509 Справа про розгляд скарги управління Катерининської залізниці на рішення Катеринослав­ського міського з'їзду мирових суддів у справі позову Д. Й. і М. С. Квашів, В. А. Ліфшица, М. Я. Гордона до залізниці. Т. 1 6 квітня 1918 р. - 24 січня 1919 р.
2510 Справа Катерино­слав­ського міського з'їзду мирових суддів про позов Д. Й. і М. С. Квашів, В. А. Ліфшица, М. Я. Гордона. Т. 2 18 грудня 1914 р. - 14 серпня 1918 р.
2511 Справа мирового судді про позов Д. Й. і М. С. Квашів, В. А. Ліфшица, М. Я. Гордона. Т. 3 4 лютого 1909 р. - 24 листопада 1914 р.
2512 Справа про розгляд скарги управління Запорізької залізниці на рішення Катерино­слав­сько­го міського з'їзду мирових суддів у справі позову Е. Г. Володарського до залізниці. Т. 1 17 липня 1918 р. - 24 січня 1919 р.
2513 Справа Катерино­слав­сько­го міського з'їзду мирових суддів про позов Е. Г. Володар­ського. Т. 2 19 січня 1918 р. - 31 липня 1918 р.
2514 Справа мирового судді про позов Е. Г. Володар­ського. Т. 3 21 квітня 1917 р. - 8 січня 1918 р.
2515 Справа про розгляд скарги управління Запорізької залізниці на рішення Катерино­слав­сько­го міського з'їзду мирових суддів у справі позову С. А. Левіта до залізниці 18 липня 1918 р. - 18 листопада 1918 р.
2516 Те саме у справі позову Е. Г. Володарського до залізниці. Т. 1 22 липня 1918 р. - 24 січня 1919 р.
2517 Справа Кате­рино­слав­ського міського з'їзду мирових суддів про позов Е. Г. Володарського. Т. 2 22 березня 1916 р. - 14 серпня 1918 р.
2518 Справа мирового судді про позов Е. Г. Володарського. Т. 3 27 листопада 1915 р. - 25 лютого 1916 р.
2519 Справа про розгляд скарги управління Південно-західної залізниці на рішення Київської судової палати у справі позову А. Б. Березіна та І. С. Вольберга до залізниці. Т. 1 20 лютого 1918 р. - 21 грудня 1918 р.
2520 Справа Київської судової палати про позов А. Б. Березіна та І. С. Вольберга. Т. 2 8 жовтня 1909 р. - 22 липня 1918 р.
2521 Справа Київського окружного суду про позов А. Б. Березіна та І. С. Вольберга. Т. 3 2 березня 1909 р. - 20 листопада 1917 р.
2522 Справа про розгляд скарги Б. Д. Брегмана на рішення Київського міського з'їзду мирових суддів у справі його позову до управління Південно-західної залізниці. Т. 1 20 червня 1918 р. - 23 серпня 1918 р.
2523 Справи Київського міського з'їзду мирових суддів та мирового судді про позов Б. Д. Брегмана. Т. 2 11 квітня 1913 р. - 3 серпня 1918 р.
2524 Справа про розгляд скарги управління Південно-західної залізниці на рішення Київського міського з'їзду мирових суддів у справі позову торгового дому “Братья Меркульевы и Кенин” до залізниці. Т. 1 13 квітня 1918 р. - 21 грудня 1918 р.
2525 Справи Київського міського з'їзду мирових суддів та мирового судді про позов торгового дому “Братья Меркульевы и Кенин”. Т. 2 31 жовтня 1908 р. - 11 липня 1918 р.
2526 Справа про розгляд скарги управління Південно-західної залізниці на рішення Київського міського з'їзду мирових суддів у справі позову Д. Я. Моргуліса до залізниці. Т. 2 14 червня 1918 р. - 4 січня 1919 р.
2527 Справи Київського міського з'їзду мирових суддів та мирового судді про позов Д. Я. Моргуліса. Т. 2 21 січня 1913 р. - 23 червня 1918 р.
2528 Справа про розгляд скарги управління Південно-західної залізниці на рішення Київського міського з'їзду мирових суддів у справі позову Ш. Носкіна до залізниці. Т. 1 8 червня 1918 р. - 29 серпня 1918 р.
2529 Справи Київського міського з'їзду мирових суддів та мирового судді про позов Ш. Носкіна. Т. 2 7 липня 1910 р. - 19 липня 1918 р.
2530 Справа про розгляд скарги М. Штернберга і М. Зорницького на рішення Київського місько­го з'їзду мирових суддів у справі їхнього позову до управління Південно-західної залізниці. Т. 1 17 травня 1918 р. - 26 грудня 1918 р.
2531 Справи Київського міського з'їзду мирових суддів та мирово­го судді про позов М. Штернберга та М. Зорницького. Т. 2 1 квітня 1910 р. - 20 липня 1916 р.
2532 Те саме судового пристава про позов М. Штерн­берга та М. Зорницького. Т. 3 5 червня 1910 р. - 5 грудня 1916 р.
2533 Справа про розгляд скарги С. М. Шафаренка та Б. М. Беніна на рішення Київського міського з'їзду мирових суддів у справі їхнього позову до Москов­сько-Києво-Воронезької залізниці. Т. 1 30 травня 1918 р. - 29 серпня 1918 р.
2534 Справи Київського міського з'їзду мирових суддів та мирового судді про позов С. М. Ша­фаренка та Б. М. Беніна. Т. 2 13 жовтня 1912 р. - 17 липня 1918 р.
2535 Справа про розгляд скарги управління Південно-західної залізниці на рішення Київського міського з'їзду мирових суддів у справі позову залізниці до Олекснадрівського товариства цукрових заводів. Т. 1 12 березня 1918 р. - 29 серпня 1918 р.
2536 Справи Київського міського з'їзду мирових суддів та мирового судді про позов управління Південно-західної залізниці. Т. 2 9 березня 1911 р. - 2 червня 1918 р.
2537 Справа про розгляд скарги Ш. М. Паїна і С. М. Шафаренка на рішення Київського міського з'їзду мирових суддів у справі їхнього позову до Товариства Московсько-Києво-Воронезької залізниці. Т. 1 29 травня 1918 р. - 26 грудня 1918 р.
2538 Справи Київського міського з'їзду мирових суддів та мирового судді про позов Ш. М. Паїна і С. М. Шафаренка. Т. 2 13 серпня 1910 р. - 12 червня 1918 р.
2539 Справа про розгляд скарги С. М. Шафаренка на рішення Київського міського з'їзду мирових суддів у справі його позову до управління Південно-західної залізниці. Т. 1 20 червня 1918 р. - 29 серпня 1918 р.
2540 Справи Київського міського з'їзду мирових суддів та мирового судді про позов С. М. Шафаренка. Т. 2 2 лютого 1908 р. - 8 серпня 1918 р.
2541 Справа про розгляд скарги управління Південно-західної залізниці на рішення Київського міського з'їзду мирових суддів у справі позову Б. Вайсера та Д. Хазінса до залізниці. Т. 1 4 грудня 1917 р. - 29 серпня 1918 р.
2542 Справи Київського міського з'їзду мирових суддів та мирового судді про позов Б. Вайсера, М. С. Беккера та Д. Хазінса. Т. 2 1 лютого 1909 р. - 10 серпня 1918 р.
2543 Справа про розгляд скарги С. М. Шафаренка, Б. М. Беніна на рішення Київського міського з'їзду мирових суддів у справі їхнього позову до Товариства Московсько-Києво-Воронезької залізниці. Т. 1 29 травня 1918 р. - 29 серпня 1918 р.
2544 Справи Київського міського з'їзду мирових суддів та мирового судді про позов С. М. Шафаренка, Б. М. Беніна. Т. 2 13 жовтня 1912 р. - 17 липня 1918 р.
2545 Справа про розгляд скарги Ш. М. Носкіна на рішення Київського міського з'їзду мирових суддів у справі його позову до управління Південно-західної залізниці. Т. 1 20 серпня 1917 р. - 29 серпня 1918 р.
2546 Справи Київського міського з'їзду мирових суддів та мирового судді про позов Ш. М. Носкіна. Т. 2 1 листопада 1912 р. - 20 липня 1918 р.
2547 Справа про розгляд скарги управління Південно-західної залізниці на рішення Київського міського з'їзду мирових суддів у справі позову Ш. О. Ле­щинського до залізниці. Т. 1 5 червня 1917 р. - 29 серпня 1918 р.
2548 Справи Київського міського з'їзду мирових суддів та мирового судді про позов Ш. О. Лещинського. Т. 2 29 січня 1909 р. - 20 липня 1918 р.
2549 Справа про розгляд скарги Ш. М. Носкіна на рішення Київського міського з'їзду мирових суддів у справі його позову до управління Південно-західної залізниці. Т. 1 31 січня 1918 р. - 29 серпня 1918 р.
2550 Справи Київського міського з'їзду мирових суддів та мирового судді про позов Ш. М. Носкіна. Т. 2 3 листопада 1911 р. - 24 липня 1918 р.
2551 Справа про розгляд скарги управління Південно-західної залізниці на рішення Одеського міського з'їзду мирових суддів у справі позову Л. Гінзбурга до залізниці. Т. 1 18 травня 1918 р. - 30 серпня 1918 р.
2552 Справи Одеського міського з'їзду мирових суддів та мирового судді про позов Л. Гінзбурга. Т. 2 7 вересня 1905 р. - 2 квітня 1918 р.
2553 Справа про розгляд скарги Е. М. Арбітмана на рішення Уманського з'їзду мирових суддів у справі його позову до управління Південно-західної залізниці. Т. 1 12 липня 1917 р. - 31 серпня 1918 р.
2554 Справи Уманського з'їзду мирових суддів та мирового судді про позов Е. М. Арбітмана. Т. 2 11 квітня 1915 р. - 21 березня 1916 р.
2555 Справа мирового судді про допит експерта В. Вороніна. Т. 3 8 липня 1916 р. - 12 липня 1917 р.
2556 Справа про розгляд скарги Ш. М. Носкіна на рішення Київського міського з'їзду мирових суддів у справі його позову до Товариства Московсько-Києво-Воронезької залізниці. Т. 1 21 липня 1918 р. - 31 серпня 1918 р.
2557 Справи Київського з'їзду мирових суддів та мирового судді про позов Ш. М. Носкіна. Т. 2 15 лютого 1913 р. - 17 липня 1918 р.
2558 Справа про розгляд скарги управління Південно-західної залізниці на рішення Київського міського з'їзду мирових суддів у справі позову Товариства Ялтушковської цукроварні до залізниці. Т. 1 10 червня 1911 р. - 31 серпня 1918 р.
2559 Справи Київського з'їзду мирових суддів та мирового судді про позов Товариства Ялтушковської цукроварні. Т. 2 3 червня 1910 р. - 17 серпня 1918 р.
2560 Справа про розгляд скарги Ш. Паїна на рішення Київського міського з'їзду мирових суддів у справі його позову до Товариства Московсько-Києво-Воронезької залізниці. Т. 1 29 липня 1918 р. - 31 серпня 1918 р.
2561 Справи Київського з'їзду мирових суддів та мирового судді про позов Ш. Паїна. Т. 2 21 червня 1907 р. - 17 липня 1918 р.
2562 Справа про розгляд скарги управління Південно-західної залізниці на рішення Київської судової палати у справі позову Ш. Г. Бурмана і Р. М. Гінзбург до залізниці. Т. 1 20 лютого 1918 р. - 21 грудня 1918 р.
2563 Справа Київської судової палати про позов Ш. Г. Бурмана і Р. М. Гінзбург. Т. 2 20 червня 1913 р. - 22 липня 1918 р.
2564 Справа Київського окружного суду про позов Ш. Г. Бурмана і Р. М. Гінзбург. Т. 3 30 листопада 1912 р. - 18 грудня 1917 р.
2565 Справа про розгляд скарги управління Запорізької залізниці на рішення Катерино­слав­сько­го міського з'їзду мирових суддів у справі позову М. Л. Файнштейна до залізниці. Т. 1 3 серпня 1918 р. - 26 грудня 1918 р.
2566 Справа Катерино­слав­сько­го міського з'їзду мирових суддів про позов М. Л. Файнштейна. Т. 2 31 жовтня 1917 р. - 31 серпня 1918 р.
2567 Справа мирового судді про позов М. Л. Файнштейна. Т. 3 2 травня 1916 р. - 10 жовтня 1917 р.
2568 Справа про розгляд скарги управління Південно-західної залізниці на рішення Київської судової палати у справі позову Г. Г. Фукса до залізниці. Т. 1 13 березня 1918 р. - 7 вересня 1918 р.
2569 Справа Київської судової палати про позов А.-Г. Б. та Г. Г. Фуксів. Т. 2 1 серпня 1911 р. - 22 липня 1918 р.
2570 Справа Київського окружного суду про позов А.-Г. Б. Фукса. Т. 3 20 січня 1911 р. - 13 травня 1918 р.
2571 Справа про розгляд скарги управління Південно-західної залізниці на рішення Київської судової палати у справі позову М. І. А. Штернберга до залізниці 9 березня 1918 р. - 21 грудня 1918 р.
2572 Вибула
2573 Справа про розгляд скарги управління Південно-західної залізниці на рішення Київської судової палати у справі позову Товариства Кисилівського рафінадного заводу до залізниці 30 травня 1918 р. - 18 листопада 1918 р.
2574 Справа про розгляд скарги управління Південно-західної залізниці на рішення Київської судової палати у справі позову Г. Г. Фукса до залізниці. Т. 1 18 березня 1918 р. - 7 вересня 1918 р.
2575 Справа Київської судової палати про позов Г. Г. Фукса. Т. 2 6 жовтня 1912 р. - 23 липня 1918 р.
2576 Справа Київського окружного суду про позов Г. Г. Фукса. Т. 3 3 квітня 1912 р. - 4 квітня 1918 р.
2577 Справа про розгляд скарги управління Південно-західної залізниці на рішення Одеського міського з'їзду мирових суддів у справі позову М. Трейстмана до залізниці. Т. 1 11 червня 1918 р. - 21 грудня 1918 р.
2578 Справа мирового судді про позов М. Трейстмана. Т. 2 20 листопада 1918 р. - 30 грудня 1918 р.
2579 Справа Одеського міського з'їзду мирових суддів про позов М. Трейстмана. Т. 3 1 березня 1917 р. - 8 липня 1918 р.
2580 Справа про розгляд скарги управління Південно-західної залізниці на рішення Одеського міського з'їзду мирових суддів у справі позову П. О. Старцева до залізниці. Т. 1 13 серпня 1918 р. - 21 грудня 1918 р.
2581 Справа мирового судді про позов П. О. Старцева. Т. 2 17 березня 1917 р. - 8 листопада 1917 р.
2582 Справа про розгляд скарги управління Південно-західної залізниці на рішення Мелітополь­ського з'їзду мирових суддів у справі позову Г. І. Файнберга та М. І. Маргуліса до залізниці. Т. 1 3 жовтня 1917 р. - 26 грудня 1918 р.
2583 Справа Мелі­то­поль­ського з'їзду мирових суддів про позов Г. І. Файнберга та М. І. Маргуліса. Т. 2 26 грудня 1918 р.
2584 Справа мирового судді про позов Г. І. Файнберга та М. І. Маргуліса. Т. 3 9 січня 1917 р. - 30 травня 1917 р.
2585 Справа повітового члена Сімферопольського окружного суду про позов Г. І. Файнберга та М. І. Маргуліса. Т. 4 8 листопада 1910 р. - 14 грудня 1916 р.
2586 Справа про розгляд скарги управління Запорізької залізниці на рішення Кате­рино­слав­ського міського з'їзду мирових суддів у справі позову М. Я. Гордона та М. Я. Айзен­берг до залізниці. Т. 1 6 серпня 1918 р. - 13 вересня 1918 р.
2587 Справа Катерино­слав­сько­го міського з'їзду мирових суддів про позов М. Я. Гордона та М. Я. Айзен­берг. Т. 2 15 грудня 1917 р. - 5 вересня 1918 р.
2588 Справи повітового члена Кате­рино­слав­ського окружного суду та мирового судді про позов М. Я. Гордона та М. Я. Айзенберг. Т. 3 19 лютого 1911 р. - 30 листопада 1917 р.
2589 Справа про розгляд скарги управління Запорізької залізниці на рішення Кате­рино­слав­ського міського з'їзду мирових суддів у справі позову С. А. Левіта до залізниці. Т. 1 9 серпня 1918 р. - 21 грудня 1918 р.
2590 Справа Катерино­слав­сько­го міського з'їзду мирових суддів про позов С. А. Левіта. Т. 2 14 листопада 1917 р. - 4 вересня 1918 р.
2591 Справа мирового судді про позов С. А. Левіта. Т. 3 2 червня 1917 р. - 17 листопада 1917 р.
2592 Справа про розгляд скарги управління Південно-західної залізниці на рішення Київського міського з'їзду мирових суддів у справі позову залізниці до К. М. Ніколаєва. Т. 1 10 квітня 1917 р. - 16 вересня 1918 р.
2593 Справи Київського міського з'їзду мирових суддів та мирового судді про позов управління Південно-західної залізниці. Т. 2 30 жовтня 1915 р. - 20 серпня 1918 р.
2594 Справа про розгляд скарги управління Південно-західної залізниці на рішення Київської судової палати у справі позову Б. Д. Брегмана до залізниці. Т. 1 28 травня 1918 р. - 28 листопада 1918 р.
2595 Справа Київської судової палати про позов Б. Д. Брегмана. Т. 2 14 травня 1915 р. - 9 липня 1918 р.
2596 Справа Київського окружного суду про позов Б. Д. Брегмана. Т. 3 18 лютого 1914 р. - 1 квітня 1918 р.
2597 Справа про розгляд скарги управління Південно-західної залізниці на рішення Київської судової палати у справі позову Л. М. Фіша до залізниці. Т. 1 25 червня 1918 р. - 17 вересня 1918 р.
2598 Справа Київської судової палати про позов Л. М. Фіша. Т. 2 6 березня 1917 р. - 25 липня 1918 р.
2599 Справа Київського окружного суду про позов Л. М. Фіша. Т. 3 12 травня 1916 р. - 29 травня 1918 р.
2600 Справа Київської судової палати про позов Л. М. Фіша до Південно-західної залізниці. Т. 1 22 квітня 1915 р. - 12 червня 1918 р.
2601 Справа Київського окружного суду про позов Л. М. Фіша до Південно-західної залізниці. Т. 2 19 травня 1914 р. - 20 грудня 1917 р.
2602 Справа про розгляд скарги управління Південно-західної залізниці на рішення Київської судової палати у справі позову Л. М. Фіша до залізниці. Т. 3 5 березня 1918 р. - 17 вересня 1918 р.
2603 Те саме С. Г. Фукса і М. Б. Чапника до залізниці. Т. 1 28 травня 1918 р. - 17 вересня 1918 р.
2604 Справа Київської судової палати про позов С. Г. Фукса і М. Б. Чапника. Т. 2 17 серпня 1912 р. - 27 липня 1918 р.
2605 Справа Київського окружного суду про позов С. Г. Фукса і М. Б. Чапника. Т. 3 20 січня 1912 р. - 11 квітня 1918 р.
2606 Справа про розгляд скарги управління Запорізької залізниці на рішення Катерино­слав­сько­го міського з'їзду мирових суддів у справі позову В. Є. Ульякіна до залізниці. Т. 1 6 липня 1918 р. - 19 вересня 1918 р.
2607 Справа Катерино­слав­сько­го міського з'їзду мирових суддів про позов В. Є. Ульякіна. Т. 2 5 лютого 1918 р. - 13 вересня 1918 р.
2608 Справа мирового судді про позов В. Є. Ульякіна. Т. 3 7 вересня 1917 р. - 15 січня 1918 р.
2609 Справа про розгляд скарги управління Запорізької залізниці на рішення Катерино­слав­сько­го міського з'їзду мирових суддів у справі позову С. Б. Рапопорта і Б. Я. Бабинської до залізниці. Т. 1 24 серпня 1918 р. - 12 вересня 1918 р.
2610 Справа Катерино­слав­сько­го міського з'їзду мирових суддів про позов С. Б. Рапопорта і Б. Я. Бабинської. Т. 2 6 листопада 1917 р. - 4 вересня 1918 р.
2611 Справа мирового судді про позов С. Б. Рапопорта і Б. Я. Бабинської. Т. 3 31 жовтня 1916 р. - 11 жовтня 1917 р.
2612 Справа про розгляд скарги С. Б. Рапопорта на рішення Катерино­слав­сько­го міського з'їзду мирових суддів у справі його позову до управління Катеринен­ської залізниці. Т. 1 16 липня 1918 р. - 21 грудня 1918 р.
2613 Справа Катерино­слав­сько­го міського з'їзду мирових суддів про позов С. Б. Рапопорта. Т. 2 7 грудня 1917 р. - 13 вересня 1918 р.
2614 Справа мирового судді про позов С. Б. Рапопорта. Т. 3 2 січня 1916 р. - 27 грудня 1917 р.
2615 Справа про розгляд скарги управління Запорізької залізниці на рішення Катерино­слав­сько­го міського з'їзду мирових суддів у справі позову Е. Г. Володарського до залізниці 31 серпня 1918 р. - 18 листопада 1918 р.
2616 Справа про розгляд скарги управління Південно-західної залізниці на рішення Васильківського з'їзду мирових суддів у справі позову Я. Гохфельда до залізниці. Т. 1 2 жовтня 1917 р. - 24 вересня 1918 р.
2617 Справи Василь­ків­ського з'їзду мирових суддів та мирового судді про позов Я. Гохфельда. Т. 2 18 квітня 1912 р. - 4 серпня 1917 р.
2618 Справа про розгляд скарги управління Південно-західної залізниці на рішення Радомишльського з'їзду мирових суддів у справі позову залізниці до М.-С. Л. Ельбирта. Т. 1 13 вересня 1918 р. - 24 вересня 1918 р.
2619 Справа Радомильського з'їзду мирових суддів про позов М.-С. Л. Ельбирта. Т. 2 9 листопада 1917 р. - 19 вересня 1918 р.
2620 Справа мирового судді про позов М.-С. Л. Ельбирта. Т. 3 8 липня 1917 р. - 31липня 1917 р.
2621 Справа про розгляд скарги управління Правобережної залізниці на рішення Радомишль­ського з'їзду мирових суддів у справі позову М. Ельбирта до залізниці. Т. 1 16 вересня 1918 р. - 24 вересня 1918 р.
2622 Справа Радомишльського з'їзду мирових суддів про позов М. Ельбирта. Т. 2 9 жовтня 1917 р. - 18 вересня 1918 р.
2623 Справа мирового судді про позов М. Ельбирта. Т. 3 14 липня 1917 р. - 31 липня 1917 р.
2624 Справа про розгляд скарги управління Південно-західної залізниці на рішення Київської судової палати у справі позову Х. Я. Гузовича до залізниці. Т. 1 27 травня 1918 р. - 24 вересня 1918 р.
2625 Справа Київської судової палати про позов Х. Я. Гузовича. Т. 2 1 червня 1916 р. - 22 липня 1918 р.
2626 Справа Київського окружного суду про позов Х. Я. Гузовича. Т. 3 20 вересня 1914 р. - 26 березня 1918 р.
2627 Справа про розгляд скарги управління Запорізької залізниці на рішення Катеринослав­ського з'їзду мирових суддів у справі позову Й. І. Коссовського до залізниці. Т. 1 26 липня 1918 р. - 28 вересня 1918 р.
2628 Справа Катеринослав­ського з'їзду мирових суддів про позов Й. І. Коссовського. Т. 2 11 грудня 1917 р. - 24 вересня 1918 р.
2629 Справа мирового судді про позов Й. І. Коссовського. Т. 3 12 вересня 1917 р. - 17 листопада 1917 р.
2630 Справа про розгляд скарги управління Південно-західної залізниці на рішення Одеської судової палати у справі позову торговельного дому “І. Морейнис” до залізниці. Т. 1 8 липня 1918 р. - 2 жовтня 1918 р.
2631 Справа Одеської судової палати про позов торговельного дому “І. Морейнис”. Т. 2 19 листопада 1916 р. - 30 серпня 1918 р.
2632 Справа Одеського окружного суду про позов торговельного дому “І. Морейнис”. Т. 3 8 лютого 1912 р. - 30 липня 1918 р.
2633 Книги записів ордерів та інкасаторів торговельного дому “І. Морейнис”. Т. 4 1 січня 1909 р. - 13 січня 1918 р.
2634 Справа про розгляд скарги управління Південно-західної залізниці на рішення Катеринослав­сько­го окружного суду у справі позову Л. С. Файлен­богена до залізниці. Т. 1 24 січня 1918 р. - 2 жовтня 1918 р.
2635 Справа Катерино­слав­сько­го окружного суду про позов Л. С. Файлен­богена. Т. 2 27 травня 1908 р. - 28 березня 1918 р.
2636 Справа повітового члена Катерино­слав­сько­го окружного суду про позов Л. С. Файленбогена. Т. 3 22 грудня 1907 р. - 5 червня 1908 р.
2637 Справа про розгляд скарги управління Південно-західної залізниці на рішення Київської судової палати у справі позову Л. М.-М. Мільгрома до залізниці. Т. 1 20 березня 1918 р. - 20 грудня 1918 р.
2638 Справа Київської судової палати про позов Л. М.-М. Мільгрома. Т. 2 30 червня 1917 р. - 3 вересня 1918 р.
2639 Справа Київського окружного суду про позов Л. М.-М. Мільгрома. Т. 3 19 жовтня 1916 р. - 6 січня 1918 р.
2640 Справа про розгляд скарги управління Південно-західної залізниці на рішення Київської судової палати у справі позову А. Б. Березіна і З. З. Персица. Т. 1 12 березня 1918 р. - 21 грудня 1918 р.
2641 Справа Київської судової палати про позов А. Б. Березіна, З. З. Персица, Я. М. Страшуна. Т. 2 31 травня 1910 р. - 26 липня 1918 р.
2642 Справа Київського окружного суду про позов А. Б. Березіна, З. З. Персица. Т. 3 26 січня 1910 р. - 12 грудня 1917 р.
2643 Справа про розгляд скарги управління Південно-західної залізниці на рішення Одеського міського з'їзду мирових суддів у справі позову З. Воробейчика до залізниці. Т. 1 1 липня 1917 р. - 4 жовтня 1918 р.
2644 Справа мирового судді про позов З. Воробейчика. Т. 2 7 липня 1915 р. - 14 червня 1917 р.
2645 Справа про розгляд скарги управління Правобережної залізниці на рішення Одеського міського з'їзду мирових суддів у справі позову Й. Л. Ельштейна до залізниці. Т. 1 22 липня 1917 р. - 4 жовтня 1918 р.
2646 Справа мирового судді про позов Й. Л. Ельштейна. Т. 2 29 листопада 1916 р. - 7 липня 1917 р.
2647 Справа про розгляд скарги В. Х. Френкеля на ухвалу Катерино­слав­сько­го міського з'їзду мирових суддів у справі його позову до Запорізької залізниці. Т. 1 31 липня 1918 р. - 4 жовтня 1918 р.
2648 Справа Катерино­слав­сько­го міського з'їзду мирових суддів про позов В. Х. Френкеля. Т. 2 5 лютого 1918 р. - 28 вересня 1918 р.
2649 Справа мирового судді про позов В. Х. Френкеля. Т. 3 20 липня 1917 р. - 15 січня 1918 р.
2650 Справа про розгляд скарги управління Запорізької залізниці на рішення Кате­рино­слав­ського міського з'їзду мирових суддів у справі позову Е. Г. Володарського та М. Б. Красновського до залізниці. Т. 1 9 вересня 1918 р. - 4 жовтня 1918 р.
2651 Справа Кате­рино­слав­ського міського з'їзду мирових суддів про позов Е. Г. Володарського та М. Б. Красновського. Т. 2 1 лютого 1918 р. - 28 вересня 1918 р.
2652 Справа мирового судді про позов Е. Г. Володарського та М. Б. Красновського. Т. 3 17 травня 1916 р. - 15 січня 1918 р.
2653 Справа про розгляд скарги управління Запорізької залізниці на рішення Кате­рино­слав­ського міського з'їзду мирових суддів у справі позову С. та Е. Рапопортів, К. Ш. Лівшиц до залізниці. Т. 1 7 вересня 1918 р. - 4 жовтня 1918 р.
2654 Справа Кате­рино­слав­ського міського з'їзду мирових суддів про позов С. Б. та Е. Ш. Рапопортів, К. Ш. Лівшиц. Т. 2 13 квітня 1918 р. - 28 вересня 1918 р.
2655 Справа мирового судді про позов С. Б. та Е. Ш. Рапо­портів, К. Ш. Лівшиц. Т. 3 3 грудня 1915 р. - 12 березня 1918 р.
2656 Справа про розгляд скарги Г. Е. Володарського на рішення Кате­рино­слав­ського міського з'їзду мирових суддів у справі його позову до Катерининської залізниці. Т. 1 12 червня 1918 р. - 26 грудня 1918 р.
2657 Справа Кате­рино­слав­ського міського з'їзду мирових суддів про позов Г. Е. Володарського. Т. 2 23 листопада 1917 р. - 3 жовтня 1918 р.
2658 Справа мирового судді про позов Г. Е. Володарського. Т. 3 14 серпня 1917 р. - 28 жовтня 1917 р.
2659 Справа про розгляд скарги управління Запорізької залізниці на рішення Катерино­слав­сько­го з'їзду мирових суддів у справі позову Е. Ш. Рапопорт до залізниці. Т. 1 13 серпня 1918 р. - 10 жовтня 1918 р.
2660 Справа мирового судді про позов Е. Ш. Рапопорт. Т. 2 23 червня 1910 р. - 3 травня 1916 р.
2661 Справа Катерино­слав­сько­го з'їзду мирових суддів про позов Е. Ш. Рапопорт. Т. 3 27 травня 1916 р. - 24 вересня 1918 р.
2662 Справа про розгляд скарги управління Запорізької залізниці на рішення Катерино­слав­сько­го міського з'їзду мирових суддів у справі позову М. Я. Гордона, А. М. Ізгура, І.-Л. Х.-Л. Славуцького до залізниці. Т. 1 9 вересня 1918 р. - 26 грудня 1918 р.
2663 Справа Катерино­слав­сько­го міського з'їзду мирових суддів про позов М. Я. Гордона, А. М. Ізгура, І.-Л. Х.-Л. Славуцького. Т. 2 8 лютого 1918 р. - 30 вересня 1918 р.
2664 Справа мирового судді про позов М. Я. Гордона, А. М. Ізгура, І.-Л. Х.-Л. Славуцького. Т. 3 9 червня 1913 р. - 15 січня 1918 р.
2665 Справа про розгляд скарги управління Ризько-Орловської залізниці на рішення Харків­ського міського з'їзду мирових суддів у справі взаємних позовів залізниці та М. Г. Хайкіна. Т. 1 30 липня 1918 р. - 26 грудня 1918 р.
2666 Справа Харківського міського з'їзду мирових суддів про позов управління Ризько-Орловської залізниці. Т. 2 7 вересня 1915 р. - 24 червня 1918 р.
2667 Справа мирового судді про позов управління Ризько-Орловської залізниці. Т. 3 5 лютого 1914 р. - 5липня 1916 р.
2668 Справа про розгляд скарги управління Південно-західної залізниці на рішення Луцького з'їзду мирових суддів у справі позову залізниці до М. Ш. Рейдера. Т. 1 3 серпня 1918 р. - 15 жовтня 1918 р.
2669 Справа Луцького з'їзду мирових суддів про позов управління Південно-західної залізниці. Т. 2 13 липня 1915 р. - 7 серпня 1918 р.
2670 Справа мирового судді про позов управління Південно-західної залізниці. Т. 3 5 червня 1915 р. - 10 серпня 1915 р.
2671 Справа про розгляд скарги управління Південно-західної залізниці на рішення Одеського міського з'їзду мирових суддів у справі позову залізниці до Ш. Л. Мроста. Т. 1 7 вересня 1918 р. - 15 жовтня 1918 р.
2672 Справа Одеського міського з'їзду мирових суддів про позов Південно-західної залізниці. Т. 2 13 березня 1912 р. - 12 травня 1918 р.
2673 Справа мирового судді про позов Південно-західної залізниці. Т. 3 11 квітня 1907 р. - 1 квітня 1911 р.
2674 Справа про розгляд скарги управління Південної залізниці на рішення Харківського місько­го з'їзду мирових судів у справі позову Р. Л.-І. Біло­польського до залізниці. Т. 1 5 липня 1917 р. - 16 жовтня 1918 р.
2675 Справа Харківського міського з'їзду мирових судів про позов Р. Л.-І. Білопольського. Т. 2 22 грудня 1912 р. - 12 травня 1917 р.
2676 Справа мирового судді про позов Р. Л.-І. Білопольського. Т. 3 26 лютого 1909 р. - 30 листопада 1912 р.
2677 Справа про розгляд скарги управління Південної залізниці на рішення Харківського місько­го з'їзду мирових судів у справі позову Р. Л. Біло­польського та А. Камінського до залізниці. Т. 1 31 липня 1917 р. - 16 жовтня 1918 р.
2678 Справа Харківського міського з'їзду мирових суддів про позов Р. Л. Біло­польського та А. Л. Камінського. Т. 2 17 березня 1916 р. - 6 липня 1917 р.
2679 Справа мирового судді про позов Р. Л. Біло­польського та А. Л. Камінського. Т. 3 23 вересня 1915 р. - 18 лютого 1916 р.
2680 Справа про розгляд скарги управління Правобережної залізниці на рішення Одеського міського з'їзду мирових суддів у справі позову А. Шехтмана до залізниці. Т. 1 13 вересня 1918 р. - 15 жовтня 1918 р.
2681 Справа Одеського міського з'їзду мирових суддів про позов А. Шехтмана. Т. 2 16 лютого 1917 р. - 22 серпня 1918 р.
2682 Справа мирового судді про позов А. Шехтмана. Т. 3 5 вересня 1916 р. - 3 лютого 1917 р.
2683 Справа про розгляд скарги М. Ю. Пасинюка на рішення Київ­ського міського з'їзду мирових суддів у справі його позову до управління Південно-західної залізниці. Т. 1 17 квітня 1917 р. - 21 жовтня 1918 р.
2684 Справи Київ­ського міського з'їзду мирових суддів та мирового судді про позов М. Ю. Пасинюка. Т. 2 11 червня 1916 р. - 5 серпня 1918 р.
2685 Справа про розгляд скарги Б. Д. Брегмана на рішення Київ­ського міського з'їзду мирових суддів у справі його позову до управління Південно-західної залізниці. Т. 1 3 квітня 1918 р. - 21 жовтня 1918 р.
2686 Справа Київ­ського міського з'їзду мирових суддів про позов Б. Д. Брегмана. Т. 2 6 вересня 1918 р. - 27 серпня 1918 р.
2687 Справа про розгляд скарги Ш. Носкіна на рішення Київського міського з'їзду мирових суддів у справі його позову до управління Південно-західної залізниці. Т. 1 27 липня 1918 р. - 21 жовтня 1918 р.
2688 Справи Київ­ського міського з'їзду мирових суддів та мирового судді про позов Ш. Носкіна. Т. 2 3 лютого 1909 р. - 27 серпня 1918 р.
2689 Справа про розгляд скарги управління Південно-західної залізниці на рішення Київського міського з'їзду мирових суддів у справі позову Ш. Паїна до залізниці. Т. 1 11 травня 1918 р. - 21 жовтня 1918 р.
2690 Справа мирового суддів про позов Ш. Паїна. Т. 2 12 лютого 1909 р. - 25 липня 1918 р.
2691 Справа про розгляд скарги управління Південно-західної залізниці на рішення Київського міського з'їзду мирових суддів у справі позову Г. С. Рабіновича до залізниці. Т. 1 16 серпня 1918 р. - 21 жовтня 1918 р.
2692 Справа Київського міського з'їзду мирових суддів про позов Г. С. Рабіновича. Т. 2 31 травня 1910 р. - 12 вересня 1918 р.
2693 Справа про розгляд скарги управління Південно-західної залізниці на рішення Київського міського з'їзду мирових суддів у справі позову Товариства Кісельов­ських цукрових заводів до залізниці. Т. 1 21 червня 1918 р. - 21 жовтня 1918 р.
2694 Справа Київського міського з'їзду мирових суддів про позов Товариства Кісельовських цукрових заводів. Т. 2 1червня 1918 р. - 30 серпня 1918 р.
2695 Справа про розгляд скарги Ш. М. Носкіна та Б. М. Беніна на рішення Київського міського з'їзду мирових суддів у справі їхнього позову до управління Південно-західної залізниці. Т. 1 27 липня 1918 р. - 26 грудня 1918 р.
2696 Справи Київського міського з'їзду мирових суддів та мирового судді про позов Ш. М. Носкіна та Б. М. Беніна. Т. 2 23 лютого 1913 р. - 4 вересня 1918 р.
2697 Справа про розгляд скарги управління Південно-західної залізниці на рішення Київського міського з'їзду мирових суддів у справі позову М. Гонора до залізниці. Т. 1 22 червня 1918 р. - 21 жовтня 1918 р.
2698 Справи Київського міського з'їзду мирових суддів та мирового судді про позов М. Гонора. Т. 2 6 вересня 1910 р. - 15 липня 1918 р.
2699 Справа про розгляд скарги управління Південно-західної залізниці на рішення Київської судової палати у справі позову Б. Д. Брегмана до залізниці. Т. 1 25 травня 1918 р. - 28 листопада 1918 р.
2700 Справа Київського окружного суду про позов Б. Д. Брегмана. Т. 2 16 березня 1912 р. - 22 березня 1918 р.
2701 Справа Київської судової палати про позов Б. Д. Брегмана. Т. 3 11 липня 1912 р. - 29 листопада 1916 р.
2702 Те саме. Т. 4 4 жовтня 1916 р. - 15 жовтня 1918 р.
2703 Справа про розгляд скарги управління Південно-західної залізниці на рішення Київського міського з'їзду мирових суддів у справі позову І. А. Лернера до залізниці. Т. 1 26 квітня 1918 р. - 1 листопада 1918 р.
2704 Справа мирового судді про позов І. А. Лернера. Т. 2 7 червня 1912 р. - 24 вересня 1913 р.
2705 Теж саме. Т. 3 24 вересня 1913 р. - 19 липня 1918 р.
2706 Справа про розгляд скарги управління Південно-західної залізниці на рішення Київського міського з'їзду мирових суддів у справі позову Л. Б. Ціонського до залізниці. Т. 1 11 вересня 1917 р. - 30 жовтня 1918 р.
2707 Справи Київського міського з'їзду мирових суддів та мирового судді про позов Л. Б. Ціонського. Т. 2 16 березня 1901 р. - 23 серпня 1918 р.
2708 Справа про розгляд скарги І. Д. Носкіної на рішення Київського міського з'їзду мирових суддів у справі її позову до управління Південно-західної залізниці. Т. 1 31 січня 1918 р. - 24 січня 1919 р.
2709 Справи Київського міського з'їзду мирових суддів та мирового судді про позов І. Д. Носкіної. Т. 2 11 серпня 1914 р. - 23 серпня 1918 р.
2710 Справа про розгляд скарги М. Й. Тетельбаума на рішення Київського з'їзду мирових суддів у справі його позову до управління Південно-західної залізниці. Т. 1 27 листопада 1917 р. - 4 листопада 1918 р.
2711 Справи Київського з'їзду мирових суддів та мирового судді про позов М. Й. Тетельбаума. Т. 2 12 лютого 1913 р. - 26 серпня 1918 р.
2712 Справа про розгляд скарги управління Південно-західної залізниці на рішення Київського міського з'їзду мирових суддів у справі позову Ш. Б. Фрідмана до залізниці. Т. 1 24 жовтня 1917 р. - 1 листопада 1918 р.
2713 Справи Київського з'їзду мирових суддів та мирового судді про позов Ш. Б. Фрідмана. Т. 2 15 серпня 1914 р. - 19 вересня 1918 р.
2714 Справа про розгляд скарги управління Південно-західної залізниці на рішення Київського міського з'їзду мирових суддів у справі позову М. Куржніра до залізниці. Т. 1 3 жовтня 1917 р. - 26 грудня 1918 р.
2715 Справи Київського міського з'їзду мирових суддів та мирового судді про позов М. Куржніра. Т. 2 20 червня 1911 р. - 5 серпня 1918 р.
2716 Справа про розгляд скарги С. М. Шафаренка та Б. Я. Каганера на рішення Київського міського з'їзду мирових суддів у справі їхнього позову до управління Південно-західної залізниці. Т. 1 3 серпня 1917 р. - 1 листопада 1918 р.
2717 Справи Київського міського з'їзду мирових суддів та мирового судді про позов С. М. Шафаренка та Б. Я. Каганера. Т. 2 11 листопада 1911 р. - 19 вересня 1918 р.
2718 Справа про розгляд скарги М. Ф. Чьорного на рішення Київ­ського міського з'їзду мирових суддів у справі його позову до управління Південно-західної залізниці. Т. 1 12 серпня 1917 р. - 1 листопада 1918 р.
2719 Справи Київського міського з'їзду мирових суддів та мирового судді про позов М. Ф. Чьорного. Т. 2 3 липня 1914 р. - 23 серпня 1918 р.
2720 Справа про розгляд скарги управління Південно-західної залізниці на рішення Київського міського з'їзду мирових суддів у справі позову Х. Л. та Г. Д. Брегманів до залізниці. Т. 1 2 січня 1918 р. - 28 листопада 1918 р.
2721 Справи Київського міського з'їзду мирових суддів та мирового судді про позов Х. Л. та Г. Д. Брегманів. Т. 2 20 жовтня 1912 р. - 19 вересня 1918 р.
2722 Справа про розгляд скарги управління Південно-західної залізниці на рішення Київського міського з'їзду мирових суддів у справі позову А. Г. Подоль­ського до залізниці. Т. 1 16 жовтня 1917 р. - 1 листопада 1918 р.
2723 Справи Київського міського з'їзду мирових суддів та мирового судді про позов А. Г. Подольського. Т. 2 28 липня 1910 р. - 22 вересня 1914 р.
2724 Справа мирового суддів про допит свідків у справі позову А. Г. Подольського. Т. 3 10 липня 1914 р. - 16 вересня 1914 р.
2725 Справа мирового суддів про допит свідків у справі позову А. Г. Подольського. Т. 4 10 липня 1914 р. - 19 вересня 1918 р.
2726 Справа про розгляд скарги М. Зорницького та Я. Шаргородського на рішення Київського міського з'їзду мирових суддів у справі їхнього позову до управління Південно-західної залізниці. Т. 1 12 грудня 1917 р. - 1 листопада 1918 р.
2727 Справи Київського міського з'їзду мирових суддів та мирово­го судді про позов Г. І. Баша до управління Південно-західної залізниці. Т. 2 19 жовтня 1908 р. - 23 серпня 1918 р.
2728 Справа про розгляд скарги управління Запорізької на рішення Катерино­слав­сько­го окружного суду у справі позову Е. Ш. Рапопорт та Я. Т. Тульчинського до залізниці. Т. 1 13 червня 1918 р. - 1 листопада 1918 р.
2729 Справа Катерино­слав­сько­го окружного суду про позов Е. Ш. Рапопорт та Я. Т. Тульчинського. Т. 2 21 лютого 1909 р. - 11 липня 1918 р.
2730 Справа повітового члена Катерино­слав­сько­го окружного суду про позов Е. Ш. Рапопорт та Я. Т. Тульчинського. Т. 3 23 листопада1907 р. - 3 березня 1909 р.
2731 Справа про розгляд скарги управління Південно-західної залізниці на рішення Київського апеляційного суду у справі позову В. Х.-Г. Юрковецького до залізниці. Т. 1 20 серпня 1918 р. - 20 грудня 1918 р.
2732 Справа Київської судової палати про позов В. Х.-Г. Юрковецького. Т. 2 28 березня 1917 р. - 30 вересня 1918 р.
2733 Справа Київського окружного суду про позов В. Х.-Г. Юрковецько­го. Т. 3 22 листопада 1916 р. - 16 липня 1918 р.
2734 Справа про розгляд скарги управління Південно-західної залізниці на рішення Одеського міського з'їзду мирових суддів у справі позову Я. Окса до залізниці. Т. 1 2 жовтня 1918 р. - 26 грудня 1918 р.
2735 Справа мирового судді про позов Я. Окса. Т. 2 14 липня 1917 р. - 5 грудня 1917 р.
2736 Справа Одеського міського з'їзду мирових суддів про позов Я. Окса. Т. 3 4 грудня 1917 р. - 29 червня 1918 р.
2737 Справа про розгляд скарги управління Запорозької залізниці на рішення Катеринослав­сько­го міського з'їзду мирових суддів у справі позову Е. Г. Володарського до залізниці. Т. 1 30 вересня 1918 р. - 21 грудня 1918 р.
2738 Справа мирового судді про позов Е. Г. Володарського. Т. 2 9 червня 1916 р. - 12 липня 1917 р.
2739 Справа Катерино­слав­сько­го міського з'їзду мирових суддів про позов Е. Г. Володарського. Т. 3 7 серпня 1917 р. - 24 жовтня 1918 р.
2740 Справа про розгляд скарги управління Катерининської залізниці на рішення Катеринослав­сько­го міського з'їзду мирових суддів у справі позову Е. Г. Володар­ського та З. Л. Шевелєва до залізниці. Т. 1 30 вересня 1918 р. - 7 листопада 1918 р.
2741 Справа Катерино­слав­сько­го міського з'їзду мирових суддів про позов Е. Г. Володар­ського та З. Л. Шевелєва. Т. 2 3 березня 1916 р. - 2 жовтня 1918 р.
2742 Справа мирового судді про позов Е. Г. Володар­ського та З. Л. Шевелєва. Т. 3 3 липня 1915 р. - 12 лютого 1916 р.
2743 Справа про розгляд скарги управління Південно-західної залізниці на рішення Київського апеляційного суду у справі позову Л. М. Фіша до залізниці 21 серпня 1918 р. - 7 листопада 1918 р.
2744 Теж саме управління Південної залізниці на рішення Полтавського з'їзду мирових суддів у справі позову залізниці до К. І. Татарка. Т. 1 20 квітня 1916 р. - 16 вересня 1918 р.
2745 Справа мирового судді про позов К. І. Татарка. Т. 2 4 липня 1914 р. - 21 березня 1916 р.
2746 Справа про розгляд скарги управління Південної залізниці на рішення Херсонського окружного суду у справі позову залізниці до Г. Я. Вахнянського. Т. 1 30 січня 1918 р. - 7 листопада 1918 р.
2747 Справа Херсонського окружного суду про позов управління Південної залізниці. Т. 2 5 січня 1911 р. - 3 жовтня 1918 р.
2748 Справа повітового члена Херсонського окружного суду про позов управління Південної залізниці. Т. 3 28 червня 1910 р. - 24 грудня 1910 р.
2749 Справа про розгляд скарги управління Катерининської залізниці на рішення Маріупольського з'їзду мирових суддів у справі позову Н. С. Любовської до залізниці. Т. 1 7 квітня 1917 р. - 6 листопада 1918 р.
2750 Справа Маріуполь­ського з'їзду мирових суддів про позов Н. С. Любовської. Т. 2 3 грудня 1916 р. - 3 серпня 1918 р.
2751 Справа про розгляд скарги С. М. Дунаєвського на рішення Харківської судової палати у справі його позову до Товариства Московсько-Києво-Воронезької залізниці. Т. 1 28 грудня 1917 р. - 7 листопада 1918 р.
2752 Справа Харківської судової палати про позов С. М. Дунаєвського. Т. 2 2 листопада 1916 р. - 25 жовтня 1918 р.
2753 Справа Лубенського окружного суду про позов С. М. Дунаєвського. Т. 3 15 травня 1915 р. - 20 лютого 1918 р.
2754 Справа про розгляд скарги управління Катерининської залізниці на рішення Катеринослав­сько­го з'їзду мирових суддів у справі позову М. Солодухи до залізниці. Т. 1 12 жовтня 1918 р. - 7 листопада 1918 р.
2755 Справа Кате­рино­слав­ського міського з'їзду мирових суддів про позов М. Солодухи. Т. 2 16 березня 1918 р. - 30 жовтня 1918 р.
2756 Справа мирового судді про позов М. Ф. Солодухи. Т. 3 29 листопада 1917 р. - 6 березня 1918 р.
2757 Справа про розгляд скарги управління Правобережної залізниці на рішення Одеського міського з'їзду мирових суддів у справі позову І. Я. Борового. Т. 1 23 серпня 1918 р. - 12 листопада 1918 р.
2758 Справа Одеського міського з'їзду мирових суддів про позов І. Я. Борового. Т. 2 30 вересня 1910 р. - 17 вересня 1918 р.
2759 Справа мирового судді про позов І. Я. Борового. Т. 3 10 листопада 1909 р. - 7 вересня 1910 р.
2760 Справа про розгляд скарги управління Південної залізниці на рішення Харківського міського з'їзду мирових суддів у справі позову В. А. Ліфшиця та Б. П'ятигорського до залізниці. Т. 1 26 серпня 1917 р. - 13 листопада 1918 р.
2761 Справа Харківського міського з'їзду мирових суддів про позов В. А. Ліфшиця та Б. П'ятигорсько­го. Т. 2 7 вересня 1909 р. - 10 вересня 1913 р.
2762 Справа мирового судді про позов В. А. Ліфшиця та Б. П'яти­гор­сько­го. Т. 3 25 липня 1911 р. - 6 липня 1917 р.
2763 Справа про розгляд скарги управління Південної залізниці на рішення Харківського місько­го з'їзду мирових суддів у справі позову Ш. Л. Якобсона до залізниці. Т. 1 14 липня 1917 р. - 13 листопада 1918 р.
2764 Справа Харківського місько­го з'їзду мирових суддів про позов Ш. Л. Якобсона. Т. 2 14 лютого 1911 р. - 23 травня 1917 р.
2765 Справа мирового судді про позов Ш. Л. Якобсона. Т. 3 17 травня 1908 р. - 10 серпня 1910 р.
2766 Справа про розгляд скарги управління Південної залізниці на рішення Харківського місько­го з'їзду мирових суддів у справі позову товариства “Григорій Бармас і Гавриїл Бармас” до залізниці. Т. 1 22 вересня 1917 р. - 13 листопада 1918 р.
2767 Справа Харківського місько­го з'їзду мирових суддів про позов товариства “Григорій Бармас і Гавриїл Бармас”. Т. 2 26 квітня 1916 р. - 16 серпня 1917 р.
2768 Справа мирового судді про позов товариства “Григорій Бармас і Гавриїл Бармас”. Т. 3 28 листопада 1915 р. - 28 березня 1916 р.
2769 Справа про розгляд скарги управління Південно-західної залізниці на рішення Одеського міського з'їзду мирових суддів у справі позову Я. А. Лехтмана до залізниці. Т. 1 22 липня 1918 р. - 13 листопада 1918 р.
2770 Справа Одеського міського з'їзду мирових суддів про позов Я. А. Лехтмана. Т. 2 11 грудня 1911 р. - 18 травня 1918 р.
2771 Справа мирового судді про позов Я. А. Лехтмана. Т. 3 10 жовтня 1912 р. - 6 листопада 1912 р.
2772 Справа про розгляд скарги управління Запорізької залізниці на рішення Кате­рино­слав­ського окружного суду у справі позову І. Х. Богосова до залізниці. Т. 1 7 червня 1918 р. - 13 листопада 1918 р.
2773 Справа Кате­рино­слав­ського окружного суду про позов І. Х. Богосова. Т. 2 26 жовтня 1910 р. - 30 березня 1915 р.
2774 Справа Таганрозького окружного суду про позов І. Х. Богосова. Т. 3 28 лютого 1913 р. - 11 липня 1918 р.
2775 Справа повітового члена Катерино­слав­сько­го окружного суду про позов І. Х. Богосова. Т. 4 18 червня 1910 р. - 29 вересня 1910 р.
2776 Справа про розгляд скарги Товариства Московсько-Києво-Воронезької залізниці на рішення Київського міського з'їзду мирових суддів у справі позову С. М. Шафаренка до залізниці. Т. 1 15 січня 1918 р. - 15 листопада 1918 р.
2777 Справи Київського міського з'їзду мирових суддів та мирового судді про позов С. М. Шафаренка. Т. 2 8 грудня 1909 р. - 23 серпня 1918 р.
2778 Справа про розгляд скарги Товариства Московсько-Києво-Воронезької залізниці на рішення Київського міського з'їзду мирових суддів у справі позову С. М. Шафаренка до залізниці. Т. 1 15 січня 1918 р. - 15 листопада 1918 р.
2779 Справи Київського міського з'їзду мирових суддів та мирового судді про позов С. М. Шафаренка. Т. 2 8 грудня 1909 р. - 15 червня 1918 р.
2780 Справа про розгляд скарги управління Південно-західної залізниці на рішення Київського міського з'їзду мирових суддів у справ позову М. Куржніра до залізниці. Т. 1 20 травня 1917 р. - 15 листопада 1918 р.
2781 Справи Київського міського з'їзду мирових суддів та мирового судді про позов М. Куржніра. Т. 2 22 грудня 1906 р. - 19 вересня 1918 р.
2782 Справа про розгляд скарги управління Правобережної залізниці на рішення Київського міського з'їзду мирових суддів у справ позову М. С. Беккера та Ш. В. Вайсера до залізниці. Т. 1 21 серпня 1918 р. - 15 листопада 1918 р.
2783 Справи Київського міського з'їзду мирових суддів та мирового судді про позов М. С. Беккера та Ш. В. Вайсера. Т. 2 10 грудня 1915 р. - 30 вересня 1918 р.
2784 Справа про розгляд скарги управління Південно-західної залізниці на рішення Київського міського з'їзду мирових суддів у справ позову І. Лернера та Д. Шварцмана до залізниці. Т. 1 3 лютого 1917 р. - 15 листопада 1918 р.
2785 Справи Київського міського з'їзду мирових суддів та мирового судді про позов І. Лернера та Д. Шварцмана. Т. 2 1 листопада 1910 р. - 30 липня 1918 р.
2786 Справа про розгляд скарги управління Південно-західної залізниці на рішення Київського міського з'їзду мирових суддів у справ позову А. Лоєва та Я. Моргуліса до залізниці. Т. 1 5 січня 1917 р. - 26 грудня 1918 р.
2787 Справи Київського міського з'їзду мирових суддів та мирового судді про позов А. Лоєва та Я. Моргуліса. Т. 2 4 травня 1911 р. - 19 вересня 1918 р.
2788 Справа про розгляд скарги Й. Нудлера на рішення Київського міського з'їзду мирових суддів у справі його позову до управління Південно-західної залізниці. Т. 1 5 вересня 1917 р. - 25 листопада 1918 р.
2789 Справи Київського міського з'їзду мирових суддів та мирового судді про позов Й. Нудлера. Т. 2 9 жовтня 1909 р. - 23 серпня 1918 р.
2790 Справа про розгляд скарги Ш. М. Носкіна і Б. М. Беніна на рішення Київського міського з'їзду мирових суддів у справі їхнього позову до управління Південно-західної залізниці. Т. 1 21 листопада 1917 р. - 15 листопада 1918 р.
2791 Справи Київського міського з'їзду мирових суддів та мирового судді про позов Ш. М. Носкіна та Б. М. Беніна. Т. 2 26 лютого 1913 р. - 26 серпня 1918 р.
2792 Справа про розгляд скарги управління Південно-західної залізниці на рішення Київського міського з'їзду мирових суддів у справі позову Я. та І. Крупнік, Я. та С. Гохфельд. Т. 1 4 листопада 1914 р. - 15 листопада 1918 р.
2793 Справа мирового судді про позов Я. Крупніка та Я. Гохфельда. Т. 2 29 квітня 1911 р. - 19 вересня 1918 р.
2794 Справа про розгляд скарги управління Катерининської залізниці на рішення Катеринослав­ського міського з'їзду мирових суддів у справі позову С. І. Браславського до залізниці. Т. 1 15 жовтня 1918 р. - 18 листопада 1918 р.
2795 Справа Кате­рино­слав­ського міського з'їзду мирових суддів про позов С. І. Браславського. Т. 2 3 лютого 1918 р. - 6 листопада 1918 р.
2796 Справа мирового судді про позов С. І. Браславського. Т. 3 28 квітня 1917 р. - 15 січня 1918 р.
2797 Справа про розгляд скарги управління Правобережної залізниці на рішення Одеського з'їзду мирових суддів у справі позову С. Галицького до залізниці. Т. 1 12 жовтня 1918 р. - 22 листопада 1918 р.
2798 Справа Одеського з'їзду мирових суддів про позов С. Галицького. Т. 2 16 квітня 1912 р. - 25 липня 1918 р.
2799 Справа мирового судді про позов С. Галицького. Т. 3 22 жовтня 1910 р. - 3 квітня 1912 р.
2800 Справа про розгляд скарги управління Слобідської залізниці на рішення Харківського міського з'їзду мирових суддів у справі позову М. О. Боданського до залізниці. Т. 1 30 вересня 1918 р. - 22 листопада 1918 р.
2801 Справа Харківського міського з'їзду мирових суддів про позов М. О. Боданського. Т. 2 27 лютого 1917 р. - 5 серпня 1918 р.
2802 Справа мирового судді про позов М. О. Боданського. Т. 3 3 жовтня 1916 р. - 23 березня 1917 р.
2803 Справа про розгляд скарги управління Південної залізниці на рішення Харківського міського з'їзду мирових суддів у справі позову Лебединської повітової земської управи до залізниці. Т. 1 6 листопада 1917 р. - 22 листопада 1918 р.
2804 Справа Харківського міського з'їзду мирових суддів про позов Лебединської повітової земської управи. Т. 2 9 лютого 1916 р. - 23 вересня 1917 р.
2805 Справа мирового судді про позов Лебединської повітової земської управи. Т. 3 26 травня 1915 р. - 16 лютого 1916 р.
2806 Справа про розгляд скарги Мазурінської біржової артілі на рішення Харківської судової палати у справі позову артілі до Катерининської залізниці. Т. 1 1 серпня 1918 р. - 29 листопада 1918 р.
2807 Справа Харківської судової палати про розгляд апеляційних скарг Мазурінської біржевої артілі та управління Катеринин­ської залізниці. Т. 2 10 червня 1915 р. - 5 жовтня 1918 р.
2808 Справа Катеринославського окружного суду про позов Мазурінської біржевої артілі. Т. 3 8 лютого 1913 р. - 27 липня 1918 р.
2809 Справа про розгляд скарги управління Південно-західної залізниці на рішення Київського міського з'їзду мирових суддів у справі позову Б. Д. Брегмана до залізниці. Т. 1 12 грудня 1917 р. - 21 грудня 1918 р.
2810 Справи Київського міського з'їзду мирових суддів та мирового судді про позов Б. Д. Брегмана. Т. 2 25 лютого 1913 р. - 2 вересня 1918 р.
2811 Справа про розгляд скарги управління Південно-західної залізниці на рішення Київського міського з'їзду мирових суддів у справі позову Товариства Ходорківського цукрового заводу до залізниці. Т 1 12 червня 1918 р. - 27 листопада 1918 р.
2812 Справи Київського міського з'їзду мирових суддів та мирового судді про позов Товариства Ходорківського цукрового заводу. Т. 2 2 жовтня 1912 р. - 11 липня 1918 р.
2813 Справа про розгляд скарги Б. Д. Брегмана на рішення Київського міського з'їзду мирових суддів у справі його позову до управління Південно-західної залізниці. Т. 1 30 вересня 1917 р. - 30 листопада 1918 р.
2814 Справи Київського міського з'їзду мирових суддів та мирового судді про позов Б. Д. Брегмана. Т. 2 8 листопада 1911 р. - 19 вересня 1918 р.
2815 Справа про розгляд скарги В. Л. Тафта на рішення Київського міського з'їзду мирових суддів у справі його позову до управління Південно-західної залізниці. Т. 1 29 вересня 1917 р. - 30 листопада 1918 р.
2816 Справи Київського міського з'їзду мирових суддів та мирового судді про позов В. Л. Тафта. Т. 2 29 квітня 1915 р. - 26 серпня 1918 р.
2817 Справа про розгляд скарги І. Лернера та Р. Ходорова на рішення Київського міського з'їзду мирових суддів у справі їхнього позову до управління Південно-західної залізниці. Т. 1 22 грудня 1917 р. - 30 листопада 1918 р.
2818 Справи Київського міського з'їзду мирових суддів та мирового судді про позов І. Лернера та Р. Ходорова. Т. 2 11 лютого 1913 р. - 5 серпня 1918 р.
2819 Справа про розгляд скарги М. Штернберга та М. Зорницько­го на рішення Київського міського з'їзду мирових суддів у справі їхнього позову до управлін­ня Південно-західної залізниці. Т. 1 31 січня 1917 р. - 30 листопада 1918 р.
2820 Справи Київського міського з'їзду мирових суддів та мирового судді про позов М. Штернберга та М. Зорницького. Т. 2 4 грудня 1913 р. - 23 серпня 1918 р.
2821 Справа про розгляд скарги М. Беккера та Я. Шаргородського на рішення Київського місько­го з'їзду мирових суддів у справі їхнього позову до управління Південно-західної залізниці. Т. 1 2 жовтня 1917 р. - 30 листопада 1918 р.
2822 Справи Київського міського з'їзду мирових суддів та мирового судді про позов М. Беккера, Я. Шаргородського, Х. Я. Гузовича. Т. 2 23 жовтня 1906 р. - 23 серпня 1918 р.
2823 Справа про розгляд скарги управління Південно-західної залізниці на рішення Київського міського з'їзду мирових суддів у справі позову Ш. Паїна до залізниці. Т. 1 2 січня 1918 р. - 30 листопада 1918 р.
2824 Справи Київського міського з'їзду мирових суддів та мирового судді про позов Ш. Паїна. Т. 2 2 січня 1906 р. - 2 вересня 1918 р.
2825 Справа про розгляд скарги Я. А. Шаргородського та М. С. Беккера на рішення Київсько­го міського з'їзду мирових суддів у справі їхнього позову до управління Південно-західної залізниці. Т. 1 2 жовтня 1917 р. - 30 листопада 1918 р.
2826 Справи Київського міського з'їзду мирових суддів та ми­ро­во­го судді про позов Г. І. Баша, Я. А. Шаргородського та М. С. Беккера. Т. 2 14 березня 1910 р. - 23 серпня 1918 р.
2827 Справа про розгляд скарги управління Запорізької залізниці на рішення Харківської судової палати у справі позову В. П. Лютова до залізниці. Т. 1 24 серпня 1918 р. - 3 грудня 1918 р.
2828 Справа Харківської судової палати про позов В. П. Лютова. Т. 2 17 червня 1917 р. - 5 листопада 1918 р.
2829 Справа Катерино­слав­сько­го окружного суду про позов В. П. Лютова. Т. 3 27 травня 1916 р. - 25 липня 1918 р.
2830 Справа про розгляд скарги управління Правобережної залізниці на рішення Київської судової палати у справі позову Б. Д. Брегмана до залізниці. Т. 1 3 жовтня 1918 р. - 24 жовтня 1918 р.
2831 Справа Київської судової палати про позов Б. Д. Брегмана. Т. 2 січень 1914 р. - 3 жовтня 1918 р.
2832 Справа про розгляд скарги Ш. Грінберга на рішення Київського міського з'їзду мирових суддів у справі його позову до управління Південно-західної залізниці. Т. 1 7 грудня 1917 р. - 13 грудня 1918 р.
2833 Справи Київського міського з'їзду мирових суддів та ми­ро­во­го судді про позов Ш. Грінберга. Т. 2 16 червня 1907 р. - 23 серпня 1918 р.
2834 Справа про розгляд скарги С. Фукса на рішення Київського міського з'їзду мирових суддів у справі його позову до управління Південно-західної залізниці. Т. 1 20 серпня 1917 р. - 13 грудня 1918 р.
2835 Справа мирового судді про позов С. Фукса. Т. 2 24 вересня 1906 р. - 23 серпня 1918 р.
2836 Справа про розгляд скарги Г. З. Лірнера на рішення Київського міського з'їзду мирових суддів у справі його та З. Ман­зона позову до управління Південно-західної залізниці. Т. 1 13 грудня 1917 р. - 13 грудня 1918 р.
2837 Справи Київського міського з'їзду мирових суддів та мирового судді про позов Г. З. Лірнера та З. Манзона. Т. 2 24 березня 1911 р. - 23 серпня 1918 р.
2838 Справа про розгляд скарги управління Південно-західної залізниці на рішення Київського міського з'їзду мирових суддів у справі позову М. Янкелєвича до залізниці. Т. 1 31 серпня 1918 р. - 13 грудня 1918 р.
2839 Справи Київського міського з'їзду мирових суддів та мирового судді про позов М. Янкелєвича. Т. 2 13 січня 1915 р. - 16 листопада 1918 р.
2840 Справа про розгляд скарги М. Й. Тетельбаума на рішення Київського міського з'їзду мирових суддів у справі його позову до управління Південно-західної залізниці. Т. 1 8 жовтня 1918 р. - 13 грудня 1918 р.
2841 Справи Київського міського з'їзду мирових суддів та ми­ро­во­го судді про позов М. Й. Тетельбаума. Т. 2 25 червня 1915 р. - 12 листопада 1918 р.
2842 Справа про розгляд скарги С. А. Шаргородського і М. Штерн­берга на рішення Київського міського з'їзду мирових суддів у справі їхнього та Г. І. Баша позову до управління Південно-західної залізниці. Т. 1 14 серпня 1918 р. - 13 грудня 1918 р.
2843 Справи Київського міського з'їзду мирових суддів та ми­ро­во­го судді про позов Г. І. Баша, С. А. Шаргородського і М. Штерн­берга. Т. 2 13 червня 1910 р. - 4 вересня 1918 р.
2844 Справа про розгляд скарги управління Правобережної залізниці на рішення Київського міського з'їзду мирових суддів у справі позову І. Нудлера до залізниці. Т. 1 4 вересня 1918 р. - 13 грудня 1918 р.
2845 Справи Київського міського з'їзду мирових суддів та ми­ро­во­го судді про позов І. Нудлера. Т. 2 6 жовтня 1909 р. - 16 листопада 1918 р.
2846 Справа про розгляд скарги управління Південно-західної залізниці на рішення Київського міського з'їзду мирових суддів у справі позову Д. Я. Моргуліса до залізниці. Т. 1 11 жовтня 1917 р. - 13 грудня 1918 р.
2847 Справи Київського міського з'їзду мирових суддів та мирового судді про позов Д. Я. Моргуліса. Т. 2 13 лютого 1913 р. - 5 серпня 1918 р.
2848